Mida oodati LHV võlakirjade märkimiselt?

Rainer Kravets

21.06.2019 16:00

istockphoto.com

Täna kella neljani sai märkida LHV allutatud võlakirju. Kokku pakkus LHV kuni 15 000 allutatud võlakirja nimiväärtusega 1000 eurot, intressimääraga 6,0% aastas ja lunastustähtajaga 28.11.2028. Kogu pakkumise mahuks kujuneb sel juhul 15 miljonit eurot.  LHV-l on võimalus suurendada pakkumise mahtu 5 miljoni euro võrra, lastes välja kuni 5000 täiendavat allutatud võlakirja, misjärel oleks pakkumise maht 20 miljonit eurot. Küsisime märkimise käigus finantsportaali kasutajatelt arvamust märkimise tulemuste kohta. Kokku ennustas 57 kasutajat, kelle hulgas on nii investoreid, kauplejaid kui ka lihtsalt börsimaailma huvilisi.

Mediaanväärtusena pakuti, et LHV allutatud võlakirju märgib 2255 investorit, kaasates kokku 55,56 miljonit eurot. Sel juhul toimub 3,7 kordne ülemärkimine.

Kõige pessimistlikuma ennustuse kohaselt märkis võlakirju vaid 644 inimest ja kõige optimistlikumal juhul 4570. Sarnaselt varieerus raha pakkumise ennustus, kus kõige halvemal juhul oleks emissioon alamärgitud ja LHV kaasaks 13,24 miljonit eurot, optimistlikumal juhul kaasaks LHV 90,13 miljonit eurot.

Kummalegi küsimusele kõige täpsemalt vastanud foorumi kasutajale kingime pääsme kahele 13. juulil toimuvale InvesteerimisFestivali põhipäevale. Kõigi vastanute vahel loosime pääsme ühele. Piletid jagame välja märkimistulemuste avalikustamise järgselt (25.06.2019 või sellele lähedane kuupäev).

Kui suureks kujunes tegelik märkimisaktiivsus, selgub juba pärast jaanipäeva. Sarnasel ennustusel aasta tagasi Tallinna Sadama IPO kohta oli märkimiste arvu mediaanennustuse eksimus kõigest 1,62% ja raha pakkumise mediaanennustuse eksimus 6,83%. Kas sel korral ületame eelmise aasta ennustustulemused?

Rainer Kravets on LHV maaklertegevuse praktikant

Artikkel on informatiivse eesmärgiga ning ei ole vaadeldav investeerimisanalüüsina ega mõeldud soovitusena müüa või osta mainitud väärtpabereid. LHV ei vastuta teabe põhjal tehtud otsuste eest.
Investeerimine on seotud võimaluste ja riskidega, väärtpaberite turuväärtus võib nii kasvada kui ka kahaneda. Välisturgudel võivad tootlust mõjutada valuutakursside kõikumised.
Eelpool kajastatud väärtpaberite ja finantsindeksite eelmiste või tulevaste perioodide tootlus ei tähenda lubadust ega viidet järgmiste perioodide tootluse kohta.