LHV Group uuendas pikaajalist finantsprognoosi

25.07.2019 8:08

AS LHV Groupi nõukogu kiitis heaks uuendatud finantsprognoosi aastateks 2019–2023, mille kohaselt on oluliselt suurendatud LHV ärimahtude kasvu prognoosi.

Lisaks 2019. aasta 6 kuu tulemustele on uuendatud prognoosis arvesse võetud Danske laenuportfelli ostutehingut, laenumahtude ja hoiuste suurendamist ning madalama euribori mõjusid. Prognoositud kasum perioodil 2019–2023 suureneb kokku 7,3 miljoni euro võrra, erinevatel aastatel jääb kasumi muutus võrreldes olemasoleva prognoosiga 10% piiresse.

Uuendatud prognoosi järgi teenib LHV Group puhaskasumit käesoleval aastal 25,6 miljonit eurot, mida on seni prognoosituga võrreldes 1,8 miljoni euro võrra vähem. Võrreldes varasema prognoosiga suuremad kulud on seotud Danske eralaenude portfelli soetamise ühekordsete kulude ning tehingu tegemiseks hoiuseplatvormide kaudu kaasatud kallima ajutise finantseeringu mõjudega. Suuremaid kulusid aitavad osaliselt katta 122 miljoni euro võrra suuremad laenumahud, millele alates novembri lõpust lisandub 447 miljoni euro suurune Danske eraisikute laenuportfell.

2020. aastal ulatub kasum 39,2 miljoni euroni, mis on 2,8 miljoni euro võrra varasemast prognoosist suurem. Madalama euribori mõju katavad ära kõrgem intressitulu 653 miljoni eurot suuremast laenuportfellist (sh on prognoosis suurendatud 2020. aastal väljastatud laenude mahtu 84 miljoni euro võrra) ja kulude langus seoses pandikirjade väljastamisega, mis asendavad hoiuseplatvormidelt kaasatud hoiuseid.

2021. aastal ulatub kasum 50,0 miljoni euroni, mis on 3,6 miljoni euro võrra olemasolevast prognoosist suurem. Madalama euribori mõju katavad ära kõrgem intressitulu 731 miljoni eurot suuremast laenuportfellist (sh on prognoosis suurendatud 2021. aastal väljastatud laenude mahtu 78 miljoni euro võrra) ja eralaenude portfelli madalam finantseerimiskulu.

Võtmenäitajad FP2019 FP2020 FP2021 FP2022 FP2023
Maksude-eelne kasum 29,6 45,2 58,5 71,0 84,6
Puhaskasum 25,6 39,2 50,0 61,1 72,5
Laenud 1751 2101 2517 2898 3282
Hoiused 2605 2968 3390 3902 4443
Fondide maht 1407 1663 1946 1893 1962
Kulu/tulu suhe 51,5% 44,2% 40,7% 38,3 % 36,4%
ROE (maksueelne; omanike osa) 15,6% 19,9% 22,0% 22,6% 22,6%
Kapitali adekvaatsus 17,6% 17,9% 18,4% 19,3% 19,5%

* Ärimahud toodud miljonites eurodes

 

LHV Groupi juhataja Madis Toomsalu sõnul tingis finantsprognoosi uuendamise vajaduse lähikuude plaan kaasata aktsiakapitali. „Meie viimase aasta tegemisi hinnates, on LHV kasv olnud muljetavaldav ning mahtude mõttes isegi kiirenenud. Seetõttu julgeme täna välja öelda, et ka meie ootused tuleviku osas on kasvanud. Soovime investoritele anda LHV tulevikust võimalikult selge ja läbipaistva pildi. Sel aastal oleme aktiivselt oma äri kasvatanud ning lisandunud on erinevaid mõjusid, millega pikema prognoosi puhul arvestada. Tugevalt suurendasime ootusi laenumahtude osas, mida võrreldes senise prognoosiga suurendasime 2019. aasta lõpuks 570 miljoni euro ja 2023. aasta lõpuks 873 miljoni euro võrra. Hoiuseid suurendasime 2019. aasta lõpuks 742 miljoni euro ja 2023. aasta lõpuks 1,13 miljardi euro võrra. Kuna plaanime septembris suurendada LHV Groupi aktsiakapitali, avalikustame uue finantsprognoosi, mis meie nägemust ettevõtte kasvu osas võimalikult hästi edasi annaks,“ kommenteeris Toomsalu.

Uuendatud prognooside kohaselt on LHV kõrgelt kapitaliseeritud ja tugeva likviidsusega finantsgrupp, mille maksude-eelne omakapitali tootlus püsib 20% juures.

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank ja LHV Varahaldus. LHV-s töötab ligi 420 inimest. LHV pangateenuseid kasutab üle 179 000 kliendi ja LHV hallatavatel pensionifondidel on üle 177 000 aktiivse kliendi.