Vahendame suve põnevat tulemuste hooaega III

Erko Rebane

29.07.2019 9:35

Shutterstock

Tulemuste hooaeg Ühendriikides läheneb poole peale, kui 26. juuli seisuga oli oma teise kvartali aruande esitanud 44% S&P 500 ettevõtetest.

Nädalaga on S&P 500 ettevõtete teise kvartali hinnanguline aktsia kohta teenitud kasumi langus saanud tagasilöögi, süvenedes -1,9% pealt -2,6%le. Negatiivsema muutuse põhjuseks oli Boeingu 737 MAX õnnetustest ja mudeli tootmise peatamisest tingitud 4,9 miljardi dollari suurune ühekordne kahjum, mida Factseti konsensus oma ootuses ei arvestanud. Üldiselt on aga jätkatud positiivsete üllatustega, millest annab aimu seik, et keskmiselt on konsensuse aktsiakasumi ootust löönud 77% S&P 500 firmadest, mis tuli nädalaga alla kahe protsendipunkti võrra, ent püsib endiselt kõrgemal viimase viie aasta keskmisest (72%).

Üheteistkümnest sektorist viis on suutnud aasta baasil näidata kasumi kasvu, küündides 4,7%ni finantssektoris ning 4,8%ni tervishoiusektoris. Tugevaima löögi all on olnud materjalitööstuses ja tööstussektoris tegutsevate firmade kasumiaruande viimane rida, kahanedes mullusega võrreldes keskmiselt vastavalt 18,5% ja 12,2%.

S&P 500 ettevõtete 2019.a teise kvartali aktsiakasumi aastane muutus. Allikas: Factset

Teise kvartali müügitulu hinnanguline kasv aga kerkis nädalaga 3,6% pealt 4,0%le, mida aitasid toetada positiivsed üllatused mitmetest sektoritest eesotsas energiatööstusega. Kõige suuremat käibe kasvu näitasid 26. juuli seisuga kommunikatsioonitööstus (14,7%) ja tervishoiusektor (12,7%). Skaala teises otsas on materjalitööstus, kus keskmine müügitulu jääb mullusest 16,1% võrra väiksemaks.

Kolmandaks kvartaliks on aktsiakasumi väljavaate andnud 38 indeksisse kuuluvat firmat, kellest 28 hoiatas negatiivselt ning kümnel oli pakkuda arvatust positiivsem sõnum. See teeb negatiivse kasumihoiatuse osakaaluks 74%, ületades viimase viie aasta keskmist (70%), kuid veel on liiga vara, et sellest põhjapanevaid järeldusi tegema hakata. Analüütikud on siiski jätkanud vaikselt oma ootuste langetamist, prognoosides S&P 500 firmade kolmanda kvartali aktsiakasumi languseks 1,9%, kui juuni lõpus oli see -0,5%. Positiivne neljas kvartal peaks aitama kogu 2019.a aktsiakasumil kasvada 1,7%, ent sedagi on viimase kuuga toodud 100 baaspunkti võrra allapoole.

S&P 500 ettevõtete summeeritud aktsiakasumi ootus. Allikas: Factset

Käesoleval nädalal avaldab oma tulemused 168 S&P 500 ettevõtet, teiste seas järgmised firmad:

Allikas: Briefing.com

Artikkel on informatiivse eesmärgiga ning ei ole vaadeldav investeerimisanalüüsina ega mõeldud soovitusena müüa või osta mainitud väärtpabereid. LHV ei vastuta teabe põhjal tehtud otsuste eest.
Investeerimine on seotud võimaluste ja riskidega, väärtpaberite turuväärtus võib nii kasvada kui ka kahaneda. Välisturgudel võivad tootlust mõjutada valuutakursside kõikumised.
Eelpool kajastatud väärtpaberite ja finantsindeksite eelmiste või tulevaste perioodide tootlus ei tähenda lubadust ega viidet järgmiste perioodide tootluse kohta.
Kommentaare ei ole

Kommentaari jätmiseks loo konto või logi sisse