LHV aktsiate jaotamine

Martin Uutman

19.09.2019 12:04

LHV

LHV Groupi lisaaktsiate emissioon toimub märkimisõiguste kaudu. See tähendab, et igale õiguse omanikule garanteeritakse märgitud aktsiad, mille kohta on tal õigus olemas. Ülemärgitud osaga osaleb ta proportsionaalses jaotuses. Vaatame lähemalt, mis juhtub aktsiate jaotamise käigus.

Juhul kui investor soovib omale märkimisõiguseid juurde või ei soovi olemasolevaid kasutada, saab ta 11.-23. septembril 2019 nendega ka kaubelda. NB! Kui investoril pole plaanis aktsiaid juurde märkida, kuid tal on olemas märkimisõigused, siis tuleb arvestada, et alates 24. septembrist on need väärtusetud. Sellest, kuidas kauplemisprotsess toimub, saab lugeda märkimisõigustega kauplemise artiklist.

Kui investoril on märkimisõigused ning ta soovib uusi aktsiaid ka märkida, saab ta seda teha 11.-25. septembril 2019. Kuidas märkimisest osa võtta ja mida tuleks seejuures meeles pidada, saab aimu aktsiate märkimise artiklist.

Emissiooni tulemused ja jaotus selguvad 26. septembril 2019 või sellele lähedasel ajal. Jaotus oleneb sellest, kas kõik märkimisõigused lähevad märkimiseks kasutusse või mitte. Juhul kui kõik 2,2 miljonit märgitud aktsiat on märkimisõigustega kaetud, siis saabki iga investor oma eesõiguste ulatuses märgitud aktsiad. See tähendab, et kui mõni investor märgib oma õigustest üle, siis antud juhul ta ülemärgitud aktsiaid ei saa. NB! Aktsiaid ilma ühegi märkimisõiguseta märkinud investori korraldus tühistatakse.

Teisiti on aga siis, kui kõik märkimisõigused kasutusse ei lähe. Juhul kui mingi osa märkimisõigustega aktsionäridest otsustab aktsiaid mitte märkida, lähevad nö „mittemärkijate“ aktsiad õigustest üle märkinud investorite vahel proportsionaalsele jagamisele. Selle raames oleneb investori osa, mis ta mittemärkijate aktsiatest saab, tema märkimisõiguste arvust.

Aktsiad plaanitakse emiteerida 30. septembril või sellele lähedasel kuupäeval. Uute aktsiate esimene kauplemispäev on eelduslikult 14. oktoobril 2019 või sellele lähedasel kuupäeval ehk pärast seda tulevad uued aktsiad vabale kauplemisele ning neid on võimalik börsil osta ka ilma märkimisõigusteta.

Martin Uutman on LHV maaklertegevuse praktikant.

Artikkel on informatiivse eesmärgiga ning ei ole vaadeldav investeerimisanalüüsina ega mõeldud soovitusena müüa või osta mainitud väärtpabereid. LHV ei vastuta teabe põhjal tehtud otsuste eest.

Investeerimine on seotud võimaluste ja riskidega, väärtpaberite turuväärtus võib nii kasvada kui ka kahaneda. Välisturgudel võivad tootlust mõjutada valuutakursside kõikumised.

Eelpool kajastatud väärtpaberite ja finantsindeksite eelmiste või tulevaste perioodide tootlus ei tähenda lubadust ega viidet järgmiste perioodide tootluse kohta.

Käesolev artikkel on väärtpaberite reklaam, mitte prospekt EL-i määruse 2017/1129/EL tähenduses. Investorid ei peaks tegema AS-i LHV Group aktsiate märkimise otsust käesoleva artikli põhjal, vaid peaksid enne investeerimisotsuse tegemist tutvuma Eesti Finantsinspektsiooni registreeritud prospektis sisalduva infoga, et mõista kõiki investeeringuga seotud asjaolusid. Prospekt on avalikustatud vastavalt EL-i määruse 2017/1129/EL nõuetele ning on kättesaadav Finantsinspektsiooni ja AS-i LHV Group kodulehtedel aadressidel vastavalt www.fi.ee ja https://investor.lhv.ee/. Finantsinspektsiooni poolt prospekti registreerimine ei ole käsitletav pakutavate väärtpaberite soovitamisena. Aktsiaid pakutakse avalikult üksnes Eestis.
Kommentaare ei ole

Kommentaari jätmiseks loo konto või logi sisse