Vahendame sügise põnevat tulemuste hooaega IV

Erko Rebane

6.11.2019 9:49

Shutterstock

Ühendriikides hakkavad ettevõtted kolmanda kvartali tulemuste avaldamisega otsi kokku tõmbama ning näib, et kasumi langusest ei ole siiski pääsu.

Kui septembri lõpus arvati, et S&P 500 firmade kolmanda kvartali aktsiakasum kahaneb  mullusega võrreldes 3,8%, siis harilikult osutub lõpptulemus 3-4 protsendipunkti võrra oodatust paremaks ning sestap oli lootust, et äkki jäi kasumite languse madalpunkt teise kvartalisse.

Tegelikkuses aga oli 1. novembri seisuga jõudnud oma tulemused avaldada Factseti andmetel 71% S&P 500 ettevõtetest ning kui arvestada siia juurde veel raporteerimist ootavate firmade ootused, ulatus aktsiakasumi hinnanguline langus kolmandas kvartalis 2,7%ni. Kuna suuremad firmad on oma näitajad valdavas osas juba avaldanud, ei tohiks see näitaja enam kuigi palju muutuda. Selline lõpptulemus tähendaks kasumi languse kiirenemist esimeses kvartalis registreeritud -0,3% ja teise kvartali -0,4% järel.

Kolmanda kvartali müügitulu hinnanguline kasv ulatus 1. novembri seisuga 3,1%ni, osutudes veidi paremaks 30. septembri lõpus oodatud 2,8%st, kuid olles siiski kolme aasta aeglaseim tempo.  Dollari tugevnemine ja välisturgude tagasihoidlikum nõudlus on peamised faktorid, sest üle 50% oma müügitulust väljaspool Ühendriike teenivate S&P 500 firmade käive kahanes kolmandas kvartalis Factseti kohaselt 2,0%, samas kui üle poole käibest USAs teenivate firmade puhul kasvas käive keskmiselt ligi 5%.

Lisaks sellele, et kolmas kvartal märkimisväärset üllatust ei pakkunud, ei ole siiani ettevõtted andnud ka põhjust eeldada, et neljas kvartal tooks olulist muutust senistesse arengutesse. 1. novembri seisuga oli neljandaks kvartaliks kasumiprognoosi andnud 64 S&P 500 ettevõtet, kellest 45 hoiatas negatiivselt ning 19 positiivselt.

See tähendab 70% negatiivsete kasumihoiatuste osakaalu, mis ühtib viimase viie aasta keskmisega ning osaliselt siit tulenevalt on analüütikud jätkanud prognooside kärpimist. Novembri alguses oodati, et S&P 500 firmade aktsiakasumi langus jätkub ka neljandas kvartalis (-0,4%), kui veel juuli keskel usuti, et madalam baas aitab 6% kasvu saavutada.

Kogu 2019. a lõikes peaks S&P 500 firmade käive kasvama 4,0% ja aktsiakasum jääma mullusele tasemele. Tuleval aastal aga oodatakse müügitulu kasvu kiirenemist 5,3%le ja tänu loodetavale marginaalide taastumisele peaks aktsiakasum suurenema Factseti andmetel u 10%. Nõnda kaupleb S&P 500 17x oodatavat 2020. a kasumit, mis pole küll nõnda krõbe nagu 2017. a lõpus (18x), ent ajalooliselt siiski kõrge. Juhul kui kasumite ootused osutuvad liiga optimistlikuks (mida need ka osade arvates on) ning tegelik kasv saab olema poole väiksem ehk 5%, siis oleks P/E suhe 18.

S&P 500 indeks (valge) ja 2020.a oodataval kasumil põhinev P/E suhe (roheline). Allikas: Bloomberg

Novembri esimesel nädalal avaldab oma kvartaalse aruande kokku 90 S&P 500 ettevõtet, teiste seas järgmised firmad:

Allikas: Briefing.com

Artikkel on informatiivse eesmärgiga ning ei ole vaadeldav investeerimisanalüüsina ega mõeldud soovitusena müüa või osta mainitud väärtpabereid. LHV ei vastuta teabe põhjal tehtud otsuste eest.
Investeerimine on seotud võimaluste ja riskidega, väärtpaberite turuväärtus võib nii kasvada kui ka kahaneda. Välisturgudel võivad tootlust mõjutada valuutakursside kõikumised.
Eelpool kajastatud väärtpaberite ja finantsindeksite eelmiste või tulevaste perioodide tootlus ei tähenda lubadust ega viidet järgmiste perioodide tootluse kohta.
Kommentaare ei ole

Kommentaari jätmiseks loo konto või logi sisse