Mis juhtub pärast seda, kui aktsiaturg on jõudnud uude tippu?

Erko Rebane

20.11.2019 11:28

Shutterstock

Kui aktsiaturg on saavutanud oma ajaloo kõrgeima taseme, võib sellega assotsieeruda arvamus, et nüüd tuleks pillid kotti panna ning jääda langust ootama. Seik, et S&P 500 indeks on pärast 2008. aasta krahhi suutnud üle 230 korral uue rekordtaseme vormistada, tõestab vastupidist.

Viimase suurema kriisi järgset perioodi vaatluse alla võttes saab Ühendriikide aktsiaturul kõige varem hakata uusi tippusid lugema alates 2013. aasta märtsist, sest täpselt nõnda kaua kulus S&P 500 indeksil aega, et ületada 2007. aasta 10. septembrisse jäänud 1565,15-punktine haritipp.

2013. ja 2014. aastal saavutas S&P 500 indeks vastavalt 44 ja 56 korral uue tipu, kahel järgneval aastal purustati rekordeid oluliselt vähem ning siis saabus mäletamisväärne 2017. aasta, mil USA aktsiaturg kulges põhimõtteliselt vaid ühes suunas, tehes 63 korral uue tippmargi.  Intressimäära nullist lahti nööpimise ja keskpanga varade tugiostude lõppemise järel suurenenud volatiilsus on rekordite purustamist oluliselt harvendanud nii 2018. kui ka 2019. aastal, mil mullu tehti neid 19 ja tänavu 19. novembri seisuga 23 korral.

Allikas: Bloomberg, LHV

Võiks arvata, et kõrgtasemele jõudmise järel tõmmatakse hinge ning osad investorid realiseerivad kasumit, mis tingiks lühiajalise languse, kuid keskmiselt on S&P 500 indeks jätkanud marssimist kõrgemale nii ühe, kahe, kolme ja ka kuue kuu perspektiivis.

Allikas: Bloomberg, LHV

Värske rekordi järel on S&P 500 indeksi tootlus osutunud  üks kuu hiljem positiivseks ligi 60% juhtudest. Mida pikemaks ajahorisonti venitada, seda suuremaks tõenäosus muutub.

Allikas: Bloomberg, LHV

Kui eelnev viitab S&P 500 tendentsile jätkata kõrgtaseme saavutamise järel tõusu, siis kainestavalt peaks mõjuma seik, et viimase kuue ja poole aasta sisse on mahtunud ka olukordasid, kus pärast uue tipu tegemist on aktsiaturg ühe kuuga kukkunud -6,2%, kolme kuuga -16% või jäänud pool aastat hiljemgi ligi 11% miinusesse (2015. a).

Allikas: Bloomberg, LHV

Rekordi purustamine ei pane investoreid mitte kabuhirmus põgenema, vaid meelitab ligi teisigi, kes sooviksid samuti tõusust osa saada ning sestap enamik juhtudel jätkatakse sammumist uutele tippudele.  Ühel hetkel jõutakse lõpuks ka sellise rekordini, millest kujuneb lagi pikemaks ajaks, kuid möödunud kuue ja poole aasta sisse mahtunud rohkem kui 230 rekordit ilmestavad hästi seda võimatut ülesannet märgilisemat pöördepunkti tabada.

Artikkel on informatiivse eesmärgiga ning ei ole vaadeldav investeerimisanalüüsina ega mõeldud soovitusena müüa või osta mainitud väärtpabereid. LHV ei vastuta teabe põhjal tehtud otsuste eest.
Investeerimine on seotud võimaluste ja riskidega, väärtpaberite turuväärtus võib nii kasvada kui ka kahaneda. Välisturgudel võivad tootlust mõjutada valuutakursside kõikumised.
Eelpool kajastatud väärtpaberite ja finantsindeksite eelmiste või tulevaste perioodide tootlus ei tähenda lubadust ega viidet järgmiste perioodide tootluse kohta.