Vahendame talve põnevat tulemuste hooaega IV

Erko Rebane

10.02.2020 10:38

Shutterstock

Pea kolm neljandikku S&P 500 firmadest on saanud neljanda kvartali majandustulemuste avaldamisega ühele poole. Kasumi langus on suudetud viimaks peatada, kuid koroonaviirusest tekkinud määramatus jätab esimeseks kvartaliks kõik kaardid lahtiseks.

7. veebruari seisuga oli lõppenud kvartali majandustulemused jõudnud avaldada 69% S&P 500 firmadest, kellest Factseti andmetel 71% ületas analüütikute aktsiakasumi ootust keskmiselt 4,6% võrra. Mõlemad näitajad jäävad üsna lähedale viimase viie aasta keskmistele (vastavalt 72% ja 4,9%), aidates alates jaanuari keskpaigast kergitada S&P 500 firmade neljanda kvartali aktsiakasumi hinnangulise aastapõhise muutuse -2,1% pealt eelmise nädala lõpuks +0,7% peale. Kui lõpptulemus jääks positiivseks, paneks see punkti kolm järjestikust kvartalit väldanud kasumi langusele.

S&P 500 firmade aktsiakasumi aastane muutus. Allikas: Factset

Kasumi positiivse muutuse üheks allikaks on müügitulu, mis on osutunud 67% S&P 500 ettevõtetest oodatust paremaks, ületades viimase ühe ja viie aasta keskmist näitajat (mõlemal juhul 59%).  Finants- ja tehnoloogiasektori eestvedamisel on S&P 500 firmade neljanda kvartali hinnanguline müügitulu kasv paranenud alates tulemuste hooaja algusest 2,7% pealt 3,5%le.

S&P 500 firmade müügitulu aastane muutus. Allikas: Factset

Kuigi neljanda kvartali oodatust paremad tulemused võiksid anda kindlama pinnase ettepoole vaatamisel, on paljude firmade lähituleviku muutnud hägusemaks koroonaviiruse levik. Mitmed suuremad ettevõtted nagu Apple, Starbucks, McDonald’s, Nike ja teised on sulgenud Hiinas poode või vähendanud lahtiolekuaegasid ning lisaks tekitab pakkumisahela toimimine küsimusi, kui Ameerika ettevõtetele tooteid või nende komponente valmistavad Hiina tehased jäävad kinni.

Praeguse olukorra raskesti hinnatava kestuse tõttu ei osata öelda, milline saab olema täpne mõju esimese kvartali ja kogu majandusaasta tulemustele, mistõttu toovad osad firmad välja stsenaariumeid, teised on lükanud hinnangu andmise edasi, kuniks pilt on selgem.

Üldiselt pole aga S&P 500 firmade esimese kvartali prognoosid midagi üllatavat pakkunud. Facseti andmetel oli 7. veebruari seisuga aktsiakasumi ootuse jooksvaks kvartaliks väljastanud 58 firmat, kellest 40 on üllatanud negatiivselt ja 18 positiivselt. See teeb negatiivsete hoiatuste osakaaluks 69%, mis jääb viimase viie aasta keskmise juurde (70%).

Käesoleval nädalal avaldab oma tulemused 66 S&P 500 ettevõtet, teiste seas järgmised firmad:

Allikas: Briefing.com

Artikkel on informatiivse eesmärgiga ning ei ole vaadeldav investeerimisanalüüsina ega mõeldud soovitusena müüa või osta mainitud väärtpabereid. LHV ei vastuta teabe põhjal tehtud otsuste eest.
Investeerimine on seotud võimaluste ja riskidega, väärtpaberite turuväärtus võib nii kasvada kui ka kahaneda. Välisturgudel võivad tootlust mõjutada valuutakursside kõikumised.
Eelpool kajastatud väärtpaberite ja finantsindeksite eelmiste või tulevaste perioodide tootlus ei tähenda lubadust ega viidet järgmiste perioodide tootluse kohta.
Kommentaare ei ole

Kommentaari jätmiseks loo konto või logi sisse