Soome dividendidelt enammakstud tulumaksu tagasi küsimine

LHV

3.04.2020 10:18

Shutterstock

Seoses 2019. aasta kevadel vahetunud välismaakleriga kehtib LHV klientidele alates 2019. aasta aprillist laekunud Soome ettevõtete dividendidele 30% maksumäär. Samal ajal lubab Eesti ja Soome vaheline topeltmaksustamise vältimise leping kohaldada dividendide suhtes 15% maksumäära.

Enammakstud tulumaksu tagasi saamiseks võib Eesti residendist investor pöörduda otse Soome Maksuameti poole, järgides ühte allpool toodud juhendit sõltuvalt sellest, kas Soome dividendid laekusid eraisiku või ettevõtte nimele.

Juhul kui füüsilisest isikust investor soovib enammakstud tulumaksu riigilt tagasi küsida, tuleb tal

1)    esitada Soome Maksuametile täidetud taotluse vorm (saadav maksuameti lehelt: vorm 6164e) ning

2)    lisada Eesti Maksu- ja Tolliametilt saadud maksuresidentsuse tõend (saadav e-maksuametist: https://www.emta.ee/et/toendi-taotlemine-maksusaladus).

Soome dividendidelt enammakstud tulumaksu tagastust saab taotleda kolme järgneva aasta jooksul pärast dividendi väljamaksmise aastat. See tähendab, et 2019. aastal kinni peetud tulumaksu tagastust saab taotleda kuni 2022. aasta lõpuni.

Kui tagastatav summa on 5 eurot aasta kohta või sellest vähem, tulumaksu ei tagastata.

Näpunäiteid taotlusvormi täitmiseks

Punkt 1 – lisada enda andmed. Punkti 1.6 „Post Office“ kirjutada elukoha linn, nt „Tallinn“, ja punkti 1.8 „Country code“ Eesti Vabariigi lühend „EE“.

Punkt 2 – täita ainult siis, kui taotluse esitab investori juriidiline esindaja.

Punkt 3 – lisada pangakonto number, kuhu tagasitaotletud summa kantakse.

Punkt 4 – märkida ristiga „dividends“.

Punkt 5 – jätta täitmata.

Punkt 6 ­– lisada dividendi väljamakse(te) üksikasjad. Punktis 6.1 märkida ristiga „due on the applicant’s direct shareholding“, punktid 6.2–6.6 jätta täitmata. Kui dividende on saadud mitmelt Soome ettevõttelt, tuleb täita punkt 6 ühe väljamakse teinud ettevõtte kohta, teha rist lahtrisse 6.14 ja märkida ülejäänud väljamaksed eraldi vormi 6167e. Punkti 6.15 kirjutada „AS LHV Pank, Saxo Bank A/S“. Punkti 6.16 kirjutada „Under provisions of a tax treaty between Finland and Estonia“ ja teha rist lahtrisse „A certificate of tax residency issued by local authorities is enclosed“.

Vormi lõppu teha ristid kinnitamislausete juurde ja panna oma allkiri.

Lisateave avalduse täitmise kohta on Soome Maksuameti lehel.

Avaldus koos lisadokumentidega tuleb saata otse Soome Maksuametile posti teel aadressile

Finnish Tax Administration
P.O. Box 560
FI-00052 VERO
FINLAND

Juriidilisest isikust investoril tuleb enammakstud tulumaksu tagasi saamiseks käituda järgmiselt:

1)    esitada Soome Maksuametile täidetud taotluse vorm (saadav maksuameti lehelt: vorm 6163e),

2)    lisada taotluse täitnud isiku allkirjastamisõigust tõendav dokument (nt ingliskeelne B-kaardi väljatrükk Äriregistrist: https://ariregister.rik.ee/),

3)    lisada Eesti Maksu- ja Tolliametilt saadud maksuresidentsuse tõend (saadav e-maksuametist: https://www.emta.ee/et/taotlus-avalike-andmetega-toendi-saamiseks-arikliendile) ning

4)    lisada LHV Pangalt saadud kinnipeetud tulumaksu tõend (tõendit saab küsida kirjutades aadressile info@lhv.ee või helistades 6 800 400). Tõendi väljastamine maksab 10 EUR.

Residentsustõendit ja pangatõendit võib esialgu küsida elektroonsel kujul oma e-postile ning esitada selle Soome maksuametile prinditud kujul. Soome maksuamet jätab endale õiguse nõuda hiljem originaaldokumente.

Näpunäiteid juriidilise isiku taotlusvormi (6163e) täitmiseks

Punkt 1 – lisada dividende saanud ettevõtte andmed. Punktides 1.2 ja 1.3 märkida ettevõtte majandusaasta algus ja lõpp. Taotluses toodud dividendimaksete kuupäevad peavad langema märgitud majandusaasta vahemikku. Punktis 1.4 märkida ristiga „a non-listed company“, punkt 1.5 jätta täitmata. Punktis 1.6 märkida ettevõtte postiaadress, punkti 1.7 lisada postiindeks ja punkti 1.8  „Post Office“ kirjutada postkontori asukoha linn, nt „Tallinn“. Punktis 1.11 „Country of residence“ märkida „Estonia“ ja punktis 1.12 „Country code“ märkida Eesti Vabariigi lühend „EE“. Punktis 1.13 märkida ettevõtte registrikood, punktid 1.14 ja 1.15 jätta täitmata. Punktides 1.16 ja 1.17 märkida ettevõtte ettevõtlusvorm (nt osaühingu puhul punktis 1.16 märkida ristiga „Corporate entity“ ja punkti  1.17 kirjutada „Private limited company“). Punktis 1.20 märkida ristiga „Tax Convention between applicant’s country and Finland“.

Punkt 2 – täita ainult siis, kui taotluse esitab kolmas osapool (nt ettevõtte maksukonsultant).

Punkt 3 – lisada pangakonto number, kuhu tagasitaotletud summa kantakse.

Punkt 4 – märkida ristiga „dividends“.

Punkt 5 – lisada dividendi väljamakse(te) üksikasjad. Punktis 5.1 märkida ristiga „due on the applicant’s direct shareholding“. Jätta punktid 5.2 – 5.6 täitmata. Punktis 5.7 märkida ristiga „yes“ ja punktis 5.8 vastavalt „no“. Kui dividende on saadud mitmelt Soome ettevõttelt, tuleb täita punktid 5.9 – 5.18 ühe väljamakse teinud ettevõtte kohta, teha rist lahtrisse 5.20 ja märkida ülejäänud väljamaksed eraldi vormi 6167e. Punkti 5.19 kirjutada „AS LHV Pank, Saxo Bank A/S“.

Vormi lõppu teha ristid kinnitamislausete juurde, panna oma allkiri ja teha rist lahtrisse „A certificate of tax residency issued by local authorities is enclosed“.

Lisateave avalduse täitmise kohta on Soome Maksuameti lehel.

Soome dividendidelt enammakstud tulumaksu tagastust saab taotleda kolme järgneva aasta jooksul pärast dividendi väljamaksmise aastat. See tähendab, et 2019. aastal kinni peetud tulumaksu tagastust saab taotleda kuni 2022. aasta lõpuni.

Kui tagastatav summa on 5 eurot aasta kohta või sellest vähem, tulumaksu ei tagastata.

Avaldus koos residentsustõendiga tuleb saata otse Soome Maksuametile posti teel aadressile

Finnish Tax Administration
P.O. Box 560
FI-00052 VERO
FINLAND