Soome dividendidelt enammakstud tulumaksu tagasi küsimine

LHV

11.02.2020 10:32

Shutterstock

Seoses 2019. aasta kevadel vahetunud välismaakleriga kehtib LHV klientidele alates 2019. aasta aprillist laekunud Soome ettevõtete dividendidele 30% maksumäär. Samal ajal lubab Eesti ja Soome vaheline topeltmaksustamise vältimise leping kohaldada dividendide suhtes 15% maksumäära.

Juhul kui füüsilisest isikust investor soovib enammakstud tulumaksu riigilt tagasi küsida, tuleb tal

1)    esitada Soome Maksuametile täidetud taotluse vorm (saadav maksuameti lehelt: vorm 6164e) ning

2)    lisada Eesti Maksu- ja Tolliametilt saadud maksuresidentsuse tõend (saadav e-maksuametist: https://www.emta.ee/et/toendi-taotlemine-maksusaladus).

Soome dividendidelt enammakstud tulumaksu tagastust saab taotleda kolme järgneva aasta jooksul pärast dividendi väljamaksmise aastat. See tähendab, et 2019. aastal kinni peetud tulumaksu tagastust saab taotleda kuni 2022. aasta lõpuni.

Kui tagastatav summa on 5 eurot aasta kohta või sellest vähem, tulumaksu ei tagastata.

Näpunäiteid taotlusvormi täitmiseks

Punkt 1 – lisada enda andmed. Punkti 1.6 „Post Office“ kirjutada elukoha linn, nt „Tallinn“, ja punkti 1.8 „Country code“ Eesti Vabariigi lühend „EE“.

Punkt 2 – täita ainult siis, kui taotluse esitab investori juriidiline esindaja.

Punkt 3 – lisada pangakonto number, kuhu tagasitaotletud summa kantakse.

Punkt 4 – märkida ristiga „dividends“.

Punkt 5 – jätta täitmata.

Punkt 6 ­– lisada dividendi väljamakse(te) üksikasjad. Punktis 6.1 märkida ristiga „due on the applicant’s direct shareholding“, punktid 6.2–6.6 jätta täitmata. Kui dividende on saadud mitmelt Soome ettevõttelt, tuleb täita punkt 6 ühe väljamakse teinud ettevõtte kohta, teha rist lahtrisse 6.14 ja märkida ülejäänud väljamaksed eraldi vormi 6167e. Punkti 6.15 kirjutada „AS LHV Pank, Saxo Bank A/S“. Punkti 6.16 kirjutada „Under provisions of a tax treaty between Finland and Estonia“ ja teha rist lahtrisse „A certificate of tax residency issued by local authorities is enclosed“.

Vormi lõppu teha ristid kinnitamislausete juurde ja panna oma allkiri.

Lisateave avalduse täitmise kohta on Soome Maksuameti lehel.

Avaldus koos residentsustõendiga tuleb saata otse Soome Maksuametile posti teel aadressile

Finnish Tax Administration
P.O. Box 560
FI-00052 VERO
FINLAND