Turud langevad, aga ka P/E

Raido Tõnisson

20.03.2020 11:03

iStockphoto

P/E suhtarv on investorite seas fundamentaalanalüüsis üks tuntumaid ja sagedamini kasutatud näitajaid, mis seob omavahel aktsia hinna ja kasumi ühe aktsia kohta, näidates nõnda firma suhelist odavust või kallidust kas oma ajaloolise näitajaga, turu keskmisega või konkurentidega võrreldes. Kuigi võimalik majandussurutis loob palju määramatust ettevõtete käesoleva ja potentsiaalselt ka järgnevate aastate kasumite osas, on allapoole kukkunud P/E näitajad osaliselt kriisi juba hakanud sisse hindama.

2020. aasta alguses oli S&P 500 P/E oma ajaloolise tipu lähedal, mille suurimaks mõjutajaks suhtarvu valemis oli mitte ettevõtete puhaskasum aktsia kohta (EPS), vaid indeksi tase, mis tänu meeletule ostusurvele oli tõusnud kõrgustesse, ent ettevõtete kasum püsis samal ajal suuresti paigal. 19. veebruaril 2020 oli S&P 500 saavutanud rekordilise 3393-punktilise taseme, millest alates on indeks langenud 29% 2405 punktini.  See on endaga kaasa toonud ka olulise languse indeksi P/E osas, vähenedes 19. märtsiks 19,1-ni ja kukkudes alla 10-aasta keskmisese, mis on 23,6.

Toornafta nõudluse järsu vähenemise ning Saudi Araabia ja Venemaa vaheliste pingete koosmõjul on S&P 500 sektoritest enim kannatada saanud energeetika, mille aktsiad on langenud viimase 16 aasta madalaimale tasemele. Ka sektori P/E on langenud enim – 55% 10,8-ni. Keskmine S&P 500 P/E sektorite lõikes oli 19. märtsil 19,1, mis annab märku energeetikast kui hetkel ühest madalaima P/E suhtarvuga sektorist indeksis finantssektori järel, mille madal P/E ongi finantsettevõtetele üsna tavapärane.

Koroonaviiruse suures hirmus ostetakse massiliselt kokku kõikvõimalikke kauasäilivaid tooteid, mille kättesaadavust kardetakse pandeemia arenemisel vähenevat. Säärasest olukorrast võidavad enim esmatarbekaupade tootjad ja müüjad, kes tänu suurtele paanikaostudele suurendavad oma põhitootevarusid ning kasvatavad seeläbi käivet. Nii võiks arvata, et selle sektori ettevõtted on pandeemia ajal kõige paremini kaitstud. Esmatarbekaupade sektori  P/E oli viimastel andmetel 30,1, mis on võrreldes teiste sektoritega kõrgeim tase. Samuti oli vastava sektori P/E võrreldes 19. veebruari tipuga langenud kõige vähem, vaid 14%, andes sellega märku, et ka sektori aktsiad on oma hinda kõige paremini säilitanud.

Liikudes ettevõtete tasandile, valisime igast sektorist ühe suurema ettevõtte ja vaatasime, kuidas on P/E erinevatel perioodidel muutunud. Nagu ka sektoripõhiselt, oli suurima P/E muutusega vähemuse suunas energiaettevõte Exxon Mobil, mille P/E on langenud võrreldes sektori keskmisega 10% vähem ehk 45% võrra. Nagu öeldud, on suhtarvu muutusel praegusel juhul mõjutajaks aktsia hind, mis on XOMi puhul alates veebruari algusest kukkunud 45%. Samuti on Exxon Mobili aktsia P/E langenud alla oma kümne aasta keskmise taseme, milleks on hetkeseisuga 15,3. Aastakümne madalaima, 8,2x, P/E-ni on küll veidi aega, kuid kui hinnasõda ja nõudluse vähenemine jätkuvad, võib P/E aktsia odavnemise tõttu langeda alla selle.

Nagu ka sektorite lõikes, on kõige vähem P/E kukkunud hüpermarketite ja toidupoodide ketti haldava jaemüügiettevõte Walmarti puhul, mille vastav suhtarv oli 19. märtsi seisuga 20,8, mis on kõvasti alla sektori keskmise. Samal ajal on ka ettevõtte aktsia langenud veebruari tipust vaid 12%, võrreldes S&P 500 29% langusega. Walmart ei ole küll kriisiks eriliselt valmistunud, kuid ettevõttel on alati olnud olemas kõik varud teenindamaks klintide nõudlust ning seda ka praegusel ajal.

Vaatamata asjaolule, et enamik USA aktsiate P/E on langenud oma kümne aasta keskmisele tasemele või isegi alla selle, ei ole aktsiad veel viimase kümnendiku kiire tõusu tõttu kuigi odavad. Siiski leidub juba ettevõtteid energeetika- ja finantssektorist,  mille P/E on kukkunud märgatavalt, muutes nimetatud sektorite aktsiad investorile atraktiivsemaks. P/E suhtarv annab aktsia hinnatasemest küll kõige parema ja kiirema ettekujutuse, kuid kindlasti ei saa ainult ühe suhtarvu järgi teha investeerimisotsust ning tuleks vaadata ka suuremat pilti, eriti arvestades koroonaviiruse levikut ja selle tõkestamise majanduslikust mõjust tingitud määramatust.

Artikkel on informatiivse eesmärgiga ning ei ole vaadeldav investeerimisanalüüsina ega mõeldud soovitusena müüa või osta mainitud väärtpabereid. LHV ei vastuta teabe põhjal tehtud otsuste eest.
Investeerimine on seotud võimaluste ja riskidega, väärtpaberite turuväärtus võib nii kasvada kui ka kahaneda. Välisturgudel võivad tootlust mõjutada valuutakursside kõikumised.
Eelpool kajastatud väärtpaberite ja finantsindeksite eelmiste või tulevaste perioodide tootlus ei tähenda lubadust ega viidet järgmiste perioodide tootluse kohta.