Juhis 2019. aastal saadud Rootsi dividendidelt enammakstud tulumaksu tagasi küsimiseks

LHV

26.03.2020 9:07

iStockphoto

Seoses 2019. aasta alguses toimunud välisaktsiate vahendaja vahetusega, olime sunnitud hakkama Rootsi dividendidelt kinni pidama 30% maksumäära alates 2019. aasta aprillist. Kuna Eesti ja Rootsi vaheline topeltmaksustamise vältimise leping lubab kohaldada dividendide suhtes 15% maksumäära, on igal LHV Eesti residendist kliendil (eraisikul ja ettevõttel) võimalus enammakstud tulumaksu tagasi küsida otse Rootsi Maksuametilt.

Selleks tuleb tal

1)     täita Rootsi Maksuameti taotluse vorm (saadav maksuameti lehelt: vorm SKV 3740), mille lõppu peab oma allkirja andma ka Eesti Maksu- ja Tolliameti ametnik, tõestades taotleja maksuresidentsuse,
2)     lisada Eesti Maksu- ja Tolliametilt saadud maksuresidentsuse tõend (küsida saab e-maksuametist: https://www.emta.ee/et/toendi-taotlemine-maksusaladus) ning
3)     lisada LHV Pangalt saadud kinnipeetud tulumaksu tõend (tõendit saab tellida kirjutades aadressile info@lhv.ee või helistades 6 800 400). Tõendi väljastamine maksab 10 EUR.

Kõik nõutavad dokumendid peab saatma Rootsi Maksuametile originaalkujul posti teel.

Rootsi dividendidelt enammakstud tulumaksu tagastust saab taotleda viie järgneva aasta jooksul pärast dividendi väljamaksmise aastat. See tähendab, et 2019. aastal kinni peetud tulumaksu tagastust saab taotleda kuni 2024. aasta lõpuni.

Näpunäiteid Rootsi Maksuameti taotlusvormi täitmiseks

Osa I – lisada enda või dividende saanud ettevõtte andmed. Lahtrisse „Grounds for the claim“ kirjutada „Under provisions of a tax treaty between Sweden and Estonia“.

Osa II – 1. punktis kinnitada, et elukoha aadress (ettevõtte puhul juriidiline aadress) pole 2019. aasta jooksul muutnud või kui on, siis panna eelnevad aadressid kirja. 2. punktis märkida ettevõtte asutamise vorm (OÜ puhul kirjutada „Private Limited Company“). Eraisikuna taotlust esitades jätta 2. punkt täitmata.

Osa III – 1. punktis teha rist „Yes“ lahtrisse, jätta allolev rida täitmata. 2. punktis märkida, kas ettevõttel oli taotluses toodud dividendimaksete kuupäevadel püsiv tegevuskoht Rootsis. 3. punktis märkida ettevõtte osalus dividende väljamaksnud Rootsi ettevõttes. Eraisikuna taotlust esitades jätta 2. ja 3. punktid täitmata.

Esimese lehe lõppu märkida tagastatav enammakstud tulumaksu summa SEK-ides ning lisada oma allkiri. Tagastamisele kuulub summa, mis ületab seadusega lubatud 15% tulumaksu brutodividendide koondsummast.

Osa III (jätk) – 4. punktis märkida, mis valuutas ja mis pangakontole soovite tulumaksutagastus kätte saada.

Osa IV – täita saadud Rootsi dividendimaksete andmed. Veergu nr. 7 („Swedish tax to be repaid“) märkida vahe kinnipeetud tulumaksu (veerg nr. 6) ja seadusega lubatud 15% tulumaksu summa vahel.

Vormi viimase osa („Certificate issued by competent authority or bank in the country of permanent residence“) täidab Eesti Maksu- ja Tolliameti ametnik.

Allkirjastatud avaldus koos pangakinnituse ja residentsustõendiga tuleb saata otse Rootsi Maksuametile posti teel aadressile

Swedish Tax Agency/Kupongskatt
S-171 94 Solna
Sweden