Koroonaviiruse mõju Balti börsil noteeritud ettevõtetele

Raido Tõnisson

30.03.2020 9:42

iStockphoto

Kuigi Balti börs on oma olemuselt võrdlemisi väike, esindavad siin tegutsevad ettevõtted mitmeid erinevaid tegevusvaldkondi. Sellest tulenevalt on ka koroonaviiruse mõju Balti ettevõtetele vägagi varieeruv, millele on riskitaseme skaalat kasutades oma hinnangu andnud LHV analüütikud.

Allikas: LHV, Nasdaqbaltic

Meie analüütikud kasutasid riskitaseme skaalat 1.0 kuni 5.0, kus 1.0 tähistab koroonaviiruse madalaimat mõju ettevõtte tegevusele ja 5.0 suurimat mõju.

Tabelist näeme, et suurimas ohus ettevõtted, millele on antud kõrgeim riskitase 5.0, tegutsevad transpordi- ja turismisektoris. Peamiseks ajendiks siin on valitsuse kehtestatud reisipiirangud ja piirsisulgemised, mis paneb teadmata ajaks seisma Tallinki laevad ja kustutab inimeste lähiajaks plaanitud reisimõtted. Lisaks 16. märtsil Tallinki laevade seismajätmisele Stockholmi liinidel halvendab ettevõtete olukorda 17. märtsil kehtestatud keeld välisriikide kodanikel Eestisse sisenemiseks ja riskipiirkonnast tulnud Eesti kodanike isolatsiooninõue 14 päevaks. See võib aga viia olukorrani, kus ka Helsingi liini reisijate liiklus langeb nulli lähedale. Analüütikute hinnangul kaotab Tallink teadmata kestusega reisipiirangute perioodil oma tuludest 80-90%.

Poole punkti võrra väiksema kahju saab Tallinna Sadam, kelle tulusid samuti mõjutavad otseselt reisijate liiklus ja laevakülastuste arv, mis on tavapäraselt ettevõtte suurimateks tuluallikateks.

Pankadele on meie analüütikud andnud riskitaseme 4.0, mis on makramajanduslike muudatuste suhtes tavapärasest tundlikumad. Siauliu bankase kahjuks räägib tõenäoline SKP langus Leedu majanduses sel aastal, kuid võimalikku mõju ulatust on hetkel keeruline hinnata. Võrreldes teiste Leedus tegutsevate suuremate pankadega, on SAB märkimisväärsemalt rohkem mõjutatud väikeettevõtete tegevusest, kes on majandussurutise suhtes tavaliselt haavatavamad kui suuremad ettevõtted. Ka Coop Panka peetakse Eesti makromajanduslike muutuste suhtes tundlikuks ja ettevõttel tuleb valmis olla vähendama oma kasvualaseid väljavaateid tarbijate ja ettevõtete usalduse vähenemise tõttu. Positiivne on see, et CPA tihe koostöö riigi suurima jaemüügivõrguga COOP Eestiga aitab hoida klientidega tihedat kontakti ka ebakindlatel aegadel.

Ehitusettevõtete Merko ja Nordeconi riskitase 4.0 näitab, et koronaviirus kahjustab tõenäoliselt märkimisväärselt kogu ehitustööstust, mille peamiseks ajendiks on tõusvad ehitushinnad tootmise languse tõttu Hiinas. Materjalide maksumuse suurenemine aga tooks kaasa vähem projekte ja suurema konkurentsi, mis omakorda põhjustab marginaalide halvenemise.

Keskmine mõju viiruse levikul on moetööstusele ning jaekaubandusele. Apranga peamine tuluallikas saadakse tema Inditex frantsiisibrändide kaudu. Inditex hangib enam kui poole oma kaubast tosinast ettevõttele kuuluvast tehasest Hispaanias, Portugalis ja Türgis. Ei ole kindel, kas COVID-19 puhkemine Hispaanias põhjustab Hispaania tehaste sulgemise ja häirib tarnimist, kuid kui see on nii, võib see põhjustada Apranga varude ajutisi häireid. Sarnase riski ees on Silvano Fashion Group, kes suurima osa oma tuludest teenib Venemaalt ja Valgevenest. Samuti vähendavad tarbijad oma kulutusi koroonaviiruse levimise hirmu tõttu, mis põhjustab ettevõtete tulude langust.

Ehkki Tallinna Kaubamaja näeb oma supermarketites, ettevõtte suurimas segmendis, lühiajalist tulude kasvu, võib klientide poolne oluline tarbekaupade ettevarumine põhjustada viiruse keskpikas perspektiivis ettevõtte tuludele kahjusid. Märkimisväärne majanduslangus Eestis halvendab tarbijate üldist meelsust ja võib põhjustada väiksemat tulu ettevõtte teistest suurematest segmentidest, nagu kaubamajad ja autokaubandus.

Kinnisvarafondidele jääb koroonaviiruse mõju tundmata, juhul kui viirus ei jää püsima 2020. aasta II poolaastaks. Baltic Horizon Fundi kinnisvaraportfelli vakantsusaste on madal ja pooled tema portfellist on kontorid. Ehkki vaba aja veetmisele ja jaekaubandussektorile võib tarbijate hirmu ja asustatud piirkondade elanike üldise heidutuse tõttu viirus avaldada ajutist mõju, peaks fondi üüritulu jääma siiski kahjustamata. Peamine oht on see, et viirus on pikaajaline ja tarbijad tunnevad laialdast hirmu, mis võib põhjustada väiksemate üürnike seas olulisi raskusi pinnal püsimiseks. EfTEN Real Estate Fund III tugevuseks on kinnisvaraportfelli täituvus 98%, ehkki suurema osa sellest moodustavad jaemüügi- ja logistikasektor, mis pikaajalise pandeemia stsenaariumi korral võibki fondile pisut suuremat mõju avaldada.

Madalama riskitasemega ettevõtete peamised ohud on seotud Hiina tehaste sulgemisest tulenevate tarneahela häiretega, mis tegelevad ettevõtetele vajalike varude tootmisega. Suures osas on aga olukord Hiinas kontrolli alla saadud ja paljud tehased jätkavad oma tööd. Samuti tegelevad ettevõtted nagu AUGA grupp, Harju Elekter ja Tallinna Vesi tarbijate baasvajaduste täitmisega, mis säilivad ka suurema viiruspuhangu ajal. Kahe viimase puhul on aga koroonaviiruse leviku süvenemise korral riski all tulude vähenemine äriklientidelt ja ehitustegevusest.

Artikkel on informatiivse eesmärgiga ning ei ole vaadeldav investeerimisanalüüsina ega mõeldud soovitusena müüa või osta mainitud väärtpabereid. LHV ei vastuta teabe põhjal tehtud otsuste eest.

Investeerimine on seotud võimaluste ja riskidega, väärtpaberite turuväärtus võib nii kasvada kui ka kahaneda. Välisturgudel võivad tootlust mõjutada valuutakursside kõikumised.

Eelpool kajastatud väärtpaberite ja finantsindeksite eelmiste või tulevaste perioodide tootlus ei tähenda lubadust ega viidet järgmiste perioodide tootluse kohta.
Kommentaare ei ole

Kommentaari jätmiseks loo konto või logi sisse