Teade LHV Pensionifondi Roheline prospekti muutmisest

LHV

20.05.2020 14:31

Aktsiaselts LHV Varahaldus teatab, et alates 21.05.2020 muutub LHV Pensionifondi Roheline prospekt. Fondi prospektis on tehtud järgnev muudatus: kaotatud on välisvaluuta avatud netopositsiooni piirang, mis senini oli 50% fondi vara väärtusest.

Muudatus on tehtud põhjusel, et fondivalitseja ei soovi fondi puhul välisvaluuta avatud netopositsiooni maksimummäära investeerimisfondide seaduses sätestatuga võrreldes fondi prospektiga täiendavalt kitsendada – muul juhul võib fondi puhul olla piiratud Ameerika Ühendriikide reguleeritud turgudel kaubeldavate investeerimisfondide aktsiate või osakute kasutamine fondivalitseja poolt soovitud ulatuses.

Tegemist on ühe investeerimispiirangu muudatusega, mis ei avalda fondivalitseja hinnangul mõju fondi investorite huvile fondi investeerimise vastu. Muudatused ei ole fondivalitseja hinnangul olulised. Finantsinspektsiooni on muudatustest teavitatud 20.05.2020.

Fondi prospekt
Fondi prospekti muudatuste mõju analüüs

LHV Pensionifondi Roheline valitseb AS LHV Varahaldus. Tutvu fondi prospekti ja põhiteabega lhv.ee/pension ja pea nõu asjatundjaga.