Ørsted – maailma kõige jätkusuutlikum ettevõte

Erko Rebane

22.05.2020 8:49

iStockphoto

1972. aastal Taanis loodud Dansk Naturgas A/S oli veel kõigest kümme aastat tagasi elektri tootmisel üks suuremaid fossiilkütuste kasutajaid Euroopas, ent nüüd pärineb juba 86% firma elektri- ja soojusenergiast taastuvatest allikatest, pälvides ärimudeli nõnda märkimisväärse ümberpööramisega tänavu maailma kõige jätkusuutlikuma ettevõtte tiitli.

Maa keskmise temperatuuri järjepidev tõus ning ekstreemsete ilmastikuolude sagenemine annavad tunnistust atmosfääris suurenenud kasvuhoonegaaside mõjust ning vajadusest ühiselt edasise kasvu peatamiseks pingutada. Kuna ligi kolm neljandikku üleilmselt õhku paisatud kasvuhoonegaasidest pärineb energia tootmisest, leidis Taani suurim elektrienergia tootja 2008. aastal, et fossiilsetel kütustel ei ole selles vallas äri kasvatamisel pikaajaliselt jätkusuutlikku tulevikku.

Sestap otsustati ärimudelit põhjalikult muutes võtta suund taastuvenergiale, investeerides suuremas osas meres asuvatesse tuuleparkidesse ning konverteerides kivisütt kasutanud energiajaamad biomassi põhiseks. Kuna 2017. aastal müüdi ära nafta- ja maagaasi äri, polnud enam vana nimi asjakohane ning Taani teadlase Hans Christian Ørstedi järgi nimetati ettevõtte ümber.

Kui 2010. aastal varustas Ørsted taastuvenergiaga 2 miljonit inimest, siis tänaseks on firma kasvanud maailma suurimaks meretuulepargiga ettevõtteks, varustades rohelise energiaga kokku üle 15 miljoni inimese Taanis, Rootsis, Suurbritannias, Saksamaal, Hollandis ja ka Ühendriikides. Nende ambitsiooniks on seda arvu järgmise viie aasta jooksul kahekordistada ning jõuda kümne aasta perspektiivis 55 miljoni tarbijani.

Tänu innovatsioonile ja mastaabile on Ørsted suutnud meretuuleparkidest toodetava energia kulu oluliselt alla tuua ning liikuda seetõttu oma eesmärkideni arvatust palju kiiremini. Kui tegevjuhi Henrik Poulseni sõnul seati sektoris 2013. aastal eesmärk vähendada 2020. aastaks meretuulepargi elektri hinda 35-40%, siis antud siht saavutati juba 2016. aastal ning praegu on see suures osas maailmas juba odavam kui ehitada elektrijaama, mis kasutab kütusena maagaasi või kivisütt.

50,1% Ørstedist kuulub Taani riigile, ent ka viimane on väga tugevalt pühendunud kliimasoojenemise vastu võitlemisele. Taani valitsus teatas kolmapäeval, et kavatseb koos erasektoriga investeerida 37 miljardit eurot kahe nö energiasaare ehitamisele, mis oleks riigi ajaloo suurim taristuprojekt. Täies mahus välja ehitatud tuulepargid tõstaksid kogu Euroopa meretuuleparkide praegust võimsust 12 gigavati ehk 54% võrra ning aitaksid Taanil vähendada süsinikdioksiidi emissiooni kümne aastaga 70%. Koostööd tehakse Poola, Rootsi, Saksamaa ja Hollandiga, kes võivad tulevikus samuti osa saartel toodetavast energiast tarbima hakata.

Allikas: Ørsted

Vähesel määral kasutab Ørsted jätkuvalt kivisütt, ent plaan on see 2023. aastaks täielikult lõpetada, minnes üle jätkusuutlikult toodetud puidulaastudele ja pelletitele. Tulemuseks on see, et kui kümme aastat tagasi paiskas Ørsted energia tootmisel õhku 12 miljonit tonni süsihappegaasi aastas, siis eelmise aasta lõpuks oli seda vähendatud 86% ning 2025. aastaks kavatsetakse energia tootmisel jõuda nulltasemele. Kogu ettevõtte äritegevus soovitakse muuta süsinikuneutraalseks 2040. aastaks, mille raames vahetatakse näiteks kogu firma autopark välja elektriliste sõidukite vastu.

Eelnevat arvestades ei ole seega imekspandav, miks Ørsted on roninud Corporate Knightsi jätkusuutlike ettevõtete edetabelis järjest kõrgemale (2018. a 70. ja 2019. a neljas koht), saavutades tänavu kõrgeima positsiooni. Kanada uuringute firma Corporate Knights on jätkusuutlikkuse alusel koostanud 100 ettevõttega pingerea iga aasta alates 2005, käies mullu selleks läbi üle 7300 üleilmselt tegutseva firma, kelle aastane käive ulatub vähemalt miljardi dollarini.

Roheline transformatsioon ja firma edasised pingutused taastuvenergiaga järjest suurema tarbijaskonnani jõuda on põhjused, miks Ørstedi on investeerinud ka LHV Pensionifond Roheline.  Kui Sinagi tunned huvi, kuidas kasvatada oma pensionvara samaaegselt jätkusuutlikumast maailmast hoolides, loe Eesti ainsa rohelise pensionifondi kohta lähemalt fondi kodulehelt.

Ørstedi aktsia kaupleb Kopenhaageni börsil.

Allikas: Ørsted

Artikkel on informatiivse eesmärgiga ning ei ole vaadeldav investeerimisanalüüsina ega mõeldud soovitusena müüa või osta mainitud väärtpabereid. LHV ei vastuta teabe põhjal tehtud otsuste eest. Investeerimine on seotud võimaluste ja riskidega, väärtpaberite turuväärtus võib nii kasvada kui ka kahaneda. Välisturgudel võivad tootlust mõjutada valuutakursside kõikumised. Eelpool kajastatud väärtpaberite ja finantsindeksite eelmiste või tulevaste perioodide tootlus ei tähenda lubadust ega viidet järgmiste perioodide tootluse kohta.

Tegemist on mitteammendava loeteluga LHV Pensionifond Roheline investeeringutest seisuga 30.04.2020. Fondijuht võib mistahes hetkel otsustada nimetatud investeeringutest väljuda. LHV pensionifonde valitseb AS LHV Varahaldus. Fondide osakute väärtused võivad nii kasvada kui kahaneda ja fondide eelmiste perioodide tootlus ei tähenda lubadust ega viidet järgmiste perioodide tootluste kohta. Fondi investeeritud rahasumma väärtuse säilimine ei ole garanteeritud. Tutvu LHV pensionifondide prospekti ja põhiteabe dokumentidega lhv.ee ja pea nõu asjatundjaga.
Kommentaare ei ole

Kommentaari jätmiseks loo konto või logi sisse