LHV analüütikute soovituste ajaloolised tootlused

Raido Tõnisson

9.06.2020 11:19

Shutterstock

LHV Balti analüüsid on teenus, mis teeb investorile ja investeerimishuvilisele Balti börsiettevõtete jälgimise ja hindamise lihtsamaks. Teenus võimaldab kliendile ligipääsu analüüsikeskkonda, kus muu hulgas on võimalik näha LHV analüütikute poolt kaetavate Balti ettevõtete soovitusi ja õiglase väärtuse vahemikke. Artiklis vaatame, milline oleks investeeringu tootlus, kui oleksime Tallinna börsil käitunud üksnes LHV analüütikute antud soovituste järgi.

Tulemuse saamiseks valisime vaatlusalused aktsiad järgmistel tingimustel:

* Arvestatud on soovitusi alates 2009. aasta jaanuarist, alates millest on ettevõttele antud nii ostu- kui ka hilisem müügisoovitus,
* Ost on sooritatud sellel kuupäeval, kui avaldasime aktsia esimese ostusoovituse, hilisemaid täiendavaid oste ei tehtud,
* Positsiooni müük on sooritatud sellel kuupäeval, kui avaldasime aktsia müügisoovituse
* Ignoreeritud on neutraalseid ehk „hoia“ soovitusi,
* Tootlused on arvestatud koos dividendidega.

Et saada aru, kas tegemist oli tulusa investeeringuga või mitte, võrdlesime saadud tootlust ka OMX Tallinna indeksi kogutootlusega vastaval perioodil.


Allikad: LHV, Nasdaqbaltic, Bloomberg

Tallinna Vesi

Alustades meie soovitustest suurimat tootlust pakkunud ettevõttest Tallinna Vesi, andsid LHV analüütikud sellele aktsiale ostusoovituse 8. veebruaril 2012. aastal 7,2-eurose hinna juures. Õiglase väärtuse uuendamise tulemusena määrati toona hinnavahemik 7,5 kuni 8,3 eurot, mis oli 24% kõrgem kui eelmine väärtusvahemik.

8. veebruaril 2012. aastal 7,2 euro juures tehtud ühekordne investeering oleks kaheksa aastaga tõusnud 198% (esimese müügisoovitus anti 2020. aasta veebruaris). Tallinna börsiindeksi kogutootlus oli samal perioodil 125%, mis on 73 protsendipunkti võrra madalam Tallinna Vee tootlusest.


Allikad: LHV, Nasdaqbaltic

Tallinna Kaubamaja Grupp

2009. aasta augustis avaldasime Tallinna Kaubamaja kohta ülevaate soovituse uuendamisest, milleks varasema „hoia“ asemel sai „osta“. Kuigi õiglase väärtuse vahemikku me selles ülevaates ei avaldanud, võtsime ostusoovituse andmisel arvesse ettevõtte suutlikkust laiendada enda tegevust majanduslanguse ajal ning eeldatavaid kasumlikkuse ja müügitulemuste paranemisi lähitulevikus. Prognoosisime, et Tallinna kaubamaja jõuab kriisieelsele, ehk 2007. aasta kasumitasemele uuesti 2011. aastal. Ettevõtte puhaskasum 2007. ja 2011. aastal oli vastavalt 26,3 miljonit ja 21,5 miljonit eurot, kuid IV kvartali võrdluses oli puhaskasum 2011. aastal ületanud 2007. aasta numbri juba 0,3 miljoni euroga (8,4 miljonit eurot vs 8,7 miljonit eurot).

28. augustil 2009. aastal tehtud investeering aktsia 4,46-eurose hinna pealt andis pea kaheksa aasta tootluseks ligi 176%, jäädes mõnevõrra alla OMX Tallinna 190% tootlusele.


Allikad: LHV, Nasdaqbaltic

Harju Elekter

Harju Elekter on Tallinna koondindeksi tootlust meie soovituste ajavahemikel ületanud kõige rohkem. 2013. aasta juunis tehtud investeering Harju Elektri aktsiasse andis 59 protsendipunkti kõrgema kogutootluse kui OMX Tallinn. Kuigi arvestatava osa sellest moodustas üsna kõrge dividenditootlus, näitas ettevõte ka ligi 83% suurust kapitalitootlust, millest lõviosa tehti esimesele müügisoovitusele eelneval aastal.

28.06.2013 seisuga oli Harju Elektri aktsia hind 2,54 eurot ning õiglase väärtuse vahemik 2,95 kuni 3,15 eurot. 30. oktoobriks 2017, mil aktsia sai meie poolt müügisoovituse, oli aktsia hind tõusnud juba 4,6 euroni (õiglase väärtuse vahemik siis 4 kuni 4,2 eurot), mis andis perioodi kogutootluseks 109%.


Allikad: LHV, Nasdaqbaltic

Tallink Grupp

Esimest korda andsime Tallink Grupile ostusoovituse 17.01.2011, kui uuendasime ettevõtte õiglase väärtuse vahemiku 1,05 kuni 1,15 euroni aktsia kohta. Aktsia hind oli sel hetkel 0,862 eurot, mis andis hetketasemelt aktsiale korraliku tõusuruumi. Tallinki paranenud kasvuväljavaade tõstis meie silmis Tallinki aktsia atraktiivsust ning diskonteeritud rahavoogude meetod andis meile Tallinki väärtuseks 1,39 eurot. Jätkasime ettevõtte kajastamist „osta“ soovitusega kuni 2013. aasta maini, kui andsime ettevõttele „hoia“ soovituse.

Esimese müügisoovituse kuupäev oli 06.03.2018 aktsia hinnatasemel 1,23 eurot, mis tähendas perioodi tootluseks koos dividendidega 74% ehk keskmiselt 10,3% aastas. OMX Tallinna kogutootlus oli vastaval ajaperioodil 71%.


Allikad: LHV, Nasdaqbaltic

LHV Balti analüüsid

LHV Balti analüüside teenuse kasutamiseks tuleb sõlmida kliendi- ja investeerimisteenuste leping LHV Pangas. Teenus maksab 6 eurot kuus ning hinnale lisandub käibemaks. Balti analüüsid on tasuta LHV Au-klientidele, Traderi ja portfellihalduse klientidele ning neile, kelle väärtpaberite haldustasu ületab Balti analüüside teenustasu.

Artikkel on informatiivse eesmärgiga ning ei ole vaadeldav investeerimisanalüüsina ega mõeldud soovitusena müüa või osta mainitud väärtpabereid. LHV ei vastuta teabe põhjal tehtud otsuste eest.
Investeerimine on seotud võimaluste ja riskidega, väärtpaberite turuväärtus võib nii kasvada kui ka kahaneda. Välisturgudel võivad tootlust mõjutada valuutakursside kõikumised.
Eelpool kajastatud väärtpaberite ja finantsindeksite eelmiste või tulevaste perioodide tootlus ei tähenda lubadust ega viidet järgmiste perioodide tootluse kohta.