Finnair emiteerib 500 miljoni euro väärtuses uusi aktsiaid

Raido Tõnisson

16.06.2020 15:31

Shutterstock

Raskustes Soome lennufirma Finnair on algatanud uute aktsiate emiteerimise, mille koguväärtus on üle 500 miljoni euro. Ettevõtte omakapitali ja likviidsuse tugevdamiseks COVID-19 kriisiolukorras ning Finnairi elujõulisuse tagamiseks pärast kriisi emiteerib Finnair 1,28 miljardit uut aktsiat hinnaga 0,40 eurot tükk.

Uute aktsiate märkimisperiood algab homme, 17. juunil kell 9.30 Soome aja järgi ja lõpeb 1. juulil kell 16.30. NB! LHV kliendid saavad märkimissoove edastada kuni 19.06.2020 kella 12.00-ni olenevalt meie välismaakleri poolt seatud tähtaegadest. Emissiooni täies mahus toimumise korral suureneb ettevõtte aktsiate koguarv 128,1 miljonilt ligi 11 korda enam kui 1,4 miljardini. Ajavahemikul 17. juunist kuni 25. juunini on märkimisõigused ka vabalt võõrandatavad.

Finnairi 10. juunil avalikustatud aktsiaemissioonitingimuste kohaselt on aktsiate märkimisel eelisõigus aktsionäridel, kes 12. juuni seisuga juba omavad Finnairi aktsiaid. Iga olemasoleva aktsia kohta said aktsionärid 1 õiguse, mis lubab märkida 10 täiendavat aktsiat.

Finnair on Soome suurim lennufirma, mis koos oma tütarettevõtetega on Soomes domineeriv nii sise- kui ka rahvusvahelistel lennureisidel. Ettevõtte suurim aktsionär on hetkeseisuga Soome valitsus, kellele kuulub 55,81% aktsiatest. Soome valitsus on juba ka teatanud, et plaanib oma õigusi uute aktsiate märkimiseks täies mahus kasutada.

Õiguste omanikel tuleb igal juhul tegutseda

Olemasolevad Finnairi aktsionärid, kes õigused kontole said peavad arvestama, et neil on igal juhul vaja midagi nendega teha. Kui õigusi uute aktsiate märkimiseks ei kasutata ega neid maha ei müüda, siis aeguvad nad väärtusetuna. Juhul kui investor märkimises ei osale, lahjeneb tema osalus 90.9%. Õigusi omaval investoril on kolm valikut:

  1. Osaleda kõigi õiguste ulatuses uute aktsiate märkimises
  2. Müüa õigused börsil
  3. Soovi korral võib õigusi ka börsilt juurde osta, et neid märkimiseks kasutada

Aktsiaõigused on Helsinki börsil kaubeldavad alates 17.06.2020 kuni 25.06.2020 sümboli FIA1SU0120 all.

Kuidas Finnairi märkimisõiguste hind kujuneb?

Õiguste teoreetiline kauplemishind kujuneb märkimishinna 0,4 eurot lahutamisel tegelikust turuhinnast, mis praeguse hinna 1,03 eurot juures teeb teoreetiliseks kauplemishinnaks 0,63 eurot. Kuna iga õigus lubab märkida kümme täiendavat aktsiat, siis kujuneb ühe õiguse teoreetiliseks kauplemishinnaks 6,30 eurot. Seejuures tuleb arvestada, et teoreetiline kauplemishind põhineb vaid praegusel turuhinnal.

Rohkem infot märkimise kohta leiab Finnairi kodulehelt: https://investors.finnair.com/en/rights-offering

Finnairi aktsia hinnaliikumine korrigeerituna uue hinnaga. Allikas: Bloomberg

Artikkel on informatiivse eesmärgiga ning ei ole vaadeldav investeerimisanalüüsina ega mõeldud soovitusena müüa või osta mainitud väärtpabereid. LHV ei vastuta teabe põhjal tehtud otsuste eest.
Investeerimine on seotud võimaluste ja riskidega, väärtpaberite turuväärtus võib nii kasvada kui ka kahaneda. Välisturgudel võivad tootlust mõjutada valuutakursside kõikumised.
Eelpool kajastatud väärtpaberite ja finantsindeksite eelmiste või tulevaste perioodide tootlus ei tähenda lubadust ega viidet järgmiste perioodide tootluse kohta.