Puust ja punaseks: Põhjamaade dividendidelt enammakstud tulumaksu tagastus

LHV

22.06.2020 13:58

Shutterstock

Soome, Rootsi, Norra või Taani dividendidele rakendab LHV maksumäära, mis varieerub riigiti 25% ja 30% vahel, samal ajal kui nende nelja riigiga sõlmitud topeltmaksustamise vältimise lepingud lubavad Eesti maksuresidendile väljamakstavate dividendide suhtes kohaldada 15% maksumäära.

Seepärast on LHV Eesti residendist kliendil võimalus enammakstud tulumaks tagasi saada, pöördudes selleks vahetult välisriigi maksuameti poole. Kokkuvõtlikult maksutagastuse saamiseks tuleb investoritel käituda järgmiselt:

-       Hangi maksuresidentsuse tõend Eesti Maksu- ja Tolliametilt;

-       Täida taotluse vorm ning saada allkirjastatud taotlus koos maksuresidentsuse tõendi ja muude lisadokumentidega paberi kujul otse välisriigi maksuametile posti teel*. Enamikel juhtudel tuleb taotlusele lisada ka LHV Pangalt saadud kinnipeetud tulumaksu tõend (tõendit saab tellida kirjutades aadressile info@lhv.ee või helistades numbrile 6 800 400, tõendi väljastamine maksab 10 eurot).

*Ainsaks erandiks on Taani maksutagastuse taotlus, mille puhul kõiki dokumente saab esitada elektrooniliselt läbi Taani Maksuameti e-keskkonna.

Detailsema ülevaate tulumaksu tagasitaotlemise protseduurist ja vajalikest lisadokumentidest leiad LHV koostatud juhendist.

Lisateabe saamiseks külasta dividendi väljamaksja riigi maksuameti veebilehte:

Soome Maksuamet
Rootsi Maksuamet
Norra Maksuamet
Taani Maksuamet