Kasvuaktsiad vs. väärtusaktsiad

Raido Tõnisson

25.06.2020 9:22

Shutterstock

Küsimus, kas paremat tootlust pakuvad kasvu- või väärtusaktsiad, on investeerimismaailmas üks populaarsemaid ja selle üle on arutlenud ka mitmed kuulsad investorid. Üks pool usub, et väärtusaktsiad ei paku enam atraktiivset tootlust ning jahivad suure kasvupotentsiaaliga aktsiaid. Teised aga ütlevad, et ettevõtte puhul on kõige tähtsamad stabiilsed dividendid, tugev rahavoog ja pikk, kindel tegevusajalugu, olles suure osa oma kasvust juba ära realiseerinud. Kuigi tulevikku on keeruline ennustada, vaatame kahe börsiindeksi põhjal, milline leer on teeninud kõrgemat tootlust.

Võrdlemaks kasvuaktsiaid väärtusaktsiatega, vaatlesime kahe indeksfondi sajadollarilise alginvesteeringu kogutootlust nii viimase 15-aastase perioodi kui ka viimase viie aasta jooksul, et joonistuks paremini välja tootlus viimaste kuude sündmuste rägastikus.

Kasvuaktsiate puhul jälgisime suure turukapitalisatsiooniga USA kasvuettevõtetesse investeeriva Vanguardi Growth Index Fund ETFi kogutootlust. Indeksi osakaalult kolm suurimat positsiooni on Microsoft, Apple ja Amazon, mis moodustavad ligi 25% kogu fondi positsioonidest. Ühtlasi annab see ka märku, et kõige rohkem on fondis tehnoloogiaettevõtteid (41,3%). Alles 2015. aastal oli tehnoloogiaettevõtteid fondis ainult 24%. Märkimisväärne on aga Apple’i aktsiate arvu säilimine fondis, milleks oli nii 2005. aastal kui ka selle aasta eelmisel kuul 30 miljonit aktsiat. Erinevus on vaid aktsiate turuväärtuses, mis on viie aastaga tõusnud 3,7 miljardilt dollarilt üle 10 miljardi dollari, andes sellega olulise panuse fondi viimase viie aasta tootlusele.

Väärtusaktsiate tootluse jälgimiseks valisime Vanguard Value Index Fund ETFi, mis samuti valib endale suure turukapitalisatsiooniga USA ettevõtteid, kuid keskendub väärtuse pakkumisele. Nõnda kuulub fondi esikolmikusse 134 aastat vana esmatarbekaupade tootja Johnson&Johnson, veel vanem Warren Buffetti Berkshire Hathaway ning investeerimispank JPMorgan Chase. Kui kasvuettevõtteid järgiv fond ostab ja müüb oma positsioone tihedamini, siis väärtusaktsiate fondi positsioonid on püsinud viie aasta jooksul stabiilsemana. Vaid positsioonide mahte on proportsionaalselt suurendatud.

Allolevast graafikust näeme, et 15 aastat tagasi tehtud sajadollariline investeering kasvuaktsiatest koosnevasse indeksfondi on pikas perspektiivis pakkunud märkimisväärselt paremat tootlust kui väärtusaktsiatesse investeerimine. Kui alates 2005. aastast kuni viimase majanduskriisi lõpuni pakkusid mõlemad fondid üsna võrdset tootlust, siis 2010. aastal suurema hoo sisse saanud tehnoloogiaettevõtted on viimasel aastakümnel kasvuettevõtete fondi rohkem ülespoole viinud. 2005. aastal tehtud sajadollariline investeering kasvanuks tänaseks 467,4 dollarini võrreldes lisaks kapitalitalitootlusele dividende maksva väärtusettevõtete fondi 275 dollarilise lõpptulemusega.


Allikas: Bloomberg

Käärid läksid eriti suureks pärast 2018. aasta korrektsiooni

Viimase kahe aasta jooksul on tootluste vahe kasvuettevõtete ja väärtusettevõtete vahel tehnoloogia arengu tõttu muutunud veelgi suuremaks. Samuti on esimeste tõus peale koroonakriisi olnud jõulisem:


Allikas: Bloomberg

Kuldne kesktee on S&P 500

Nii 15 aasta kui ka viie aasta graafikutelt näeme, et kasvu- ja väärtusindeksile vahepealset tootlust pakub S&P 500, millesse kuuluvad nii kasvu- kui ka väärtusaktsiad. 15 aastat tagasi tehtud sajadollariline investeering USA suurettevõtteid koondavasse indeksfondi S&P 500 oleks tänaseks kasvanud 349,7 dollarini, mida on 27% rohkem kui investeering väärtusettevõtteid koondavasse fondi, kuid 25% vähem kui kasvuettevõtete fondi tootlus. 2015  aastal tehtud investeeringu tootluste erinevused oleksid vastavalt +19% ja −16%.

Artikkel on informatiivse eesmärgiga ning ei ole vaadeldav investeerimisanalüüsina ega mõeldud soovitusena müüa või osta mainitud väärtpabereid. LHV ei vastuta teabe põhjal tehtud otsuste eest.
Investeerimine on seotud võimaluste ja riskidega, väärtpaberite turuväärtus võib nii kasvada kui ka kahaneda. Välisturgudel võivad tootlust mõjutada valuutakursside kõikumised.
Eelpool kajastatud väärtpaberite ja finantsindeksite eelmiste või tulevaste perioodide tootlus ei tähenda lubadust ega viidet järgmiste perioodide tootluse kohta.
Kommentaare ei ole

Kommentaari jätmiseks loo konto või logi sisse