Ravimite omanik, kes ise neid ise ei arenda

Erko Rebane

26.06.2020 11:40

Shutterstock

Pelgalt Ühendriikides jõuab börsidele sõltuvalt nädalast vahest isegi üle kümne uue ettevõtte, mistõttu oleks vale eeldada, et iga nimega käib kaasas ka suur meediatähelepanu. Kuid kui jutt käib käesoleva aasta siiani suurimast aktsiate esmaemissioonist, siis võiks seda eeldada. Tõenäoline on aga see, et 16. juunil börsile jõudnud Royalty Pharma (RPRX), kes müüs ligi 2,2 miljardi dollari väärtuses aktsiaid ($0,28 mld sellest moodustas olemasolevate aktsiate müük), ei ütle paljudele midagi.

Ettevõtte nimi Royalty Pharma vihjab üsna otse, milles nende äri seisneb: ravimite arendajatele antakse raha, saades vastutasuks osalus tuleviku müügituludest või ostetakse õigused ära ravimi algselt väljatöötajalt.  Ravimite litsentsitasudesse investeerimise ideele pani aluse Pablo Legorreta juba 1996. aastal, kui ta Royalty Pharma hedge fondina asutas.

Ettevõtte edu sõltub seega Legorreta juhitud tosinast analüütikust koosnevast meeskonnast, kes peab investeerimiseks leidma parimad võimalikud kandidaadid. Mõistagi pole kõik rahapaigutused olnud viljakad, kuid 24 tegutsemisaasta jooksul on suudetud soetada kokku 18 miljardi dollari eest ravimite õigusi, millest paljud on kasvanud väga suurteks nimedeks ning taganud ettevõttele stabiilse rahavoo (nii 2018. kui 2019. aastal oli rahavoog äritegevusest üle 1,6 miljardi dollari).

Juuni seisuga kuulus ettevõtte portfelli kokku 45 kommertstoodet erinevatest kasutusvaldkondadest (haruldased haigused, onkoloogia, HIV, neuroloogia, kardioloogia, diabeet) ning kolm arengufaasis kandidaati. 22 ravimi puhul ulatus aastane müük mullu üle miljardi dollari ning seitsme hinnanguline aastane müük küündis koguni üle 3 miljardi dollari. Veidi üle poole eelmise aasta Royalty Pharma litsentsitasudest tuli viiest ravimist ning rojaltite kaalutud keskmiseks pikkuseks on 15 aastat.

Suurimat tulu sisse toova tsüstilise fibroosi raviks mõeldud Trikafta eksklusiivsed õigused on neil kuni 2037. aastani, kuid mõned olulised rojaltid on siiski lähiajal aegumas: näiteks järgmisel aastal lõppevad erinevate Gileadi toodetud HIV ravimite õigused, mille müük mullu oli kokku 16,4 miljardit ning Royalty Pharmale tõid need sisse samal perioodil 263 miljonit dollarit. 2020-2022 perioodil lõppevad mitmete diabeediravimite rojaltid, mille kogutulu oli 2019. aastal maailmas 10,7 miljardit dollarit ning Royalty Pharma teenis sealt mullu 143 miljonit dollarit tulu.

Viimasel viiel aastal on ettevõtte litsentsitasudest saadud tulu jäänud võrdlemisi stabiilseks, kõikudes 1,60 – 1,88 miljardi dollari vahel, kuid kuna Royalty Pharma ise ravimite arendamise ja turustamise kulusid ei kanna, jõuab suur osa tuludest kasumireale. Rojaltite oodatava rahavoo korrigeerimised võivad aga kasumit oluliselt mõjutada ja nii näiteks teeniti mullu 1,8 miljardi dollari suuruse müügitulu juures 2,34 miljardi dollarit puhaskasumit.

Kuigi Royalty Pharma oli juba eelnevalt maailma suurim biofarmaatsia ettevõtete rojaltite kokkuostja, siis IPO-ga sooviti veelgi jõulisemalt pildile tulla, kasutades ühest küljest ära emissioonist saadud raha, kuid teisalt võimaldab ka avaliku ettevõtte staatus tulevikus ostudeks lihtsamini täiendavat kapitali kaasata.

Rahvastiku vananemine, teaduse areng ja ravimite pikad elutsüklid võivad ravimifirmadesse investeerimisele anda väga potentsiaalika väljavaate, kuid kindlasti käivad selle sektoriga kaasas ka suured riskid, eriti kui ettevõtte tulevik sõltub üksikute ravimite kliiniliste uuringute tulemustest ning ravimiametitelt müügiloa saamisest. Royalty Pharma ärimudel aitab investorite jaoks neid riske vähendada, kuna meeskond lähtub investeeringu tegemisel valdkonna pikaajalisest atraktiivsusest, rojalteid ostetakse peamiselt heaks kiidetud või uuringutes juba ennast tõestanud toode puhul ning lisaks tagatakse laiahaardelise portfelliga stabiilsem müügitulu ja rahavoo kasv.

Royalty Pharma aktsia hind

Allikas: Bloomberg

Artikkel on informatiivse eesmärgiga ning ei ole vaadeldav investeerimisanalüüsina ega mõeldud soovitusena müüa või osta mainitud väärtpabereid. LHV ei vastuta teabe põhjal tehtud otsuste eest.
Investeerimine on seotud võimaluste ja riskidega, väärtpaberite turuväärtus võib nii kasvada kui ka kahaneda. Välisturgudel võivad tootlust mõjutada valuutakursside kõikumised.
Eelpool kajastatud väärtpaberite ja finantsindeksite eelmiste või tulevaste perioodide tootlus ei tähenda lubadust ega viidet järgmiste perioodide tootluse kohta.
Kommentaare ei ole

Kommentaari jätmiseks loo konto või logi sisse