Kõrge dividendiga tehnoloogiaaktsiad

Raido Tõnisson

29.06.2020 11:54

Shutterstock

Öeldakse, et kahte head asja korraga ei ole võimalik saada, kuid mis puudutab kasvu ja kõrgeid dividende, siis selle kombinatsiooni puhul ei pea see ütlus tingimata paika. Selge on aga see, et atraktiivseid dividende maksvaid ettevõtteid on tehnoloogiasektorist keerulisem leida kui teistest sektoritest, sest enamik investeerib vaba raha oma tegevuse laiendamisesse või uute toodete arendamisesse.  Ilmselt nõustuvad ka enamik, et tehnoloogia on praegu üks kuumemaid ja kõrgeima kasvupotentsiaaliga sektoreid, alustades elektriautotootjatest ja lõpetades biotehnoloogiaettevõtetega.

Arvestades suurimaid tehnoloogiaettevõtteid koondava Nasdaq 100 0,36%-list dividenditootlust, olen atraktiivseks dividendimääraks seadnud 3%, mis on tehnoloogiasektori kohta üsna kõrge. Valitud ettevõtted ei kuulu aga tingimata Nasdaq 100 koosseisu.

International Business Machines (IBM)

IBM on juba 1911. aastal asutatud ning maailma suurimaks infotehnoloogiafirmaks saanud ettevõte, mis tegutseb kokku 170 riigis, sealhulgas Eestis. IBM-i põhitegevusaladeks on arvutite riist- ja tarkvaramüük, arvutialaste nõustamisteenuste pakkumine ning teadustööga tegelemine.

Kuigi IBM-i ajalugu on pikk, oli eelmine aasta võrreldes 2018. aastaga ettevõtte jaoks viimase aastakümne suurima brutokasumi kasvuga, näidates brutokasumi marginaali 48%. 11,9 miljardi dollari suurusest aastasest vabast rahavoost tagastati investoritele dividendidena 5,7 miljardit dollarit. Ühtlasi oli 2019. aasta 24. järjestikune aasta, mil ettevõte kasvatas dividendi.

Sealjuures suudab IBM märkimisväärset arengut näidata ka oma uuemas segmendis. Kui pilveteenuste segment moodustas alles 2013. aastal ainult 4% käibest, siis 2019. aastal oli see juba juba 27% käibest. IBM ettevaatav dividenditootlus on 5,48%.

Seagate Technology (STX)

STX on andmetalletusettevõte, mille peamised tooted on kõvakettad (HDD-d ja SSD-d) ning muud elektroonilised andmesalvestustooted arvutitele. Seagate Technology oli Nasdaq 100 liige aastatel 2008-2018.

Dividendide koha pealt on STX investoritele raha tagastanud alates 2003. aastast kasvavas mahus, kui 2009. aasta välja arvata, mil dividendi mõnevõrra kärbiti. Eelmisel aastal ulatus Seagate Technology vaba rahavoog 1,2 miljardi dollarini, millest dividendideks maksti 713 miljonit dollarit. Ettevõtte 59%-line dividendi väljamaksemäär on optimaalsel tasemel, et jätkata kasvavate maksetega ka tulevikus. STX ettevaatav dividenditootlus on 5,46%.

Broadcom (AVGO)

Pooljuhtseadmete arendaja ja tarnija Broadcom on oma valdkonna üks suurimaid ettevõtteid, mis lisaks eelnevale tegeleb ka tarkvaralitsentseerimisega. Broadcomi tooted leiavad kasutust põhiliselt erinevates rakendustes, võrkude loomises, digiboksides ning nutitelefonides.

Kuigi viimases kolmes kvartalis on Broadcom dividende maksnud stabiilselt 3,25 dollarit aktsia kohta, ei ole neid viimase 10 aasta jooksul kordagi kärbitud. Viimasel viiel aastal on ettevõte dividende kasvatanud keskmiselt koguni 60% aastas. AVGO ettevaatav dividenditootlus on 4,23%.

Hoolimata ettearvamatust hetkeolukorrast majanduses, võimaldab Broadcomi II kvartalis teenitud 3 miljardi dollari suurune vaba rahavoog ja piisav likviidsus säilitada dividendimaksed ka lähitulevikus ning jätkata nende kasvatamist pikemas perspektiivis. Viimases kvartalis maksti investoritele tulu vähem kui 1,4 miljardi dollari eest, mis tähendab jätkusuutlikku 46 protsendilist väljamaksemäära.

Gilead Sciences (GILD)

Gilead Sciences on biotehnoloogias tegutsev ettevõte, mida võib tituleerida üheks edukaimaks koroonaviiruse ravimi arendamises. Remdesiviri nime kandva ravimi arendamisega on jõutud juba esimese faasi katsetusteni. Kuigi Gilead on tuntud rohkem ravimiettevõttena kui tehnoloogiaettevõttena, on ta esindatud ka Nasdaq 100 koosseisus.

Alates 2015. aastast kuni 2018. aastani langes ettevõtte käive keskmiselt 20% aastas, kuid tänu hiljuti valmis saadud kahele uue generatsiooni HI-viiruse ravimile on ka ettevõtte käive taas tõusma hakanud. Oluline on märkida, et HIV ravimite segment moodustab ettevõtte käibest arvestava osa. Samuti on käibe kasvule kaasa aidanud uus reumatoidartriiti raviv toode ning Remdisivirile ravimile loa saamine selle kasutamiseks hädaolukorras.

Gilead on kasvavaid dividende maksnud alates 2015. aastast. Ettevõtte vaba rahavoog oli 2020. aasta I kvartalis 1,4 miljardit dollarit, millest dividendideks maksti 874 miljonit dollarit. Seega peaks ettevõttel jõudu olema kasvatada väljamakseid ka tulevikus. GILD ettevaatav dividenditootlus on 3,60%

Cisco Systems (CSCO)

Cisco Systems tegeleb võrgutarkvara ja telekommunikatsiooniseadmete arendamise, tootmise ja müümisega kokku 115 riigis üle maailma, kuid selle suurim turg on USA. Ettevõtte kasvustrateegiat hõlmavad põhilised tegevused on võrgu, pilveteenuste arendamine ning riist- ja tarkvaratoodete müügi suurendamine.

Lisaks sellele maksab Cisco investoritele tulu vähemalt 50% aastasest vabast rahavoost. Dividendidena maksti 2019. aastal 16 miljardi dollari suuruse vaba rahavoo juures välja 6 miljardit dollarit, mis tähendab ligi 40 protsendilist väljamaksemäära. Seega katab ettevõtte vaba rahavoog suurepäraselt ära dividendimaksed ning jätab ruumi ka nende suurendamiseks tulevikus.

Cisco on kasvavaid dividende maksud alates selle esimesest maksest 2011. aastal. Selle ajaga on dividend aktsia kohta tõusnud 0,06-lt dollarilt 0,36 dollarini aktsia kohta, keskmiselt 7% aastas. CSCO ettevaatav dividenditootlus on 3,22%

Artikkel on informatiivse eesmärgiga ning ei ole vaadeldav investeerimisanalüüsina ega mõeldud soovitusena müüa või osta mainitud väärtpabereid. LHV ei vastuta teabe põhjal tehtud otsuste eest.
Investeerimine on seotud võimaluste ja riskidega, väärtpaberite turuväärtus võib nii kasvada kui ka kahaneda. Välisturgudel võivad tootlust mõjutada valuutakursside kõikumised.
Eelpool kajastatud väärtpaberite ja finantsindeksite eelmiste või tulevaste perioodide tootlus ei tähenda lubadust ega viidet järgmiste perioodide tootluse kohta.
Kommentaare ei ole

Kommentaari jätmiseks loo konto või logi sisse