Vähepopulaarne, ent kindla kasvuga tööstusharu

Raido Tõnisson

30.07.2020 9:49

iStockphoto

Sõjatehnikat tootvad ettevõtted ei ole investeerimismaailmas just palju kõneainet pakkunud, kuid tegu on ühe kindlamat kasvu näitava valdkonnaga, mis viimasel aastakümnel on suurelt edestanud USA ettevõtteid koondava S&P 500 tootlust ja ei näita ka pidurdamise märke.

Allolevalt jooniselt on näha, et kõige rohkem panustab sõjatehnikat tootvate ettevõtete müügitulusse USA, kelle kaitseinvesteeringute eelarve nägi 2019. aastal ette 732 miljardi dollari suurust kulutust. Ajalooliselt on kaitseinvesteeringud aasta-aastalt SKP-st moodustanud küll järjest väiksema osa, kuid dollarites arvestatuna on kõver kasvutrendis, olles alates 1960. aastast tõusnud 1526%. 2021. aastal eeldab USA kaitseinvesteeringuteks juba 934 miljardi dollari suurust kulutust. Suurel määral panustab sõjatehnika täiendamisele ka Saudi-Araabia, kelle kulutuste osakaal SKP-st on alates 1988. aastast kõikunud 15 kuni 7% vahel. Dollarites ei ole aga summa märkimisväärne, sest Saudi-Araabia SKP jääb USA aastaste kaitsekulutustega samale tasemele.


Allikas: Statista

Kui teistes tööstusvaldkondades esineb konkurentsi rohkem, siis sõjatehnika puhul kuulub valdav osa turust vaid kolmele ettevõttele.

Vaieldamatult on suurim sõjatehnika tootja maailmas Lockheed Martin (LMT), sest ainuüksi tellimused Lockheedile moodustasid 2019. aastal 28% kõikidest USA kaitsekulutustest. Teistpidi arvestades tuleb ligi 70% Lockheed Martini tuludest USA valitsuselt. Ettevõtte põhitootegrupid on lennukid, raketid ja sõidukid, tugisüsteemid ning kosmosetehnika. 30% Lockheedi käibest moodustavad teiste riikide sõjatehnika tellimused, kes peavad olema USA liitlased ja Lockheed ei tohi neile sõjatehnikat müüa ilma USA nõusolekuta, mis piirab oluliselt ettevõtte turgu. Seega on Lockheed vägagi sõltuv USA valitsusest.

Lockheed Martini pikaajaline aktsiagraafik on vastavuses ettevõtte müügitulemustega, mis on näidanud stabiilset kasvu nii käibe kui ka kasumi osas. Kuigi koroonaviirus põhjustas ettevõtte tarneahelas mõningaid katkestusi ja viivitusi, tõusis II kvartalis käive 16,2 miljardi dollarini, mida on ligi 12% rohkem kui eelmise aasta II kvartalis. Netokasum kasvas 15% 1,6 miljardi dollarini ning rahavood äritegevusest 31% 2,2 miljardi dollarini. Kõik nimetatud numbrid kasvasid ka poolaasta võrdluses. Oma 2020. aasta prognoose on ettevõte võrreldes aprillikuus väljaantud hinnangutega tänu tarneprobleemide lahenemisele mõnevõrra tõstnud. Lockheed ootab 2020. aastaks ligi 63 miljardi dollari suurust müügitulu, 7 miljardit dollarit puhaskasumit ning vähemalt 8 miljardi dollari suurust vaba rahavoogu äritegevusest.

Allikas: Yahoo.Finance. Tutvu LMT viimase viie aasta tootlusega siin.

Kuna sõjatööstus hõlmab tänapäeval suures osas lennundust, on USA-le tähtsuselt teine sõjatehnika tootja Boeing (BA), mis hõlmas 2019. aastal 21% kõikidest USA kaitsekuludest. Lennukitootja enda kogutulust moodustab 31% suurune osa USA valitsuse tellimused peamiselt ettevõtte kaitse- ja turvasüsteemidele, mis hõlmab nii mehitatud kui ka mehitamata sõjalennukeid, helikoptereid, rakette ning kosmosesüsteeme. Reisilennukite segmendi järel on see müügitulu suuruselt teine segment.

Kuigi Boeingu kogutulud langesid 2020. aasta teises kvartalis 25% võrreldes eelmise aastaga, suutis ettevõte oma kaitsesegmendi müügitulud hoida samal tasemel, 6,6 miljardi dollari juures, tasakaalustades oluliselt kogukulude langust. Peamiselt ühekordsete tulude tõttu 2019. aasta II kvartalis langes segmendi ärikasum 5,7 protsendipunkti võrra 9,1%-ni, kuid vastav näitaja koguarvestuses langes −21,5%-lt −25,1%-ni. Hoolimata koroonapandeemiast sõlmis USA merevägi II kvartalis Boeinguga mitmeid lepinguid uute raketisüsteemide, lennukite ja helikopterite tellimiseks.

Allikas: Yahoo.Finance. Tutvu BA viimase viie aasta tootlusega siin.

Sarnaselt esimesele on Raytheoni (RTX) põhitegevuseks samuti sõjatehnika tootmine, mis ka oma tootmissegmentide poolest sarnaneb Lockheediga. Kuigi ettevõtte neljast segmendist igaüks moodustab käibest üsna võrdse osa, võib suurimaks pidada raketisüsteeme, millele järgnevad integreeritud kaitsesüsteemid, kosmose- ja õhusüsteemid ning luure- ja infosüsteemid. USA valitsuse tellimused moodustavad Raytheoni müügitulust igal aastal ligikaudu 75%, kuid teiste riikide tellimused peavad nõusoleku saamiseks samuti USA valitsuse laualt enne läbi käima.

28. juulil avaldas Raytheon enda II kvartali tulemused, mille kohaselt tõusis käive võrreldes eelmise aasta II kvartaliga 24% 14,1 miljardi dollarini, kuid ärikasum vähenes ligi neli korda ja pöördus 3,8 miljardi dollari suuruseks kahjumiks, peamiselt olulise müügikulude suurenemise tõttu. Ka Raytheoni tulemustest on näha, et kui nõrgimat tulemust näitas kommertslennukite segment, siis rakettide ja kaitsetehnika segmendi kasum pehmendas oluliselt ärikahjumit. Ettevõtte tegevjuhi sõnul võib tulevikku vaadates kommertslennukite segment ärikasumit jätkuvalt piirata originaalseadmete tootjate ja järelturu madala aktiivsuse tõttu. Tänu sõjatehnika segmendile püsib ettevõtte bilanss tugev, mis aitab Raytheonil ebakindlad ajad majanduses kergemini üle elada.

Allikas: Yahoo.Finance. Tutvu RTX viimase viie aasta tootlusega siin.

Sõjatööstusettevõtted näivad kasu saavat vaatamata sellele, kas sõjaline aktiivsus maailmas on parasjagu kõrge või madal, sest riigid eraldavad kaitsekulutusteks kindla protsendi SKP-st ja see loob stabiilsust nende ettevõtete müüginumbrites. Kui julgeolekuolukord peaks muutuma kriitilisemaks, suurendavad riigid kaitsekulutusi, mis tähendab suuremaid tellimusi sõjatööstusettevõtetele. Eetilisest küljest ei pruugi kaitsetööstusettevõtted osadele investoritele sobida, kuid ajalooliselt on see tööstusharu ennast tõestanud siiski atraktiivse kasvu ja tootluse pakkujana.

Artikkel on informatiivse eesmärgiga ning ei ole vaadeldav investeerimisanalüüsina ega mõeldud soovitusena müüa või osta mainitud väärtpabereid. LHV ei vastuta teabe põhjal tehtud otsuste eest.
Investeerimine on seotud võimaluste ja riskidega, väärtpaberite turuväärtus võib nii kasvada kui ka kahaneda. Välisturgudel võivad tootlust mõjutada valuutakursside kõikumised.
Eelpool kajastatud väärtpaberite ja finantsindeksite eelmiste või tulevaste perioodide tootlus ei tähenda lubadust ega viidet järgmiste perioodide tootluse kohta.
Kommentaare ei ole

Kommentaari jätmiseks loo konto või logi sisse