Kapitali kogumine tagab turvatunde - Artiklid - Uudised - LHV finantsportaal

Kapitali kogumine tagab turvatunde

Raido Tõnisson

04.11.2020 08:41

Unsplash

Kuigi enamik meist sellele ei mõtle, on säästmine turvatunde ja heaolu loomiseks üks olulisemaid tegevusi, millega saad kohe täna alustada. Turvatunne omakorda loob aluse meeldivaks ja muretumaks igapäevaeluks.

Kapitali liigne kulutamine, mida inimene võiks pigem tuleviku heaks säästa, on tihedalt seotud püüdlusega vähendada oma ärevust. Elatakse liigselt tänases päevas ning mõeldakse vähe selle peale, kas tulevik on kindlustatud, olgu see siis ühe, viie või mitmekümne aasta perspektiivis. Parem viis selle ärevuse leevendamiseks oleks turvatunde loomine läbi säästmise.

Olenevalt inimese võimekusest on säästmise juures üks suuremaid kasutegureid laenudest hoidumise võimalus. Kuna elu on täis üllatusi, alates ootamatutest kulutustest ja lõpetades töökoha kaotusega, on esmatähtis piisava kapitali olemasolu, et mitte sattuda kalli kiirlaenu lõksu. Olgu see siis kas rikki läinud kodumasina ostuks või elamiskulude katmiseks. Eks ole ka meedias tihtipeale kajastust leidnud kurvad lood laenulõksus inimestest ja peredest, kes ootamatu elupöörde korral ei olnud muutusteks valmis.

Rääkides eraldi vanaduspõlve kindlustamisest, ei saa teemast kõrvale jätta järgmisest aastast kehtima hakkavat pensionireformi. Arvestades, et pensioni teine sammas muutub vabatahtlikuks, on kindlasti neid inimesi, kes kaaluvad maksete peatamist või koguni kogu raha välja võtmist – olgu see siis tootluse või tasude pärast või hoopis soovitakse kogu raha lihtsalt ära kulutada. Kindel on aga see, et kui põhjus peaks olema üks neist kolmest, on II sambast raha välja võtmine tulevikku silmas pidades üks suurimaid karuteeneid, mida endale teha saab.

Kõige rohkem peaksid sellele mõtlema praegused noored inimesed, kelle tulevane pension tänases väärtuses isegi II sambasse jäämise korral jääb pensionikalkulaatori kohaselt suure tõenäosusega alla 50% praegusest keskmisest brutokuupalgast. Protsent langeb ligi 35%-ni, kui inimene otsustab II sambast väljuda ja jääda lootma vaid riiklikule pensionile. Tasub hoolikalt järele mõelda, kas praegu raha väljavõtmisest saadav ühekordne rõõm on ikka suurem kui kõrgem pension vanaduspõlves. Kindlasti lisab väärtust ka see heaolu- ja turvatunne, mis kaasneb kapitali kogumisega pensionieaks. Arvestades praeguseid ebaselgusi nii valitsuses kui ka üldises majanduses, ei pruugi riiklikule pensionile ja II sambale lootma jäämine turvatunde loomise seisukohast olla isegi piisav. Kuigi iga inimene võib enda jaoks turvatunnet erinevalt defineerida, tuleks pensionieas praegusega vähemalt sama elukvaliteedi säilitamiseks ise rohkem vastutust võtta ning juurde panustada.

2019. aastal GOBankingRates koostatud küsitluse põhjal ei ole pensioniks kapitali kogunud 64% ameeriklasi, kelle puhul jääb kogu pensionieas kasutatav kapital alla 10 tuhande dollari. Kõigest 20 protsendil jääb see 10 tuhande kuni 100 tuhande vahele. Kapitali puudumisel toodi enamasti põhjuseks säästmise võimekuse puudumist madalate sissetulekute või liiga kõrgete väljaminekute tõttu. Kapitali kogumine tulevikuks on suures osas siiski kättevõtmise vaev ja oma praeguste harjumuste ümberkujundamine, mis on jõukohane igaühele.

Säästude kogumine kindlale arvelduskontole kas siis suuremaks pensioniks veel lisaks II sambale, ootamatuteks väljaminekuteks või mustadeks päevadeks kaalub kindlasti üle selle ajutise heaolutunde, mis kaasneb oma viimase vaba raha või kogutud pensioniraha kulutamisega tarbeesemetele. Vabatahtliku teise pensionisamba näol lõi riik veel ühe võimaluse, kuidas inimesed võivad ise oma tulevast pensioni vähendada. Ideaalses maailmas ei tohiks reform puudutada kedagi peale praeguste pensionäride, kellele võib kogu raha välja võtmine mõistlik olla.

Artikkel on informatiivse eesmärgiga ning ei ole vaadeldav investeerimisanalüüsina ega mõeldud soovitusena müüa või osta mainitud väärtpabereid. LHV ei vastuta teabe põhjal tehtud otsuste eest.
Investeerimine on seotud võimaluste ja riskidega, väärtpaberite turuväärtus võib nii kasvada kui ka kahaneda. Välisturgudel võivad tootlust mõjutada valuutakursside kõikumised.
Eelpool kajastatud väärtpaberite ja finantsindeksite eelmiste või tulevaste perioodide tootlus ei tähenda lubadust ega viidet järgmiste perioodide tootluse kohta.