Varugeneraatorist võib saada rahamasin - Artiklid - Uudised - LHV finantsportaal

Varugeneraatorist võib saada rahamasin

Erko Rebane

11.11.2020 12:30

iStockphoto

Võiks arvata, et varugeneraatorite tootjal Generacil, kes on selles vallas tegutsenud juba alates 1959. aastast ning saavutanud tugeva brändituntuse, on hoogsamad kasvuaastad selja taga, kuid tegelikult alles kombatakse potentsiaali ning tänu laienemisele energiasalvestite turule ja tarkvaraplatvormi omandamisele on tulevik põnevam kui kunagi varem.

Generac kuulub nende ettevõtete sekka, kes on koroonaviiruse pandeemiast rohkem kasu lõiganud kui pihta saanud. Seda ilmestasid ka oktoobri lõpus avaldatud kolmanda kvartali tulemused, mille kohaselt kiirenes kolme kuu müügitulu kasv 17%ni (teises kvartalis 0,9%) ning aktsia kohta teenitud 2,08 dollarit ületas mullu samal ajal teenitud kasumit 45%. Hea hooga jätkatakse ka neljandas kvartalis, ajendades juhtkonda kergitama kogu majandusaasta müügitulu kasvuootuse 5-8% pealt 10-12% peale.

Tugeva nõudluse taga on majapidamistele mõeldud toodete segment, mis moodustas kolmandas kvartalis 65% käibest ja kasvas aastaga 37%, kompenseerides kommerts- ja tööstussegmendi tulude 18% langust. Kui koroonaviiruse pandeemia on ettevõtete projekte ja kapitalikulutusi negatiivselt mõjutanud, siis majapidamiste varugeneraatorite nõudlus on nõnda tugev, et kauba tarne ooteaeg ulatub juba järgmisesse aastasse. Võib eeldada, et aasta lõpuks on firmal nõnda suur täitmata tellimuste maht, et kogu järgmine aasta sõidetakse täiskäigul ning olukorra leevendamiseks kavatsetakse Ühendriikides ehitada 2021. aastal veel üks tehas lisaks olemasolevale kuuele.

USA majapidamiste tormijooks varugeneraatoritele on tingud peamiselt kahest aspektist. Esiteks ulatuslikud metsapõlengud ning tormid, mis põhjustavad ajutisi katkestusi või sunnivad elektrienergia pakkujaid tegema voolu väljalülitusi.

Teine oluline trend on inimeste kodude muutumine nende pühamuteks, mida pandeemia on koos tehnoloogia arenguga võimendunud. Sisuliselt on üleöö suudetud minna üle kaugtööle ning koolid distantsõppele, seda paljuski tänu videosuhtluse võimekusele, pilvetehnoloogiale ning paranenud internetiühendusele.

Tõbiseks jäädes, ent töövõimet säilitades, ei pea inimene võtma tervisepäeva, vaid tal võib olla vabadus teha tööd ka kodust. Täpselt samamoodi näib nüüd ajale jalgu jäävat seadus, mis näeb ette koolitundide tühistamise piisavalt külmade talveilmade korral, sest on olemas võimekus ja oskus viia läbi õpet distantsilt.

See kõik võib panna inimest vaatama oma kodu varasemast pisut teise pilguga, sest ühtäkki on see muutunud veel kontoriks, kooliks, trennisaaliks (Peloton) ja tänu e-kaubandusele sisuliselt ka poeks. Korteritega võrreldes suurema pinna ja vabadusega eramajad võivad sestap hakata eeskätt peresid kodu soetamisel rohkem kõnetama. Ja kuigi Eestis või Euroopas ei pruugi see olla oluliseks teemaks, siis Ühendriikides panevad tihti esinevad voolukatkestused mõtlema ka sellele, et multifunktsionaalse kodu võimekus oleks tagatud ka usaldusväärse vooluallikaga. Siin tulebki Generac oma maagaasil töötavate varugeneraatorite ning energiasalvestitega appi.

Ühendriikides on ligikaudu 53 miljonit ühepereelamut, millest umbes 5% omab selle aasta lõpuks varugeneraatorit. Seda osakaalu võib hinnata jätkuvalt väga madalaks vaatamata pandeemiast ja tänavustest ulatuslikest voolukatkestustest tingitud hüppelisele installeerimistele. Arvestades seda, et ühe protsendipunkti osakaalu kasv tähendab 2,5 miljardi dollari suurust täiendavat turupotentsiaali, siis on Generacil ning teistel veel suur tööpõld ees, mida ära kasutada.

Seda mitte ainult generaatorite, vaid ka energiasalvestite osas – turg, kuhu siseneti alles eelmisel aastal. Generaci kohaselt on Ühendriikides päikesepaneelid mõnel miljonil katusel ja seejuures ei oma kõik salvestit. Kui eelmisel aastal hankis koos päikesepaneelidega ka aku ligi 10% ostjatest, siis ulatuslikumad voolukatkestused on selle osakaalu tänavu tõstnud 30% lähedale, mis tähendab, et ka olemasolevate päikesepaneelide kasutajate seas leidub palju potentsiaalseid kliente. Uute toodete portfell saab energiasalvestite segmendis olema Generaci sõnul järgmisel aastal neil üsna mahukas, sh tuuakse turule tooteid, mida peaks olema tehniliselt lihtsam olemasolevale taastuvenergiasüsteemile juurde lisada.

Nii varugeneraatorid kui ka taastuvnergia salvestid on osa Generaci suuremast visioonist lõhkuda tavapärane elektri jaotusvõrgu mudel ning luua majapidamistest virtuaalsed jõujaamad. Teisisõnu saaksid majapidamised hakata ise elektrit võrku müüma, millega tooksid oma elektrihinda alla ning aitaksid kollektiivselt stabiilsemat elektrivõrku luua.

Selles trendis oma kohalolu suurendamiseks omandas Generac hiljuti ettevõtte nimega Enbala Power Networks, mille tehnoloogiaplatvormi kasutatakse väiksemate energiaallikate liitmiseks tsentraalsesse võrku, andes kommunaalfirmadele tänu majapidamiste elektrienergia tootmise panusele suurema paindlikkuse adresseerida hüppeid elektri nõudluses ja pakkumises.

Üsna olulise arenguna antud vallas võttis septembris USA riiklik energia regulaator (Federal Energy Regulatory Commission) vastu otsuse, mille kohaselt tuleb suurematel elektrivõrgu operaatoritel avada oma võrk sõltumatutele tootjatele. Teisisõnu tekib tarbijatel võimalus müüa nende poolt toodetud üleliigset elektri kas generaatorist või mõnest taastuvallikast, vähendades suurema konkurentsi toel elektri hinda ja potentsiaalselt lühemate distantside tõttu ka elektrikadu.

See regulatiivne otsus võiks aidata Ühendriikides kaasa majapidamiste ja ka ettevõtete energiasõltumatuse loomisele, kuna nii energiasalvestid kui ka maagaasil töötavad varugeneraatorid muutuvad produktiivsemaks varaks. Kui päikeseenergia aitab omanikule soodsamat elektrit toota ja teenib investeeringut tagasi, siis generaatorid seisavad inimestel suuresti kasutuna, minnes üldiselt vaja vähestel kordadel aastas. Ka elektrivõrkude operaatorid oleksid täiendavast ressursist huvitatud, sest paljudel osariikidel on ette nähtud osakaalud, kui palju elektrist peab tulema taastuvatest allikatest, ent nagu näitas tänavune suvi, võivad tekkida olukorrad, kus tuulevaiksemate või pilvisemate ilmadega ei suudeta rahuldada hüppeid nõudluses.

Seega kui siiani vaadeldi Generaci peamiselt masinatootjana, siis tänu laienemisele energiasalvestite turule ja lisaks ka Enbala ostule võiks ettevõtet käsitleda rohkem energiatehnoloogia lahenduste pakkujana. Enbala platvormi monetiseerimiseks on Generac pidamas läbirääkimisi nii võrguoperaatorite, kommunaalfirmade kui ka teiste strateegiliste partneritega ning see võib võtta erinevaid vorme: näiteks võib generaator kuuluda kolmandale osapoolele, majapidamine maksab selle kasutamise eest kuiselt ning saab samas ka elektriarvel krediiti.

Vaatamata pikale tegutsemisajaloole ja tuntud brändile on Generac suutnud Ühendriikide majapidamiste turust haarata siiani vaid väga väikese osa, rääkimata rahvusvahelisest tööstuslikust potentsiaalist (üheksa kuu lõikes kogutuludest 21%), kus kõnetada võiks seik, et maagaasiga generaatorid on 90% madalama emissiooniga võrreldes diislit kasutavate generaatoritega, ent moodustavad vaid 1% globaalsest turust. Lisaks on huvitav trend veel 5G tehnoloogiale üle kolimine, mis eeldab telekommunikatsioonifirmadelt võrgukeskuste varustamist tagavara energiaallikaga. Uute tehnoloogiatega on seda tööpõldu muudetud veelgi laiemaks, mille haaramisele aitab kaasa tugev finantspositsioon  ja vaba rahavoo teenimise võime.

Generaci aktsia USA börsil

Allikas: Bloomberg

Artikkel on informatiivse eesmärgiga ning ei ole vaadeldav investeerimisanalüüsina ega mõeldud soovitusena müüa või osta mainitud väärtpabereid. LHV ei vastuta teabe põhjal tehtud otsuste eest.
Investeerimine on seotud võimaluste ja riskidega, väärtpaberite turuväärtus võib nii kasvada kui ka kahaneda. Välisturgudel võivad tootlust mõjutada valuutakursside kõikumised.
Eelpool kajastatud väärtpaberite ja finantsindeksite eelmiste või tulevaste perioodide tootlus ei tähenda lubadust ega viidet järgmiste perioodide tootluse kohta.