Dalio, Icahni ja Loebi viimased investeerimisotsused - Artiklid - Uudised - LHV finantsportaal

Dalio, Icahni ja Loebi viimased investeerimisotsused

Raido Tõnisson

19.11.2020 14:24

Shutterstock

Aktsiaturgude kallinemine võrreldes valitseva ebakindlusega majanduses ei heidutanud viimases kvartalis ka Bridgewater, Icahn Enterprises ja Third Point fondide juhte ­­­– lisaks mitmetele uutele ettevõtetele, kuhu investeerida, leiti ka sobivaid ostukohti olemasolevate positsioonide täiendamiseks. Ilmnes ka üks tugev ühine joon Loebi ja Tepperi tehingutes, kes mõlemad nägid potentsiaali ettevõttes PG&E.

Bridgewater Associates on maailma suurim riskifondide firma, mis haldab kokku 138 miljardit dollarit. Selle asutaja Ray Dalio alustas nagu Buffett investeerimisega juba poisieas ning lõi Bridgewateri 1975. aastal, mille aktiivsest juhtimisest on ta nüüdseks taandunud. 2017. aastal avaldas Dalio enda elutöö kokkuvõtva raamatu „Põhimõtted“, mis on saadaval ka eesti keeles. Dalio isikliku varanduse suuruseks on viimaste andmete põhjal hinnatud 16,9 miljardit dollarit.

Teist kvartalit järjest suutis Bridgewater näidata portfelli turuväärtuse tõusu, mis viimasel kolmel kuul oli 38% ja tõstis kogumahu 8,3 miljardi dollarini. Daliole omaselt möödus kvartal aktiivselt: uusi positsioone lisandus portfelli 130, millest suurima mahuga oli maailma suurim jaekaubanduskett Walmart. Dalio otsis kokku 1,39 miljonit Walmarti aktsiat kogusummas 195,06 miljonit dollarit ning kogu positsioon moodustab portfellist 2,35%. Üsna samas mahus lisandus fondi ka tarbekaupade tootja Procter & Gamble ning 1,21% osakaalu reserveeris portfellis endale Coca-Cola.

Lisaks uutele ettevõtetele täiendas Dalio rohkelt ka oma olemasolevaid positsioone. Kõige rohkem osteti jaemüügiettevõtet Costco, mida samal ajal Buffett müüs. Märkimisväärselt suurendati osalust ka kohvikuketis Starbucks ning tervishoiuettevõttes CVS Health, moodustades nüüd vastavalt 0,57% ja 0,23% portfellist. Tarbijatele suunatud ettevõtete osakaal portfellis kasvas viimases kvartalis 13,1%-ni, samas kui 2020. aasta II kvartalis oli see nullilähedane.

Viimases kvartalis väljus Dalio 83-st positsioonist, millest esikolmiku moodustasid Hiina suurimat e-poodi haldav 58.com, India turule investeeriv indeksfond iShares MSCI India ETF ning kaitsetööstusettevõte Lockheed Martin. Vähendatud positsioonid hõlmasid eelkõige arenevate turgude indeksfonde. 76% ulatuses müüdi iShares MSCI South Corea ETF-i, 63% võrra iShares MSCI Brazil ETF-i ning samas osakaalus vähendati iShares’i S&P 500 indeksfondi. Suurima positsioonina portfellis on Daliol ka SPDR-i S&P 500 ETF ning ka seda vähendati veidi (−21%). Ostude ja müükide tulemusena tõusis investeeringute arv portfellis 383-lt 430-ni.

Valdusettevõtet Icahn Enterprises omav Carl Icahn, keda peetakse üheks edukamaks investoriks läbi aegade, on endale teeninud maine aktivist-investori ja suurfirmade taltsutajana. Tema tegevus on keskendunud erinevate suurfirmade ülevõtmisele ning ettevõtete juhtkondade sundimisele tegutseda kasumlikumalt, kuid ühtlasi on ta võidelnud aktsionäride õiguste eest. Icahni isiklik väärtus küündib 15,7 miljardi dollarini.

Vastupidiselt Daliole on Icahn oma portfellis võtnud palju konservatiivsema joone, säilitades oma investeeringute arvu portfellis vaid 15 juures, võrreldes 2020. aasta II kvartaliga. Hoolimata aktsiaturu tõusuperioodiga III kvartalis, langes fondi turuväärtus koguni 12% 14,7 miljardi dollarini. Põhjuseks on suurima positsiooni, Icahn Enterprises ülekaalukas osakaal portfellis ja selle aktsia hinna külgsuunaline liikumine pärast koroonakriisi. Nagu nimigi ütleb, on konglomeraat fondijuhi enda asutatud, mille tütarettevõtted tegutsevad erinevates valdkondades, alates toidu pakendamisest kuni autotööstuseni. Tavapärase praktikana ostis Icahn seda ka viimases kvartalis 4% ulatuses juurde ja moodustab nüüd 60% portfellist. Lisaks osteti veidi juurde printerite tootjana tuntud ettevõtet Xerox, kus Icahnil on ligi 14% osalus ja on sellega ettevõtte suurim aktsionär.

Uue positsioonina lisandus portfelli farmaatsiaettevõte Enzon Pharmaceuticals, kuid see on praegu Icahni väikseim investeering. Vastukaaluks müüdi ära 2019. aasta I kvartalis ostetud kasiinosid opereeriv Caesars Entertainment. Osaliselt müüdi valmistoitude turustajat Herbalife Nutrition (−41%) ning vedelgaasi terminale opereerivat ettevõtet Cheniere Energy (−3%), mida samas mahus II kvartalis osteti.

Teistest märksa vähem tuntud, kuid siiski palju jälgitud on 15,0 miljardit dollarit haldava riskifondi Third Pointi asutaja Daniel Loeb. Nagu Icahn, on ka Loeb tuntud aktivist-investorina, kes vahel ettevõtete juhtkondi teravalt kritiseerib ning nende juhtimises muutust püüab saavutada. Selles tegevuses on Loebi sageli ka edu saatnud. Tema isikliku varanduse suuruseks on viimastel andmetel hinnatud 2,9 miljardit dollarit.

Kolmandas kvartalis kasvas Third Pointi väärtus ligi 37% 10 miljardi dollarini, konkureerides tootluse poolest Dalio 38%-ga. Positsioonide arv suurenes 21 uue ostu ja 10 müügi tulemusena 36-lt 47-ni. Sarnaselt Tepperile investeeris Loeb III kvartalis väga tugevalt energiaettevõttesse PG&E, mis on nüüd mõlema fondijuhi suurimaks positsiooniks. Lisaks soetas Loeb mahukamate investeeringutena veel ka tehnoloogiaettevõtteid Microsoft ja Fortive. Täielikult müüdi tervishoiuettevõte Baxter International, lennuki- ja kaitsetööstusettevõte Raytheon Technologies ning Global Blue’ga ühinenud Far Point Acquision, mis pakub nüüd makselahendusi.

Olemasolevatest investeeringutest lisati suuremal määral juurde tehnoloogiaettevõtteid Black Knight ja Intuit ning sideteenuste pakkujat Dish Network. Nende ettevõtete osakaalud portfellist moodustavad nüüd vastavalt 1,5%, 0,4% ja 1,0%.

Portfelli kolmandat suurimat positsiooni Walt Disneyt vähendas Dalio viimases kvartalis 3%, moodustades portfellist nüüd 6,58%. Samas osakaalus müüdi tarkvaraarendajat Adobe ning protsendipunkti võrra rohkem tervishoiusektoris tegutsevat ettevõtet IQVIA Holdings.

Suuremad positsioonid on võetud väärtpaberite turuväärtuse järgi, numbrid sulgudes tähistavad positsiooni aktsiate arvu muutust. TOP3 uued on reastatud ostetud koguse järgi. TOP3 müüdud on reastatud müüdud koguse järgi. TOP3 lisatud ja TOP3 vähendatud on reastatud aktsiate arvu muutuse alusel. Kõigil sulgudega ridadel on sulgudes positsiooni aktsiate arvu muutus. Allikad: nasdaq.com

Kuidas me seda teame? USA-s on investeerimisfondidel (ehk institutsionaalsetel investoritel) kohustus esitada väärtpaberi- ja börsijärelevalvele (SEC) igas kvartalis aruanne 13F, kus on välja toodud investori kõik positsioonid ning nendega seotud tehingud. Kohustus on raporteerida ainult USA väärtpabereid ja pikkasid positsiooni, seega lühikeseks müüdud aktsiaid need aruanded ei sisalda.

Tuleb veel märkida, et kuna investoritel on kohustus aruanded avaldada 45 päeva jooksul pärast kvartali lõppu (ning üldjuhul nad ka seda varem ei tee), siis ei peegelda kvartalilõpu seisuga kirja pandud info enam investeerimisfondi või –firma viimast seisu. Siiski pakuvad 13F-aruanded väga head võimalust heita pilk fondide (ja nende maailmakuulsate juhtide) mõttemaailma. Neid aruandeid analüüsides võib saada hea aimduse, kus näevad tuntud investeerimisgurud kasvupotentsiaali ja kus pigem mitte.

Artikkel on informatiivse eesmärgiga ning ei ole vaadeldav investeerimisanalüüsina ega mõeldud soovitusena müüa või osta mainitud väärtpabereid. LHV ei vastuta teabe põhjal tehtud otsuste eest.
Investeerimine on seotud võimaluste ja riskidega, väärtpaberite turuväärtus võib nii kasvada kui ka kahaneda. Välisturgudel võivad tootlust mõjutada valuutakursside kõikumised.
Eelpool kajastatud väärtpaberite ja finantsindeksite eelmiste või tulevaste perioodide tootlus ei tähenda lubadust ega viidet järgmiste perioodide tootluse kohta.