Kasvukonto täienes nelja uue fondiga - Kasvukonto - Uudised - LHV finantsportaal

Kasvukonto täienes nelja uue fondiga

Raido Tõnisson

10.12.2020 11:32

LHV

Üha suurenev ebakindlus majanduses paneb investoreid huvituma järjest rohkem turvalisematest varaklassidest nagu toorained, väärismetallid, hõbe ja kuld. Kuigi viimane oli meie Kasvukonto valikus olemas juba varem, on nüüdsest võimalik investeerida ka füüsilisse hõbedasse, laiapõhjalisemasse väärismetallide fondi ning tooraineid koondavasse fondi. Neljandana lisandus valikusse ka digitaliseerumisse investeeriv fond.

Xtrackers Physical Silver ETC (XAD6)

Hõbe on kulla järel investorite seas teine populaarseim väärismetall, mida pikaajaliseks hoidmiseks soetada eelistatakse. Nende põhiline erinevus seisneb kasutusalades: kui kulla aastasest kogutoodangust vaid 12% leiab kasutust tööstuses, siis hõbeda vastav osakaal on 56%. Hõbedat kasutatakse laialdaselt paljudes kiiresti kasvavates tööstusharudes, nagu fotograafia, meditsiin ja päikeseenergia. Kusjuures viimase puhul nimetati hõbedat juunikuus läbiviidud The Silver Institute’i uuringus lausa „roheliseks metalliks“, arvestades suurenevat nõudlust hõbeda järele taastuvenergia sektoris järgmise kümne aasta perspektiivis. Kuna aga aastas toodetud hõbeda turuväärtus on palju väiksem kulla turuväärtusest, ei tohiks investor hõbeda mõnevõrra suuremast hinnakõikumisest ennast häirida lasta. See võib tähendada hõbeda suuremaid kukkumisi turu langusfaasis, aga ka kiiremat tõusu tõusutsüklis.

Kasvukonto valikusse lisatud fond Xtrackers Physical Silver ETC järgib hõbeda hinnaliikumist ning fondi vara on tagatud Londonis hoitavate füüsiliste hõbedakangidega. Fondi kulukuse aastane määr on 0,40% ning fond kaupleb XETRA börsil eurodes sümboliga XAD6.


Allikas: etc.dws.com

WisdomTree Physical Precious Metals (VZLE)

Bloombergi Precious Metals indeksit järgiv WisdomTree Physical Precious Metals on kõigi nelja väärismetalli koondfond, millesse kuuluvad kuld, hõbe, pallaadium ja plaatina. Ehkki kaks esimest on meile tänu nende mitmetuhande aasta pikkusele ajaloole tuttavamad, on nii plaatina kui ka pallaadium tööstuses üsna laialdaselt kasutatavad väärismetallid. Kõige rohkem kasutatakse plaatina autotööstuses ja ehete valmistamisel, mis ühtekokku moodustavad ligi 75% plaatina aastasest toodangust. Plaatina aastane kogutoodang on alates 2010. aastast veidi alla jäänud stabiilselt tõusvale nõudlusele. Arvestades, et põhiliselt kaevandatakse plaatina Lõuna-Aafrikas, võib põhjuseks tuua tarneraskused suurematesse autotööstusega riikidesse, eriti Põhja-Ameerikasse. See võib seletada plaatina hinna praegust madalseisu alates 2008. aasta kriisist. Kuid tänu selle väikesele osakaalule fondis ei ole risk plaatina hinna edasise languse ees ülemäära suur, võimaldades osa saada plaatina hinna potentsiaalsest tõusust, kuid selle tarnimine muutub hõlpsamaks.

Seevastu 30% osakaaluga pallaadium on praeguseks tõusnud isegi kullast kallimaks väärismetalliks, mille järele on nõudlus kasvanud igal aastal alates 2010. aastast. Pallaadiumi kõige põhilisem kasutusala on samuti autotööstus, kus seda kasutatakse katalüsaatorites mürgiste heitgaaside vähendamiseks. Väga nõutud komponent on pallaadium ka elektriautode akudes. Lisaks sellele, et pallaadiumit kaevandatakse võrreldes plaatinaga väljaspool Lõuna-Aafrikat rohkem, Venemaal, ja USA-s, mis muudab tarnimise lihtsamaks, eelistavad autotootjad pallaadiumit veel ka üha karmimaks muutuvate heitkoguste määruste tõttu. Nimelt on pallaadium võrreldes plaatinaga CO2 vähendamisel palju tõhusam.

XETRA börsil kauplev VZLE sümboliga WisdomTree Physical Precious Metals järgib iga väärismetalli hinnaliikumist ja investorile pakutav tootlus võrdub aluseks olevate väärismetallide hetkehinna muutusega, millest lahutatakse fondi aastane kulukuse määr 0,44%. Väärismetallide osakaale fondis turuväärtuse järgi illustreerib allolev graafik.


Allikas: Wisdomtree

iShares Digitalisation UCITS ETF (DGTL)

Kahe konservatiivsema fondi kõrval lisasime kolmandana Kasvukonto valikusse digitaliseerumisse investeeriva fondi, mida võib nimetada ka üheks 21. sajandi megatrendiks. Selle roll kasvab nii inimeste kui ka ettevõtete igapäevaelus. Alates lugematul hulgal iduettevõtetest ja lõpetades suurte börsiettevõtete nagu Microsoft või Amazon, on nendest enamiku puhul digitaliseeritud teenused üheks põhiliseks tulu teenimise aluseks.

Digitaliseerumise areng on kestnud juba aastakümneid ning ei näita peatumise märke. Veelgi enam, koroonaviiruse pandeemia on sel aastal valdkonna edu veelgi kiirendanud. IT-spetsialistid on praegu rohkem nõutud kui kunagi varem ning ettevõtted viivad oma tegevuses läbi üha rohkem tehnoloogilisi uuendusi, suundudes rohkem digitaalsetele lahendustele.

iShares Digitalisation UCITS ETF nimeline fond koosneb e-kaubandusega tegelevatest ning veebipõhiseid teenuseid osutavatest ettevõtetest, mille puhul põhiosa käibest peab tulema digitaliseerimisele orienteeritud toodetest või teenustest. Fond järgib iSTOXX FactSet Digitalisation nimelist indeksit, mis investeerib kiiresti kasvavatesse ettevõtetesse üle kogu maailma. Rohkem kui poole ehk ligi 65% moodustavad USA ettevõtted, millele järgnevad Jaapan ja Saksamaa, kuid vähesel määral leidub ka ettevõtteid arenevatelt turgudelt. Digitaliseerumist arendavad ettevõtted ei pea tulema kõik tehnoloogiasektorist. Ehkki tehnoloogiaettevõtteid on fondis ligi 47% ulatuses, on 23% ja 14% ulatuses esindatud ka vastavalt kommunikatsiooni- ja teenuste sektor.

Suurimatest positsioonidest on praegu fondis 2,6% osakaaluga esikohal mobiilseid makselahendusi pakkuv tehnoloogiaettevõte Square. Teisel kohal on 2,4% osakaaluga transporditeenuseid osutav Fedex ning kolmandal kohal Lõuna-Ameerika e-kaubandusettevõte Mercadolibre, kes hõlmab fondist 1,9%. Fondi kuulub kokku 198 ettevõtet, millest esikümnes on veel näiteks sellised nimed nagu DocuSign, Pinterest ja Spotify. Fondi aastane kulukuse määr on 0,40% ning fondi kauplemisvaluuta on euro.


Allikas: iShares

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (SXRS)

Fond järgib põllumajandus-, energia- ja metalltoorainete, sealhulgas vääris- ja tööstusmetallide, hinnaliikumist maailma turul, järgides Bloombergi Commodity Total Return alusindeksit. Fondi kuuluvate positsioonide osakaal on kindlaks määratud selle tähtsuse järgi majanduses, kuid ühte sektorisse kuuluva tooraine osakaal fondis võib olla maksimaalselt 33% ja üksiku tooraine puhul 15%. Kõige suurema osa fondist hõlmavad praegu kulla futuurid 14,8%-ga, millele järgnevad maagaasi ja vase futuurid vastavalt 10,1% ja 7,8%-ga. Fondi kuuluvad ka kariloomade futuurid, kuid selle väikse osakaalu tõttu indeksis see fondi käekäiku oluliselt ei mõjuta. SXRS-i aastane kulukuse määr on 0,19% ning kaupleb eurodes.

Fondi haldaja Blackrocki sõnul pakub iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF investoritele korralikku hajutatust omavahel korrelatsioonis varaklassidele nagu aktsiad ja võlakirjad.

Täpne sektorite jaotus fondis on välja toodud allolevalt:


Allikas: iShares

Artikkel on informatiivse eesmärgiga ning ei ole vaadeldav investeerimisanalüüsina ega mõeldud soovitusena müüa või osta mainitud väärtpabereid. LHV ei vastuta teabe põhjal tehtud otsuste eest.
Investeerimine on seotud võimaluste ja riskidega, väärtpaberite turuväärtus võib nii kasvada kui ka kahaneda. Välisturgudel võivad tootlust mõjutada valuutakursside kõikumised.
Eelpool kajastatud väärtpaberite ja finantsindeksite eelmiste või tulevaste perioodide tootlus ei tähenda lubadust ega viidet järgmiste perioodide tootluse kohta.