Kasvukonto eksperimendi IV kvartali tulemused - Kasvukonto - Uudised - LHV finantsportaal

Kasvukonto eksperimendi IV kvartali tulemused

Raido Tõnisson

08.01.2021 08:30

LHV

2020. aasta neljas kvartal on läbi saanud ja aeg on teha ülevaade, kuidas on muutunud meie Kasvukonto eksperimendis osalenud Eesti tuntud väikeinvestorite portfellid. Ülesandeks oli koostada LHV Kasvukonto portfell, mille kaudu nad investeeriksid igakuiselt 10-aastases perspektiivis keskmisest kuupalgast 10%. Portfellide seisu uuendame kord kvartalis.

Ülesanne oli sellevõrra raskem, et vahepeal fondivalikut muuta ei saa. Seega tuli portfelli koosseis hoolikalt valida ja proovida ette ennustada parimat tootlust toovad regioonid või sektorid kümne aastases perspektiivis. Sissemaksete summasid korrigeerime vastavalt keskmise palga muutusele. 10% suurus on valitud selle järgi, mis võiks olla sellist palka teenivale töötajale jõukohane igakuiselt kõrvale panna, ilma et elustandard oluliselt kannataks. Neljandas kvartalis lisasid osalejad oma portfelli igakuiselt 118 eurot ja tänase seisuga on iga investor oma virtuaalportfelli investeerinud kokku 1300 eurot.

Kolmanda kvartali tulemusi saad vaadata siin.

Rahakratt

IV kvartali lõpuks säilitas Rahakratt kindlalt enda esikoha 1789 euro suuruse portfelliga, suurendades vahet eelmistega veelgi. Rahakratt investeerib 30% Aasia arenevate turgude ettevõtetesse (AASI), 30% puhta energia tootjatesse (IQQH), 20% tervishoiuinnovaatoritesse (2B78) ja 20% USA 100 suurimatesse tehnoloogiaettevõtetesse (EXXT). Kuigi neljandas kvartalis olid tõusulainel kõikide suuremate tegevussektorite indeksid, väärib eraldi väljatoomist energiasektor ja eelkõige puhta energia fond IQQH, mis jõudis aasta viimase kolme kuuga pea 40% kallineda. Head tootlust näitas ka tervishoiuinnovaatoreid koondav 2B78, mis sisaldab endas tervishoiuteenuste valdkonna arendamisega seotud ettevõtteid.

Investor Toomas

Hiina ettevõtteid koondava fondi (XCHA) tubli 12% tootlus IV kvartalis kergitas Äripäeva väljamõeldud tegelase Investor Toomas portfelli 1563 euroni. Ühtlasi jõudis lõppenud kvartali alguses  fond oma ajaloolise, 2015. aastal saavutatud rekordtasemeni, purustades selle suure hooga ja teeb nüüd järjest uusi tippe.

Marko Oolo

Investeerimisklubi asutaja Marko Oolo investeeris USA 100 suurimat tehnoloogiaettevõtet (EXXT) koondavasse fondi, mis aitas Marko portfellil tõusta 1519 euroni. Kui varasemates kvartalites on olnud tehnoloogiafond parimat tootlust näidanud fondide seas, siis neljandas kvartalis jäi EXXT oma 9% kasvuga kasvukonto kõigist 46-st fondist tootluse poolest keskpärasele 22-le kohale.

Märten Kress

Märteni portfell koosneb 60% ulatuses maailma ettevõtetest (VWRL) ning ülejäänud osa moodustavad USA väiksed ettevõtted (XRS2), mis aitasid investoril võrreldes III kvartaliga edetabelis koguni viie koha võrra tõusta. Kui VWRL tõusis IV kvartalis 9%, siis XRS2 jäi tootlikkuselt alla vaid krüptofondidele, puhta energia tootjaid koondavale fondile ning Ladina-Ameerika suurettevõtteid jälgivale fondile sümboliga ALAT. Märteni portfelli väärtus IV kvartali lõpu seisuga oli 1495 eurot.

Rahapuu blogi (Tauri Alas)

Rahapuu blogi pidava Tauri Alase valikuteks olid maailma ettevõtted 75% (VWRL), USA 100 suurimad tehnoloogiaettevõtted 21% (EXXT), Bitcoin 2% (COINXBE) ja Venemaa ettevõtted 2% (DBXV) ulatuses. Kuigi krüptofondi on Tauril vaid marginaalselt, avaldas COINXBE 164% tõus IV kvartalis portfelli koguväärtusele märkimisväärset mõju, viies selle kvartali lõpuks 1489 euroni. Arenenud riikidele ettevõtetele oli viimane kvartal positiivne ning keskmisest paremat, 18% tootlust näitas ka Venemaa ettevõtteid koondav fond DBXV.

Jekaterina Tint

1472 euro suuruse portfelliga IV kvartali lõpetanud Jekaterina investeerib maailma ettevõtetesse 65% (VWRL) Aasiasse 25% (AASI) ja automatiseerimisse 10% (2B76) ulatuses. Kasvukonto valikus olevast kuuest tehnoloogiafondist jäi Jekaterina valitud 2B76 IV kvartalis tootlikkuselt alla vaid elektriautotootjaid koondavale fondile ECAR, näidates vastavalt 17% ja 23% tootlust.

Taavi Pertman

Taavi investeerib 80% maailma ettevõtetesse (VWRL), 10% veekäitlusesse (IQQQ), 5% automatiseerimisse (2B76) ja 5% küberturvalisusesse (ISPY). IV kvartali lõpu seisuga oli Taavi portfelli väärtuseks 1448 eurot, mille kasvule aitas kõige rohkem kaasa suurima osakaaluga VWRL. Kahe viimase fondi panused portfelli väärtusele vaatamata nende väikesele osakaalule olid IV kvartalis vastavalt 46 ja 27 eurot.

Kristi Saare

Kristi portfell koosneb 60% ulatuses USA 500 suurimast ettevõttest (SXR8), 30% ulatuses dividendimaksjatest (ISPA) ja 10% ulatuses e-spordist (ESP0). IV kvartalis olid fondide tootlused vastavalt 7%, 16% ning 8%. Kuigi dividendimaksjate kapitalikasv kvartali jooksul oli märkimisväärne, maksis fond oktoobrikuus välja ka selle aasta suurima dividendi ehk 0,37 eurot osaku kohta, mis reinvesteeriti Kristi portfelli. Fondide panus portfelli kasvule oli vastavalt 255, 164 ja 46 eurot.

Jaak Roosaare

Jaak valis oma portfelli ühe laiapõhjalise fondi - maailma ettevõtted (VWRL), mis suuresti peegeldabki maailma suurimate ettevõtete ehk kogu globaalse aktsiaturu hinnaliikumist. Nagu ka paljud teised fondid, purustas VWRL neljandas kvartalis oma koroonakriisi eelse rekordilise hinnataseme ning kaupleb praegu ajalooliselt kõrgeimal tasemel hoolimata valitsevast ebakindlusest majanduses. Jaak suurendas enda portfelli IV kvartalis 1433 euroni.

Artikkel on informatiivse eesmärgiga ning ei ole vaadeldav investeerimisanalüüsina ega mõeldud soovitusena müüa või osta mainitud väärtpabereid. LHV ei vastuta teabe põhjal tehtud otsuste eest.
Investeerimine on seotud võimaluste ja riskidega, väärtpaberite turuväärtus võib nii kasvada kui ka kahaneda. Välisturgudel võivad tootlust mõjutada valuutakursside kõikumised.
Eelpool kajastatud väärtpaberite ja finantsindeksite eelmiste või tulevaste perioodide tootlus ei tähenda lubadust ega viidet järgmiste perioodide tootluse kohta.