LHV langetas indeksfondide valitsemistasu poole võrra - Artiklid - Uudised - LHV finantsportaal

LHV langetas indeksfondide valitsemistasu poole võrra

Joel Kukemelk

17.02.2021 14:26

Alates tänasest langetas LHV passiivselt juhitud pensionifondide valitsemistasud 0,39% pealt 0,20% peale. Selle sammuga muutis LHV oma indeksfondid Eesti soodsaima valitsemistasumääraga pensionifondideks.

Langevad ka LHV indeksfondide kogukulud, mis sisaldavad lisaks fondivalitseja valitsemistasule ka kõiki muid kulusid, nagu maaklerite tehingutasusid, teistele fondidele makstavaid valitsemistasusid, audititasusid ja muid tasusid. Fondide kogukulu on II samba indeksfondi puhul nüüd 0,39% ning III samba indeksfondi puhul 0,42%, ka nende poolest kuuluvad fondid soodsaimate indeksfondide hulka.

LHV tõi Eesti esimesed indeksfondid turule 2016. aasta novembris ning vahepealse ajaga on palju juhtunud: II samba LHV Pensionifondi Indeks maht on kasvanud 42 miljoni euroni ning III samba LHV Pensionifondi Indeks Pluss maht üle 11 miljoni euro.  Ka investeerimispiirangud on viimaste aastatega muutunud ning alates selle aasta jaanuarist on LHV II ja III samba indeksfondid mõlemad 100% aktsiafondid.

Viimaste aastatega on suure languse läbi teinud kõikide LHV pensionifondide tasud ning valikusse on lisandunud uued rohelised fondid. Alates tänasest langevad LHV indeksfondide valitsemistasud 0,39% pealt 0,20% peale ja neist saavad Eesti odavaima valitsemistasumääraga pensioni indeksfondid.

LHV kolme liiki II samba pensionifondid: 0,2% indeks, 0,4% roheline ja 0,6% aktiivne

Pärast tänast tasulangetust saab LHV II samba pensionifondid jagada kolme rühma:

1) 0,2%lise efektiivse valitsemistasuga turu odavaima valitsemistasuga indeksfondid;
2) ca 0,4%lise efektiivse valitsemistasuga turu ainsad temaatilised rohefondid*;
3) ca 0,6%lise efektiivse valitsemistasuga turu unikaalseimad pikaajalisele absoluuttootluse teenimisele keskendunud aktiivselt juhitud fondid**;

Fondide jooksvate tasude määrad leiad artikli lõpust.

Pensioniks kogumise või mittekogumise otsus ei tohiks kindlasti jääda pensionifondide valiku taha. Usume, et sellest valikust leiab iga pensionikoguja vastavalt oma uskumustele, maailmavaatele ja riskitaluvusele enda jaoks kõige sobilikuma pensionifondi. Vastavalt Eesti Panga ja Rahandusministeeriumi arvutustele on kogu tööea jooksul II sambas raha kogunud inimestel pensionieas kuni 30% suurem sissetulek ja seda nii keskmisest väiksema, keskmise kui ka keskmisest suurema palga korral. II ja III samba kaudu investeerimine on kõige soodsam ja maksuefektiivsem viis oma vara pikaajaliseks kasvatamiseks.

II samba pensioni indeksfondide seast on võimalik täna valida nelja erineva aktsiatesse investeeriva indeksfondi vahel. Kuigi sisult on neil sarnasusi, on turud ja varaklassid, kuhu fondiraha paigutatakse, siiski päris erinevad. LHV indeksfondi eristab konkurentidest ligi 3x suurem arenevate aktsiaturgude osakaal, kuna LHV on indeksfondide koostamisel aluseks võtnud maailma SKP jaotuse eri riikide vahel, mitte lähtunud turukapitalisatsioonipõhisest lähenemisest, mis annab meie hinnangul ebaproportsionaalselt suure osakaalu arenenud maailma riikidele. Üle pika perioodi, usume, et arenevad aktsiaturud kasvavad ka arenenud turgudest kiiremini.

*LHV Pensionifondi Roheline efektiivne valitsemistasu määr on 0,41% ja jooksvate tasude määr 0,85%.

**LHV Pensionifondi XL, L, M, S efektiivne valitsemistasu määr 0,58% ja XS-il 0,49% ning jooksvate tasude määrad vastavalt 0,98%, 1,01%, 0,84%, 0,69% ja 0,61%. Fondide valitsemistasu määr võib fondide mahu vähenedes kasvada prospektis avalikustatud määrani. Valitsemistasule võib fondide LHV Pensionifond XL, LHV Pensionifond L ja LHV Pensionifond M puhul lisanduda edukustasu.

LHV pensionifonde valitseb AS LHV Varahaldus. Tutvu LHV pensionifondide prospekti ja põhiteabe dokumentidega lhv.ee ja pea nõu asjatundjaga.
Kommentaare ei ole

Kommentaari jätmiseks loo konto või logi sisse