Teade LHV passiivselt juhitud pensionifondide tingimuste ja prospektide muutmise kohta - Uudised ja turud - Uudised - LHV finantsportaal

Teade LHV passiivselt juhitud pensionifondide tingimuste ja prospektide muutmise kohta

LHV

17.02.2021 14:50

Käesolevaga teatab Aktsiaselts LHV Varahaldus vastavalt IFS § 40 lõikes 4 toodule, et alates 17.02.2021 muutuvad LHV Pensionifondi Indeks ja LHV Pensionifondi Indeks Pluss tingimused ja prospektid.

Fondide tingimustes on alandatud valitsemistasu määra seniselt 0,39%-lt 0,2%-le. Lisaks on ajakohastatud fondide dokumente pensionireformiga lisandunud võimaluste osas ning ajakohastatud fondide põhiteabe dokumentides tootluse ning jooksvate tasude andmed.

Nimetatud muudatused ei ole fondivalitseja hinnangul olulised, kuna muudatustega vähendatakse fondide valitsemistasu ning tehakse muudatusi, mida fondivalitseja on kohustatud muutma tulenevalt õigusaktidest tehtud muudatustest. Finantsinspektsiooni on muudatustest teavitatud 17.02.2021. Muudatuste kohta täpsema ülevaate saamiseks palume Teil tutvuda muudetud fondide dokumentidega.

Muudatused jõustuvad 17.02.2021.

LHV pensionifonde haldab AS LHV Varahaldus. Tutvu LHV pensionifondide prospekti ja põhiteabe dokumentidega lhv.ee ja pea nõu asjatundjaga.