Investeerime koos roheliselt - Arvamusplats - Uudised - LHV finantsportaal

Investeerime koos roheliselt

Joel Kukemelk

05.04.2021 13:29

Üle poole minu II samba varast on täna paigutatud LHV rohefondi. Kui fondi väärtus tõuseb, on mul hea meel nagu Sinulgi, ja kui langeb, on mul ka samamoodi valus. Eelmisel aastal nähtud pöörane tõus rohenimedes on selle aasta alguses kaasa toonud väikese puhkepausi ja külgsuunas liikumise. See on tavapärane – börsidel ei toimu liikumised kogu aeg ühes suunas. Kuid tugevat pikaajalist trendi tabades, nagu roheinvesteerimine täna on, kipuvad sellised puhke- ja languspausid olema tervitatavad ostukohad.

Märtsi lõpu seisuga kogub meie rohefondis endale pensionit 6271 inimest ning teistest fondidest ületoodavate osakute arvelt kasvab fondi maht mai alguses kaks korda suuremaks. Nii nagu kasvab roheinvesteerimise populaarsus Eestis, näeme sarnast trendi ka mujal maailmas.

Märts lõppes pisikese muutusega

LHV Rohelise Pensionifondi märtsi tootlus kõikus ulatuslikult ning kuu lõpetasime kokkuvõttes marginaalse muutusega. Need on suuremad liikumised ühe kuu jooksul, kui mõnes tagasihoidlikuma riskiga pensionifondis terve aasta peale. LHV Roheline Pensionifond on kõrge riskiga fond, mistõttu ei ole see sobiv pensionifond kõigile investoritele – kuid neile, kes riski kannatavad ja pikaajalisse rohepöördesse usuvad, on see just väga õige koht, sest ajame taga ka pikaajalisest keskmisest kõrgemat tootlust.

Märtsis väljusime Amundi kliimafondist ja vähendasime Lyxori ESG fondi osakaalu. Vabanenud raha arvelt suurendasime positsioone Aker Carbonis, Lucid Motorsis ja Vestas Windis ning lisasime portfelli 3 uut nime: Portugalist taastuvenergia tootja EDP Renovaveisi, Prantsusmaalt vesinikugaasidega ligi 50 aastast kogemust omava Air Liquide’i ja USAst metsakasvataja Rayonieri.

Märtsi lõpu seisuga moodustasid LHV rohelise pensionifondi mahust valdkondlikud rohefondid 42%, rohelised üksikinvesteeringud 40%, jätkusuutlikkusega arvestavad fondid 16% ja raha 2%.

Sini- ja rohepesu

Tänapäeval tahavad kõik näidata enda tegevust puhtamana, kui see tegelikult on: nii valitsused, ettevõtted, varahaldajad, rahastajad kui tarbijad. Roheline mõtlemine on progressiivne ja tulevikku vaatav ja kes siis ei tahaks tulevikku vaadata. See toob kaasa probleemi, kus roheteemadega päriselt tegelemise asemel püütakse vaid jätta mulje, et nendega tegeletakse ja et kõik on juba niigi hästi.

Inglise keeles on selle jaoks terminid bluewashing ja greenwashing – neist esimene puudutab tegevusi vees, teine maal. Siinkohal annan ühe hea temaatilise filmisoovituse Netflixist, kus 8,5punktilise IMDb skooriga „Seaspiracy“ käsitleb inimeste hävitavat mõju meie meredele ja ookeanitele ning seal elutsevatele loomadele – ning kuidas seda tehes püütakse mõnikord ka lihtsalt rahaga ära ostetud sinimärkide taha peituda.

Juba LHV Rohelist pensionifondi luues sai meile selgeks selle probleemi tegelik ulatus ning asjaolu, et passiivselt ei ole võimalik rohefondi luua. Valime ettevõtteid, kuhu investeerime, hoolikalt ja lähtume baaseeldusest, et see peab aitama maailma rohelisemaks ja jätkusuutlikumaks muuta. Passiivselt mitte midagi tehes ei muutuks ka mitte midagi, tsementeeruksid lihtsalt olemasolevad trendid.

Rohepesu termin on aktuaalne ka Eestis – näiteks ainult passiivselt indeksitesse investeeriva kohaliku fondivalitseja viimasest tegevusaruandest leiab alapealkirja „Investeeringud ja keskkond“, kus väidetakse, et „Tuleva pensionifondid on /-/ väiksema kliimajalajäljega kui näiteks LHV Roheline Pensionifond või Eesti suurim pensionifond Swedbank K60“. See on klassikaline kurb rohepesu näide Eestist, mida näeme laialdaselt ka mujal maailmas. Mitte midagi tehes püütakse väita, et kliimaprobleem on iseenesest lahenemas, valitakse endale sobiv mõõdik ja kuulutatakse end roheliseks. See ei käi nii. Maailma ettevõtete süsiniku emissioonid mõõdetuna müügitulusse on langustrendis, kuid mitte tänu passiivsele investeerimisele, vaid just vastupidiselt sellest valimatust raha pealevoolu takistusest hoolimata. Tänapäeva roheaktivistid, progressiivsed poliitikud, ettevõtjad ja roheinvestorid määravad ära selle, mis suunas maailm transformeerub ja kuhu raha liigub. LHV rohefondi investorina kuulud selle maailma muutva pundi eesotsa.

Joel Kukemelk
Fondijuht

Artikkel on informatiivse eesmärgiga ning ei ole vaadeldav investeerimisanalüüsina ega mõeldud soovitusena müüa või osta mainitud väärtpabereid. LHV ei vastuta teabe põhjal tehtud otsuste eest.
Investeerimine on seotud võimaluste ja riskidega, väärtpaberite turuväärtus võib nii kasvada kui ka kahaneda. Välisturgudel võivad tootlust mõjutada valuutakursside kõikumised.
Eelpool kajastatud väärtpaberite ja finantsindeksite eelmiste või tulevaste perioodide tootlus ei tähenda lubadust ega viidet järgmiste perioodide tootluse kohta.

LHV pensionifonde valitseb AS LHV Varahaldus. Fondide osakute väärtused võivad nii kasvada kui kahaneda ja fondide eelmiste perioodide tootlus ei tähenda lubadust ega viidet järgmiste perioodide tootluste kohta. Fondi investeeritud rahasumma väärtuse säilimine ei ole garanteeritud. Tutvu LHV pensionifondide prospekti ja põhiteabe dokumentidega lhv.ee ja pea nõu asjatundjaga.


Küpsised

Et pakkuda sulle parimat kasutajakogemust, kasutame LHV veebilehel küpsiseid. Valides "Nõustun", annad nõusoleku kõikide küpsiste kasutamiseks. Tutvu küpsiste kasutamise põhimõtetega.

pirukas_icon