Renewi annab prügile uue elu - Artiklid - Uudised - LHV finantsportaal

Renewi annab prügile uue elu

Erko Rebane

04.06.2021 09:51

Autor: Gary Chan

Kliimaneutraalsuse saavutamise eesmärgi võtnud Euroopa Liit on roheleppes seadnud olulisele kohale ka ringmajanduse. Praegu liigub keskmiselt kõigest 38% Euroopa Liidu prügist tagasi ringlusesse, ent see näitaja peaks järgnevatel aastatel tõusma. Näiteks peab 70% pakenditest olema 2030. aastaks taaskasutatav ning 65% munitsipaaljäätmetest minema uuesti kasutusse. Teistest eesrindlikumad on Holland ja Belgia, kus jäätmekäitluse turu liidrina tegutseb Renewi (RWI).

Renewi juured ulatuvad aastasse 1880, mil Guy Shanks ja  Andrew McEwan asutasid Shanks & McEwan nimelise ehitusettevõtte. Olles vahepeal omandanud Londoni lähedal suure prügila, otsustati 1990ndate keskel ehitusega seotud üksus ära müüa ja keskenduda prügi majandamisele. 1998 omandati neli prügifirmat Belgias ning uueks nimeks sai Shanks Group.

2006 müüdi Suurbritannia prügila äri Terra Firmale, et selle asemel keskenduda Euroopale. 2016. aastal saavutati ühinemise kokkulepe Hollandi prügi käitlemise firmaga Van Gansewinkel Groep, mille tulemusel tekkis 2017.a veebruaris rebränditud Renewi. 2019. a jätkati äri ümberorganiseerimist, müües ära Kanada äritegevus ja Reym puhastusteenuste üksus.

Renewi äritegevuseks on jäänud jäätmete kokku korjamine ja nende töötlemine, et võimalikult suur osa sellest taaskasutatava materjalina või uute toodetena tagasi ringlusesse jõuaks (märtsis lõppenud fiskaalaastal ligi 66% ja see peaks 2025. fiskaalaastaks jõudma 75% peale). Kui arvestada ka neid jäätmeid, mida kasutatakse energia tootmiseks, siis suudetakse 91% käideldud prügist ära kasutada.

Poole miljardi euro suuruse turukapitalisatsiooniga Renewis töötab üle 6500 inimese ning tegutsetakse kokku kuues Euroopa riigis (85% tuludest Beneluxi riikides, kus neil on turuliidrina u 25% turuosa). Kodubörsiks on 1988. aastast London, kuid alates 2020 on aktsiad kaubeldavad ka Amsterdami börsil.

Puhastusteenuste ja Kanada üksuste müügi järel mindi eelmise aasta aprillis nelja ärisegmendi pealt kolmele, milleks on:

1)    Commercial waste: asuvad Hollandis ja Belgias ning hõlmavad jäätmete kokku korjamist, sorteerimist, käitlemist ja ringlussevõttu. Tagasi ringlusesse jõuab sealt paber, klaas, kütus, kompost, puidulaastud, metall, plast, energiapelletid, roheline energia, õlid. Jäägid, mida ei suudeta taaskasutada või neist uusi tooteid valmistada, põletatakse või lähevad ladustamisele prügimäele.

2)    Mineralz and water: keskendub raskelt saastunud ainete (maa, muda, tuha, vee ja pakendatud keemiliste jäätmete) puhastamisele, stabiliseerimisele ja taaskasutusele (üle 95% muutub taaskasutuskõlblikuks). Üksus toodab ehitussektorile liiva, killustikku, täidet.

3)    Specialities: jaguneb omakorda kolmeks: Municipal, Coolrec ja Maltha. Municipal pakub Suurbritannia linnadele ja omavalitsustele pikaajaliste lepingutega jäätmete käitlust, Coolrec on Euroopas elektrooniliste seadmete üks juhtivaid käitlejaid ja Maltha on klaasi taastöötlemise  ühisfirma Euroopa ühe suurima klaasitootjaga Owens-Illinois.

Allikas: Renewi. *Majandusaasta lõppeb 31. märts

Kuna Renewi tekkis alles 2017. aastal ning ka pärast seda on toimunud äride müüke, on isegi viimased kolm aastat raskesti võrreldavad. Ülaltoodud tabelis, kus näitajad on kajastatud võimalikult võrreldavana, on näha tulude ja ärikasumi jaotus uue struktuuri järgi. Lõviosa Renewi tuludest tuleb Commercial waste üksusest (73% märtsis lõppenud 2021 fiskaalaasta tuludest) ja samuti tõi sisse sisuliselt kogu ärikasumi. Ühtlasi on ajaloost näha, et Specialities üksus pole varasemalt olulist ärikasumit sisse toonud, ja et Mineralz and water üksus panustas 2018. fiskaalaastal märksa rohkem ärikasumisse võrreldes viimase paari aastaga.

Põhjus peitub selles, et 2018. a lõpus külastasid regulaatorid Mineralz ja wateri üksuse alla kuuluvat ATM terminali (Afvalstoffen Terminal Moerdijk), mis tegeleb mürgiste ainetega pinnase kuumtöötlemisega (thermally treated soil – TGG) ning keelustasid selle kasutamise, kuniks tehti teste ohutuse kontrollimiseks. Pika uurimisprotsessi järel lubas 2019.a detsembris Hollandi valitsus seda meetodit edasi kasutada.

Sellest oli ajendatud ka aktsia negatiivne reaktsioon 2018. a ning osaline taastumine positiivse uudise järel vahetult enne koroonakriisi. ATM mahtude ja kasumi taastumine saab olema kogu ettevõtte järgnevate aastate kasumikasvu üheks nurgakiviks.

Renewi aktsia Londoni börsil (pennides):

Allikas: Bloomberg

Edasine kasumikasv läbi kolme lüli

Mullu suvel käidi välja kolmest sambast koosnev tulevikuplaan, mille tulemusel sooviti 75,5 miljoni euro suurust ärikasumi rida kasvatada 3-5 aastaga 60 miljoni euro võrra, omistades u kolmandiku igale elemendile.

1)    Üheks elemendiks selles on ATMi töö taastamine. 2020. majandusaastal teenis ATM 0,1 miljoni euro suurust ärikahjumit, kuid eesmärgiks on panna see Minelraz ja Water üksuses teenima aastas üle 20 miljoni eurost ärikasumit. Põhjus, miks see võtab aega, on tingitud asjaolust, et ATM suudab aastas töödelda 1 miljon tonni pinnast, ent neil oli 2 miljoni tonni suurune varu (80% sellest töödeldud või töötlemisel), millest üle miljoni on hoiustatud kolmanda osapoole juures ja see tingib 3 miljoni euro suurust kulu aastas. Seega eeldab kasumlikkuse taastamine ka varude ja sellega seotud kulude vähendamist.

2)    Teiseks elemendiks on Renewi 2.0, kus läbi struktuuri lihtsustamise ja digitaliseerimise tahetakse tõsta efektiivsust, millega vähendatakse aasta kulurida 20 miljoni euro võrra. Programm peaks olema täies mahus ellu viidud 2024. märtsis lõppevaks fiskaalaastaks.

3)    Kolmandaks elemendiks on innovatsioon, millega tõstetakse toodetavate materjalide kvaliteeti ja lisatakse uusi tulusid. Selle arvelt prognoositava 20 miljoni euro suuruse ärikasumi potentsiaali realiseerimiseks on ette nähtud ajaraam, mis jõuab kätte 2025. a kevadel lõppeval fiskaalaastal. Rohkete projektide seast leiab näiteks biogaasi toodangu suurendamise, madratsite käitlemise laiendamise (olemasolevad kolm tehast suudavad aastas käidelda miljonit madratsit; koostööd tehakse IKEAga, et toota neist näiteks mööblitäidet, jõusaalidele põrandakatet jne), biogaasist veeldatud maagaasi tootmine (partneriks Shell ja Nordsol), täiustatud puidulaastud low-carbon terase tootmiseks (koostööd tehakse Arcelor-Mittaliga), tselluloosi valmistamine mähkmetest jne.

Pikas plaanis soovib Renewi tõsta käideldava prügi mahtu läbi kvaliteetse klienditeeninduse ja pakutavate toodetega orgaaniliselt turuosa suurendades, väiksemaid ärisid üle võttes, uutesse tootesegmentidesse ja geograafiliselt laienedes. Viimastest investeeringutest võiks näiteks esile tõsta IKEAga ühisfirma loomine ja 2019.a Rotie Organicsi ostmine, mis tegeleb toidujäätmete kogumise, sorteerimise ja eeltöötlemisega.

Märtsis lõppenud 2021 majandusaasta

Renewil õnnestus koroonakriis seljatada kardetust märksa väiksemate tagasilöökidega, saavutades märtsis lõppenud fiskaalaastal 1,693 miljardi euro suuruse käibega sarnane tulemus nagu aasta varem. Seejuures on just viimastel kuudel äri kiiremini hoogustunud ja taaskasutatavate materjalide hinnatõus lisapanuse andnud, sest kui alles märtsi alguses kergitati loetud nädalad hiljem lõppeva majandusaasta ärikasumi prognoosi 68 miljonile eurole, siis tegelikult oli see 73 miljonit eurot, mis tähendas vaid 3% langust 2020. a märtsis lõppenud majandusaastaga võrreldes.

Analüütikud ootasid märtsis lõppenud aasta kulumieelseks ärikasumiks 183 mln eurot ja aktsiakasumiks 3,9 eurosenti, kui tegelikud tulemused olid 195,7 mln ja 4,5 senti. Sisuliselt saavutas ettevõte näitajad, mida analüütikud prognoosisid 2022 märtsis lõppevaks aastaks. Positiivse rahavoo toel jätkatakse võlakoorma vähendamist, mis oli netos 668 mln eurot (aasta varem 759 mln) ning tõi suhte EBITDAsse 4,1x pealt 3,4x peale.

Kuna Renewi  on saanud Euroopa investoritelt tagasisidet, et sellise suurusega ettevõtete aktsiaid ei ole harjutud sentide eest kauplema, pannakse juuli keskel aktsionäridele lauale ettepanek teha 1:10 tagurpidi split.

Allikas: Renewi, Bloomberg

Arvestades ringmajanduse kasvavat tähtsust ning suurenevat nõudlust prügi käitlemise ning taaskasutatavate materjalide järele, Renewi enda kolmest elemendist koosnevat ärikasumi ligi kahekordistamise plaani (ATM tulude taastumine, digitaliseerimine ja innovatsioon) ning turuosa kasvatamise kavatsust, peaksid ettevõtte purjedesse lähiaastail puhuma üsna soodsad tuuled. Kuid nagu näitas ATMi juhtum, on selles valdkonnas äritegevuse üheks suurimaks riskiks ranged regulatsioonid, mille mõju võib tunda anda isegi siis, kui vaid uuritakse seadusele vastavust.

Renewi on ka LHV roheliste pensionifondide üks investeeringutest. Tutvu lähemalt LHV pensionifondiga Roheline ja Roheline Pluss.

Artikkel on informatiivse eesmärgiga ning ei ole vaadeldav investeerimisanalüüsina ega mõeldud soovitusena müüa või osta mainitud väärtpabereid. LHV ei vastuta teabe põhjal tehtud otsuste eest.
Investeerimine on seotud võimaluste ja riskidega, väärtpaberite turuväärtus võib nii kasvada kui ka kahaneda. Välisturgudel võivad tootlust mõjutada valuutakursside kõikumised.
Eelpool kajastatud väärtpaberite ja finantsindeksite eelmiste või tulevaste perioodide tootlus ei tähenda lubadust ega viidet järgmiste perioodide tootluse kohta.
LHV pensionifonde valitseb AS LHV Varahaldus. Tutvu LHV pensionifondide prospekti ja põhiteabe dokumentidega lhv.ee ja pea nõu asjatundjaga.
Kommentaare ei ole

Kommentaari jätmiseks loo konto või logi sisse

Küpsised

Et pakkuda sulle parimat kasutajakogemust, kasutame LHV veebilehel küpsiseid. Valides "Nõustun", annad nõusoleku kõikide küpsiste kasutamiseks. Tutvu küpsiste kasutamise põhimõtetega.

pirukas_icon