Küberturbest leidub nii kasvu kui väärtust - Artiklid - Uudised - LHV finantsportaal

Küberturbest leidub nii kasvu kui väärtust

Raido Tõnisson

09.06.2021 10:25

iStockphoto

Küberturvalisusest on saanud nii riikide ja majanduse toimimise kui ka sise- ja välisjulgeoleku lahutamatu osa. Sellega tegelevad ettevõtted pakuvad teenuseid, et kaitsta elektroonilist teavet varguste või kahjustuste eest. Tööstus teenindab laia valikut kliente, sealhulgas üksikisikuid, ettevõtteid ja valitsusi. Küberjulgeoleku juhtivate nimede hulka kuuluvad Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) ja NortonLifeLock Inc. (NLOK), kuid konkurentsi on tihedamaks muutnud ka paljud uued tulijad.

Kuna küberturvalisuse valdkond on üks suurimaid tulevikutrende, kus ettevõtte turuväärtusest moodustavad paljude puhul selle antud lubadused ja eesmärgid, on sektoris palju kõrge valuatsiooniga ettevõtteid. P/S suhtarvu poolest kõige kallimad ettevõtted on Crowdstrike (CRWD), Cloudflare (NET) ja Zscaler (ZS), kuid ühtlasi on need ka teistest kiiremini kasvavad ning hakkavad analüütikute hinnangutel ka peagi kasumeid teenima.


Allikas: Yahoo Finance

Üsna kallilt, kuid siiski veidi soodsamalt on hinnastatud Fortineti (FTNT) ja Palo Alto Networki (PANW) aktsiad, kus mõlemal jääb 12-kuu ettevaatav P/E suhtarv 50 piirimaile, kuid P/S suhtarvu poolest on sarnase turuväärtusega Fortinet oluliselt kallim, ulatudes 13,4ni.

Kui kõigi eelmiste ettevõtete puhul investorid suurel määral sisse arvestanud tulevikuootused, siis NortonLifeLocki ja Check Point Software Technologiesi näol leidub sektorist ka soodsamaid tegijaid. Mõlemad ettevõtted on sektoris ühed vanimad, olles asutatud vastavalt 1982. ja 1993. aastal. Arvestades lisaks NortonLifeLocki makstavaid stabiilseid dividende ja Check Point Software’i madalat võlakoormust, võib neid võrreldes eelmistega nimetada ka väärtusettevõteteks.

Nagu mainitud, on kõrgeima P/S suhtarvuga ettevõtted need, kes on näidanud ja kellelt ka tulevikus oodatakse kiireimat tulude kasvu. Kas need ettevõtted õigustavad sedavõrd kõrget P/S suhtarvu, on kaheldav, kuid Crowdstrike’i müügitulu kasvas 2021. majandusaastal võrreldes eelmise majandusaastaga 77% ning käesolevaks aastaks oodetakse 34% kasvu. Samasugust kasvu oodatakse ka Zscaleri puhul, kuid selle tulud kasvasid võrreldes eelmise aastaga 54%. Samale tasemele (52%) jääb ka tulude viimase kolme aasta keskmine aastane kasvumäär.

Tulude aastane keskmine kasvumäär viimastel aastatel ja analüütikute järgmise aasta ootus


Nii Fortinet kui ka Palo Alto on näidanud sarnast tulude kasvu, kuid P/S suhtarvult odavama Palo Alto Networksi kasv on olnud kiirem. Kuigi kasv aeglustub, oodatakse Fortineti tuludest 2 protsendipunkti võrra kiiremat kasvu ka järgmiseks aastaks. Kõige aeglasema tulude kasvuga ettevõtete võrdluses on stabiilsem viimane, kelle tulude aastane kasv jääb 3-5% juurde, kaasa arvatud järgmise aasta ootus.

Seitsmest vaatlusalusest ettevõttest teenisid eelmisel aastal puhaskasumit kolm, millest Check Point Technologiesi puhul ulatus vastav marginaal 40,8%-ni, võrreldes NortonLifeLocki 21,7%-ga ja Fortineti 18%-ga. Kõige suuremat kahjumit võrreldes tuludega teenib aga Zscaler, mille puhul netokasumi marginaal ulatub 38,3%ni.

Netokasumi marginaalid (2020)

Allpool on väljatoodud artiklis kajastatud küberturvalisuse ettevõtete tootlused viimasel viiel aastal (NET, CRWD ja ZS tootlused alates IPO-st). Kõige rohkem ehk 543% on kallinenud Fortineti aktsia, millele järgnevad Zscaler (alates 16.03.2018) ja Cloudflare (alates 13.09.2019) vastavalt 484%ga ja 377%ga. Crowdstrike’i aktsia on alates 2019. aasta juunis korraldatud IPOst kallinenud 271%. Kuna viimased aastad on olnud kasvuettevõtete kuldaeg, on Check Point Software’i ja NortonLifeLocki aktsiad tõusnud vaid vastavalt 38% ja 63%. Viimase puhul tuleks lisaks arvestada ca 1,8% dividenditootlust.

Allikas: Yahoo Finance

Küberturvalisuse valdkonnas tegutsevatesse ettevõtetesse on võimalik investeerida ka läbi laiapõhjalisema fondi L&G Cyber Security UCITS ETF (ISPY), mis järgib ISE Cyber Security UCITS nimelist indeksit. Kokku on indeksis 57 ettevõtet üle maailma, kes tegelevad kas 1) küberturvalisuse infrastruktuuriga, arendades riistvara ja tarkvara failidele, veebisaitidele ja võrkudele, või 2) teenusepakkumisega, kes on spetsialiseerunud nõustamisele ja turvavad küberpõhiseid teenuseid.

Suurimad positsioonid indeksis on ettevõtetele andmekaitseteenuseid pakkuv Proofpoint (moodustab 3,4% indeksist), Rootsi biomeetriliste süsteemide arendaja ja tootja Fingerprint Cards (3,1%) ning juba varem mainitud, pilvepõhiste turbelahenduste pakkuja Cloudflare (3,0%). Fondi kulukuse määr on 0,75% aastas.

Artikkel on informatiivse eesmärgiga ning ei ole vaadeldav investeerimisanalüüsina ega mõeldud soovitusena müüa või osta mainitud väärtpabereid. LHV ei vastuta teabe põhjal tehtud otsuste eest.
Investeerimine on seotud võimaluste ja riskidega, väärtpaberite turuväärtus võib nii kasvada kui ka kahaneda. Välisturgudel võivad tootlust mõjutada valuutakursside kõikumised.
Eelpool kajastatud väärtpaberite ja finantsindeksite eelmiste või tulevaste perioodide tootlus ei tähenda lubadust ega viidet järgmiste perioodide tootluse kohta.
Kommentaare ei ole

Kommentaari jätmiseks loo konto või logi sisse

Küpsised

Et pakkuda sulle parimat kasutajakogemust, kasutame LHV veebilehel küpsiseid. Valides "Nõustun", annad nõusoleku kõikide küpsiste kasutamiseks. Tutvu küpsiste kasutamise põhimõtetega.

pirukas_icon