Energy Recovery aitab energiat taaskasutada - Artiklid - Uudised - LHV finantsportaal

Energy Recovery aitab energiat taaskasutada

Erko Rebane

20.08.2021 10:43

Autor: Daniel Sinoca

Suur osa inimtegevusest hõlmab energia tarbimist. Kliimasoojenemise takistamise kontekstis on ühest küljest oluline minna üle keskkonda vähem saastavatele energiaallikatele, ent teisalt leida ka viise, kuidas efektiivsust tõstes õnnestuks energiakulu vähendada. Energy Recovery üritab oma energia taaskasutamise leiutisega jalga ukse vahele saada mitmetesse erinevatesse tööstusharudesse.

1992. aastal Leif ja Marissa Hauge’i poolt asutatud Energy Recovery (ERII) tegutseb Ühendriikides kahe tehasega, ent tänu esindustele Dubais, Shanghais ja Madridis on lõviosa nende u 100 mln dollari suurusest aastasest müügitulust rahvusvaheline. Ettevõtte erinevate toodete aluseks on 90ndate teises pooles leiutatud energia vahetuse tehnoloogiline platvorm (pressure Exchanger ehk PX), millel on vaid üks pöörlev osa – rootor.

Allikas: Energy Recovery

Seadme kahel poolel asuvad erineva rõhuga vedelikud või gaasid, mis rootorit läbides panevad selle pöörlema (kuni 1200 pööret minutis) ja nõnda kandub energia ühelt vedelikult/gaasilt teisele. Näiteks vedelik, mis sisenes seadmesse madalal rõhul, väljub kõrgema rõhuga ja vastupidi.

Allikas: Energy Recovery

Antud leiutis on aidanud merevee magestamise pöördosmoosi (sea water reverse osmosis - SRWO) protsessis vähendada tehase energiakulu kuni 60%, tänu millele on magestamine muutunud majanduslikult mõttekaks ning seadmest saanud omakorda standardlahendus. Alumiselt jooniselt on näha, et kui varasemalt läks merevett läbi membraani surudes energia raisku, siis protsessi liidetud PX seade aitab seda energiat kinni püüda ja uuesti mereveele rõhku tekitada, tänu millele võib ka pumba võimsus olla väiksem. Tänaseks on maailmas paigaldatud üle 25 tuhande PX seadme.

Allikas: Energy Recovery

Sõltuvalt tehase suurusest on võimalik installeerida paralleelselt mitu tosinat PX seadet (tavaliselt 10-16 aga on pandud ka kuni 40). Väikseimad tehased asuvad kruiisilaevadel ning puhkekeskustes, suuremad suudavad puhastada üle 50 tuhande kuupmeetri vett päevas.

Kuna rahvastiku arv maailmas suureneb, kliimasoojenemisega on põuad mitmel pool maailmas muutunud järjest tihemini esinevaks nähtuseks ning koos sellega vähenenud ka magevee ressursid, on kasvanud vajadus toota joogivett mereveest. Probleemiks pole mageveevarude vähenemine elanikkonna joogivee või põllumajanduse seisukohast, vaid ka vett suuremates mahtudes kasutavate tööstusharudes, näiteks kaevanduses.

Esimesed merevee magestamise tehased ehitati 1960ndatel ning praeguseks on neid maailmas u 20 tuhat (viiendik Saudi Araabias).

Allikas

Ka Energy Recovery müügitulud pärinevad suuresti väljastpoolt Ühendriike, kui mullu andsid tellimused Saudi Araabiast ning Araabia Ühendemiraatidest kokku üle poole käibest ning USAst tuli vaid 2%. Muude riikide segmendi all jäävad üksikriikide osakaalud alla 10% kogukäibest.

Allikas: Energy Recovery, LHV

Merevee magestamisel võib kasutada kahte protsessi: kuumutades (thermal), kus kondensatsioonvesi  püütakse kinni või läbi pöördosmoosi (SWRO), kus vedelik surutakse läbi kõrgtehnoloogilise sünteetilise membraani, mis on nõnda väikeste avadega (0,001 mikronit), et püüavad kinni soola (sh viiruse ja bakterid) ning lasevad veemolekulid läbi. Merevee pöördosmoos on tänaseks muutunud energiaefektiivsemaks lahenduseks ja seetõttu kuumtöötlust sisuliselt ei installeeritagi. See soosib Energy Recovery toote nõudlust, kuid täiendav huvi võiks tulla veel vanade tehaste konverteerimisest pöördosmoosi peale (Energy Recovery hinnangul võiks konverteerimine tähendada nende jaoks potentsiaalselt 0,5 mld suurust PX seadme müügitulu).

Allikas: Energy Recovery

Kuna Energy Recovery toode on muutunud tööstuses standardiks, on ettevõtte tulud liikunud käsikäes üleilmselt merevee magestamise investeeringutega. 2014-2020 oli keskmine käibekasv 20%, 2021 ootab firma kuni 10% ja 2022. a kuni 25% kasvu. Kuna pipeline’i kogunevate projektide müügitsüklid on üsna pikad (megaprojektide puhul 16-36 kuud), pakub see teatavat nähtavust prognooside andmisel. Müügi realiseerimises näivad nad olevad edukad, sest pole viimase seitsme aasta jooksul juhtkonna sõnul ühtegi projekti kaotanud.

Allikas: Energy Recovery, LHV, Bloomberg (2021-2023 kajastad analüütikute ootusi)

Ettevõtte brutokasumi marginaal on võrdlemisi kõrge – eelmisel aastal 69%. Nad saavad küsida kõrget hinda oma peamise toote eest seetõttu, et merevee magestamise tehase omanik saavutab seadmega 60% energiasäästu, teiseks on sellel tootel pikk eluiga (25 aastat) ja kolmandaks ei vaja hooldust. Juhtkond usub, et suudab sarnast marginaali saada ka teistest tööstusharudest, kuhu nad plaanivad  oma tootega siseneda (allpool sellest pikemalt).

Koos energia taaskasutamise seadmega müüb Energy Recovery ka muid merevee magestamise protsessiks vajalikke tooteid. Need hõlmavad erinevaid pumpasid, mis aitavad rõhku ja tsirkulatsiooni tekitada, olles samuti arendatud kõrget efektiivsust silmas pidades.

Allikas: Energy Recovery

Suuri merevee magestamise tehaseid ehitataks tavaliselt hangetega, kus Energy Recovery teeb enne koostööd ehitus- ja konsultatsioonifirmadega, kes oma pakkumise hankele esitavad. Lisaks megaprojektidele, mille osakaal oli mullu 73% Energy Recovery käibest, on nende klientideks ka OEM-id (mullu 17% käibest), kes varustavad pigem väikseimaid tehaseid seadmete, süsteemide ja hooldusteenustega ja seal on müügiprotsessi pikkuseks 1-12 kuud.

Energy Recovery on alates 2016. aastast olnud kasumlik, kuid tänavu tuleb kasumiaruande viimase rea puhul leppida siiski langusega, mille taga on mullu suvel lõpetatud koostöö Schlumbergeriga. Nimelt on ERII arendamas oma tehnoloogia põhjal toodet naftapuurijatele (Vorteq – allpool täpsemalt). 2015. a sõlmiti toote arendamiseks 15 a koostöö Schlumbergeriga, mis andis viimasele toote eksklusiivsed õigused ja selle eest maksti Energy Recoveryle tagastamatu summana 75 mln USD ja lisaks nähti ette teatud tulemuste saavutamisel kaks 25 mln dollari suurust makset.

2020. a juunis otsustati toote turule viimise osas esinenud erinevate strateegiliste nägemuste tõttu koostööleping üles öelda, millest johtuvalt kahte viimast makset ei saadud, ent Vorteq tehnoloogiat on Energy Recoveryl nüüd õigus müüa kogu frakkimise sektorile.  Schlumbergerilt saadud summat kajastati eelnevatel aastatel eraldi tulureana (mullu 26,9 mln USD, 2019. a 14,1 mln USD) ja kuna sellest aastast seda panust enam pole, saab kasum tagasilöögi.

Võimalik, et aasta tagasi oli veel mitmeid lahendamata takistusi, mis võisid muuta Schlumbergeri skeptiliseks (ka nafta hinna tugev langus võis pandeemia keskel üks argument olla). Praeguseks on Energy Recovery testide järel probleemidest suures osas jagu saanud ja kavatseb seadme turule tuua.

Allikas: Energy Recovery, Bloomberg (2021-2023 kajastavad analüütikute ootusi)

Konkurents

Konkurents merevee magestamise pumpade ja energia püüdmise seadmete turul on üsna tihe.

Megaprojektide puhul (puhastavad üle 50 000 kuupmeetri vett päevas) konkureerib Energy Recovery PX seade peamiselt Flowserve’i (FLS) DWEER tootega, kuid Energy Recovery kohaselt on nende PX-i kulu toote elutsükli peale sektori madalaim ja seetõttu on see ka kõige kuluefektiivsem lahendus pöördosmoosiga merevee magestamise protsessis.

Väikse ja keskmise suurusega tehaste puhul konkureeritakse Fluid Equipment Development Company (FEDCO) turbokompressorite ja Danfoss Group’i iSave energia taaskasutamise seadmega. Ka siin usub ERII, et nende tooted suudavad edukalt konkureerida, kuna on kõrgema efektiivsusega ja madalama kuluga.

Pumpade puhul konkureeritakse veel KSBga (KSBG), Torishima Pump Mfg-ga (6363) ja Sulzer Pumpsiga (SUN). Need pole aga kõik mõeldud spetsiifiliselt ainult merevee magestamise protsessiks, ent ERII oma on.

Uued potentsiaalsed valdkonnad ja võimalused diversifitseerida müügitulu

Ettevõtte kogu müügitulu on praegu suuresti seotud merevee magestamisega, kuid olemasoleval tehnoloogial on nad välja töötanud seadmed, millega saab energiasäästu saavutada ka teistes valdkondades.

1) Energia taaskasutamise seade Ultra PX on mõeldud reovee puhastamise protsessiks (Ultra High-Pressure Reverse Osmosis), aidates oluliselt vähendada energiavajadust, kulusid ning protsessiga seotud emissioone. Seegi on võrdlemisi lihtsa disainiga, omades vaid ühte liikuvat osa ja ei vaja hooldust.

Tööstuslikku reovett puhastatakse erinevatel meetoditel. Üheks neist on zero liquid discharge (ZLD), kus vedelikku kuumutades ja kristalliseerides saadakse kätte tahked osad, mis lähevad äraviskamisele või taaskasutusse ning puhastatud vesi suunatakse tagasi tehsesse. Selle protsessiga saadakse tavaliselt kätte 95-100% puhtast veest (viimase 5% kättesaamine on eriti kulukas).

Teiseks populaarsust koguvaks meetodiks on mininmum liquid discharge (MLD), kus saadakse kätte 70-95% veest, aga seda poole madalama kulu juures võrreldes ZLD-ga. Selles protsessis kasutatakse erinevaid filtreerimise viise.

Sarnaselt vee magestamise protsessile, on ka siin võimalik kasutada pöördosmoosi (reverse osmosis), kus vedelik surutakse läbi kõrgtehnoloogilise membraani. Sellega on võimalik nö välja sõeluda kuni 95% vees lahustunud ainetest.

Kui lisada MLD protsessi Ultra PX seade, mis tagastab rõhuenergiat tagasi süsteemi, aitab see vähendada veelgi vee puhastamise kulusid ja Energy Recovery arvates potentsiaalselt muuta pöördosmoos eelistatud mooduseks, kuidas tööstuslikku reovett puhastatakse. Praegu on pöördosmoos selles vallas veel varajases kasutusfaasis.

Allikas: Energy Recovery

Ultra PX avalikustati 2019. a lõpus ning sellele on siiani saadud viis tellimust. Üks neist pandi Indiasse eelmisel aastal teele ning peaks tööd alustama tänavu suvel (maagaasi tehas), teine tarniti teises kvartalis Hiina (kemikaalide tehas). Kolm viimast tellimust laekusid alles hiljuti teises kvartalis Hiinast, kus need lähevad kemikaalide ja liitiumaku tööstustesse.

Liitiumakude tootmises näevad nad oma seadmetele turu kasvu 10 miljoni dollari võrra aastas, saavutades 2030. aastaks 120 miljoni dollari suuruse aastase mahu. See mõistagi on vaid üks valdkond, kus PX seadet saaks tööstusvee puhastamisel kasutada.

Esimestest tellimustest tahavad nad koguda andmeid, millega tõestada teistelegi, et nende tehnoloogia aitab koos pöördosmoosiga saavutada sarnaselt merevee magestamisele suuremat efektiivsust. Juhtkond lubas jooksva kvartali lõpus anda oma nägemuse sellest, kuidas tööstusliku reovee segment võiks nende tulusid järgmise viie aasta jooksul mõjutada.

2) VorTeq on loodud frakkimise puhul tekkivate pumba tõrgete vähendamiseks, aidates tekitada rõhu kemikaalide segus, mida puurimisauku suunatakse. Nõnda vähendatakse riski, et vee töötlemiseks mõeldud kõrgsurve-pumpadesse ei jõuaks tahked osakesed ning nafta ja maagaasi ettevõtte jaoks vähenevad kulud, mis on seotud pumpa parandamise ja töö seiskumisega.

Pandeemia pidurdas viimase aasta jooksul VorTeqi testimist Permianis koos Libertyga, lükates edasi otsust, kas sellega kavatsetakse üldse turule tulla. Tänavu juunis toimunud aktsionäride koosolekul tõdeti, et nende tehnoloogia toimib, kuid vaja on veel viimast kinnitust padruni (cartridge) vastupidavuse kohta.

VorTeq seadmes olev rõhuvahetusega seotud komponent on tehtud keraamikasarnasest materjalist (tungsten carbide), mis on terasest 1000 korda kulumiskindlam. Aga isegi see annab ühel hetkel tugeva surve all liiva hõõrdumisele järele. Praegu uuritakse võimalust, kas tööstusliku teemanti lisamine aitab eluea pikendamise eesmärki saavutada, liikudes turustamise strateegiaga samal ajal vaikselt edasi.

3) Oma turbokompressori baasil on nad energiasektori jaoks loonud veel ühe seadme: IsoBoost, mis on mõeldud maagaasi töötlemisel energiaefektiivsuse suurendamiseks. Enne maagaasi jaotamist ja kasutamist eemaldataks sellest eelnevalt CO2 ja vesiniksulfiid. Antud gaaside imamiseks kasutatakse kõrge rõhu all lämmastikühendi lahust, millest lastakse pärast uuesti rõhk välja ning töödeldakse lahust nii, et saaks seda uuesti kasutada. IsoBoost seade aitab kinni püüda energia, mis läheb rõhu vähendamisel raisku. Ühtlasi ei pea kasutama siis nõnda võimsaid pumpasid, millega alaneb energiakulu. Üks suurem tellimus saadi Saudi Araabialt 2016. aastal, kes võttis selle 2020. aasta kevadel kasutusse. Positiivse tagasiside põhjal on nad hakatud otsima kliente Põhja-Ameerikas, kes võiksid sellest samuti huvitatud olla.   

4) Neljandaks potentsiaalseks valdkonnaks on umbes 55 miljardi dollari suurune kommertsjahutusseadmete turg. Rohkem kui 100 riiki on Montreali leppe Kigali lisaga võtnud alates 2019. aastast kohustuse vähendada külmutusseadmetes ja konditsioneerides kasutatavate HFC (hydrofluorocarbons) kasutust 2047. aastaks 80%. Osad teevad seda veelgi kiiremini: näiteks Euroopa Liit keelab mitmeid tüüpi seadmetes HFC kasutuse 2022. aastaks. Tegemist on CO2st tuhandeid kordi ohtlikuma gaasiga, millest täielik loobumine võiks juba iseenesest aidata vähendada maakera temperatuuri potentsiaalselt poole kraadi võrra.

See tähendab HFC-de asemel teiste, looduslikumate külmutite nagu ammoniaagi ja CO2 kasutamist. Esimene neist on tule- ja plahvatusohtlik, mistõttu saab seda kasutada pigem eraldatud kohtades pideva järelvalve juures. CO2 on aga turvalisem alternatiiv.

Energy Recovery andmetel on praeguseks maailmas juba müüdud üle 35 000 CO2ga jahutusseadet, seda peamiselt Põhja-Euroopas, kus välistemperatuur on mõõdukam. Soojemas kliimas on CO2 süsteemi kasutamine kulukam, mistõttu peab seadmetes kasutama energiat püüdvaid süsteeme.

Energy Recovery usub, et nende PX G1300 suudab vähendada jahutusseadme töötamiskulusid piisavalt, et seda saaks kasutada ka soojemates kliimades.

Külmutusprotsess toimib tsüklina, kus jahutussegu (gaas või vedelik) pannakse rõhu alla ning seejärel vabastatakse, et kanda soojust toidult või muudelt objektidelt ära atmosfääri. Umbes 35kraadises kliimas peab CO2 jahutussegu panema rõhu alla, mis võrdub 1300 PSI-ga (naela ruuttolli kohta), samas kui HFC puhul piisab samades tingimustes 300 PSI-st. Vajaliku rõhu saavutamiseks kulub järelikult rohkem elektrit, tingides vajaduse kasutada energiat säästvaid seadmeid. Praegused CO2 jahutusseadmed kasutavad sellena peamiselt ejector’i nimelist seadeldist, kuid selle efektiivsus pole soojemates kliimades hea.

Energy Recovery pakub potentsiaalset lahendust, sest senised testid näitavad, et  PX vähendab CO2 seadmete kuluerinevust kõrgemal temperatuuril. PX-i sooritusvõime muutub seda paremaks, mida kõrgemale keskkonna temperatuur tõuseb aga testide kohaselt suudab PX saavutada ejector’ist paremat energiaefektiivsust ka mõõdukal temperatuuril.

Praegu on ettevõte lõpetamas tootearengut, ehitades esimese müügiks valmis seadme ning loomas kontakte jahutusseadmete tootjatega, et neile PXG-d tutvustada ning müügiga alustada.

Turustamiseks kasutatakse kahte lähenemist: esiteks võimaldavad nad kliendil oma olemasolevatele CO2 jahutusseadmetele PXG külge monteerida ja näha erinevust kulude vähenemises, omamata seejuures riski seadme tööprotsessile (kui PXG peaks tõrkuma, siis jahutusseade töötab edasi). Teises lähenemises üritatakse jalga tootjate ukse vahele saada. Nad tahavad jahutusseadme tootjatele anda PXG tehnilise info tasuta ära, mida saab disaini lisada ja oma äranägemise järgi optimeerida aga kui antud jahutusseade liigub tootmisesse, tuleb PXG seade osta Energy Recoverylt (sama taktika nagu Intel ja Qualcomm kasutavad oma kiipide puhul).

Arvestades seda, et Ühendriikides võeti hiljaaegu vastu otsus vähendada HFC kasutust 2036. aastaks 85%, tööstusseadmete keskmine eluiga on u 15 aastat ning siiani on CO2 süsteeme väga vähe seal jahutusseadmetes kasutatud, peaks nõudlus selliste süsteemide järele lähiajal oluliselt kasvama. Energy Recovery ise hindab antud segmendis turupotentsiaaliks 2030. aastaks 1 miljardit dollarit aastas.

Kui VorTeqi müügiga alustamine eeldab suuremaid investeeringuid, siis PX G1300-i puhul saab Energy Recovery ära kasutada olemasolevat keraamika tootmisvõimekust ja seal tehakse suuremaid kulutusi siis, kui on vaja nõudlust ja kasvu toetada. Finantseerimisraskusi ei tohiks ettevõttel olla, sest tänu positiivsele vabale rahavoole puuduvad firmal võlakohustused ja vabade rahaliste vahendite maht on kasvanud ligi 121 miljoni dollarini (u 11% turukapitalisatsioonist).

Ettevõte kaitseb kõiki oma tehnoloogilisi lahendusi nii USAs kui ka rahvusvaheliselt välja antud patentidega.

Kuna viimase aasta jooksul on tänu uute potentsiaalsete ärisegmentide lisandumisele kasvanud ka turuosaliste ootused, peegeldub see oluliselt kallinenud valuatsioonis.  2016–2019. aastatel 4-7x 12 kuu ettevaatava EV/EBTIDA kordaja vahemikus liikunud aktsia eeldab praegu 2022. aasta ootuse baasil juba 25-kordse kulumieelse ärikasumi maksmist (2022 P/E 44x), jättes juhtkonnale oma visiooni realiseerimisel väga vähe eksimisruumi.

Energy Recovery aktsia USA börsil (USD)

Allikas: Bloomberg

Artikkel on informatiivse eesmärgiga ning ei ole vaadeldav investeerimisanalüüsina ega mõeldud soovitusena müüa või osta mainitud väärtpabereid. LHV ei vastuta teabe põhjal tehtud otsuste eest.
Investeerimine on seotud võimaluste ja riskidega, väärtpaberite turuväärtus võib nii kasvada kui ka kahaneda. Välisturgudel võivad tootlust mõjutada valuutakursside kõikumised.
Eelpool kajastatud väärtpaberite ja finantsindeksite eelmiste või tulevaste perioodide tootlus ei tähenda lubadust ega viidet järgmiste perioodide tootluse kohta.
Kommentaare ei ole

Kommentaari jätmiseks loo konto või logi sisse

Küpsised

Et pakkuda sulle parimat kasutajakogemust, kasutame LHV veebilehel küpsiseid. Valides "Nõustun", annad nõusoleku kõikide küpsiste kasutamiseks. Tutvu küpsiste kasutamise põhimõtetega.

pirukas_icon