Dalio, Icahni ja Loebi hiljutised investeerimisotsused - Artiklid - Uudised - LHV finantsportaal

Dalio, Icahni ja Loebi hiljutised investeerimisotsused

Raido Tõnisson

24.08.2021 09:02

Shutterstock

2021. aasta  teine kvartal möödus kõigile kolmele fondijuhile üsna edukalt – portfelli väärtust suurendasid võrreldes eelneva kvartaliga nii riskantsema kui ka konservatiivsema profiiliga fondijuhid. Kuigi tuntud investorite edu toov strateegia võib väga erinev olla, leidus fondijuhtide tehingutes ka ühiseid jooni. Teises kvartalis ostis nii Appaloosa kui ka Bridgewateri juht tugevalt juurde tuntud USA vasekaevandaja aktsiaid, mille praegune turuhind jääb alla fondijuhtide soetushinda.

Bridgewater Associates on maailma suurim riskifondide firma, mis haldab kokku 140 miljardit dollarit. Selle asutaja Ray Dalio alustas nagu Buffett investeerimisega juba poisieas ning lõi Bridgewateri 1975. aastal, mille aktiivsest juhtimisest on ta nüüdseks taandunud. 2017. aastal avaldas Dalio enda elutöö kokkuvõtva raamatu „Põhimõtted“, mis on saadaval ka eesti keeles. Dalio isikliku varanduse suuruseks on viimaste andmete põhjal hinnatud 20,3 miljardit dollarit.

Kvartaliga kokku 780 tehingut (millest 584 olid ostu- ja 196 müügitehingud) teinud Ray Dalio portfelli turuväärtus kasvas teises kvartalis eelneva kvartali 11,3 miljardilt dollarilt 15,6 miljardi dollarini, tulenedes pigem aktsiaturu üldisest tõusust kui üksikutest positsioonidest. Fondijuhil on kokku 704 positsiooni, mida on 249 võrra rohkem kui eelnevas kvartalis ja mis on jaotatud nii võlakirjade, aktsiate, kui ka erinevaid regioone hõlmavate indeksfondide vahel.

Turuväärtuselt suurim positsioon on 5% osakaaluga jätkuvalt SPDR S&P 500 ETF, ehkki seda vähendati II kvartalis 37% võrra. Kauplusteketti käitava Walmarti positsiooni suurendamise tõttu 45% võrra vahetas see kohad eelneval kvartalil teisel kohal olnud arenevate turgude indeksfondiga, mis langes kolmandaks suurimaks positsiooniks.  Suurimatest positsioonidest leidub peale Walmarti veel mitmeid teisigi tarbimisega seotud aktsiaid nagu Procter&Gamble, Coca Cola, Pepsico ja Costco ja McDonalds.

Kuigi uusi positsioone lisandus hulgaliselt, jääb kõikide nende osakaal portfellist alla 0,2%. Peamiselt suurendas Dalio oma tehnoloogiasektori aktsiate osakaalu, mis moodustab koguportfellist vaid 5%. Suurima väärtusega investeering läks siiski Ühendkuningriigi tööstusgaasiettevõttesse Linde. Ka suurim täiendav ost hõlmas sama tegevussektorit, soetades sarnaselt Appaloosa juhi David Tepperiga hulgaliselt juurde USA vasekaevandaja Freeport-McMoran aktsiaid. Tehingu suuruseks oli hinnanguliselt 21 miljonit dollarit keskmise soetushinnaga 36,9 dollarit aktsia kohta (aktsia reedene sulgemishind oli 32,44 dollarit).

Sulgetud positsioonidest moodustavad valdava osa tarbekaupade aktsiad, nagu snäkke  müüv Mondelez International, põllumajandustoodetega tegelev Archer-Daniels-Midland ja pakendatud toidukaupade müüja  McCormick & Co. Ka järgnevad müügid hõlmasid tarbekaupade sektori aktsiaid, langetades sektori osakaalu koguportfellist 1%ni. Osaliselt kõige rohkem ehk 93% võrra vähendas Dalio teisegi pakendatud toidukaupade müüja, General Millsi aktsiat.

Valdusettevõtet Icahn Enterprises omav Carl Icahn, keda peetakse üheks edukamaks investoriks läbi aegade, on endale teeninud maine aktivist-investori ja suurfirmade taltsutajana. Tema tegevus on keskendunud erinevate suurfirmade ülevõtmisele ning ettevõtete juhtkondade sundimisele tegutseda kasumlikumalt, kuid ühtlasi on ta võidelnud aktsionäride õiguste eest. Icahni isiklik väärtus küündib 15,5 miljardi dollarini.

Vastupidiselt paljudele teistele on Icahni aktsiaportfell väärtpaberite arvu poolest palju väiksem, vähenedes 2021. aasta teise kvartali seisuga 17lt 15le. Turuväärtuse arvestuses moodustab ligi poole portfellist jätkuvalt vaid üks ettevõte, Icahn Enterprises, mis on fondijuhi enda asutatud ja mille tütarettevõtted tegutsevad erinevates valdkondades, alates toidu pakendamisest kuni autotööstuseni. Tavapärase sammuna täiendas Icahn oma suurimat positsiooni teises kvartalis 7% võrra, ehkki kogu kvartali vältel liikus aktsia hind külgsuunaliselt. Teised suurimad positsioonid on naftaettevõtted Occidental Petroleum, Cheniere Energy ja CVR Energy, mille osakaal portfellis on vastavalt 7%, 6% ja 5%.

Uusi positsioone teises kvartalis Icahni portfelli ei lisandunud, ehkki aktsiate arvu suurendati lisaks Icahn Enterprisele ka mitmesuguseid digiteenuseid pakkuva Xeroxi puhul. Viimast on Icahn ka eelnevatel kvartalitel järk-järgult juurde soetanud, viies positsiooni osakaalu portfellist 3%ni. Osaliselt vähendas Icahn nafta- ja gaasiettevõtte Occidental Petroleumi aktsiaid 42% võrra, ehkki 13D aruandest nähtub, et pärast kvartali lõppu on positsiooni uuesti suurendatud 34% võrra. Alates teise kvartali lõpust on aktsia hind langenud 25%, tänu millele õnnestus fondijuhil oma kogu positsiooni keskmist soetushinda tõenäoliselt oluliselt allapoole viia.

Teistest märksa vähem tuntud, kuid siiski palju jälgitud on 17,0 miljardit dollarit haldava riskifondi Third Pointi asutaja Daniel Loeb. Nagu Icahn, on ka Loeb tuntud aktivist-investorina, kes vahel ettevõtete juhtkondi teravalt kritiseerib ning nende juhtimises muutust püüab saavutada. Selles tegevuses on Loebi sageli ka edu saatnud. Tema isikliku varanduse suuruseks on viimastel andmetel hinnatud 3,5 miljardit dollarit.

Teises kvartalis suurendas Loeb oma portfelli väärtust 32% võrra 17,1 miljardi dollarini, mida peamiselt vedas tervishoiuaktsiate kiire hinnatõus. Kuigi Loeb tegi teises kvartalis koguni 99 tehingut, jäi positsioonide koguarv võrreldes esimese kvartaliga samale tasemele, kasvades vaid ühe võrra 126ni. Kokku sulges Loeb teises kvartalis 33 positsiooni, millest suurima väärtusega olid sõidukitega seotud aktsiad – kasutatud autode jaemüüjad IAA ja CarMax ning luksuslike sportautode tootja Ferrari N.V.

Vähendatud positsioonidest paistavad enim silma veel ühinemist otsiv SPAC-ettevõte Jaws Acquisition, nafta- ja gaasiettevõte Equitrans ning Amazon. Müüdud aktsiate seast ilmnevad mõned teisedki USA suurimad ettevõtted nagu Facebook ja Alphabet, mida vähendati vastavalt 9% ja 19% võrra. Osaliselt vähendati aktsiate arvu 16 positsioonis, kuhu kuulusid nii lairibaühenduse ja kaabellevi operaator Charter Communications, kliiniliste uuringute teenuseid pakkuv IQVIA Holdings kui ka üks maailma suurimaid sidemastide rendile andjaid Radius Global Infrastructure.

Uutest positsioonidest näeb Loeb potentsiaali peamiselt kasvuaktsiatel, sealhulgas digitaalset makse- ja laenuplatvormi omaval SoFil. Näib, et Hiina keskvalitsuse otsused piirata mitmete monopolide tegevust Loebi ei heiduta, sest ligi 185 miljonit dollarit paigutas fondijuht sõidujagamisplatvormi opereeriva Didi alla, mis küll portfellist olulist osa ei moodusta (1%). Siiski on hinnanguliseks keskmiseks soetushinnaks märgitud 14,14 dollarit aktsia kohta, mis on peaaegu poole rohkem kui reedene sulgemishind 7,64 dollarit. Olukord ei erine palju ka aprilli lõpus börsile tulnud Endeavor Group Holdingust, mille aktsia on langustrendis alates IPO päevast saati. Ettevõttel on mitmesuguseid spordialasid hõlmav intellektuaalne omand, tegutsedes kolmes segmendis: 1) spordirajatised ja -hooned, 2) spordiüritused, ja 3) esindamine, mis hõlmab koostööd paljude näitlejate, sportlaste ja lauljatega.

Lisaks suurendas Loeb märkimisväärselt oma Inteli positsiooni, viies selle osakaalu portfellis 0,4%lt 4,6%ni. Aktsia hind on kukkunud praeguseks aga 51,2 dollarini, ehkki ettevõte näitas teises kvartalis suurepäraseid tulemusi, edestades analüütikute ootusi ja tõstes tuludeprognoose käesolevaks aastaks. Teistest suurematest lisaostudest tegutseb Cano Health tervishoiuvaldkonnas, pakkudes oma klientidele esmatasandi arstiabi teenuseid, sealhulgas hambaravi. Rice Acquisition on juriidiliselt küll veel nn tühja tšeki ettevõte ehk SPAC, kuid aprilli alguses teatati ühinemisest taastuvenergia ettevõttega Aria Energy. Kui paljud ettevõtted börsile tulles veel kasumit ei teeni, siis Aria 2021. aasta hinnanguline EBITDA ulatub 65 miljoni dollarini, mis 2024. aastaks peaks kasvama 327 miljoni dollarini. Ühinemine viiakse lõpule tõenäoliselt käesoleva aasta III kvartalis.

Suuremad positsioonid on võetud väärtpaberite turuväärtuse järgi, numbrid sulgudes tähistavad positsiooni aktsiate arvu muutust. TOP3 uued on reastatud ostetud koguse järgi. TOP3 müüdud on reastatud müüdud koguse järgi. TOP3 lisatud ja TOP3 vähendatud on reastatud aktsiate arvu muutuse alusel. Kõigil sulgudega ridadel on sulgudes positsiooni aktsiate arvu muutus. Allikad: nasdaq.com

Kuidas me seda teame? USA-s on investeerimisfondidel (ehk institutsionaalsetel investoritel) kohustus esitada väärtpaberi- ja börsijärelevalvele (SEC) igas kvartalis aruanne 13F, kus on välja toodud investori kõik positsioonid ning nendega seotud tehingud. Kohustus on raporteerida ainult USA väärtpabereid ja pikkasid positsiooni, seega lühikeseks müüdud aktsiaid need aruanded ei sisalda.

Tuleb veel märkida, et kuna investoritel on kohustus aruanded avaldada 45 päeva jooksul pärast kvartali lõppu (ning üldjuhul nad ka seda varem ei tee), siis ei peegelda kvartalilõpu seisuga kirja pandud info enam investeerimisfondi või –firma viimast seisu. Siiski pakuvad 13F-aruanded väga head võimalust heita pilk fondide (ja nende maailmakuulsate juhtide) mõttemaailma. Neid aruandeid analüüsides võib saada hea aimduse, kus näevad tuntud investeerimisgurud kasvupotentsiaali ja kus pigem mitte.

Artikkel on informatiivse eesmärgiga ning ei ole vaadeldav investeerimisanalüüsina ega mõeldud soovitusena müüa või osta mainitud väärtpabereid. LHV ei vastuta teabe põhjal tehtud otsuste eest.
Investeerimine on seotud võimaluste ja riskidega, väärtpaberite turuväärtus võib nii kasvada kui ka kahaneda. Välisturgudel võivad tootlust mõjutada valuutakursside kõikumised.
Eelpool kajastatud väärtpaberite ja finantsindeksite eelmiste või tulevaste perioodide tootlus ei tähenda lubadust ega viidet järgmiste perioodide tootluse kohta.
Kommentaare ei ole

Kommentaari jätmiseks loo konto või logi sisse

Küpsised

Et pakkuda sulle parimat kasutajakogemust, kasutame LHV veebilehel küpsiseid. Valides "Nõustun", annad nõusoleku kõikide küpsiste kasutamiseks. Tutvu küpsiste kasutamise põhimõtetega.

pirukas_icon