Soodne aeg laevandusettevõtetele - Artiklid - Uudised - LHV finantsportaal

Soodne aeg laevandusettevõtetele

Raido Tõnisson

20.09.2021 12:01

iStockphoto

Tarneahela probleemid, kasvavad veokulud ja ülemaailmse kaubanduse hüppeline kasv on toonud suuri kasumeid transpordisektorile, eelkõige konteinerveoga tegelevatele laevandusettevõtetele. Kuigi valdkond on suuresti tsükliline, põhinedes nõudlusel ja pakkumisel, toetavad praeguse tsükli pikenemist lisaks tarbijate nõudlusele ülemaailmsed kulutused taristusse. Börsil noteeritud konteinerveoga tegelevaid laevandusettevõtteid ei ole palju, olles enamasti väikese turuväärtusega, ehkki suurim, Maersk Group, hõlmab enamiku turust.

Konteinerite veohinnad on rekordilisele tasemele viinud eelkõige asjaolu, et inimesed kulutavad vähem reisimisele ja üritustele ning rohkem kaupade ostmisele internetis. See on alates pandeemia algusest toonud kaasa enneolematu nõudluse veoteenuste järele, ületades juba finantskriisi eelset nõudlust. Kui 2007. aastal ulatus merekonteinerite tellimuste arv 3,4 miljoni ühikuni, siis ainuüksi 2021. aasta 8 kuuga on tellitud konteinerite arv ületanud 3,5 miljonit.

Tellitud konteinerite arv ühikutes:


Allikas: Bloomberg

Koos konteinerite tellimuste arvuga on võrreldes eelmise aasta algusega tõusnud ka veohind ühe konteineri kohta, ületades käesoleva aasta septembris WCI Freight Rate Composite indeksina 10 tuhandet dollarit. See on pea 5x kõrgem kui viimase viie aasta keskmine 1916 dollarit konteineri kohta. Samas käesoleva aasta keskmine veohind on ainult 6695 dollarit konteineri kohta, mis tähendab, et kasv on suuresti tulnud suvekuudel. 9. septembri seisuga on aastases võrdluses kõige rohkem kallinenud konteineri saatmine Shanghaist Rotterdami, kasvades aastaga 564% 14,3 tuhande dollarini. Ka kõik teised Shanghaist väljuvad liinid ületavad hinna poolest indeksit, ulatudes New Yorki saadetud konteineri puhul 15,1 tuhande dollarini (+225% aastaga).


Allikas: Bloomberg

Hüppelisest hinnatõusust hoolimata laevandusanalüütikud lähiaastatel olulist langust ei näe, kuna tarbijate nõudlus püsib kõrge ja juba praegu on nii järgnevaks kui ka 2023. aastaks kavandatud suur hulk tarneid.

Sellistest arengutest on enim kasu lõiganud Taanis asutatud maailma suurim konteinervedude ettevõte A.P. Moller-Maersk Group (MAERSKa), mis tegelikult on juhtpositsioonil kogu transpordi- ja logistikasektoris. Küll aga on meretransporti hõlmav Ocean ettevõtte neljast segmendist suurim, hõlmates 63% 2020. aasta kogutuludest. 2021. aasta teises kvartalis tõusis segmendi kogupanus 78%-ni, samas kui maismaa segmentide panus langes. Meretranspordi tulude oluline tõus kajastab ülemaailmse konteinervedude ja hinna kasvu, kuna ettevõtte üks põhitegevuse piirkondi on Hiina, kus hinnad on enim tõusnud.

Hiina ja USA regioon on ettevõtte sõnul peamised kasvu vedavad turud ka tulevikku vaadates – 2021. aasta III kvartali kasum ületab hinnanguliselt II kvartali 3,7 miljardi dollari suurust kasumit, mis on aastaga rohkem kui 10x suurenenud. Kuna 2020. aasta III kvartalis teenis ettevõte puhaskasumina 927 miljonit dollarit, peaks käesoleva aasta III kvartali kasumikasv ulatuma aastavõrdluses vähemalt 300%-ni. Seega tuleb kasv mõnevõrra aeglasem kui II kvartalis, kuna eelmise aasta samas kvartalis vähendasid puhaskasumit kehtinud äripiirangud.

Meretranspordi segmendi tugevate tulemuste tõttu III kvartali esimesel kahel kuul otsustas Maersk   hiljuti järjekordselt tõsta oma EBITDA ja ärikasumi ootusi kolmandaks kvartaliks, mis kogu aasta kokkuvõttes peaks tähendama 22-23 miljardi dollari suurust EBITAd (varasem hinnang oli 18-19,5 miljardit dollarit) ja 18-19 miljardi dollari suurust ärikasumit (varasem hinnang oli 14-15,5 miljardit dollarit).

Kuigi Maerski aktsia hind on alates aasta algusest tõusnud ligi 46%, kaupleb see P/E suhtarvu arvestades endiselt soodsal tasemel. Kui tagasivaatav P/E suhtarv on 6,27, siis kogu 2021. aasta kasumiootusi arvestades on aktsia 17. septembri sulgemishinnal põhinev ettevaatav P/E 3,86x.

Konteinerlaevanduse ettevõtete suurust mõõdetakse konteinerite mahutavuses, mis Maerski kogu laevastiku puhul ulatub 4,1 miljoni konteinerini, kattes suure varuga ära kogu 2021. aasta kaheksa kuu ülemaailmselt tellitud konteinerite mahu. Suuruselt järgmine on 3,8 miljonit konteinerit mahutav Mediterrean Shipping Company, kes ei ole börsil noteeritud.

Artikkel on informatiivse eesmärgiga ning ei ole vaadeldav investeerimisanalüüsina ega mõeldud soovitusena müüa või osta mainitud väärtpabereid. LHV ei vastuta teabe põhjal tehtud otsuste eest.
Investeerimine on seotud võimaluste ja riskidega, väärtpaberite turuväärtus võib nii kasvada kui ka kahaneda. Välisturgudel võivad tootlust mõjutada valuutakursside kõikumised.
Eelpool kajastatud väärtpaberite ja finantsindeksite eelmiste või tulevaste perioodide tootlus ei tähenda lubadust ega viidet järgmiste perioodide tootluse kohta.
Küpsised

Et pakkuda sulle parimat kasutajakogemust, kasutame LHV veebilehel küpsiseid. Valides "Nõustun", annad nõusoleku kõikide küpsiste kasutamiseks. Tutvu küpsiste kasutamise põhimõtetega.

pirukas_icon