Maksude deklareerimine: krüptovarad ja PIK - Artiklid - Uudised - LHV finantsportaal

Maksude deklareerimine: krüptovarad ja PIK

Raido Tõnisson, Katerina Savchenko

11.02.2022 13:11

iStockphoto

Eelmisel aastal LHV investeerimisteenuste valikusse lisandunud krüptovarad ja pensioni investeerimiskonto kasutamise võimalus tähendab ühtlasi ka uusi nüansse makusdeklaratsiooni täitmisel. Artiklis vaatame, kuidas peatselt saabuva maksuhooaja valguses deklareerida krüptovarade müügist saadud ning pensioni investeerimiskonto tehingute ja dividendidega seotud tulu.

Krüptovarad

Kuna LHV kaudu on võimalik krüptorahasid hetkel veel vaid osta ja müüa ning mitte kasutada teenuste või kaupade eest tasumiseks, on ka tulude deklareerimine selles osas mõnevõrra lihtsam.

Erinevalt börsil kaubeldavatest krüptorahade hindasid järgivatest fondidest, ei kuulu reaalsed krüptorahad väärtpaberite ega ka finantsvara alla. See tähendab, et krüptorahasid ei saa arvestada ka osana investeerimiskonto süsteemist ning seetõttu on mõistlik maksude deklareerimise lihtsustamiseks hoida krüptotehingud ja väärtpaberitehingud üksteisest lahus. Parim võimalus selleks on avada krüptovarade ostmiseks täiesti eraldi konto.

Kui aga oled juba ostnud krüptovara oma investeerimiskontole, siis konto aruandes väljendub krüptoraha ost väljamaksena ja krüptovara müük sissemaksena. Seega võib tuludeklaratsiooni esitamise ajal krüptotehingute tõttu tekkida maksukohustus, kui investeerimiskonto süsteemi väljamaksed (krüptovara ost) ületavad sissemakseid (krüptovara müük).

Investeerimiskontol tehtud krüptotehingute puhul tuleb tuludeklaratsiooni tabeli 6.5 II osas deklareerida krüptovarade ostud rahalise väljamaksena investeerimiskontolt. Kui ostutehingu järgselt ületab väljamaksete kogusumma investeerimiskontole tehtud sissemaksete jääki, siis pead vahe pealt tasuma tulumaksu. Kui müüd krüptovarad investeerimiskontolt maha, siis deklareeri müügist saadud raha sissemaksena oma investeerimiskontole. Vajalikud andmed investeerimiskonto sisse- ja väljamaksete kohta saad EMTA-le edastada automaatselt LHV internetipanga jaotisest „Varad ja kohustused“ → „Investeerimiskonto aruanne“.

Tavasüsteemis deklareerides tuleb erasikuna maksta tulumaksu igalt kasumlikult krüptotehingult, sealjuures kahjumiga lõppenud tehinguid ei ole maksustatava summa hulka võimalik arvestada. Näiteks kui ostad Bitcoini 100 euro eest ja müüd hiljem 150 euro eest, siis tulumaksuga maksustatakse teenitud 50 euro suurune kasum.

Kui aga järgmine tehing lõppeb näiteks 200 euro suuruse kahjumiga, siis seda ei ole võimalik kasumist maha arvata ning antud näite lõplikuks tulumaksuks jääbki 50 eurot, ehkki tehingute kokkuvõttes on jäädud kahjumisse. Krüptovaradelt tulude deklareerimiseks tuleb kokku arvutada kõikide kalendriaasta jooksul tehtud kasumlike tehingute müügitulu, lahutada soetusmaksumus, ning saadud tulemuselt maksta tulumaks.

Eraisikust krüptovarade kauplejale oleme lihtsustanud maksuametile info edastamist, grupeerides kõik kasumlikud tehingud instrumentide lõikes LHV maksuaruande tabelis 6.3. Nii ei pea sa igat üksikut tehingut eraldi deklareerima, mis võib eriti tülikaks osutuda aktiivsemale kauplejale. Sinu ülesandeks jääb kontrollida kanded üle ja, kui kõik on korrektne, kopeerida need käsitsi oma tuludeklaratsiooni tabelisse 6.3 („Muu vara võõrandamine“).

Üldjuhul piisab sellest, kui deklareerid krüptovaradest saadud kasumit instrumendi kaupa. Andmekontrolli eesmärgil võib Maksu- ja Tolliamet nõuda sinult väljavõtet kõikide sinu krüptotehingute kohta. Ülevaate kõikidest tehingutest, k.a kahjumlikest, leiad LHV internetipanga jaotisest „Varad ja kohustused“ → „Tehingute väljavõte“.

Eraisikuna krüptorahade kauplemisest saadud tulu deklareerimisest loe lähemalt e-MTA kodulehelt.

Juriidilise isiku puhul maksustatakse krüptovarast saadud tulu täpselt samamoodi nagu ettevõtte iga muu tulu: maksukohustus tekib ainult juhul, kui ettevõte maksab osanikele dividende või palka.

Pensioni investeerimiskonto deklareerimine

PIK-i olemasolu ega PIK-il tehtud väärtpaberitehinguid ei pea sa Maksuametile deklareerima. Selles mõttes võrdub PIK pensionifondiga – sissemaksed on maksuvabad ja väljamaksed maksustatakse kogu välja kantava summa ulatuses. Sellegipoolest tuleb sul iga aasta deklareerida ja vajadusel maksta tulumaks PIK-ile laekunud finantstulu (dividendide ja intresside) pealt.

Dividendid

PIK-ile laekunud dividendidelt ei saa kehtiva seaduse järgi tulumaksukohustust edasi lükata. Seega tuleb sul PIK-ile saadud dividendid oma tuludeklaratsioonis deklareerida ja vajadusel maksta nendelt tulumaks.

Eesti äriühingult saadud dividendid tuleb kajastada tuludeklaratsiooni tabelis 7.1 või 5.1, sõltuvalt sellest, kas dividendilt oli tulumaks kinni peetud või mitte. Maksuvabalt saadud Eesti dividendid tuleb sisestada tuludeklaratsiooni tabelisse 7.1. Kui väljamakse hetkel peeti aga dividendilt kinni lisatulumaks summas 7%, siis tuleb see kajastada tuludeklaratsiooni tabeli 5.1 I osas.

Välisaktsiatelt saadud dividendid tuleb deklareerida tuludeklaratsiooni tabelis 8.1 või 8.8. Kui dividendilt tulumaksu kinni ei peetud, siis tuleb see kanda tuludeklaratsiooni tabelisse 8.1 ja maksta selle pealt tulumaks. Kui tulumaks oli välisriigis kinni peetud, siis Eestis seda enam ei maksustata, kuid aastatulu arvestuse jaoks tuleb see ikkagi sisestada tuludeklaratsiooni tabelisse 8.8.

Intressid

01.01.2022 jõustus seaduse muudatus, mille kohaselt PIK-ile laekunud Eesti intressidelt edaspidi tulumaksu kinni ei peeta. Kui oled oma PIK-ile saanud Eesti intresse veel 2021. aasta jooksul, siis need tuleb sul siiski oma tuludeklaratsioonis kajastada ja vajadusel tasuda tulumaks. Välismaalt saadud intressidele erisusi ei ole – välisriigis teenitud intressitulu tuleb sul ka edaspidi deklareerida ja tasuda selle pealt tulumaks.

Eesti võlakirjadelt, investeerimisfondidelt ja hoiuselt saadud intressid tuleb deklareerida tuludeklaratsiooni tabeli 5.1 I või II osas, olenevalt sellest, kas intressilt oli tulumaks kinni peetud või mitte. Välismaalt saadud intressid tuleb kajastada tuludeklaratsiooni tabelis 8.1. Juhul kui tulumaks on välismaal kinni peetud, tuleb tulumaksu summa sisestada tabeli 8.1 veergu 8.

Kõik välisdividendid ja -intressid, mille oled saanud LHV-s avatud pangakontole, sh PIK-ile, kajastuvad sinu LHV maksuaruande tabelites 8.1 ja 8.8. PIK-ile laekunud Eesti dividendid ja intressid LHV maksuaruandes seevastu ei kajastu – saadud tulu ja kinnipeetud tulumaksu info leiad oma PIK-i konto väljavõttest. Sinu ülesandeks jääb andmed üle kontrollida ja kopeerida need vastavatesse tabelitesse oma tuludeklaratsioonis. Pane sealjuures tähele, et Eesti emitendilt saadud dividendid ja intressid jõuavad üldjuhul sinu eeltäidetud tuludeklaratsiooni automaatselt, seega kontrolli üle, et sa ei sisestaks oma tuludeklaratsiooni sama väljamakset topelt.
Küpsised

Et pakkuda sulle parimat kasutajakogemust, kasutame LHV veebilehel küpsiseid. Valides "Nõustun", annad nõusoleku kõikide küpsiste kasutamiseks. Tutvu küpsiste kasutamise põhimõtetega.

pirukas_icon