Mida kujutavad endast LHV aktsiate märkimise eesõigused? - Artiklid - Uudised - LHV finantsportaal

Mida kujutavad endast LHV aktsiate märkimise eesõigused?

LHV

13.05.2022 16:12

LHV

Uute aktsiate emiteerimisel on tavapärane praktika anda olemasolevatele aktsionäridele õigus neid märkida eelisjärjekorras ja üldjuhul turuhinnast odavamalt. See annab võimaluse suurendada osalust ettevõttes enne, kui uued aktsiad lastakse vabale kauplemisele. Vaatame lähemalt, mida saab teha LHV Groupi aktsiate märkimise eesõigustega.

LHV Groupi nõukogu otsustas suurendada aktsiakapitali 25 miljoni euro võrra (võimalusega suurendada pakkumise mahtu kuni 35 miljoni euroni) ja teha seda vastavalt kuni 972 222 uue lihtaktsia väljalaskmise teel. Vastavalt aktsiakapitali suurendamise otsuse börsiteatele on aktsia märkimishind 36 eurot, mis koosneb 1 euro suurusest nimiväärtusest ja 35 euro suurusest ülekursist. LHV Groupi senistel aktsionäridel on uute aktsiate märkimise eesõigus kahe nädala jooksul alates aktsiate märkimise algusest.

Märkimise eesõiguse omamine või ostmine ei tähenda märkimist!

Kõige olulisem on märkimise eesõigustega toimetamisel silmas pidada tõsiasja, et soovi korral uusi aktsiaid märkida tuleb kindlasti esitada märkimiskorraldus. Muidu aeguvad märkimise eesõigused väärtusetuna. Kes uusi aktsiaid märkida ei soovi, võib märkimise eesõigused müüa börsil, kus märkimise eesõiguste hinna kujundab nõudlus ja pakkumine. Teoreetiliselt võiks hinnaks kujuneda aktsia turu- ja märkimishinna vahe, mida mõjutab ka aja- ja likviidsuspreemia.

Kuidas märkimise eesõigusi jaotatakse?

Iga praeguse aktsionäri omandis oleva 44 aktsia kohta antakse talle üks märkimise eesõigus, mis garanteerib talle märgitava aktsia saamise. Kogus, mille aktsionär saab, on proportsionaalne tema osalusega ettevõttes.

Täpsemad märkimise eesõiguste määramise põhimõtted on toodud prospektis, aga kui lähtuda analoogiast LHV Groupi poolt eelmisel sügisel korraldatud sarnase aktsiaemissiooniga, siis kui aktsionäril on praegu näiteks:
0–0,99 aktsiat, saab ta 0 märkimise eesõigust;
1–44 aktsiat, saab ta 1 märkimise eesõiguse, sest LHV on otsustanud, et ühest väiksemad murdarvud ümardatakse üheks;
55 aktsiat, saab ta 1 märkimise eesõiguse;
125 aktsiat, saab ta 3 märkimise eesõigust.

LHV pensioni investeerimiskonto klient saab ühe märkimise eesõiguse kui tema kontol on vähemalt 1 LHV aktsia;

Märkimise eesõigustega ei kaasne märkimiskohustust

Märkimise eesõiguste omanikul on kolm võimalust, mida nendega teha: kasutada märkimise eesõigusi aktsiate märkimiseks, müüa eesõigused börsil maha või teha mitte midagi. Loomulikult on tal võimalus ka märkimise eesõigusi juurde osta.

Kõige ebamõistlikum on aktsionäril mitte midagi teha. Kui ta ei kasuta oma märkimise eesõigusi, jääb LHV Groupil osa kapitali kaasamata, mis on halb ettevõttele ja ei ole kasulik ka praegustele aktsionäridele.

Märkimise eesõigusi võivad osta ka mitteaktsionärid, et sel viisil tagada endale märgitud aktsiate saamine. Sel korral võib aktsionär märkida uusi aktsiaid ka märkimise eesõigusi omamata. Nii osaleb ta jaotamises juhul, kui toimub ülemärkimine ja otsustatakse suurendada pakkumise mahtu, kuid täpsemad jaotuse tingimused selguvad prospektis.

Märkimise eesõigustega kauplemine

Aktsiate märkimise eesõigustega on võimalik kaubelda 18.–30. mail 2022. LHV mobiili- ja internetipangas on see teenustasuta.

Kui investoril ei ole praegu aktsiate märkimise eesõigusi, aga ta soovib märgitud aktsiad täies ulatuses kätte saada, tuleks tal arvestada arveldustsükliga ja osta märkimise eesõigused hiljemalt 30. mail 2022. Märkimise eesõiguste hinna kujundab börsil nõudlus ja pakkumine. Teoreetiliselt võiks hinnaks kujuneda aktsia turu- ja märkimishinna vahe, mida mõjutab ka aja- ja likviidsuspreemia.

Märkimise eesõiguste ost ja müük käib LHV internetipangas samamoodi nagu kaubeldakse aktsiatega: vali menüüst „Aktsiate ost-müük“, kirjuta sümbolilahtrisse märkimise eesõiguste sümbol LHV01SR ning määra soovitud kogus ja hind nagu tavaliselt. Kui leidub sobiv ostja või müüja, toimub tehing ning uus omanik saab kasutada aktsiate märkimise eesõigust.

Märkimise eesõiguste turu volatiilsust aitab illustreerida graafik 2021. aasta septembrist, mil LHV Group sarnaselt sellele aastale kaasas aktsiakapitali märkimise eesõigustega. Sarnaselt käesolevale aastale kestis toona uute aktsiate märkimisperiood kaks nädalat ning märkimise eesõigustega kauplemine sellest kaks päeva vähem.

Graafiku tulbad väljendavad vasakpoolsel skaalal märkimise eesõiguste käivet ja küünlad parempoolsel skaalal hinnaliikumist.

Aktsiate märkimine

LHV Groupi uusi aktsiaid saab märkida 18. maist – 01. juunini 2022. LHV Panga kliendile on see ilma teenustasuta. Aktsiate märkimise korralduse saab edastada LHV internetipanga jaotises „Raha kasvatamine“ -> „Väärtpaberite märkimine“. LHV mobiilipangas pole võimalik aktsiaid märkida.

Investor võib esitada märkimiskorralduse ka suuremale aktsiakogusele kui sellele, millele tal on märkimise eesõigusi. LHV Group tagab talle märkimise eesõiguste ulatuses märgitava koguse aktsiaid. Juhul kui kõik märkimise eesõiguste omanikud aktsiaid ei märgi, jagatakse enam märgitud osa aktsiaid proportsionaalselt nende investorite vahel, kes on märkinud märkimise eesõigustest rohkem aktsiaid. Täpsemad jaotuse tingimused selguvad prospektis.

Näiteks oletame, et aktsionäril A on 200 märkimise eesõigust, kuid ta on esitanud korralduse 300 aktsia märkimiseks. Talle tagatakse 200 aktsia omandamine. Ülejäänud 100 aktsiaga osaleb ta proportsionaalses jaotuses vastavalt prospektis toodud tingimustele.

Artikkel on informatiivse eesmärgiga ning ei ole vaadeldav investeerimisanalüüsina ega mõeldud soovitusena müüa või osta mainitud väärtpabereid. LHV Pank ei vastuta teabe põhjal tehtud otsuste eest.

Investeerimine on seotud võimaluste ja riskidega, väärtpaberite turuväärtus võib nii kasvada kui ka kahaneda. Välisturgudel võivad tootlust mõjutada valuutakursside kõikumised.

Eelpool kajastatud väärtpaberite ja finantsindeksite eelmiste või tulevaste perioodide tootlus ei tähenda lubadust ega viidet järgmiste perioodide tootluse kohta.

Käesolev teave on väärtpaberite reklaam EL-i määruse 2017/1129/EL tähenduses ning ei kujuta endast LHV Groupi aktsiate pakkumist ega üleskutset aktsiate ostmiseks. Pakkumise läbiviimise eeltingimuseks on Finantsinspektsiooni poolt prospekti heakskiitmine. Prospekt tehakse kättesaadavaks pärast prospekti kinnitamist ning enne pakkumise välja kuulutamist Finantsinspektsiooni ja LHV Groupi kodulehtedel aadressidel vastavalt fi.ee ja investor.lhv.ee. Investorid peaksid enne investeerimisotsuse tegemist tutvuma prospektis avaldatud informatsiooniga, et mõista kõiki investeeringuga seotud asjaolusid. Finantsinspektsiooni poolt prospekti heakskiitmine ei ole käsitletav LHV Groupile ega pakutavatele väärtpaberitele heakskiidu andmisena. Aktsiaid pakutakse avalikult üksnes Eesti Vabariigis.


Küpsised

Et pakkuda sulle parimat kasutajakogemust, kasutame LHV veebilehel küpsiseid. Valides "Nõustun", annad nõusoleku kõikide küpsiste kasutamiseks. Tutvu küpsiste kasutamise põhimõtetega.

pirukas_icon