USA suurettevõtted polegi ehtameerikalikud - Artiklid - Uudised - LHV finantsportaal

USA suurettevõtted polegi ehtameerikalikud

Raido Tõnisson

20.06.2022 07:55

Shutterstock

Investeerimisriskide haldamisel pööravad investorid suurt tähelepanu sellele, kuidas portfell jaguneb regioonide lõikes ning et see ei hakkaks liialt sõltuma vaid ühes riigis või regioonis toimuvast. Kuigi see peab paika väiksemate turgude ja ettevõtete puhul, nagu Baltikum, tegutsevad enamik USA suurettevõtteid ülemaailmselt ning paljude puhul on nende tulude ja kasumi veduriks hoopis Euroopa riigid ja arenevad turud. Sealjuures ettevõtet ennast jääb USAga siduma vaid osake müügist ja peakorteri asukoht.

Lisaks riskipoolele on rahvusvaheline äritegevus oluline ligipääsu saavutamiseks suurema hulga inimestele, mis omakorda toetab ettevõtte kasvueesmärke. Paljude USA ettevõtete puhul on just arenevad turud kiireima kasvuga piirkond, millel on tulevikus potentsiaal kujuneda nende põhituruks. Sõltumine mitte üksnes USA majandusest on üks peamisi põhjuseid, miks S&P 500 indeks on viimasel kümnel aastal kasvanud keskmiselt 15% aastas, samas kui USA majanduskasv on samal ajal olnud keskmiselt vaid 1,7% aastas.

Selle põhjal võiks järeldada, et USAs suudetakse luua küll kiiresti kasvavaid ettevõtteid, kuid nende kasv sõltub pigem suutlikkusest oma tegevust laiendada teistesse riikidesse ja jääda seeläbi vähem sõltuma USA majandusest.

Alloleval graafikul on võrreldud S&P 500 indeksi hinnaliikumist S&P 500 Foreign Revenue Exposure indeksiga, mis koondab endas üksnes neid ettevõtteid, mille tulude osakaal väljaspool Ühendriike on kõrgem kui kõikide S&P 500 indeksis olevate ettevõtete keskmine. Jooniselt võib välja lugeda, et USA suurettevõtted, mis teenivad rohkem tulusid rahvusvaheliselt, on viimasel viiel aastal pakkunud märksa kõrgemat tootlust kui standardne S&P 500 indeks (aastane keskmine tootlus 15,9% vs 13,6%).

Allikas: SPGlobal

Samas tuleb kõrgem tootlus veidi suurema riski arvelt – kui S&P 500 Foreign Revenue Exposure indeksi ajalooline volatiilsus kuise perioodiga standardhälbe põhjal on 17,4%, siis S&P 500 puhul on see 16,4%. Olulisem on aga see, et riskiga korrigeeritud tootlus on S&P 500 Foreign Revenue Exposure indeksi puhul siiski kõrgem (0,9 võrreldes S&P 500 0,8-ga). Indeksisse mahtus 2022. aprilli lõpu seisuga alla poole S&P 500 ettevõtetest ehk 243.

Nvidia (NVDA)

Üks suurima, kui mitte kõige suurema välisturgudelt teenitava tulude osakaaluga USA suurettevõte on kiibi- ja graafikakaartide tootja Nvidia, mille puhul tulud väljaspool Ühendriike moodustavad läbi aastate stabiilselt 80-90%. Kui võtta aluseks 2021. aasta, mil Nvidia rahvusvaheliste tulude osakaal kogutuludest moodustas 84%, teenis ettevõte iga USAst teenitud dollari kohta välisturgudelt koguni 5,2 dollarit tulu. Ajalooliselt on Nvidia suurimaks turuks Taiwan, mis 2021. aastal moodustas kogutuludest ligi 32%.

Majanduskasvu kiiruse poolest 2020. aastal Hiinast ette läinud Taiwan jääb tõenäoliselt ka edaspidi Nvidia suurimaks turuks, kuna alles selle aasta esimeses kvartalis teatasid riigi juhtivad arvutitootjad plaanist tuua 2023. aasta esimeses pooles turule esimene partii tehisintellekti võimekusega Nvidia Grace Hopper ja Grace CPU superkiipidel töötavaid seadmeid.

Nvidia omatavad varad hõlmavad suuresti USAs asuvaid peakortereid ja kontoripindu, samas kui rahvusvahelistel turgudel kasutatavad arendus- ja halduskeskused on enamasti renditud.

USAst väljaspool asuvate varade liiga kõrge osakaal tähendaks aga suuremat ebakindlust, avaldades äritegevusele negatiivset mõju.


Allikas: Bloomberg

Amazon (AMZN)

E-kaubandushiiu Amazoni sõltuvus on rahvusvahelistest turgudest vähenenud nii tulude kui ka seal asuvate varade osas. Viimase kümne aastaga on väljaspool Ühendriike teenitavate tulude osakaal vähenenud 34%ni, mida osaliselt on mõjutanud tegevuspiirangud Hiinas, kuid samuti e-kaubandusvaldkonna oluliselt suurem rahvusvaheline konkurents võrreldes teiste tööstustega. Amazoni rahvusvahelised varad hõlmavad andmekeskuseid, füüsilisi poode ja kontoripindu ning ka nende osakaal väljaspool Ühendriike on aasta-aastalt vähenev, arvestatuna ruutmeetrite järgi kogupinnast.


Allikas: Bloomberg

Apple (AAPL)

Apple on suutnud oma välistulude osakaalu viimasel kümnel aastal hoida ühtlaselt 55% - 60% juures, samas kui varade osakaal on rahvusvaheliselt langev. Kõige kiiremini on langenud varade osakaal Hiinas (46%lt 2012 aastal 19%ni 2021. aastal), mis võiks märkida, et Apple tahab oma tootmist Hiinast üha rohkem väljapoole viia – sellele viitas Apple’i tegevjuht ka selle aasta esimese kvartali vahearuandes. Sealsed riskid hõlmavad eelkõige Hiina kommunistlikku valitsemisviisi, kuid ka koroonaviiruse olukord on Hiinas üsna kehv.

Seevastu USAs paiknevate varade osakaal on kasvav, mis on kaasa toonud olukorra, kus sama müügitulu saavutamiseks tuleb teha suuremaid investeeringuid põhivarasse. Kui 2012. aastal teenis iga Apple’i põhivarasse investeeritud dollar 10,0 dollarit müügitulu, siis 2021. aasta oli see 26% madalam ehk 7,4 dollarit.

Ettevõtte kiireima kasvuga turuks on Jaapan, mille viimase dekaadi keskmine aastane kasvumäär ulatub 20%ni, võrreldes USA 13%ga.


Allikas: Bloomberg

Tesla (TSLA)

Elektriautode tootja Tesla müük rahvusvaheliselt ulatus eelmisel aastal kõigi aegade kõrgeima tasemeni ehk 56%ni, mis Hiina ja teiste riikide (v.a USA) vahel jagunes üsna võrdselt. Hiina on Tesla kõige kiiremini kasvav turg ja ka seal asuvate varade osakaal on märkimisväärselt suurenenud. Näiteks avati hiljuti Tesla gigatehas Shanghais, mis on nüüd ettevõtte peamine ekspordikeskus. Arvestades, et tehase juures on veel vaba maad, mida kavatsetakse lähitulevikus kasutada laiendamiseks või uue tehase ehitamiseks, suurendab Tesla oma sõltuvust USAst tõenäoliselt veelgi, andes võimaluse efektiivselt tegutseda oma kõige olulisemal turul.


Allikas: Bloomberg

Alphabet (GOOG)

Tehnoloogiakonglomeraati Alphabeti iseloomustab väljaspool Ühendriike teenitava tulu kõrge ja stabiilne osakaal, mis moodustab enam kui poole kogutuludest. Alphabeti tulusid selle kõige kiiremini kasvavas piirkonnas - Aasia turul - on positiivselt mõjutanud interneti ja nutiseadmete laialdane kasutuselevõtt, mis on võimaldanud tal oma teenuseid pakkuda kõikjal. 2021. aastal kasutas internetti 64% Aasia piirkonna elanikkonnast, mida on üle kahe korra rohkem kui 2010. aastal.

Siiski jääb see jätkuvalt alla maailma keskmisele, mis tähendab, et potentsiaali laienemiseks veel on. Eriti arvestades, et 2022. aastal peaks Aasias internetiühenduse kasutamine kasvama võrreldes eelneva aastaga 3,1%, mis teeb sellest maailma suuruselt teise kõige kiiremini kasvava turu.


Allikas: Bloomberg

Seega on S&P 500 indeks üsnagi hästi avatud välisturgude kasvupotentsiaalile, aga ka riskidele. USA suurettevõtted on mõjutatud nii Ühendriikides toimuvast kui ka ülemaailmsetest poliitilistest sündmustest ja kasvuväljavaadetest, võimaldades esmapilgul ühe riigi ettevõttel ära kasutada hoopis teise piirkonna potentsiaale.

Alloleval joonisel on kujutatud S&P 500 ettevõtete kasumi- ja käibekasv 2022. aasta I kvartalis, jagatuna kolme gruppi. Graafikult nähtub, et ettevõtted, mis teenivad rohkem kui poole oma tuludest ja kasumist USAs, on kõige väiksema kasvunäitajatega. Samas ettevõtted, mille tuludest ja kasumist enamik tuli välisturgudelt, näitasid vastupidiselt kõige kiiremat kasvu. Tulude ja kasumi kasvukiirus on ettevõtte aktsiahinna peamisteks veduriteks ning see kajastub ka ülaloleval tootlusgraafikul.

Allikas: FactSet

Artikkel on informatiivse eesmärgiga ning ei ole vaadeldav investeerimisanalüüsina ega mõeldud soovitusena müüa või osta mainitud väärtpabereid. LHV ei vastuta teabe põhjal tehtud otsuste eest.
Investeerimine on seotud võimaluste ja riskidega, väärtpaberite turuväärtus võib nii kasvada kui ka kahaneda. Välisturgudel võivad tootlust mõjutada valuutakursside kõikumised.
Eelpool kajastatud väärtpaberite ja finantsindeksite eelmiste või tulevaste perioodide tootlus ei tähenda lubadust ega viidet järgmiste perioodide tootluse kohta.
Kommentaare ei ole

Kommentaari jätmiseks loo konto või logi sisse

Küpsised

Et pakkuda sulle parimat kasutajakogemust, kasutame LHV veebilehel küpsiseid. Valides "Nõustun", annad nõusoleku kõikide küpsiste kasutamiseks. Tutvu küpsiste kasutamise põhimõtetega.

pirukas_icon