Liitiumi suur nõudlus soosib Albemarle’i väljavaadet - Artiklid - Uudised - LHV finantsportaal

Liitiumi suur nõudlus soosib Albemarle’i väljavaadet

Erko Rebane

22.06.2022 13:15

iStockphoto

Liitium on tarbijaelektroonika akudes ning muudes valdkondades juba pikalt kasutust leidnud, kuid elektrilised sõidukid ja salvestid panevad selle maavara edasise nõudluse hoopis teise perspektiivi.  Kui mullu oli üleilmne liitiumi nõudlus u 0,5 mln tonni, siis McKinsey prognooside järgi läheb 2030. aastal vaja juba 3-4 mln tonni aastas, millest 95% kulub ära akutööstuses.

1994. aastal asutatud Albemarle on u 6000 töötaja, 3,3 mld USD müügituluga ja 25 miljardi dollari suuruse turukapitalisatsiooniga üks suurimaid liitiumi tootjaid maailmas. Liitium moodustab käibest siiski veidi alla poole, lisaks toodetakse broomi ja katalüsaatoreid.

Allikas: Albemarle

Liitiumi ja broomi segmentide kulumieelse ärikasumi (EBITDA) marginaalid on viimasel aastal olnud üsna sarnased 33-35%, kuid tänu liitiumi hinna viimase aja tõusule kerkis esimeses kvartalis liitiumi üksuse möödunud 12 kuu EBITDA marginaal 42%ni. Pikemas plaanis tahab Albemarle liitiumi üksuse marginaalina saavutada 45%, kuid lähiajal jäävad sellele mõju avaldama tootmismahtude suurendamisse tehtud investeeringud. Katalüsaatorite marginaal on jäänud 13% juurde.

Allikas: Albemarle

Kui vaadata liitiumi üksust eraldi, siis u 70% selle tuludest on seotud energiasalvestitega, ülejäänud jaguneb pooleks tööstussektori ja muude spetsiifilisemate majandusharude vahel (rehvid, farmaatsia, põllumajandus).

Albemarle prognoosib, et 2026. aastaks on liitiumi üksus üle 85% ulatuses seotud energiasalvestite turuga. Ehk laias laastus võib öelda, et Albemarle kogu müügitulu on praegu u 30% ulatuses seotud energiasalvestite turuga, kasvades iga järgneva aastaga aina suuremaks arvestades elektrisõidukite turu väljavaadet ning sellest tulenevat nõudlust liitiumi järele.

Akutootjatele müüb Albemarle liitiumi 20% ulatuses turuhinnaga, 60% lepingutest on indeksi alusel iga 3-6 kuu tagant korrigeeritavad koos ülemise ja alumise hinnapiiriga ning 20% lepingutest on pikemaajaliselt fikseeritud hinnaga. Pikaajaliste fikseeritud lepingute puhul peetakse läbirääkimisi, et ka need saada muutuvate hindade põhiseks.

Kui eelmisel aastal tootis Albemarle 88 tuhat tonni liitiumi, siis selle aasta teisest poolest käivituvad uued projektid, mida on siiani ette valmistatud või siis äsja omandatud. Nende toel peaks tootmismaht nelja aastaga rohkem kui kahekordistuma 200 tuhande tonnini. Pikemas vaates nähakse võimalust jõuda kunagi 450-500  tuhande tonnini.

Allikas: Albemarle

Liitiumikaevandusi on Albemarle’il USAs kaks, Tšiilis üks, Austraalias kaks. Konverteeritakse seda materjali nii USAs, Tšiilis, Austraalias ja Hiinas. Pikaajalise kasvu hakkavad toetama eeskätt just projektid Hiinas ja Austraalias.

Allikas: Albemarle

Liitium leidub kas savis/mineraalis (spodumene) või siis maa-alustes veekogudes. Esimesel juhul tuleb rajada kaevandus ning eraldada keerulise protsessiga liitium ja teise puhul pumbatakse soolvesi maapinnale, lastakse aurustada ja liitium korjatakse siis kuivanud soolade seast välja. Kivimist saadakse 6% Li2O kontsentraat, mis konverteeritakse tehases liitiumhüdroksiidiks ja soolveest saadakse 6% Li kontsentraat, millest on võimalik saada nii liitiumhüdroksiidi kui ka liitiumkarbonaati. Nagu eelviimaselt jooniselt võib näha, siis jaguneb Albemarle’i liitiumi toodang tüübi järgi u pooleks.

Broomi segment (34% kogukäibest) teenindab mitmeid erinevaid majandusharusid: rohkem kui pool segmendi tuludest on seotud tuleohutuse lahendustega (seadmed, autotööstus, ehitised), ülejäänu müüakse energiasektorisse, rehvitööstusesse, põllumajandusse, ravimitööstusesse, tekstiili ja plasti valmistamiseks. Paljuski on segmendi kasvu tagant tõukajaks digitaliseerimine ja elektrifitseerimine.

Broomi saadakse samuti soolveest ja Albemarle’il on kaks kohta, kus seda eraldatakse: Jordaanias surnumerest ning USAs Arkansases, kus mõlemal juhul on broomi kontsentratsioon maailma mastaabis väga kõrge, muutes protsessi kuluefektiivsemaks.

Katalüsaatorite segmendist (21% kogukäibest) pool on seotud rafineerimise ja petrokeemia tööstusega. Selle 2022. a oodatavaks EBITDA muutuse vahemikuks annab ettevõte 0% kuni –65% eeskätt Euroopa maagaasi ja toormete hinnatõusu tõttu, mida osaliselt üritatakse klientidele edasi kanda. Sellele üksusele tehakse praegu strateegilist ülevaadet, et näha, kuidas maksimeerida väärtust aktsionäride jaoks.

Liitiumiturg on praegu elektriautode kasvavate mahtude tõttu üsna pinges, kuid kogedes Hiina koroonapiirangute ajal hindade osas siiski teatavat vähikäiku. Kuna Albemarle müüb toodangut 20% ulatuses turuhindade alusel ja 60% lepingutest on samuti seotud turuhinna liikumisega (kuigi 3-6 kuulise viitega ja fikseeritud hinnalae ning alumise äärega), siis suudab ettevõte üsna hästi anda majandusprognoose kvartali või kahe võrra ettepoole vaadates. Paraku tähendab aastataguse perioodiga võrreldes suurenenud avatus muutuva hinnaga müügilepingutele ka suuremat hinnalanguse riski. Juhtkond ise kiiret kukumist ei näe, ent otseselt ei välista pikemaajalisemat langust.

Mais tõstis ettevõte 2022. aasta prognoose kahel korral. 4. mail öeldi, et tänavune käive suureneb 5,2-5,6 miljardi dollarini ja korrigeeritud EPS 9,25-12,25 dollarini, 23. mail nihutati need ootused vastavalt 5,8-6,2 miljardi dollarini (YoY +80%) ja EPSi ootus 12,3-15,0 dollarile. Liitiumi toodangu mahu kasv jäeti samaks (20-30%), kuid kuna liitiumi hind on tõusnud ja ettevõte läinud üle rohkem muutuva hinnaga lepingutele, siis suureneb liitiumi üksuse EBITDA tänavu 300% võrreldes 2021. aastaga ja kogu ettevõtte EBITDA 170%. Seejuures tõdeti, et Hiina koroonapiirangute mõju liitiumi hinnale ei ole piisav, et sundida neid oma prognoosi alandama, vaid selleks läheb vaja oluliselt märkimisväärsemat langust.

Kuigi Albemarle’i juhtkond ei taha prognoosida, kus võiksid liitiumi hinnad olla 2023. aastal, leiavad nad, et vaatamata aasta-aastalt suurenevale pakkumisele, ei suuda see järgmisel viiel aasta nõudlust siiski täielikult rahuldada. Võib küll olla perioode, kus tekib ülepakkumine, kuid elektriautode turu kasv peaks sellele kohe üsna kiiresti uuesti järele jõudma. Samuti peaks ka broomi turg jääma järgneval viiel aastal defitsiiti ning tänu sellele ka hind püsima suhteliselt tugevana.

Kuna liitiumi turg on üsna noor ja nii nõudlus ja pakkumine peaksid lähitulevikus kasvama aastas üle 20% tempos, siis võib väikegi prognoosiviga ühes või teises lükata turu kiiresti kas defitsiiti või ülejääki. See muudab prognoosimise üsna keeruliseks, tuues esile erimeelsused näiteks Goldman Sachsi ja teiste selle valdkonna ekspertide seas. Goldman arvab, et kui mullu toodeti 481 tuhat tonni liitiumi ja see jäi nõudlusele alla 51 tuhande tonni võrra, siis 2025. aastaks peaks pakkumine rohkem kui kolmekordistuma ja ületama siis nõudlust 23%, mis viib ka hinna käesolevaks  aastaks prognoositud 53,9 tuhandelt dollarilt tonni kohta 11 tuhandele dollarile tonni kohta.

Teised jällegi vaidlevad vastu, sh näiteks Benchmark Mineral Intelligence hindab Goldmani pakkumise prognoosi liiga optimistlikuks, sest see pakkumine, mis peaks lähiaastail turule tulema, pidanuks kapitaliinvesteeringu heakskiidu saama 5-10 aastat tagasi ja lisaks on ajalugu näidanud, et toormesektoris protsessid pigem venivad kui et toimuvad arvatust kiiremini. Sestap ootab Benchmark nõudluse ja pakkumise tasakaalu alles 2026. aastal ja ka siis vaid korraks. Samuti on nõudluse prognoosimine keeruline, sest kes oleks osanud kuu tagasi veel arvata, et Euroopas võidakse 2035. aastaks ilma ülemikuajata sisepõlemismootoritega autode müüks sootuks keelata.

McKinsey prognoosib sõltuvalt nõudlusest potentsiaalselt üsna tasakaalus turgu, kuid võimalikku pakkumise puudujääki pigem kümnendi lõpus.

Viimase aasta jooksul on liitumkarbonaadi tonni hind Hiinas u viiekordistunud 477 500 jüaanini ja kuigi mujal maailmas jäävad hinnad madalamaks, on need tänavu teisteski riikides hakanud ülespoole kerima. Albemarle on tänu sellele saamas oma tulemustele tänavu tugeva taganttõuke, kuid iseküsimus on see, kui jätkusuutlikud sellistel tasemetel liitiumi hinnad on ja kas või kui palju peaks turg järgnevatel aastatel defitsiiti jääma.

Allikas: Trading Economics

Tänu Albemarle’i aktsia mõningasele hinnalangusele, ent suuresti kasvanud kasumiootustele, on 12 kuu ettevaatav EV/EBITDA tulnud poole aastaga 30x pealt 11x peale ning P/E 50x pealt 16x peale. Arvestades tõusvaid intressimäärasid ja liitiumi hinnast tulenevat tulemuste võimalikku volatiilsust (potentsiaalselt ka allapoole) näivad investorid praegu rahulduvat mõistlikumate kordajatega, ega ole kiirustanud tagasi kõrgustesse naasta.

Allikas: Bloomberg

LHV pensionifondid Roheline ja Roheline Pluss on investeerinud nii elektriautode tootjatesse kui ka akutehnoloogiasse, omades läbi börsil kaubeldavate fondide osalust ka Albemarle'is.

Loe lähemalt LHV pensionifondidest Roheline ja Roheline Pluss.

Artikkel on informatiivse eesmärgiga ning ei ole vaadeldav investeerimisanalüüsina ega mõeldud soovitusena müüa või osta mainitud väärtpabereid. LHV ei vastuta teabe põhjal tehtud otsuste eest.
Investeerimine on seotud võimaluste ja riskidega, väärtpaberite turuväärtus võib nii kasvada kui ka kahaneda. Välisturgudel võivad tootlust mõjutada valuutakursside kõikumised.
Eelpool kajastatud väärtpaberite ja finantsindeksite eelmiste või tulevaste perioodide tootlus ei tähenda lubadust ega viidet järgmiste perioodide tootluse kohta.

LHV pensionifonde valitseb AS LHV Varahaldus. Tutvu LHV pensionifondide prospekti ja põhiteabe dokumentidega lhv.ee ja pea nõu asjatundjaga.
Kommentaare ei ole

Kommentaari jätmiseks loo konto või logi sisse

Küpsised

Et pakkuda sulle parimat kasutajakogemust, kasutame LHV veebilehel küpsiseid. Valides "Nõustun", annad nõusoleku kõikide küpsiste kasutamiseks. Tutvu küpsiste kasutamise põhimõtetega.

pirukas_icon