Encore Wire püüdleb maailma elektrifitseerimise poole - Artiklid - Uudised - LHV finantsportaal

Encore Wire püüdleb maailma elektrifitseerimise poole

Raido Tõnisson

19.08.2022 09:29

iStockphoto

Ehkki mitmel pool on 2020. aastal alanud uut dekaadi nimetatud elektrifitseerimise ajastuks, ei ole see midagi revolutsioonilist – elektrifitseerimine sai mitmes tööstusharus alguse juba 19. sajandil ning järk-järgult on suudetud selles osas suuri edusamme teha. Elektrifitseerimine praegusel ajastul puudutab kõiki tööstusharusid ning tähendab tõhusamate materjalide kasutamist, keskkonnamõju vähendamist ning uute energialiikide loomist alternatiivina fossiilsetele kütustele. Vajadus suurema hulga elektrienergia järele tähendab ka suuremat nõudlust elektrijuhtide järele, kus turu liidripositsiooni hoiab kaablitootja Encore Wire.

1989. aastal asutatud Encore Wire’i (WIRE) ärimudel põhineb madala lõpphinnaga elektrijuhtmete ja -kaablite tootmisel, mida kasutatakse nii tööstushoonetes, elamutes, kortermajades, kui ka andmekeskustes. Ettevõtte peamisteks klientideks on elektritoodete hulgimüüjad USAs, kasutades peamiselt omaenda otseturundust ja saavutades seeläbi olulise kulutõhususe.

Juba 1992. aastal börsile tulnud ettevõtte turuväärtus on praegu vaid 2,5 miljardit dollarit, ehkki 20 aastaga on aktsia väärtus kasvanud koguni 3374%. Sellega kuulub Encore Wire nii mitmessegi väikese turukapitalisatsiooniga ettevõtteid koondavasse indeksisse, kuid on suure osakaaluna esindatud ka innovatsiooniettevõtetesse investeerivates fondides.

Ettevõtte all töötab 2021. aasta lõpu seisuga 1440 töötajat, püsides alates 2015. aastast üsna stabiilsena ning kasvades ka 1996. aasta 262-lt võrdlemisi aeglases tempos. Arvestades ettevõtte ajaloolist arengut ja kiiresti kasvavat tootmisvõimekust uute tehase avamise näol aasta-aastalt, peegeldab aeglaselt kasvav uute töötajate arv Encore Wire’i vastuvõtlikkust automatiseerimisele. Teatavasti võidavad tihtipeale rohkemgi need ettevõtted, kes leiavad uutele innovaatilistele lahendustele kiiresti oma äris rakenduse, kui need, kes on nende lahenduste turule toojad.

Encore Wire’i kõrgtasemeliselt automatiseeritud tootmine on üks peamisi põhjuseid, miks ettevõte suudab pakkuda turu soodsaima hinnaga kaableid ja saavutada toodete kõrgeim kvaliteet. Encore’i tootmislahendused on toonud ka auhindu iga kahe aasta tagant toimuvalt mainekalt WAI Operations Summit & Wire Expolt, kuhu kutsutakse kokku kõik olulisemad kaablitööstuse ettevõtted.

Ettevõtte tooteportfell koosneb mitut erinevat tüüpi kaablitest, mida kasutatakse kõikvõimalikes erinevates tööstustes, sealhulgas nafta tootmine ja transport, andmekeskused, meditsiin, sõjatööstus, reoveekäitlus ja teised. Viimastel aastatel on olnud Encore Wire’il võimalus oma tootearendus proovile panna aga roheenergia valdkonnas. Kuna kiiresti laienevas elektriautode laadimisvõrgustikus, päikesepaneelides, tuuleparkides ja kõrgtehnoloogilistes akudes on vaja vägagi eriliste omadustega kaableid, on ettevõtte tooteportfell kiiresti laienemas ning nõudlus selliste kaablite järele käib käsikäes valdkonna arenguga.

Encore'i valduses olev hoonestatud tootmispind ulatub kokku ligi 3 miljoni ruutmeetrini, mida on läbi aastate järk-järgult suurendatud ja kavatsetakse teha ka edaspidi. Encore Wire’i üheks eripäraks võrreldes konkurentidega on see, et kõik need rajatised asuvad ühes linnakus Texases, võimaldades kokku hoida transpordi- ja käitlemiskuludelt ning efektiivsemalt hallata varusid. Teisalt saavutatakse eelis kõrgema klientide rahulolu näol tänu lühikesele tarneajale ja väiksemale sõltuvusele maailma tarneahelaprobleemidest.


Encore Wire’i 450 aakri suurune tootmislinnak

Kuna kaablites kasutatakse suures osas vaske, mis moodustab ettevõtte materjalikuludest ligi 80%, aitab olulist kokkuhoidu saavutada ka ettevõtte teostatav vase ringlussevõtt, mis hõlmab tootmise käigus tekkinud vasejäätmete ümbertöötlemist uuesti kasutamiseks. Näiteks suudeti eelmisel aastal ümbertöötlemisega täita kogu aasta vasevajadus, mida on eriti oluline arvestada praeguste toormehindade juures. Osa vasevajadusest ostetakse ka otse kaevandusettevõtetelt või teistelt vase ümbertöötlejatelt.

Vase hind ja selle suur hinnakõikumine turul on üks peamisi riske ettevõtte jaoks, kuna kiiresti muutuvad hinnad mõjutavad otseselt ka ettevõtte kasumlikkust. Kuigi toodete hinna määramisel on arvestatud kehtivate vasehindadega, ei peegelda hinnakiri tihtipeale vase igapäevaseid hinnamuutusi, mis võivad olla märkimisväärsed. Seega mõjutavad toormete igapäevased hinnakõikumised oluliselt ettevõtte finantstulemusi, muutes keerukamaks ka peamiste näitajate prognoosimise.

Kui 2020. aastani näitas Encore Wire aasta-aastalt üsna stabiilseid tulemusi, siis sellest järgneval aastal kasvasid nii käibe- kui kasuminumbrid hoopis uute tasemeteni. Ehkki 2021. aasta tulemused olid esmakordsed, on saavutatud taset ka järgneval aastal suudetud üsna hästi hoida. Sel ja järgmisel aastal ootavad analüütikud küll kasumlikkuse jätkuvat langust, kuid kui arvestada käibe- ja kasumikasvu tempot alates 2017. aastast kuni 2023. aasta hinnanguliste numbriteni, on see endiselt muljetavaldav.

Nagu mainitud, mõjutavad ettevõtte tulusid ja kasumeid peamiselt vase hinnaliikumine turul, mis 2021. aastal tõi vaskkaablite 85%lise hinnatõusu ja 2022. aasta esimeses kvartalis veel omakorda 43%lise tõusu võrreldes eelneva aastaga.

Üritades hinnata kaugemat tulevikku, ootab Rahvusvaheline Valuutafond (IMF) üldjoontes vase hinna praegusel tasemel jätkamist, langedes 2026. aastaks vaid 500 dollari võrra 9,6 tuhande dollarini tonni kohta. Maailmapank on avaldanud pikemadki prognoosid, mille kohaselt odavneb vask 2035. aastaks 8 tuhande dollarini tonni kohta. Seega võib oodata, et hüppeliselt kasvanud tulud ja kasumid on Encore Wire’i jaoks uus normaalsus ning järgmiste aastate kasv võiks tulla tootmismahtude suurenemisest taastuvenergia valdkonnas.

See võiks kompenseerida ka vase hinna mõõdukast langusest tuleneva käibelanguse, ehkki järgmisel aastal on tulude ja kasumlikkuse aastalangus tõenäoliselt vältimatu. Et vältida olukorda, kus vase hind võib prognoosidest rohkem langeda, teeb ettevõte suuri investeeringuid tootmisvõimekuse ja -tõhususe parandamiseks, jätkates oma tootmislinnaku laiendamist. Selle mõju müügimahtudes ja kasumis avaldub juba aga palju pikema aja jooksul kui üks-kaks aastat.

2021. aastal moodustasid Encore Wire’i kapitalikulutused 4,3% tuludest, mis on kõrgem kui sektori mediaan. Kapitalikulutuste aastane kasv oli aga 23%, mis jääb sektori mediaaniga võrreldes samale tasemele. 2022. ja 2023. aastaks teeb ettevõte kummalgi perioodil investeeringuid hinnanguliselt 160 miljoni dollari eest (6,2% hinnangulistest tuludest) ja 2024. aastal 90 miljoni dollari eest. Seega kasutab ettevõte praeguseid kõrgeid vasehindu ära kui odava finantsvõimendusena, investeerides saadud kapitali põhivarasse, millest saadav tootlikkus on palju jätkusuutlikum ja usaldusväärsem.

Olgugi, et Encore Wire’i aktsia hind on alates aasta algusest hüppeliselt tõusnud, on samal ajal langenud tema turukordajad, muutes ettevõtte tegelikult odavamaks kui varasematel aastatel. Aktsia 17. augusti sulgemishinda 134,53 dollarit arvestades kaupleb Encore selle aasta lõpu ettevaataval P/E suhtarvul 5,0x ja 2023. aasta lõpu vastaval kordajal 9,4x. Mõlemad näitajad on oluliselt madalamad kui ettevõtte ajalooline keskmine, eriti enne 2021. aastal toimunud kasumihüpet.

Ühe peamise konkurendina Encore Wire’ile võiks välja tuua teisegi kaablitootja, kiiresti kasvava Atkore’i. Kuigi allpool toodud tabel kajastab mõlema ettevõtte üsna sarnaseid põhinäitajaid, ollakse nii kasumlikkust, kasvu kui ka turukordajaid arvestades tükkmaad eespool tööstuse keskmistest näitajatest. Elektriseadmete ja -komponentide tööstus on siiski üsna lai valdkond ja ei pruugi olla kuigi usaldusväärne võrdlusbaas. Seetõttu tuleks keskenduda pigem lähimatele konkurentidele, kelle ärimudel on võimalikult sarnane.

*Elektriseadmed ja -komponendid

Lisaks sellele, et ettevõte suudab tõhusalt vase kõrge turuhinna oma klientidele edasi kanda, toetavad Encore Wire’i edasist kasvu suurenev turuosa ja tugev bilanss. Samuti on ettevõte edukalt sisenenud roheenergia tööstusesse, kus suurenev vajadus laiendada elektriautode laadimisvõrgustikku ja ehitada taastuvenergia rajatisi tähendab Encore’ile suurepäraseid kasvuvõimalusi. Lisaväärtust annavad patenteeritud kaablid ning tootmis- ja pakendamislahendused.

Riskipoolelt võiks veelkord rõhutada aga vase hinna volatiilsust ja määramatust, samuti on ehitustööstus, mille klientidele tooteid müüakse, üsna tsükliline, sõltudes turunõudlusest ja majandusseisust. Selles osas võiks arvestada, et uute elamute ehitus on alates 2022. aasta aprillist järsult langenud, saavutades madalaima taseme alates 2021. aasta veebruarist. Suuremat pilti vaadates on see ajaloolisega võrreldes aga endiselt üsna kõrgel tasemel. Kaablite tootmise tööstuses valitseb ka suur konkurents, ehkki tegutsevate ettevõtete arv on viimasel ajal langustrendis olnud.

Artikkel on informatiivse eesmärgiga ning ei ole vaadeldav investeerimisanalüüsina ega mõeldud soovitusena müüa või osta mainitud väärtpabereid. LHV ei vastuta teabe põhjal tehtud otsuste eest.
Investeerimine on seotud võimaluste ja riskidega, väärtpaberite turuväärtus võib nii kasvada kui ka kahaneda. Välisturgudel võivad tootlust mõjutada valuutakursside kõikumised.
Eelpool kajastatud väärtpaberite ja finantsindeksite eelmiste või tulevaste perioodide tootlus ei tähenda lubadust ega viidet järgmiste perioodide tootluse kohta.
Kommentaare ei ole

Kommentaari jätmiseks loo konto või logi sisse

Küpsised

Et pakkuda sulle parimat kasutajakogemust, kasutame LHV veebilehel küpsiseid. Valides "Nõustun", annad nõusoleku kõikide küpsiste kasutamiseks. Tutvu küpsiste kasutamise põhimõtetega.

pirukas_icon