LHV klientide tegus aasta krüptomaastikul - Krüptovarad - Uudised - LHV finantsportaal

LHV klientide tegus aasta krüptomaastikul

Raido Tõnisson

23.12.2022 07:54

iStockphoto

LHV tõi klientidele krüptokauplemise võimaluse eelmise aasta lõpus, mis tähendab, et LHV kaudu krüptovarade ostmine-müümine on nüüdseks võimalik olnud juba rohkem kui aasta. Kui teenuse avanedes kasvas krüptolepinguga klientide arv ainuüksi mõne nädalaga 2 tuhandeni, siis praeguseks läheneb see juba 11 tuhandele. Rohkem kui viiekordne kasv klientide arvus näitab, et üha enam kliente huvituvad plokiahela tehnoloogia arengust ja sellega seotud instrumentidesse panustamisest. Samas on näha ka seda, et krüptovaradele iseloomulikku hinnavolatiilsust kasutatakse ära aktiivselt kauplemiseks.

LHV pakutavate krüptoinstrumentide valik on aastaga oluliselt laienenud, ulatudes praeguseks 13ni. Hiljuti lisandus LHV internetipanka võimalus kasutada krütoinstrumentide ostmisel-müümisel ka limiithinnaga orderit. Limiithinnaga ostuorderit kasutatakse juhul, kui tahad turuhinnast madalamat soetushinda ning see täidetakse kas piirhinnaga või alla selle; müügiorderi puhul peab limiithind aga asuma turuhinnast ülevalpool. Peagi on limiithinna orderitüüp lisandumas ka mobiiliäppi.

Vaadates, millised krüptovarad on LHV klientide puhul kõige populaarsemad, korreleerub üldine pilt üsna hästi krüptovarade järjestusega turuväärtuse järgi. Detsembri alguse seisuga moodustavad ainuüksi Bitcoin ja Ethereum pea kolm neljandikku kõikide positsioonide turuväärtusest, jättes väiksemad ja riskantsemad krüptoinstrumendid tahapoole.

Kuna krüptoturg on viimasel aastal oluliselt langenud, on LHV klientide poolt omatud krüptovarade turuväärtus koos sellega kukkunud. Detsembri alguse seisuga oli kasutajatel krüptovarasid kokku ligi 18 miljoni euro eest, mida on pea 2,4x rohkem võrreldes eelmise aasta lõpu seisuga. Turuväärtuste kasv ei ole olnud nii kiire kui klientide arvu tõusust eeldada võiks, kuna krüptoturg on viimasel aastal märkimisväärselt kukkunud. Kui oletuslikult kaupleks krüptoturg praegu eelmise aasta lõpu tasemel, ulatuks LHV kasutajate krüptopositsioonide turuväärtus praegu kokku 55 miljoni euroni, mis oleks 7x suurem kui eelmise aasta lõpu tegelik väärtus.


Allikas: LHV

Bitcoin ja Ethereum edestavad väiksemaid krüptovarasid selgelt ka ostu- ja müügimahtude summa osas, mis LHV klientide poolt viimase aasta jooksul tehtud on. Sealjuures ületavad ostumahud pea kõikide krüptovarade puhul müügimahte olulisel määral ning on Bitcoini ja Ethereumi puhul kahekordse vahega. Seda erinevust võib seletada sellega, et enamik kliente investeerivad krüptovaradesse pikaajalise vaatega, kogudes neid portfelli järk-järgult juurde ja tehes vähem müügitehinguid. Seevastu väiksemaid krüptovarasid, mille puhul on ostu- ja müügimahtude erinevus väiksem, kasutatakse rohkem kauplemiseks, mida toetab ka nende suurem hinnavolatiilsus.

Ehkki LHV võimaldab krüptoinstrumente osta-müüa madalate tehingutasudega kasvõi paarikümne euro eest, on kasutajate keskmise tehingu suurus oluliselt kõrgem, ületades Bitcoini ja Ethereumi puhul koguni tuhandet eurot. Tehingu mediaansuurus on siiski palju väiksem. Sageli akumuleeritakse konkreetset krüptovara tasapisi väiksemate summade eest, kuid väljavaadete muutudes sulgetakse kogu positsioon ühe tehinguga.


Allikas: LHV

Kuigi krüptoturg ei ole sel aastal osta-hoia tüüpi investori sõber olnud, on see aktiivsemale kauplejatele oma volatiilsusega pakkunud huvitavaid võimalusi. LHV pakutavate krüptovarade lõikes on nii kauplejad kui ka investorid iga instrumendi puhul keskmiselt kahjumis, ehkki aktiivsemad kasutajad on suutnud oma riske paremini hallata, piirates kahjumi suurust. Osta-hoia investorid on siinkohal määratletud kui kasutajad, kes on teinud vähemalt ühe ostutehingu ja ei ole teinud müügitehinguid. Kaupleja eelduseks on klient, kes on teinud vähemalt 5 ostu- ja 5 müügitehingut. Nende kahe tüübi keskmised kahjumid ulatuvad vastavalt 50%ni ja 7%ni (teenustasusid arvesse võtmata).


V.a teenustasud. Allikas: LHV

Detsembrikuu alguse seisuga ulatub kõikide kasutajate poolt tehtud tehingute keskmine kahjum 599 euroni ning mediaanarvestuses on tehingu kahjum 54 eurot. Vastavad vääringud protsentuaalselt on aga −36% ja −34%. Sealjuures on mõnevõrra üllatav, et kukkuval krüptoturul on LHV enam kui 10 tuhandest krüptolepinguga kliendist kasumlikke kasutajaid detsembrikuu alguse seisuga ligi 11%, kelle tehingute keskmine kasum kõikide tehingute peale ulatub 7%ni. Enam kui 10%lise tootlusega kasutajaid on 273, moodustades 3% kasutajate koguarvust.


V.a teenustasud. Ainult kasumlike klientide baasil. Allikad: LHV, Coinmarketcap

Hoides fookust kasumlikel kasutajatel ja vaadates millised krüptovarad neile edu on toonud, kerkivad esile just suurema hinnakõikumisega ja turuväärtuselt väiksemad instrumendid, eesotsas Polygoniga. Ehkki võiks arvata, et alates aasta algusest kõige vähem langenud krüptoinstrument on pakkunud kõige paremat eeldust kasumi teenimiseks, ei saa üldist pilti vaadates selles osas tootlusega paralleele tõmmata. Kui Polygoni väärtus on alates aasta algusest kukkunud ligi 69%, siis paremini hinda hoidnud Litecoinist on suudetud välja pigistada keskmiselt vaid 6% tootlust.

Kuigi krüptoinstrumendid on varaklassina üsnagi uus nähtus, tehakse nendega LHV kaudu tehinguid igas vanuses ning ei ole sugugi mitte vaid nooremate pärusmaa. Vanusegruppide lõikes on kogunisti 34% tehingute kogumahust tehtud 26-35 aastaste klientide poolt, kuid palju väiksem ei ole tehinguaktiivsus ka 36-45 aastaste seas.

Allikas: LHV

Soolises arvestuses on krüptolepinguga klientidest 73% mehed ning ühtlasi on meeskasutajad ka agaramad suuremate summadega tehinguid tegema – tehingute maht ja arv ulatuvad meeste puhul vastavalt 86% ja 80%ni koguväärtusest, näidates ühtlasi ka seda, et naiste puhul on keskmise tehingu suurus väiksem kui meeste puhul. Populaarseim vanusegrupp sarnaselt meestele on naistegi puhul 26-35, kus tehinguid on tehtud 4,5 miljoni euro eest ja moodustab 61% naiste tehtud tehingute kogumahust.

Kuigi paljud kasutajad eelistavad krüptoinstrumente kasutada ka kauplemiseks, on enamik kliente siiski passiivsema lähenemisega. 65% klientidest on teinud kokku 0-5 ostutehingut, 15% klientidest 6-10 ostutehingut ning viiendiku klientide puhul ulatub ostutehingute koguarv rohkem kui 10ni. Sealjuures rohkem kui pooled klientidest ei ole müügitehinguid üldse teinud, kolmandik on teinud 0-5 ning ülejäänud 10% jaguneb võrdselt 6-10 ja vähemalt 10 müügitehingut teinud klientide vahel.

Kuigi enamik kasutajaid on krüptoinstrumentidesse investeerimisel pikaajalise vaatega, ei aita väiksema osakaaluga aktiivsete kauplejate parem tulemus üldpildi paranemisele kuigi palju kaasa. Siiski on rõõm näha, et tuhatkond LHV krüptolepinguga kasutajat on negatiivse sentimendiga krüptoturul suutnud kasumisse jääda, samas kui osta-hoia investorite puhul on lõplike järelduste tegemiseks üks aasta lühike aeg, eriti krüptomaastikul, kus järsud ja ulatuslikud languslained on tavapärane nähtus. Langusperiood on võimaldanud kasutajatel krüptovarasid soodsama hinnaga juurde osta, tuues allapoole keskmist soetusmaksumust ning selle kasutegur väljendub loodetavasti pikema aja jooksul.

Detsembri keskpaiga seisuga on alates 2022. aasta algusest 200 suurimat krüptovara koondav CMC 200 indeks alanenud 67%, võrrelduna S&P 500 18% languse ja Balti turu koondindeksi 13% kahanemisega.


Allikad: Yahoo.Finance, Nasdaq Baltic

Artikkel on informatiivse eesmärgiga ning ei ole vaadeldav investeerimisanalüüsina ega mõeldud soovitusena müüa või osta mainitud krüptovarasid. LHV ei vastuta teabe põhjal tehtud otsuste eest.
Investeerimine on seotud võimaluste ja riskidega, krüptovarade turuväärtus võib nii kasvada kui ka kahaneda.
Artiklis kajastatud krüptovarade ajalooliste või tulevaste perioodide tootlus ei tähenda lubadust ega viidet järgmiste perioodide tootluse kohta.
Kommentaare ei ole

Kommentaari jätmiseks loo konto või logi sisse

Küpsised

Et pakkuda sulle parimat kasutajakogemust, kasutame LHV veebilehel küpsiseid. Valides "Nõustun", annad nõusoleku kõikide küpsiste kasutamiseks. Tutvu küpsiste kasutamise põhimõtetega.

pirukas_icon