Teade LHV aktiivselt juhitud kohustuslike pensionifondide tingimuste ja prospektide muutmise kohta - Artiklid - Uudised - LHV finantsportaal

Teade LHV aktiivselt juhitud kohustuslike pensionifondide tingimuste ja prospektide muutmise kohta

LHV

20.01.2023 15:41

Aktsiaselts LHV Varahaldus teatab et Finantsinspektsiooni juhatus otsustas 09.01.2023. a otsusega nr 4.1-1/5 kooskõlastada kohustuslike pensionifondide LHV Pensionifond XL, LHV Pensionifond L, LHV Pensionifond M, LHV Pensionifond S, LHV Pensionifond XS ja LHV Pensionifond Roheline tingimuste muudatused.

Fondide tingimustes on tehtud järgnevad muudatused fondide arvel kantavate tasude ja kulude osas:

a) eemaldatud on piirang, mille kohaselt ei ole lubatud fondide arvel kanda fondi depositooriumis hoiustamisega kaasnevat negatiivset intressi ning edaspidi kohaldub depositooriumis hoitava raha osas sama põhimõte nagu muudes krediidiasutustes hoitava raha puhul, s.o. negatiivset intressi on lubatud fondide arvel kanda;

b) lisatud on säte, mis lubab fondide arvel kanda tulumaksu ennetamise või enammakstud maksu tagasi taotlemisega seonduvaid tasusid või kulusid;

c) lisatud on säte, mis lubab fondide arvel kanda fondi vara hulka kuuluvast instrumendist tuleneva õiguse teostamisega seonduvaid tasusid või kulusid.

Fondide prospektides on tehtud muudatus fondide depositooriumis hoitava raha sätte osas.

Muudatused on fondivalitseja hinnangul olulised, kuna muutuvad fondide arvel kantavad kulud. Fondide osakuomanikel on võimalik investeeringust fondide osakutesse väljuda ilma lisakuludeta. Nõuetele vastav avaldus peab olema esitatud ja registripidajale laekunud hiljemalt 31. märtsil 2023. a.

Täpsem muudatuste ülevaade on toodud muudatuste mõju analüüsi dokumendis. Fondide tingimuste ja prospektide muudatused jõustuvad 02.05.2023.

LHV Pensionifond XL, LHV Pensionifond L, LHV Pensionifond M, LHV Pensionifond S ja LHV Pensionifond XS prospekt (kehtib alates 02.05.2023).

LHV Pensionifond Roheline prospekt (kehtib alates 02.05.2023);

LHV Pensionifond XL tingimused (kehtib alates 02.05.2023);

LHV Pensionifond L tingimused (kehtib alates 02.05.2023);

LHV Pensionifond M tingimused (kehtib alates 02.05.2023);

LHV Pensionifond S tingimused (kehtib alates 02.05.2023);

LHV Pensionifond XS tingimused (kehtib alates 02.05.2023);

LHV Pensionifond Roheline tingimused (kehtib alates 02.05.2023);

Fondide prospekti muutmise mõju analüüs

LHV pensionifonde valitseb AS LHV Varahaldus. Tutvu fondide prospektide ja põhiteabega lhv.ee/pension ja pea nõu asjatundjaga.


Küpsised

Et pakkuda sulle parimat kasutajakogemust, kasutame LHV veebilehel küpsiseid. Valides "Nõustun", annad nõusoleku kõikide küpsiste kasutamiseks. Tutvu küpsiste kasutamise põhimõtetega.

pirukas_icon