Renewi seadis prügiäris uue eesmärgi - Artiklid - Uudised - LHV finantsportaal

Renewi seadis prügiäris uue eesmärgi

Erko Rebane

31.05.2023 08:13

iStockphoto

Peamiselt Hollandis ja Belgias (väiksemal määral ka Suurbritannias) prügi kogumise ja käitlemisega tegelev Renewi seadis kolm aastat tagasi eesmärgi läbi digitaliseerimise, innovatsiooni ja äritegevuse taastamise suurendada toonast 75 miljoni euro suurust maksude ja intresside eelset kasumit viie aastaga 60 miljoni euro võrra. Sellele lisaks on nüüd järgmise viie aasta eesmärgiks võetud müügitulu kasvatamine 50% võrra 3,0 miljardile.

Äsja märtsis lõppenud 2023. majandusaasta suutis Renewi võrdlemisi edukalt mööda saata, seda vaatamata keerulisemale majanduskeskkonnale. 12 kuu müügituluks kujunes 1,892 miljardit eurot, mis sisuliselt ühtis eelmise aasta tulemusega (1,869 mld) ja selle pealt teeniti 132,9 miljonit eurot maksude ja intresside eelset kasumit (EBIT), jäädes samuti eelneva aasta tulemuse lähedale.

Kuna Renewi müüb üle 60% vastu võetud prügist taaskäideldud materjalidena uuesti maha, andis erinevate materjalide (puit, metallid, paber jm) hinnatõus kasumile 2022. fiskaalaastal väga tugeva lisatõuke (EBIT kasvas toona 83% 133,6 miljonile eurole, millest materjalide hindade arvelt lisandus 43,7 mln eurot) ja kuna lõppenud aastal hinnad normaliseerusid, siis võib kasumi püsimist lugeda üsna heaks saavutuseks. Materjalide hinnalangust ja osaliselt prügimahtude vähenemist osades segmentides suudeti korvata nii teenuste hinnatõusu kui ka kulude tõhusama kontrolliga.

Ühekordsete asjaoludena õnnestus neil tänu Euroopa Komisjoni lõpetatud uurimisele vabastada 15,1 mln euro ulatuses provisjone, ent teisalt tuli suurendada inflatsiooni ja kõrgemate kulude tõttu Suurbritannia väga pikaajaliste munitsipaallepingute arvelt provisjone 27,1 miljoni euro võrra, mida on nüüdseks kogunenud juba 141,9 mln eurot. Renewi juhtkond otsib võimalust lepingutest väljuda, aga ega seal head lahendust pole. Netos oli 2023 ühekordseid tegureid ja äritegevusega mitte seotud kulusid –10,6 mln EUR vs. –9,5 mln 2022. aastal.

Aktsia kohta teenitud kasum vähenes kõrgema maksumäära tõttu (27,1% vs. 25,0% eelneval aastal)  93 sendilt 79 sendile. Ühekordseid asjaolusid arvestamata langes aktsiakasum 8 senti 90 sendi peale.

2023. aastal suudeti käideldud prügist 63,6% muuta taaskasutatavaks, mis paranes eelmise aasta 61,8% pealt ja ühtlasi on juba praegu kõrgeim Euroopas, kuid eesmärk on jõuda lõpuks 75%-ni.


Renewi müügitulu ja EBIT üksuste lõikes. Allikas: Renewi

Kui vaadata tulemusi detailsemalt, siis käibest suurima osa ehk 74% moodustab prügivedu Hollandis ja Belgias, mis kasvas 2023. aastal 3% 1,397 miljardi euroni ja EBIT vähenes 5% 129,3 miljoni euroni.  Mõnevõrra mõjutas siin tulemusi mahtude kahanemine Hollandis, kuna kasvuhooned vähendasid kõrgete energiahindade tõttu tegevust ja sealt kogunes vähem orgaanilisi jäätmeid. Samuti täheldati ehitusmahtude vähenemist, sest tarneahelas oli probleeme. Negatiivseid tegureid suudeti osaliselt kompenseerida hindade tõstmise ja tõhusama kulude kontrolliga.

Mineralz and water üksuse maksude ja intresside eelne kasum langes tagasi nulli lähedale, sest mäletatavasti antud üksuses kunagi peatati regulaatori poolt töö, et uurida kooskõla seadusega, mistõttu tuli hoiustada suur kogus kuumtöödeldud pinnast. 0,6 miljonit tonni on seda veel järgi, millest loodetakse järgmise kahe aasta jooksul lahti saada, aga nendega seotud kulud on osutunud oodatust kõrgemaks. Lisaks mõjutasid tulemust tööseisakud teisel poolaastal, mis tänaseks on lahenenud. Renewi eesmärgiks on jõuda Mineralz and water üksusega 2026. fiskaalaastaks tagasi 20 miljoni euro suuruse EBITini, kuid see on võtmas arvatust mõnevõrra kauem aega.

Specialties üksus näitas stabiilset müügitulu, kuna Suurbritannia munitsipaalprügi äri oli stabiilne ja elektroonikat ning klaaspudeleid käitlevad ärid (Coolrec ning Maltha) näitasid head 20% käibe kasvu. Lisaks saavutasid Coolrec ja Maltha ligi 10% EBIT marginaali, mis aitas kogu üksuse EBITi kasvule.

2028. majandusaasta visioon

Jooksva 2024. majandusaasta osas ütles juhtkond, et nende ootused ühtivad analüütikute omaga, kes prognoosivad 1,96 mld euro suurust müügitulu (+3,6%), 258 mln euro suurust EBITDA-d (+0,9%) ja 128 mln euro suurust EBIT-it (–3,7%).

Kaugemale vaadates on Renewil endiselt pooleli kolmest sambast koosnev ärikasumi suurendamise plaan 60 mln euro võrra, millest 20 mln on realiseeritud (pikemalt võib lugeda varasemast finantsportaali artiklist). Uue täiendava sihina püstitati 2028. aasta müügitulu prognoos.

Kui 2023. majandusaastal teenis Renewi 1,9 miljardit eurot müügitulu, siis uueks pikemaajaliseks eesmärgiks on kasvatada järgmise viie aastaga see 3 miljardi euroni, mis annab keskmiseks aastaseks kasvuks 9,6%. Minimaalselt tahetakse saavutada kõrget ühekohalise protsendi suurust maksude ja intresside eelset kasumit, mis näiteks 8% pealt annaks 240 miljonit eurot (2023. aasta tulemus oli 7% marginaali juures 133 mln EUR).

Pool sellest loodetakse saavutada orgaanilise kasvu läbi ja ülejäänud 0,5 miljardit eurot läbi ülevõttude. Renewil on koduturgudel Hollandis ja Belgias u 20% turuosa ja see annab veel võimaluse väiksemaid üle võtta. Juhtkonna sõnul käib nende ukse taga regulaarselt ettevõtteid koputamas, kes soovivad end müüa ja seetõttu on üsna korralik nimekiri juba potentsiaalsetest kandidaatidest olemas. Kuna nad on Beneluxi maades oma tehnoloogia ja kõrge taaskäitlemise määraga paljudest teistest Euroopa riikidest ette jõudnud, siis vaadatakse ka võimalust, kuidas enda äritegevust teistesse riikidesse viia.

Laienemist praegustest turgudest kaugemale soosib Euroopa Liidu taaskäitlemise direktiiv, mis võeti küll mõned aastad tagas vastu aga hiljaaegu on sinna lisatud täiendavad täpsustused. Näiteks 2030. aastaks peaks pakend olema tehtud 70% ulatuses taaskasutatud materjalist. Lisaks peab näiteks iga riigi toormaterjali kasutus erinevates protsessides vähenema 50% 2030. aastaks võrreldes 2015. aastaga. See tähendab, et materjalikasutus peab olema efektiivsem ja teiseks rohkem peab tuginema käideldud materjalidele, mis tähendab suuremat nõudlust Renewi ja teiste prügi käitlejate toodete järele.

Kokkuvõttes tõotavad praeguste ootuste kohaselt Renewi majandustulemused alanud 2024. fiskaalaastal jääda suuresti äsja lõppenud 12 kuu tulemuste lähedale, kuna materjalide hinnad saavad olema kasumile kerge negatiivse mõjuga, ent seda peaks suutma kompenseerida ärikasumi suurendamise eesmärkide edasine täitmine kolme samba vahendusel (digitaliseerimine, innovatsioon ning Minelaz and water üksuse kasumi taastamine).

See teadmine ei pruugi börsil turuosalisi lähiajal kuigi palju motiveerida, kuigi aktsia kaupleb 7x 2024. a märtsis lõppeva majandusaasta oodatavat kasumit ja 4,7x EV/EBITDA-d. Kuna aga Renewi juhtkond plaanib järgneva 5 aasta perspektiivis suurendada ettevõtte müügitulu 1,9 miljardilt 3,0 miljardile ja koos sellega kasvaks oluliselt ka kasum, siis eesmärkide eduka realiseerimise korral võib Renewi selle poolehoiu investorite seas uuesti leida.

Renewi kuulub LHV pensionifondide Roheline ja Roheline Pluss portfellidesse.

Renewi aktsia hind Londoni börsil pennides

Allikas: Bloomberg

Artikkel on informatiivse eesmärgiga ning ei ole vaadeldav investeerimisanalüüsina ega mõeldud soovitusena müüa või osta mainitud väärtpabereid. LHV ei vastuta teabe põhjal tehtud otsuste eest.
Investeerimine on seotud võimaluste ja riskidega, väärtpaberite turuväärtus võib nii kasvada kui ka kahaneda. Välisturgudel võivad tootlust mõjutada valuutakursside kõikumised.
Eelpool kajastatud väärtpaberite ja finantsindeksite eelmiste või tulevaste perioodide tootlus ei tähenda lubadust ega viidet järgmiste perioodide tootluse kohta.

LHV pensionifonde valitseb AS LHV Varahaldus. Fondide osakute väärtused võivad nii kasvada kui kahaneda ja fondide eelmiste perioodide tootlus ei tähenda lubadust ega viidet järgmiste perioodide tootluste kohta. Fondi investeeritud rahasumma väärtuse säilimine ei ole garanteeritud. Tutvu LHV pensionifondide prospekti ja põhiteabe dokumentidega lhv.ee ja pea nõu asjatundjaga.
Kommentaare ei ole

Kommentaari jätmiseks loo konto või logi sisse

Küpsised

Et pakkuda sulle parimat kasutajakogemust, kasutame LHV veebilehel küpsiseid. Valides "Nõustun", annad nõusoleku kõikide küpsiste kasutamiseks. Tutvu küpsiste kasutamise põhimõtetega.

pirukas_icon