Narko sektor Eestis - Free topic - Forum - LHV financial portal

LHV financial portal

Forum Free topic

Narko sektor Eestis

Log in or create an account to leave a comment

 • Avan oma esimese teema LHV foorumis sellepärast et, õige mitmes teemas on tulnud jutuks narkootikumide võimalik dekriminaliseerimine(nt. Portugal) või legaliseerimine(kanep USA valitud osariikides, Uruguay, Põhja-Korea). Seega leidsin et, võiks narkootikumide legaalsusega seonduva arutelu koondada kõik siia.
  Väljavõte Eesti politsei kodulehelt
  Demokraatliku õigusriigina on Eesti omaks võtnud rahvusvaheliselt tunnustatud käitumisnormid ja narkomaania ning narkokuritegevuse hukka mõistnud. Selle formaalseks väljenduseks on muu hulgas ÜRO 1961, 1971 ja 1988 aasta narkoalaste deklaratsioonide ratifitseerimine.

  Narkoprobleemid on oma olemuselt väga laiahaardelised ulatudes üksikisikust rahvusvaheliste suheteni ja mõjutades mitmete ministeeriumide haldusala. Eesmärgiga täpsustada erinevate asutuste ja organisatsioonide vastutust ja koordineerimaks nende vahelist koostööd, on kokku pandud riiklik narkostrateegia.

  Laias laastus saab riikliku narkostrateegia jagada kaheks:

  1. nõudluse vähendamine, mis on suuresti Sotsiaalministeeriumi ja tema allasutuste ning mitmete mittetulundusühingute vastutusala;
  2. pakkumise vähendamine, mis on politsei, tolli ja prokuratuuri vastutusala.

  Käesolevast jaotusest tulenebki politsei roll narkoprobleemide lahendamisel - vähendada narkootiliste ja psühhotroopsete ainete (illegaalset) pakkumist. Lahti selgitatult tähendab see narkoväärtegude ja -kuritegude ennetamist, tõkestamist ja avastamist.

  Politsei menetleb narkokuritegusid lähtudes üldsuse huvidest elanikkonnale turvalisema elukeskkonna tagamise nimel.


  Avan arutelu küsimusega - Kuidas peaks Eesti käituma olukorras, kus Onu Sam liigub uimastite reguleerimise suunas aga svenssonid praktiseerivad null-tolerantsi. Kumb oleks kaasfoorumlaste arvates õige/vale lähenemine uimastiprobleemile Eestis?
 • Siin kuskil liigub narkarikütt sr71, kes fotode järgi tuvastab, mitu korda nädalas keegi kanepit tarvitatab.
  Pole nagu väga mõtet mingit artikuleeritud diskussiooni avada sellisel tasemel.
 • Mis politsei rolli ja kuritegevusega võitlemist puudutab, siis tuleb meeles pidada, et narkootikumide legaliseerimine ei lõpeta veel illegaalset narkokaubandust.

  Üks osa inimesi argumenteerib, et narkootikumide legaliseerimisega võidetakse maksuraha (mida saab suunata ennetustöösse ja meditsiini) ja vabaneb narkokaubitsemisega võitlemiseks kuluv korrakaitsejõudude ressurss (palgaraha ja töövahendid). Tegelikult jääb iga legaliseerimise juures põrandaalune osa, millega tuleb endiselt võidelda (st. politseilt ressursse vähemaks võtta ei saa), samuti tuleb tõkestada piiriülene illegaalne narkootikumide vedu.

  Mingi ühe konkreetse narkootiliste ainete grupi (kanep ja derivaadid) legaliseerimine ei muuda ülejäänud narkoturgu olematuks.
  Kanepi legaliseerimise puhtmatemaatiline või riigirahanduslik kalkulatsioon peaks lähtuma sellest:
  + laekuv maksuraha (otsene kanepikaubanduse maksustamine)
  + laekuv maksuraha (uued legaalsed töökohad, mis on otseselt või kaudselt seotud kanepi turustamise, kasvatamise jms.-ga)
  - lisanduvad kulud meditsiinile
  - lisanduvad kulud ennetustööle
  - lisanduvad kulud tänu sellele, et on suurem hulk neid tarvitajaid, kes liiguvad kanepist edasi kangema illegaalse kraami peale (? - kas ja kui suur see osa on - vaielge palun terviseks)
 • Draax
  Mis politsei rolli ja kuritegevusega võitlemist puudutab, siis tuleb meeles pidada, et narkootikumide legaliseerimine ei lõpeta veel illegaalset narkokaubandust.

  Üks osa inimesi argumenteerib, et narkootikumide legaliseerimisega võidetakse maksuraha (mida saab suunata ennetustöösse ja meditsiini) ja vabaneb narkokaubitsemisega võitlemiseks kuluv korrakaitsejõudude ressurss (palgaraha ja töövahendid). Tegelikult jääb iga legaliseerimise juures põrandaalune osa, millega tuleb endiselt võidelda (st. politseilt ressursse vähemaks võtta ei saa), samuti tuleb tõkestada piiriülene illegaalne narkootikumide vedu.

  Mingi ühe konkreetse narkootiliste ainete grupi (kanep ja derivaadid) legaliseerimine ei muuda ülejäänud narkoturgu olematuks.
  Kanepi legaliseerimise puhtmatemaatiline või riigirahanduslik kalkulatsioon peaks lähtuma sellest:
  + laekuv maksuraha (otsene kanepikaubanduse maksustamine)
  + laekuv maksuraha (uued legaalsed töökohad, mis on otseselt või kaudselt seotud kanepi turustamise, kasvatamise jms.-ga)
  - lisanduvad kulud meditsiinile
  - lisanduvad kulud ennetustööle
  - lisanduvad kulud tänu sellele, et on suurem hulk neid tarvitajaid, kes liiguvad kanepist edasi kangema illegaalse kraami peale (? - kas ja kui suur see osa on - vaielge palun terviseks)

  Küsimus ei ole kanepis. See on sihuke tore jututeema, et lahe oleks legaalselt savu teha. Tegelik probleem on mujal.

  Kui sa tahad lugeda kulusid ja tulusid, siis pane ühele poole 10k-20k süstivat narkomaani, kes peavad oma päevase vajaduse jaoks 50-100EURi kokku ajama. Enamalt jaolt varastama, röövima või oma keha müüma. Kui me arvutame alumist äärt kasutades: 10000*50*365, siis see vajadus on +180mil EURi aastas, mis teenitakse kas kuritegelikul teel või läbi oma keha müümise. Eeldusel, et varastatakse oluliselt rohkem kui prostitueeritakse ja enamus varastatud kraami läheb turgu rämeda discountiga, siis järsku võiks eeldada, et süstivad narkomaanid põhjustavad oma tegevusega vähemalt 300mil EURi rahalist kahju aastas. Rääkimata täiendavast kahjudest, mis tekitatakse ohvritele läbi kehavigastuste, lõhutud akende, psüühiliste traumade, jne.

  Eduka narkosõja tulemusena (mis juhtub kauba hinnaga, kui pakkumine väheneb, aga nõudlus on sisuliselt konstant?) peavad nad lihtsalt rohkem varastama ja röövima.

  Järsku oleks ühiskonnal odavam, mõistlikum ja ka ohutum neile tasuta opiaate pakkuda? Järsku oleks mõistlik seda rahastada sihtotsarbeliselt muude narkootikumide müügist laekunud maksutuludest? Järsku oleks mõistlikum oluliselt suurendada süstivate narkomaanide rehabilitatsioonivõimalusi, et neid ühiskonda tagasi tuua? Lahtise tuberkoloosiga bomže me ju ravime tasuta ja vajadusel väevõimuga sõltumata tervisekindlustuse olemasolust.
 • Minuarust sõltuvus on sõltuvus, kui sa tarvitad alkoholi peaksid sa olema samasuguses registris kus hasartmängurid, samamoodi ka suitsetajad, narkomaanid, tervisesportlased ja tugitoolisportlased!
 • Üldiselt võtab selle arutelu hästi kokku asjaolu, et viimased 50 aastat on maailmas ühtemoodi narkoga võideldud - politsei ja aina karmimate karistustega. Seejuures on selleks võitluseks kuluvad summad iga aastaga suurenenud aga samuti iga aastaga suurenevad ka narkootikumide kasutajate read. USA taob minu teada miljardeid võitluseks koka kasvatajatega L-Ameerikas aga näiteks kokaiini tarbimine on endiselt tõusev trend. Sama lugu savuga. Küsimus ongi selles, et kas nüüd jätkata veel 50 aastat sama vana rada, mis ilmselgelt ei tööta või oleks aeg proovida midagi uut?
  Igal juhul peaks legaliseerima narkootikumid ja vähemalt tundub, et vaikselt selles suunas liigutakse. Kasulik riigile, kasulik narkomaanile ja kokkuvõttes ühiskonnale. Euroopas pole lihtsalt kellelgi piisavalt mune, et seda tunnistada. Aga jah, eks ajaloo vältel ole üritatud kõike keelata, siiani edutult.
  Mis alkoholi ja alkoholismi puutub, siis kõige suuremad sarjajad ja alko vastased on endised alkohoolikud. Kuidagi naljakas on kuulata joomise kohta sõnavõtte tegelastelt, kes on selles valdkonnas täielikult feilinud. Kas keegi teist kuulaks finantsnõuandeid kiirlaenu sõltlastelt või hasartmänguritelt?
 • eks siin on hästi näha sama asi, mis ühiskonnaski. Tarvitajad soovivad legaliseerimist, mittetarvitajad pigem seda ei soovi.
  Siin eespool soovitatakse tösimeeli igasugu opiaatide ja muu sodi legaliseerimist, tõesti?
  Narkomaanidele asendusnarkootikumi jagamine on üks asi, see ei ole kuidagi seotud legaliseerimisega ja sellest on ju ammu aru saadud, et on odavam kui see, et doosi saamiseks varastatakse jne.
  Ilmselt kanepi puhul oleks vöimalik suitsu ja alko laadne maksustamine, kuidas sellist asja amfetamiini, opiaatide, seente ja sünteetilise sodi puhul teha, ei kujuta ette. Kui miski pasa saab odavamalt kätte, siis seda ostetakse ikka edasi mustalt turult, nagu jotad joovad oma troinoid jne. Seega mina siin mingit sellist lahendust küll ei näe, et legaliseerimine miskeid probleeme lahendaks.
  Kanepi müügi pealt riigikassat täita ilmselt õnnestuks, eriti kui teised riigid seda ei luba.
  Sakuska, eks seletad kuidas seda poliitikat muuta, tasuta jagamine on ju ammu teada vöimalus, mida uut ette paned? Jaotame tasuta seeni ja amfi ning valget hiinlast?
 • dumbuser, ivoalaska - aamen teie jutu peale.

  Point on ju selles, kuidas narkomaaniast tingitud kahjusid tulemuslikumalt vähendada. Senise strateegia võib lugeda üheselt läbikukkunuks, sest kulud "võitluseks" on järjest suuremad aga kahjud sugugi ei vähene, pigem kasvavad. Seega tuleb strateegiat muuta!

  Kogu kanepiteema on siinjuures ainult selle "suure võitluse" üks halenaljakas kõrvalprodukt, mis demonstreerib eredalt kogu süsteemi ebaadekvaatsust.
 • Tegelikult oleks ju lihtne:
  Müüa apteegist nagu retseptiravimit. Kontrollitud kvaliteedi, kontsentratsiooni jms näitajatega. Odava hinnaga.
  Tahad osta, palun. Ainult enne pead sisetama ID kaardi, mis registreerib sind kohe narkarite registrisse, mis omakorda automaatselt tühistab kõik juhiload, relvaload jms kõrgendatud ohu allikate käitamise õigused ja lööb lipukese püsti kõikides vajalikes muudes registrites. Küllap neid juba jagub nii politseis kui piirivalves kui kapos-mupos-kripos kui täpes-pupus.
  Asi see registritesse üks kastike ja üks linnuke juurde teha-narkar.
  Ja saame uhkustada maailma esimese e-riigi e-narkariregistriga. Mis pealegi ise ennast uuendab ja täiendab kogu aeg.
 • antsukene,
  Ja mis selle asja point oleks? Mingisse suurde registrisse panek nullib ju kogu ettevõtmise - vastupidi, inimesele tuleb igal juhul hoida uks normaalsesse ellu lahti.
  Narkomaan peakski saama oma doosi kätte nagu iga muu retseptiravimi, aga retsepti saamiseks peaks ta regulaarselt end narkoarstile näitamas ka käima. Kodanik säilitaks kontakti meditsiinisüsteemiga ja tekiks võimalus talle ka midagi muud (nt võõrutusravimit või sotsiaalset tuge) anda. Igal juhul oleks tulemus tänasega võrreldes parem.
 • Mind hakkas huvitama, kas Eestis on üldse tehtud mingi kompleksne uuring, narkomaania (eelkõige opiaatide ja nonde keemiliste derivaatide) kulust ühiskonnale. Ei leidnud, kui keegi teab, paluks siin levitada.

  Ma mõtlen teaduslikku uuringut, kus oleks vaadeldud narkomaanide tekitatud otsest kulu (ma ei ole kindel, kas minu poolt välja pakutud 300mil EURi aastas on liigsuur või hoopis oluliselt lati alt läbi number), täiendavalt seda kulu, mis kulub kõikide narkomaanide poolt sooritatud süütegude uurimiseks, menetlemiseks ning kohtu- ja vanglakuludeks. Kõik järgmise doosi saamiseks toimepandud vägivallakuritegude kahjud, jne.

  Ning teiselt poolt, mida tooks kaasa legaliseerimine? Kui palju suureneks reaalselt kasutamine, kuidas see mõjuks ühiskonnale, kuritegevusele, kulud vs tulud jne.

  Selle pealt saaks otsustajad vähemalt intelligentselt otsustada, puritaanid jäävad nagunii veendunuks, et nagu kanged narkootikumid legaliseeritakse, lähevad kõik müügipunkti ja lükkavad endale fentanüüli otse veeni.

  Suurusjärkude ilmestamiseks 300mil EURi on umbes PPA, prokuratuuri, kohtute ja vanglate koondeelarve :)
 • NeverL
  Minuarust sõltuvus on sõltuvus, kui sa tarvitad alkoholi peaksid sa olema samasuguses registris kus hasartmängurid, samamoodi ka suitsetajad, narkomaanid, tervisesportlased ja tugitoolisportlased!

  Minu viiele kümnele eluaastale lähenev elukogemus ütleb, et mingi nähtuse eitamisel pole vähimatki mõju selle eksistentsile. Eitad alkoholi - ja ikka on see olemas, eitad narkootikume - needki ei taha sellest ära kaduda. Sama käib homoseksuaalsuse, kuritegevuse ja veel mustmiljoni asja kohta, mis ei tarvitse meile meeldida, ent eksisteerivad sellegipoolest.
  Ja siis ütleb minu elukogemus veel seda, et radikaalsetest eitajatest kujunevad ootamatult kiirelt eitatust ära rippuvad sõltlased. Olen näinud, kuidas üsna kõrges eas maailmavaatelisest karsklasest sai alkohoolik, kes oli oma sõltuvustest tekitatud eluaugust väljaronimisega üsna hädas. Ära tegi, hakkama sai, aga hädas oli hullupööra.
  Kolmas asi, mida kogemusest tean, on see, et miskipärast arvavad inimesed, kes on end korra kusagile jamadesse joonud või süstinud või suitsetanud ning sellest jamast hiljem välja tulnud, et nad on imeinimesed ning võivad ja peavad kogu maailmale oma imepärast pääsemist kuulutama. Mõni arvab, et see on hea põhjus hakata arvamusliidriks. Mõni arvab, et ta on nüüd valgustunud kultuuriheeros, ja neid, kes mingil muul viisil ühest äärmusest välja roninuna teise viskuvad, on kuhjakaupa.
  Mida ma selle kõigega öelda tahan, on see, et ei ühiskonna ega indiviidi tasemel ole vähimatki abi mingi ühe äärmuse seaduse või moraali jõuga ainuvõimalikuks kuulutamisest. See tekitab vaid rohkem teist äärmust, ja kasu pole sellest kellelegi. Hoidke mõnusat keskteed ja elu on laias laastus lill.
 • ttrust
  Narkosektor kirjutatakse kokku.


  Not if you are high
 • Keegi mainis teises teemas, et kanep maksale ei mõju, erinevalt alkoholist. Nendel kanepi-teemalistel linkidel pole maksa mõjude kohta midagi olulist mainitud:

  http://www.narko.ee/kanep/
  https://www.ut.ee/tervis/opetajatele/uimastimoju/kanep.html
  http://et.wikipedia.org/wiki/Kanep_%28m%C3%B5nuaine%29
 • antsukene
  Ainult enne pead sisetama ID kaardi, mis registreerib sind kohe narkarite registrisse, mis omakorda automaatselt tühistab kõik juhiload, relvaload jms kõrgendatud ohu allikate käitamise õigused ja lööb lipukese püsti kõikides vajalikes muudes registrites.

  Netis idiootsete kommentaaride postitamisel peaks sarnased tagajärjed olema...
 • margin
  antsukene
  Ainult enne pead sisetama ID kaardi, mis registreerib sind kohe narkarite registrisse, mis omakorda automaatselt tühistab kõik juhiload, relvaload jms kõrgendatud ohu allikate käitamise õigused ja lööb lipukese püsti kõikides vajalikes muudes registrites.

  Netis idiootsete kommentaaride postitamisel peaks sarnased tagajärjed olema...


  Mina küll pooldaks sellist registrit, kus riigil ja tööandjatel on kindlalt teada, kes kanepit tarvitab. Ilmselgelt kanepit tarvitav inimene pole samade võimetega, kui kanepit mitte tarvitav inimene.

  Aga üleüldiselt ei saa ma pooldajatest aru. Täiesti mõttetu on tuua võrdlust kanepi ja alkoholi vahel. Kui sa 20. aasta jooksul iga nädalavahetus 3 õlle jood või selle asemel iga nädal 3 jointi teeksid, siis ilmselgelt on õlle tarbija mõistuselt korras ehk samasugune. Kanepitarbija aga aeglane, halva mäluga, sõnad ei tule meelde, 1/5 esineb vaimseid häireid ehk psühhoosi ja paranoiat, jm. Reaalsuses ma usun, et see number on 1/2le. Minge vaadake Telegram.eed ja näete, mis juttu kanepitarvitajad räägivad, 8/10 inimesest, kes seal sõna võtavad, esineb mingil kujul psühhoos või paranoia.

  Imelik on üldse toetada millegi tarvitamist, mis (ametlikult) 1/5 juhtudel tekitab vaimseid häired. 1. miljonist inimesest 200k kannatavad häirete all. Võibolla pooled taipavad ja jätavad maha ning suudavad normaalset elu edasi elada. 100kst pooltel esineb keskmise astmega psühhoosi ja 50k on osad tõrjutud ja teised elavad paldiski mntl..

  Pooldajad: Pole mõtet tagasi ajada, et kanep ei muuda käitumist ja ei tekita vaimseid häireid. Soovite tõestust, minge paldiski mntle ja küsige, kui palju neil seal selliseid inimesi on. Minu jaoks nullib see seik ära üldse kogu mõtte asja päevakorda tuua.
 • Kas miinuseladuja on leitud? Ise kahtlustan mingit narkarit, kes iga päev savu kimub ja sellest psühhoosis on, ma ise fotodelt tuvastasin.
 • tracomy
  Mina küll pooldaks sellist registrit, kus riigil ja tööandjatel on kindlalt teada, kes kanepit tarvitab. Ilmselgelt kanepit tarvitav inimene pole samade võimetega, kui kanepit mitte tarvitav inimene.


  Hea mõte! Siis võiks olla veel lollide register, mille abil on riigil ja tööandjatel kindlalt teada, kes on loll, sest ilmselgelt loll pole samade võimetega kui mitteloll. Register võiks olla selles suhtes isetäienev, et kui keegi sinna liiga tihti päringuid esitab, siis kantakse ka ta ise automaatselt registrisse, kuna ei suuda iseseisvalt tuvastada, kes on loll ja seega ei pruugi ta olla samade võimetega, kui registri mittekasutaja.
 • Kenderi nihilist.fm-i parim osa - HAPKOMAH kirjutised

  See võiks olla kohustuslik kirjandus kõikidele teismelistele, töötaks oluliselt paremini kui mõne narkopolitseiniku moraaliepistel.

  Oli silmiavav lugemine ka minusugusele väikekodanlikku idülli kapseldunud abielus keskealisele pereisale.
 • dumbuser
  Kenderi nihilist.fm-i parim osa - HAPKOMAH kirjutised

  See võiks olla kohustuslik kirjandus kõikidele teismelistele, töötaks oluliselt paremini kui mõne narkopolitseiniku moraaliepistel.

  Kahtlen. Iga teismeline ju teab, et ta on surematu ja kõik halvad asjad juhtuvad teistega.
 • Väga palju teemakohast infot, s.h linke uuringutele jms. Lugeda algusest peale kui huvi pakub.

  http://www.rada7.ee/teema/20927/76
 • woop http://tervis.postimees.ee/3095373/teadustoo-kange-kanep-viib-vaimuhaiguste-tekkeni
 • tracomy

  ...
  Aga üleüldiselt ei saa ma pooldajatest aru. Täiesti mõttetu on tuua võrdlust kanepi ja alkoholi vahel. Kui sa 20. aasta jooksul iga nädalavahetus 3 õlle jood või selle asemel iga nädal 3 jointi teeksid, siis ilmselgelt on õlle tarbija mõistuselt korras ehk samasugune. Kanepitarbija aga aeglane, halva mäluga, sõnad ei tule meelde, 1/5 esineb vaimseid häireid ehk psühhoosi ja paranoiat, jm.
  ...


  Ilmselgelt ei saa ikka üldse aru millest räägid kui võrdled kolme jointi kolme õllega. Poolikuga võid võrrelda. Ja siis on pikaajaline tulemus suht sama mis kanepi puhul. Mine vestle mõne väikelinna poe taga aega veetva kogemustega persooniga. Aeglane, halva mäluga, esineb vaimseid häireid jne.

  Pooldajad räägivad ikkagi mõistlikust tarbimisest ning keegi ei väida, et halba mõju liigse tarvitamise korral ei ole.
 • Sa väidad, et 3 jointi = pool liitrit viina? Okei, aga oletame, et see inimene teeb 1 jointi nädalas (rahvas saalis naerab), Ja teine joob 3 õlle. Mu arvamus jääb samaks. Kanepitarbija muutub in the long run.

  Aga mina väidan, et isegi mõõdukast tarbimisest tulevad häired.

  Tho ma eksperimendi korras pooldaksin kanepi legaliseerimist. Ma tahaksin näha milliseks kujuneks inimeste teadlikkus ja arvamus. Samuti kutsuksin ma kõiki enda kohvishoppi $$ :)
 • margin

  Netis idiootsete kommentaaride postitamisel peaks sarnased tagajärjed olema...


  Küllap vist. Kas saan žetooni numbriga 0001?
  Või arvab keegi tõsimeeli, et analoogilist narkariregistrit tänasel päeval pole olemas? On, ärge muretsege. Ainult pole eraldi ära nimetatud. Ja andmete sisestamine käib käsitööna.


 • antsukene
  margin

  Netis idiootsete kommentaaride postitamisel peaks sarnased tagajärjed olema...


  Küllap vist. Kas saan žetooni numbriga 0001?
  Või arvab keegi tõsimeeli, et analoogilist narkariregistrit tänasel päeval pole olemas? On, ärge muretsege. Ainult pole eraldi ära nimetatud. Ja andmete sisestamine käib käsitööna.

  Ega kõik teavad, et on olemas registrid inimestest, kes on tarvitamisega või omamisega vahele jäänud.
  Üks räägib aiast, teine aiaaugust.
 • tracomy, sul on tõesti õigus omale arvamusele (:

  3 jointi = pool liitrit viina - see oleneb jointist, kuna erinevalt viinast pole tegemist just väga standartse asjaga. Aga proovime:

  1 joint ehk 1g puhast Sativat. Võtame näiteks mõnes Hollandi coffeeshopis müüdava White Widow mis on keskmisest veidi kangem sort. Kui sa suudad kolm ära tõmmata ja jääda sama adekvaatseks kui pärast kolme õlle siis kast viina minu poolt.

  Mis pikaajalist mõju puudutab, siis joint näidalas on enamusele siiski sama harmless kui keskmise eesti mehe õhtusöögi kõrvale tehtav pudel või seitse.
 • Aga kui oleks nii, et iga täiskasvanu on ainult teda ennast puudutavates otsustes vaba? Tahab, joob, tahab, süstib kohvipuru, tahab, sööb vitamiine. Register oleks ainult inimestest, kes arvavad, et imelike registrite pidamine ja teiste inimeste eest moraaliotsuste tegemine on normaalne mõte. Selles registris olev seltskond ei saaks valida.
 • antsukene
  margin

  Netis idiootsete kommentaaride postitamisel peaks sarnased tagajärjed olema...


  Küllap vist. Kas saan žetooni numbriga 0001?
  Või arvab keegi tõsimeeli, et analoogilist narkariregistrit tänasel päeval pole olemas? On, ärge muretsege. Ainult pole eraldi ära nimetatud. Ja andmete sisestamine käib käsitööna.

  Ja juhilube ning tordimeistri kutsetunnistust ka veel automaatselt ära ei vöeta...

  Isiklikus vaates on narkootikumid minu jaoks täielik non-issue. Keelatagu või legaliseeritagu, ikka ei kuulu minu ostukorvi. Aga mind häirib sügavalt üldine probleemi eitamine ja võimetus tunnistada, et praegune lähenemine ei tööta.
 • Ma mõtlesin pigem 3 jointi = max 0,8 g eestis levinud skunki.
  Samuti tänapäeva kanepi populaarsuses ei süüdistaks ma nii palju halba politseitööd, vaid tänapäeva noortekultuuri. Youtubes noorte iidolid teevad peale ja laulavad sellest kuidas nad igapäev kanepit suitsetavad. Instagramis panevad kuulsused pilte kanepist, meedia kirjutab legaliseerimisest ja tervislikkusest ja kuidas valitsus takistab inimestel tegemast seda, mida iganes nad tahavad. Räige hype käib ja kõik noored tahavad proovida.

  Kas keegi teab, kas eestis rakendatakse töötajatele narkotesti nagu osades usa firmades? Või see ainult politsei pädevuses? Usas kohtab palju sellist suhtumist, et kui tahad meil töötada, ära suitseta.
 • Praeguse Eesti seadusandluse juures võiks kohustuslik (sürpriis!) narkotest olla riigikogu liikmetele. Saaks nalja vähemalt.

  Ja USAs see "ära suitseta kui meil tööd tahad teha" suhtmine on tänapäeval ikka pigem erand kui reegel. Vähemalt Fin ja Tech maailmas. Aga tore oleks ju neid Wall Streeti lumivalgeid uriiniproove näha tõesti :D
 • tracomy
  Ma mõtlesin pigem 3 jointi = max 0,8 g eestis levinud skunki.
  Samuti tänapäeva kanepi populaarsuses ei süüdistaks ma nii palju halba politseitööd, vaid tänapäeva noortekultuuri. Youtubes noorte iidolid teevad peale ja laulavad sellest kuidas nad igapäev kanepit suitsetavad. Instagramis panevad kuulsused pilte kanepist, meedia kirjutab legaliseerimisest ja tervislikkusest ja kuidas valitsus takistab inimestel tegemast seda, mida iganes nad tahavad. Räige hype käib ja kõik noored tahavad proovida.

  Kas keegi teab, kas eestis rakendatakse töötajatele narkotesti nagu osades usa firmades? Või see ainult politsei pädevuses? Usas kohtab palju sellist suhtumist, et kui tahad meil töötada, ära suitseta.


  Mõttetu on arutleda koguste üle eriti kontekstis mitu jointi võrdub pudel viina. Esiteks inimeste taluvuse piir on erinev, ained on erinevad jne. Lõpuks taandub asi sellele, et ükski aine iseseisvalt pole ohtlik, ainult kogused on ohtlikud. Absoluutselt iga aine kasutaja peaks aru saama sellest ning piiridest mitte väljuma. Suhkur on ka kahjulik, kui seda kilode viisi sisse kühveldada.
 • Ivo

  Antud kontekstis üritati mingit pointi/seost luua. Sellise arutlusega, et iga asi on meile ohtlik, me ei jõua kuhugi. Niimoodi pole absoluutselt mõtet üldse midagi teha, parem mitte eksisteerida. Õhk on meile kõige kahjulikum pikas perspektiivis.

  Jah, ma nõustun, et arvatavasti 10 kanepisuitsu ei avalda enamikele mingit mõju. Aga ma väidan, et long runis kanep kahjuks jätab suurema jälje kui alkohol või suhkur.
 • Kuppige terviseks.
  Artikli kommentaarium on muidugi tase omaette- nagu valimisstuudio vms :)
 • Long runis sureb alkoholi ja liigsöömise kätte massiliselt inimesi. Kanepi puhul me vaidleme, et kas tekitab viiendikul heavy useritel psühhoose.

  Aga jah, keskne probleem on siiski see, et praegune narkopoliitika ei tööta, mitte et keegi arvaks, et kanep ja fentanüül ilgelt tervislikud on.
 • Sellele olen ma kindlalt vastu, et narkootiliste ainete (sh. kanep) tarbimist rohkem legaliseerida analoogselt tubaka ja alkoholiga. Ei tohi tekkida tarbekauba käsitlust. Eelkõige siis selle tõttu, et omaenda sõprusringkonnas on olemas hea näide, kuidas "ohutu" kanep vaimuhaigla saatekirjaks ja püsikliendikaardiks osutus. Kõigile see kanep ilmselgelt nii ohtlik ei ole, aga need üksikud erandid on täiesti piisav, et laiemat tarbimist ja tarbimise propagandat taunida.

  Samas seda mõtet ma pooldan küll, et kõikidel narkomaania diagnoosiga patsientidel (sh. ravikindlustamata, aga siiski Eesti elenikud) oleks juurdepääs tasuta või minimaalse raha eest farmakoloogilise kvaliteediga narkootikumidele. Mitte küll nii, et ise käivad retsepti alusel ostmas ja siis kuskil nurga taga neid aineid kontrollimatult manustatakse (ja ka edasi antakse), aga just nii, et haiglates ja polikliinikutes oleks võimalus manustada aineid pädeva meditsiinilise järelevalve all. Samas sellise manustamise võimalusega peaks kaasnema ka "tungivalt soovituslik" efektiivne rehabilitatsiooni programm. Ühiskonna tugi ja abi on vajalikud, aga relvaloast ja juhtimisõigustest peaks selline patsient siiski automaatselt ilma jääma - kuni rahuldava paranemiseni.

  Meditsiinilise järelevalve all manustatavad uimastid peaks olema sellise hinna ja kättesaadavusega, et kuritegeliku elemendi pakutav sortiment oma hinnakirjas ei oleks uutel turutingimustel riiklikult doteeritavate uimastitega enam mitte kuidagi konkrentsivõimeline. Ilmselgelt oleks see ühiskonnale odavam - vähem laipasid ja raisatud elusid, väiksem kuritegevus (sh. inimkaubandus, vargused). Olen täielikult nõus sellega, et tänane lähenemine olukorda ei paranda ja muutust on vaja.
 • Kui riiklikult hakata narkot jagama, siis raha selle eest narkaritelt küsida ei tohiks. Muidu kaotaks see tegevus suure osa oma mõttest. Kui raha küsida, siis peaks nad ikkagi kuskil vargil käima ja vähemalt varavastaste kuritegude arvu see oluliselt ei vähendaks. Ja varavastased kuriteod ongi üks suurimaid probleeme seoses narkomaanidega.
  See tegevus peaks toimuma kindlalt kontrollitult tasuta näiteks süstlavahetus või nõuandekeskustes.
  Juhilubade ja relvalubade keelamine on teisejärguline, sest fentanüülisõltlased nagunii autodega ringi ei ralli ja relvaluba neid ka ei huvita. Isegi, kui neil need asjad enne sõltuvust oleks olnud, siis järgmise doosi nimel on need ammu rahaks vahetatud.
 • Minu nägemuses see tasuta/minimaalse tasu eest sõltuks ainest ja tervislikust seisust. Töövõimeline ja töötav kanepisõltlane võiks ikkagi mingit omaosalust maksta. Samas aga fentanüüli ja heroiini peal olija peaks tõenäoliselt veel tasuta laksule ka sooja toidukorra pealekauba saama.

  Juhilubadega on ikkagi nii, et mõistus tõrgub aktsepteerimast, et LSD ja ecstasy laksu all kontingent liikluses osaleda saaks. Kui suhkruhaiged ja liiga kõrge vererõhuga isikud ning raskelt vaimuhaiged on juhtimisõigusest ilma jäätud, siis minu küsimus on, et miks tarvitatavatest ainetest ebaadekvaatselt käituvad isikud ei peaks samma kategooriasse liigituma.
 • Ma pigem rääkisingi fentanüülisõltlastest. Kanepi ja muude pehmemate narkootikumide kasutajad suudavad reeglina endaga toime tulla.
 • Kanepisõltuvus, kui see peaks mingil kujul eksisteerima, ei vaja riiklikku võõrutusraviprogrammi. Seda vajavad siiski opioidide sõltlased. Kontrollitud tasuta heroiini jagamisel on kaks suurt plussi:

  1. Sõltlane ei pea kokku puutuma kriminaalse maailmaga, millest narkokuritegevus on ainult üks tahk.

  2. Levinud väärarusaam on, et opioidid hävitavad sõltlasi füüsiliselt. Kui OD risk välja jätta (samuti maandatav riikliku heroin-assisted treatment programmiga), hävitab narkareid sõltuvusega kaasnev elustiil. Haigused (HIV, HEP), elementaarse hügieeni puudumine, toitumine, kogu tervise unarusse jätmine. Kontrollitult manustades ja enda eest hoolitsedes, on võimalik aastaid ja aastaid normaalselt funktsioneerida. Mul on endal tutvusringkonnas high functioning fentanüülisõltlane, esimesest Eestist. Tarvitab kuuendat aastat. Prisma kassajärjekorras seistes või small talk'i rääkides teistest kuidagi ei eristu.
 • Tankist_007
  Minu nägemuses see tasuta/minimaalse tasu eest sõltuks ainest ja tervislikust seisust. Töövõimeline ja töötav kanepisõltlane võiks ikkagi mingit omaosalust maksta. Samas aga fentanüüli ja heroiini peal olija peaks tõenäoliselt veel tasuta laksule ka sooja toidukorra pealekauba saama.

  Juhilubadega on ikkagi nii, et mõistus tõrgub aktsepteerimast, et LSD ja ecstasy laksu all kontingent liikluses osaleda saaks. Kui suhkruhaiged ja liiga kõrge vererõhuga isikud ning raskelt vaimuhaiged on juhtimisõigusest ilma jäätud, siis minu küsimus on, et miks tarvitatavatest ainetest ebaadekvaatselt käituvad isikud ei peaks samma kategooriasse liigituma.

  Sinu loogika järgi peaks õhtul pudeli õlut tarbiva pereisa ka lubadest kohe ilma jätma? Tegemist on ju regulaarse tarvitajaga. Tegemist on samuti täiesti tavalise alkohoolikuga, kellele võib vabalt diagnoosi ära panna.
 • Olevipoeg, ära pane mulle sõnu suhu ja mõtteid pähe. Minu loogika järgi siiski ei ole mistahes ainete tarbijate ühe vitsaga löömist. Õhtul ühte pudelit õlu joova pereisa näite sissetoomine on kohatu ja demagoogiasse kalduv. Kõnealune piirang peab olema proportsionaalne saavutada taotletava eesmärgiga, nagu kõik muud piirangud. Opiaate süstiv narkar on ilmselge näide, kelle kätte ei saa relva ja mootorsõidukit usaldada mitte ühelgi juhul.

  Kõiki ülejäänud olemuselt kergemaid juhtumeid tuleb vaadata ja hinnata üldise vaimse tervise seisukohalt - kui mõistus on ikka ära joodud, siis ka selline alkoholism peab olema juhtimisõigust piirav. Üldreegel võikski olla siin selline, et igaüks, kes on mingi aine sõltuvuse diagnoosiga ja tõendab kaasuvat vastutustundetust vastava aine joobes olekul mootorsõiduki juhtimise või relva kandmisega, jääb vastavast eriõigusest tähtajatult ilma, kuni on sõltuvuse probleemist paranenud. Julgen arvata, et see süsteem on isegi täna juba nii.
 • tracomy
  margin
  antsukene
  Ainult enne pead sisetama ID kaardi, mis registreerib sind kohe narkarite registrisse, mis omakorda automaatselt tühistab kõik juhiload, relvaload jms kõrgendatud ohu allikate käitamise õigused ja lööb lipukese püsti kõikides vajalikes muudes registrites.

  Netis idiootsete kommentaaride postitamisel peaks sarnased tagajärjed olema...


  Mina küll pooldaks sellist registrit, kus riigil ja tööandjatel on kindlalt teada, kes kanepit tarvitab. Ilmselgelt kanepit tarvitav inimene pole samade võimetega, kui kanepit mitte tarvitav inimene.


  Mina näiteks tean edukat(!) start-uppi kus valitses suhtumine, et arendaja kes aeg-ajalt kanepit ei suitseta ja marki ei laku pole miski arendaja vaid mõttetu programmist. Arendajale (suure A-ga) peavad aeg ajalt "out of the box" IDEED tulema. Maailm on mitmekesine.

 • Tankist_007, igasugune represseerimine lükkab need inimesed veel sügavamale põranda alla ja probleemide lahendamise kaugemasse tulevikku. Ehk siis kui täna on suht ebatõenäoline et keegi tuleb oma kergema sõltuvuse korral abi otsima, siis registri puhul oleks see garanteeritud et ei tule - kes tahaks oma elu tuksi keerata?

  Ja kust sa võtad, et juba täna ei osale "laksu all" olev kontingent liikluses, et siin veel mingi register midagi päästab? http://uudised.err.ee/v/eesti/0128952a-4f9e-4ee4-96f7-11cfd37eb526

  Mina ei tea ka, mis see õige lahendus on, aga lihtsalt kohati siit paistab läbi uskumatu naiivsus, umbes nagu selle lubamise-keelamisega oleks võimalik kedagi takistada. Nagu mingi res publica krt räägiks. Võibolla leiduks kanepi lubamise korral viis keskealist emmet kes "tüdrukutepeol" selle asja "lõpuks ära proovivad", ülejäänud kodanikud kehitaks lihtsalt õlgu ja elaks oma elu edasi laias laastus nagu enne. Narkomaania, alkoholismi ja suitsetamise leviku vastu ei saa võidelda repressioonidega, vaid ühiskondlike väärtushinnangutega.
 • Ja no ei väsi kordamast, dumbuser tegi kuskil juba ilusa kokkuvõtte - kui kergemad narkootikumid on siiski rohkem või vähem nende kasutajate ümber olev lokaalne probleem nagu suitsetamine või alkohol, siis süstivate narkomaanide ülalpidamiseks laseme me kollektiivselt iga aasta mitusada miljonit toiletist alla.
 • jaa, ega varastamist ja tapmist pole ka mõtet keelata, tegeleme väärtushinnangutega. Ega kui lubame varastamise ja tapmise, siis möned ehk kasutavad seda vöimalust ja "proovivad" aga ülejäänud kodanikud kehitaks lihtsalt õlgu ja elaks oma elu edasi laias laastus nagu enne. Varastamise, röövimiste ja vägistamiste leviku vastu ei saa vöidelda repressioonidega, vaid ühiskondlike väärtushinnangutega.
  Hea näide, et igasugu paska vöib genereerida kui köike üldistada. Panna kanep ja fentanüül ja heroiin köik ühte patta, no ma ei tea. Alkohol on lubatud, aga siiski salaviina vastu vöideldakse? Tuleks ka ära lõpetada?
  See teema on nii paljude muutujatega, et üldistada ja rääkida üldiselt narkootikumist kui sellisest ei saa. Eks kohvigi tekita paljudel söltuvust. Seega kui söna vötta vöiks täpsustada, milliseid narkootikume silmas peetakse.
 • Suurtest põhimõtetest rääkides võib asjad korraks ühte patta pista küll. Ma ei tea, kuidas teiega, aga ma ei tapaks, rööviks ega vägistaks isegi siis, kui see dekriminaliseeritud oleks. Tuleb meelde mõnede inimeste hirm homodebatis, et kui seadusandja rohelisemat tuld näitaks, siis nö libiseks paljud inimesed homoseksuaalsele teele. Ei usu.

  Aga nüüd tagasi narkoteemasse. Tuletan meelde, et narkotarbimine on võõraste ohvriteta tegevus. Erinevalt tapmisest, röövimisest, vägistamisest ja narkopoliitika tegemisest.

Threads list

Cookies

LHV website uses cookies to provide you with the best user experience. By clicking "I accept", you consent to the use of all cookies. Read more about the principles of using cookies.

pirukas_icon