Grab2Go - Investment topic - Forum - LHV financial portal

LHV financial portal

Forum Investment topic

Grab2Go

Log in or create an account to leave a comment

 • njaa, ajad on muutunud
  1 päev enne IPO algust pole meil teematki veel
 • Müügiautomaadid? Neid polegi veel keegi teine teinud?

  Kas on oluline, et seekord pole mitte lihtsalt automaadid, vaid baseeruvad tehisintellektil?
 • äge.. siis pole ju ostuvalikunuppu vaja vajutadagi.. nuputa müügiautomaat tulebki odavam.. ja sanitaarsem.. eriti kui kasutada ka tasuta tehisintellekti, mis teab mida sa tahad ja teab ka su pangakontosid ja paroole jms.. ja siis pudistab sulle selle kauba, mida ta sinust paremini teab et sa ju tahad.. kui see veel kombineerida robotaxiga, siis saab selline müügiautomaat sõita lausa su kodu juurde sissesõiduteele ja enne muidugi eest ei lähe, kui ostud sulle sülle pudistatud..

  elu on lill ja tärkav öitemeri..
 • "yanek"
  njaa, ajad on muutunud
  1 päev enne IPO algust pole meil teematki veel


  No ma arvan, et selles on ikka ettevõte ise süüdi. Kui nad ikka ütlesid varem, et teeme IPO aga infot praegu ei anna ja hiljem ütlesid, et ikkagi IPO-t ei tule, siis mis neist privaatsetest emissioonidest ikka katta.

  Avaliku pakkumise teate avaldasid alles täna kell 09:00. Tingimusliku kauplemisele võtmise teade tuli eile ja kaulplemisele võtmise menetluse teade 6 aprillil, aga menetlus ei tähenda veel, et nad kohe tulevad või üldse tulevad.

  Varasemalt oli neil veebileht ka hõre, seal lihtsalt polnud materjali.

  Tänane teade:

  PR: Grab2Go AS aktsiate esmase avaliku pakkumise teade
  Grab2Go AS (registrikood 16014547, Veskiposti tn 2-1002, 10138, Eesti, edaspidi Grab2Go või Emitent) korraldab oma aktsiate esmase avaliku pakkumise. Pakkumise aluseks on Grab2Go poolt koostatud ettevõtte kirjeldus, mis on kättesaadav Grab2Go kodulehel https://www.grab2go.eu/investors

  Aktsiaid pakutakse avalikult ainult Eestis ja mitte üheski teises jurisdiktsioonis.

  Grab2Go juhatuse liikme Mart Viilipuse kommentaar:

  Ettevõtte tegevjuhi Mart Viilipuse sõnul on Grab2Go alates asutamisest 2020. aastal tegutsenud valdavalt otseinvesteeringute toel, sealjuures on ettevõtte arengusse panustanud nii Jaak Roosaar, Madis Müür kui ka Pipedrive’i ja Wise’i taustaga investorid. “Kaasasime kapitali ka EstBANi liikmetelt, kasutades selleks Funderbeami platvormi. Nüüd on aeg teha järgmine samm ja kaasata raha avalikult, läbipaistva ettevõttena Nasdaq First Northi alternatiivbörsil,” lausus Viilipus.

  “Keskendume käesoleval aastal siseruumides kasutamiseks mõeldud tootelahenduse arendusele. Meie esimene toode, iseteenindusapteek toimib täna juba Rapla Prisma Benu apteegis. Käesoleval aastal arendame koostöös juhtiva professionaalsete kohvimasinate tootjaga Schaerer välja ka autonoomse kohvi müümise lahenduse. See on mugavuspoodide sektoris oluline innovatsioon ja täiendus juba meie olemasolevale lahendusele,” ütles Viilipus plaane kommenteerides. “Kasvuplaanidega jõudsalt edasiliikumiseks ja klientide kiireks ja professionaalseks teenindamiseks on vajalik seadmeid hästi tundva meeskonna olemasolu ja selle loomine saab üheks lähiaja fookuseks,” lisas tehnoloogiaidu juht. Umbes pool emissiooni mahust plaanitakse kasutada lisaks Eestile Põhja- ja Kesk-Euroopa turgudele laienemiseks, seda ennekõike läbi olemasolevate ja uute kliendisuhete loomise.

  Ülevaade pakkumise olulistest tingimustest

  Avalikult pakutakse kuni 992 000 Grab2Go lihtaktsiat. Juhul, kui huvi pakkumise vastu on suur ja investorite nõudlus ületab pakutavate aktsiate arvu, on Emitendil õigus suurendada pakkumise aktsiate arvu kuni 1 091 200 aktsiani.

  Pakkumise eeldatav tulu on ligikaudu 1 200 000 eurot, ülemärkimise puhul pakkumise mahu suurendamise korral kuni 1 320 000 eurot. Grab2Go kavatseb pakkumise tulu kasutada tootearenduseks ja meeskonna kasvatamiseks aga ka tootmis- ja müügivõimekuse tõstmiseks.

  Grab2Go on esitanud taotluse kõigi Grab2Go aktsiate sh. pakkumise käigus emiteeritavate aktsiate, kauplemisele võtmiseks mitmepoolses kauplemissüsteemis First North.

  Pakkumisperiood, mille jooksul on võimalik aktsiaid märkida, algab 8. mail 2023 kell 10.00 ning lõppeb 23. mail 2023 kell 16.00 (Eesti aja järgi).

  Pakutava aktsia hind on 1,21 eurot, millest 0,10 euro on nimiväärtus ja 1,11 eurot on ülekurss. Märkida saab üksnes täisarvu aktsiaid.


  Investor, kes soovib esitada märkimiskorraldust, peab selleks ühendust võtma oma Eesti Väärtpaberite Registris avatud väärtpaberikonto halduriga või kontot haldava finantsinstitutsiooniga, kes on Nasdaq Tallinna börsi liige.



  Olulised kuupäevad

  Alltoodud ajakavas on toodud pakkumisega seotud olulisemad kuupäevad.

  8. mai 2023 kell 10.00 - Pakkumisperioodi algus
  23. mai 2023 kell 16.00 - Pakkumisperioodi lõpp
  25. mai 2023 või sellele lähedane kuupäev - Pakkumise tulemuste avalikustamine
  29. mai 2023 või sellele lähedane kuupäev - Aktsiate ülekandmine investoritele ja aktsiate eest tasumine
  30. mai 2023 või sellele lähedane kuupäev - Esimene kauplemispäev First Northil
  7. juuni 2023 või sellele lähedane kuupäev - Aktsiakapitali suurendamise registreerimine äriregistris
  12. juuni 2023 või sellele lähedane kuupäev - Esimene kauplemispäev First Northil uute emiteeritud aktsiatega

  Kuivõrd arvelduseks kasutatakse Grab2Go suuraktsionäri poolt Swedbank AS-le laenatud juba olemasolevaid aktsiaid, saavad pakkumises osalenud investorid kauplema hakata arvelduse toimumisele järgneval päeval. Ajakavas toodud viide 12. juuni 2023 kuupäevale puudutab Grab2Go poolt Swedbank AS-le laenu tagastamiseks emiteeritavate aktsiate esimest kauplemispäeva.

  Jaotusreeglid

  Grab2Go otsustab pakkumise aktsiate jaotamise oma äranägemise järgi pärast pakkumisperioodi lõppu 25. mail 2023 või sellele lähedasel kuupäeval. Jaotamisel koheldakse kõiki investoreid samade asjaolude juures võrdselt ja samadel tingimustel, kuid Grab2Go jätab endale õiguse eelistada Grab2Go juhtorganite liikmeid, töötajaid ja/või olemasolevaid investoreid. Grab2Gol on õigus kasutada jaeinvestorite ja institutsionaalsete investorite rühmade puhul erinevaid jaotuspõhimõtteid. Lisaks pakkumisele on Grab2Go-l õigus jaotada pakkumise aktsiaid vastavalt oma paremale äranägemisele institutsionaalsetele investoritele väljaspool Eestit, tingimusel et selliseid investoreid saab pidada kutselisteks investoriteks Prospektimääruse artikli 2(e) tähenduses, ja Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides investoritele, kellele aktsiaid pakutakse mitteavalikult Prospektimääruse artikli 1 lõikes 4 kirjeldatud asjaoludel.

  Enne Grab2Go aktsiatesse investeerimist palume tutvuda ettevõtte kirjeldusega tervikuna ning vajadusel konsulteerida asjatundjaga.

  Oluline teave:

  Käesolev teade on väärtpaberite reklaam Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 14. juuni 2017 määruse 2017/1129/EL tähenduses ning ei kujuta endast Emitendi aktsiate müügipakkumist ega üleskutset aktsiate märkimiseks. Enne investeerimisotsuse tegemist palume investoril tutvuda Emitendi ettevõtte kirjeldusega ning vajadusel konsulteerida asjatundjaga. Iga investor peaks investeerimisotsuse Emitendi aktsiatesse investeerimiseks tegema ainult informatsiooni põhjal, mis sisaldub Emitendi ettevõtte kirjelduses.

  Käesolevas teates sisalduv informatsioon ei ole mõeldud avaldamiseks, jagamiseks või edastamiseks, osaliselt või tervikuna, otseselt või kaudselt, Ameerika Ühendriikides, Kanadas, Hongkongis, Jaapanis, Singapuris, Lõuna-Aafrikas või muudes riikides või asjaoludel millisel juhul avaldamine, jagamine või edastamine oleks ebaseaduslik või isikutele kelle suhtes on pädevad asutused kohaldanud finantssanktsioone. Emitendi aktsiaid pakutakse avalikult üksnes Eesti Vabariigis ning aktsiate müüki ega pakkumist ei toimu üheski jurisdiktsioonis, kus selline pakkumine, kutse või müük oleks ilma seaduses sisalduva erandita või kvalifikatsioonita ebaseaduslik, või isikutele, kelle suhtes on pädevad asutused kohaldanud finantssanktsioone.

  Aktsiaid pakutakse ainult ettevõtte kirjelduse põhjal ja pakkumine on suunatud ainult isikutele, kellele ettevõtte kirjeldus on suunatud. Käesolev teade ei ole ühegi järelevalveasutuse poolt kinnitatud ja tegemist ei ole prospektiga.
 • 'autonoomse kohvi müümise lahendus on mugavuspoodide sektoris oluline innovatsioon'...riili? Kas R-Kioskis vmt kohas pole kaardimaksega kohvimasinaid mitte juba? Need vist pole selle pundi toode? Hiinas maksab $300.
 • Teatmik.ee järgi 1 töötaja, hinnanguline keskmine brutopalk 16001,76€. Pole paha börsile mineva ühemehefirma kohta.
 • See iduinvesteerimine on selline rikkama publiku ettevõtmine.
  Ma jään 7 PE ja 5-15 % div yieldi juurde. Hea on ka kui ROE jääks +12 % ja ülesse peale
  Selliseid aktsiaid ei taha küll tänapäeval enam keegi aga kui pea ei võta seda moodsat värki siis pole midagi teha.
 • Tootes siiski innovatsiooni on. Tegemist on terve selvepoe lahendusega kus sõltuvalt mudelist võib olla 1000+ erinevat kaupa müügis. Merekonteineri mõõtu laost korjab robot tellitud kaubad ostukorvi ja väljastab kogu tellimuse kliendile korraga. Sama automaadi taga võib korraga toimetada sõltuvalt suurusest kuni 3 inimest.

  Mõelge mõõtmes Cleveroni torn - pakiautomaat Telliskivis ja mitte kohvimasin :)

  Kommunikatsioon on neil kehva jah :)
 • Mis idu - tavaline AS! 1 töötaja, kuupalk 16000 bruto. 1Q müügitulu 2800 EUR! Väga usaldusväärne asi!
 • "mahe"
  Tootes siiski innovatsiooni on. Tegemist on terve selvepoe lahendusega kus sõltuvalt mudelist võib olla 1000+ erinevat kaupa müügis. Merekonteineri mõõtu laost korjab robot tellitud kaubad ostukorvi ja väljastab kogu tellimuse kliendile korraga.

  Selle nimi on e-pood. Ilma roboti ja tunduvalt suurema kaubavalikuga. Ja palju mugavam.

 • Olulist veel IPO materjalidest: IPO käigus pakutav moodustab Grab2Go aktsiakapitalist 11,2% (ülemärkimise korral 12,2%). Grab2Go on siiani emiteerinud 7 842 281 Aktsiat, millest tulenevalt on Grab2Go hinnanguline väärtus enne avalikku Pakkumist, arvestades Pakkumise Aktsiate hinda, ligikaudu 9 489 160 eurot.
 • "vaits"
  "mahe"
  Tootes siiski innovatsiooni on. Tegemist on terve selvepoe lahendusega kus sõltuvalt mudelist võib olla 1000+ erinevat kaupa müügis. Merekonteineri mõõtu laost korjab robot tellitud kaubad ostukorvi ja väljastab kogu tellimuse kliendile korraga.

  Selle nimi on e-pood. Ilma roboti ja tunduvalt suurema kaubavalikuga. Ja palju mugavam.



  Kõiki kaupu e-poes regulatsioonide tõttu müüa ei saa (näiteks farmaatsia, mille PoC lahendus ka aprillis käivitati). Teine arvestatav segment on putkamajanduse automatiseerimine (R-Kiosk).

  Müüki veab endine Cleveroni müügi ja äriarenduse juht, ju ta midagi sellest turust ikka teab.
 • "pikk"
  Olulist veel IPO materjalidest: IPO käigus pakutav moodustab Grab2Go aktsiakapitalist 11,2% (ülemärkimise korral 12,2%). Grab2Go on siiani emiteerinud 7 842 281 Aktsiat, millest tulenevalt on Grab2Go hinnanguline väärtus enne avalikku Pakkumist, arvestades Pakkumise Aktsiate hinda, ligikaudu 9 489 160 eurot.

  Viimati kaasati raha eelmisel aastal, keegi teab, mis siis ettevõtte väärtus oli?

 • "powerman"
  Mis idu - tavaline AS! 1 töötaja, kuupalk 16000 bruto. 1Q müügitulu 2800 EUR! Väga usaldusväärne asi!


  teatmik paneb puusse, majandusaasta aruande järgi on töötajaid siiski 4 ja palgakulu 165000, mis teeb palgaks ca 3400.
 • "mahe"

  Kõiki kaupu e-poes regulatsioonide tõttu müüa ei saa (näiteks farmaatsia, mille PoC lahendus ka aprillis käivitati).

  Saab ka e-apteegist isegi retseptiravimeid tellida. Aga see selleks. Huvitab just see regulatsioonide osa. Farmatseudiks või proviisoriks peab õppima ja sooritama teadmisi tõendavad eksamid/lõputöö. Mis õiguslik alus on robotil või tehisintellektil Eestis ravimeid müüa?


 • "vaits"
  "mahe"

  Kõiki kaupu e-poes regulatsioonide tõttu müüa ei saa (näiteks farmaatsia, mille PoC lahendus ka aprillis käivitati).

  Saab ka e-apteegist isegi retseptiravimeid tellida. Aga see selleks. Huvitab just see regulatsioonide osa. Farmatseudiks või proviisoriks peab õppima ja sooritama teadmisi tõendavad eksamid/lõputöö. Mis õiguslik alus on robotil või tehisintellektil Eestis ravimeid müüa?



  Ravimiametiga peeti ca aasta läbirääkimisi mille käigus kujundati korduvalt teenust ümber, näiteks lisati võimalus farmatseudi konsultatsiooniks videokõne näol otse müügiterminalis. Minu teada on Euroopa mastaabis tegu uuendusliku lahendusega ja Eesti PoCi õnnestumise korral on Benul huvi skaleerida grupis laiemalt.
 • "pikk"
  Olulist veel IPO materjalidest: IPO käigus pakutav moodustab Grab2Go aktsiakapitalist 11,2% (ülemärkimise korral 12,2%). Grab2Go on siiani emiteerinud 7 842 281 Aktsiat, millest tulenevalt on Grab2Go hinnanguline väärtus enne avalikku Pakkumist, arvestades Pakkumise Aktsiate hinda, ligikaudu 9 489 160 eurot.


  ma räägin, iduinvesteerimine on rikastele ja väga rikastele inimestele. teeb ringi ära siis juba on 16 milli, siis veel ringi ,on 30 milli. Kaugel see 100 ära ei ole!
 • Kas meie õigusruumis on farmaatsiatooteid puudutava müügi osas mingi oluline nihe toimunud? Alles mõnda aega tagasi:
  1. Ravimiamet keeldus lahendusest "meil on eraldi apteek müügiteenindajaga aga proviisori.pädevusega inimene on videokõne kaugusel"
  2. Ravimiamet keeldus suuremas toidupoes eraldi piiratud alal ravimite müügist, isegi kui kohapeal oleks proviisor.

  Kus seda käivitunud PoC lahendust näha saab ja millise ravimiameti loa alla käib?
 • "rivo20"
  "pikk"
  Olulist veel IPO materjalidest: IPO käigus pakutav moodustab Grab2Go aktsiakapitalist 11,2% (ülemärkimise korral 12,2%). Grab2Go on siiani emiteerinud 7 842 281 Aktsiat, millest tulenevalt on Grab2Go hinnanguline väärtus enne avalikku Pakkumist, arvestades Pakkumise Aktsiate hinda, ligikaudu 9 489 160 eurot.

  Viimati kaasati raha eelmisel aastal, keegi teab, mis siis ettevõtte väärtus oli?



  Lugedes materjale saan aru nii, et see ca 9,5milj on enne IPOt emiteeritud 7 842 281 aktsia väärtus aga arvestades IPO aktsia hinda. Pärast IPOt on koos lisandunud aktsiatega väärtus € 10 689 480.
  Viimati keerati selle aasta märtsis laenud aktsiateks summas €305 003 (eriti lahe on jaanuaris konverteeritav laen summas €5000) @0,968€ ehk konverteerimisjärgne EV 7 591 328 eurot.
 • "Luuser"
  "powerman"
  Mis idu - tavaline AS! 1 töötaja, kuupalk 16000 bruto. 1Q müügitulu 2800 EUR! Väga usaldusväärne asi!


  teatmik paneb puusse, majandusaasta aruande järgi on töötajaid siiski 4 ja palgakulu 165000, mis teeb palgaks ca 3400.


  Teatmik peaks vististi näitama töötajate arvu kes on TÖR-is töölepinguga töötajaid. Seega 3 juhatuse liiget ja 1 töötaja.
 • No see kaarditerminaliga kohvimasina mega innovatsioonina esitlemine tuli ülalt momentumi toodud tekstist.
  Kui jutt töötajateta poodidest siis neid on Rootsis terve kett, LIFVS, kus 2 a. tagasi oli 30 tk. link, näit.
 • Ingellikud jõud on enne konverteeritavaid laene sisenenud kahel korral kokku mahus € 1 000 000. Asutajatel/vedajatel on osalus kokku 70,48% siis peaks inglitel olema 29,52% ehk 2 315 041 aktsiat millest 319 583 aktsiat tuli võlgade konverteerimisest ehk enne võlgade konverteerimist oli inglitel 1 995 458 aktsiat keskmise (keskmine on muidugi kõikide eksimuste ema) aktsia hinnaga @0,501.
  Parandage kui eksin.
 • Seletage, mis asja point on. Seal kõrval seisab veel 1 abivalmis töötaja. Seni ühtegi klienti näinud pole. Rapla Prisma BENU apteegis asuv iseteenindusapteek on avatud apteegiga samaaegselt:

  Esmaspäev - reede 09:00 - 19:00
 • "martinhold"
  Seletage, mis asja point on. Seal kõrval seisab veel 1 abivalmis töötaja. Seni ühtegi klienti näinud pole. Rapla Prisma BENU apteegis asuv iseteenindusapteek on avatud apteegiga samaaegselt:

  Esmaspäev - reede 09:00 - 19:00


  Point on tehnoloogia ja tarkvara testimises ning võimalikele investoritele oma muskli näitamises.
 • No ja veel loen, et senised aktsionärid on otsustanud juhtkonnale ja võtmeisikutele optsiooniprogrammi mahus 518 846 aktsiat (IPO on 992 000 aktsiat ehk siis umbes pooles IPO mahus), mille võrra ka IPOs osalevaid investoreid lahjendatakse. Seega IPO käigus pakutav moodustab tulevikus optsioonide realiseerimise järgselt tegelikult mitte 11,2% vaid 10,6%.

  Kui ma seda imelikus formaadis prognooside tabelit õigesti loen, siis juhtkond on lähima 3 aasta jooksul plaaninud 3,075-3,39milj € kahjumit. Olemasolev omakapital + IPO katab ära ca 2milj €. Suurusjärk 1-1,4milj € tuleb veel enne kasumlikuks prognoositud 2026. aastat kaasata, mis lahjendab IPO investoreid veelgi.
 • Kuskohas on meil veel puudus kohvimasinatest? Mul seisab isegi kodulinna keskväljakul üks. Talvel oli täitsa mõnus mõnikord üks kuum jook teha, ülejäänud ajal ei tunne puudust. Ja kui müügiautomaat mulle hot dogi ei väljasta, siis pean ikka R-kioskisse või Cirklisse sammud seadma. Eks võtan siis juba kohvi ka sealt.
 • "pikk"
  "martinhold"
  Seletage, mis asja point on. Seal kõrval seisab veel 1 abivalmis töötaja. Seni ühtegi klienti näinud pole. Rapla Prisma BENU apteegis asuv iseteenindusapteek on avatud apteegiga samaaegselt:

  Esmaspäev - reede 09:00 - 19:00


  Point on tehnoloogia ja tarkvara testimises ning võimalikele investoritele oma muskli näitamises.


  Ärimudelit võiks testida. Tühi apteek koos apteekriga vs mingi puutetundlik tellimiskeskond. E-pood on seina sisse paigutatud- kõva innovatsioon.


 • "Maie, mis see sinu proviisur kõneleb?"
  "Salme, kuule, naabri Liisul on päiväd!"


  Maximum 24/7 Privacy


  Hea, et keegi mõtleb, kuidas madalate kuludega saaks karupees keset ööd kõrgema arvutikasutusoskusega pensionärile Voltareni müüa.

  Aga tiim on neil hea... Seitse nulli, palun!
 • Mis selle kasti eelis interneti apteegi ees täpselt on?
 • "martinhold"
  Mis selle kasti eelis interneti apteegi ees täpselt on?


  Kastist saad kauba kohe kätte, e-apteegist tellitut peab 2 päeva ootama.
 • Smartpost pakub neljal päeval nädalas (T-R) SmartEXPRESS teenust, millega jõuavad pakid sihtkohta tellimisega samal päeval. SmartEXPRESS sihtkohtadeks on 127 pakiautomaati üle Eesti. Samal päeval sihtkohta toimetamise eelduseks on, et SmartEXPRESS pakid jõuavad Smartposti terminali hiljemalt kell 13.00.
 • Hoolimata vanemaealiste nutiteadlikkuse tõusust, ei näe küll sellele nii massilist kasutust, et apteek saaks personali vähendada. Ja sel juhul pole ju pointi lisaks ka selle putka eest maksta.
 • Positiivsemalt. Ajastus ehk ok, jõuab küll veel autom. poodide rallile. Bolt pold 1. äpitakso maailmas.
 • "martinhold"
  Smartpost pakub neljal päeval nädalas (T-R) SmartEXPRESS teenust, millega jõuavad pakid sihtkohta tellimisega samal päeval. SmartEXPRESS sihtkohtadeks on 127 pakiautomaati üle Eesti. Samal päeval sihtkohta toimetamise eelduseks on, et SmartEXPRESS pakid jõuavad Smartposti terminali hiljemalt kell 13.00.


  Tore, et kohaletoimetamine on kiiremaks läinud, kuid kui mul peale tööd hakkab hammas või pea valutama, tekib palavik, kurk jääb valusaks ja nina kinni, siis ma tahan rohtu KOHE kas apteegist või kast-apteegist, mitte ei oota järgmise päeva lõunani.
 • Selle vastu aitab, et see lollus EW lõpetatakse ära , et poodides käsimüügiravimite müük ei ole lubatud.
 • "kolumbus"
  "martinhold"
  Smartpost pakub neljal päeval nädalas (T-R) SmartEXPRESS teenust, millega jõuavad pakid sihtkohta tellimisega samal päeval. SmartEXPRESS sihtkohtadeks on 127 pakiautomaati üle Eesti. Samal päeval sihtkohta toimetamise eelduseks on, et SmartEXPRESS pakid jõuavad Smartposti terminali hiljemalt kell 13.00.


  Tore, et kohaletoimetamine on kiiremaks läinud, kuid kui mul peale tööd hakkab hammas või pea valutama, tekib palavik, kurk jääb valusaks ja nina kinni, siis ma tahan rohtu KOHE kas apteegist või kast-apteegist, mitte ei oota järgmise päeva lõunani.


  Tegu on Rapla mehega, ma näen?
 • Ei, ymera, tükk maad ida poolt ja Grab2go'd ka ei märgi, aga ma tõin eelnevale mehele näite, miks kast-apteek sobib mõnele rohkem. Samamoodi kui mul piim külmikust otsa saab, siis ma ei hakka seda epoest tellima, vaid käin ise ära.
  Igaühele omad valikud, ei näe selles midagi halba ☺
 • Tere

  Kõigepealt tutvustan ennast, olen Mart Viilipus, Grab2Go AS üks asutajatest ja juhatuse liige.

  Hea meelega täpsustame kõiki siin foorumis üles kerkinud teemasid. Enne seda jagame veel informatsiooni terviklikkuse huvides Grab2Go veebilehe linki, kus on üleval nii ettevõtte kirjeldus aktsiate pakkumise täpsemate tingimuste kohta, aga ka ülevaade äritegevusest ja majandusaasta aruanded.

  Räägime Grab2Go tegemistest ja rahakaasamise plaanidest ka 9. mail Äripäeva raadio Investor Toomase tunnis. Kindlasti saavad saates vastatud ka mitmed küsimused, mille üle siin Grab2Go alamteemas arutletakse.

  Saade on avalikult kuulatav Äripäeva raadio eetris ja üle veebi lingil https://www.aripaev.ee/raadio/otse ning jälgitav Investor Toomase Facebooki lehel: https://www.facebook.com/investortoomas


  Mart Viilipus
  juhatuse liige
 • "kolumbus"
  Ei, ymera, tükk maad ida poolt ja Grab2go'd ka ei märgi, aga ma tõin eelnevale mehele näite, miks kast-apteek sobib mõnele rohkem. Samamoodi kui mul piim külmikust otsa saab, siis ma ei hakka seda epoest tellima, vaid käin ise ära.
  Igaühele omad valikud, ei näe selles midagi halba ☺

  enamusel inimestel on paratsetamool ja ibukas või nalgesin koduses apteegis olemas, paljdel lisaks palju muud ka
 • Öö- ja valveapteegid üle Eesti

  Eestis tegutseb kokku 3 valveapteeki, mis on avatud ööpäev läbi.
  Tallinnas on 2 valveapteeki (24h):
  * Tõnismäe Südameapteek 24h – Tõnismägi 5, Tallinn
  * Vikerlase Südameapteek 24h – Vikerlase tn 19, Tallinn

  Tartus on 1 valveapteek (24h):
  * Raekoja Apteek - Raekoja plats 1a, Tartu linn

  Hilise kellaajani avatud apteegid:
  * Tallinnas on Sikupilli Benu apteek avatud esmaspäevast laupäevani 9.00–00.00 ja pühapäeval 9.00–21.00. Asub Sikupilli kaubanduskeskuses Tartu mnt 87.
  * Tartus on nn ööapteek avatud 7.00–01.00. Tegemist on Tartu Ringtee Südameapteegiga, mis asub Ringtee tn 60a.

  Allikas: ravimiamet (2018)

  Pole üldse halb, kui mujal külades oleks võimalik ka õhtul või öisel ajal ravimeid kätte saada. Ega iga vanamutt ei peagi suutma sealt osta. Piisab, kui on võimalus.

  Enda vanaemaga oli mõni aasta tagasi juhtum: vererõhk oli liiga kõrge või oli mingi häda, aga apteegid olid lähima 100+km piires kõik kinni. Siis oledki dilemma ees - loodad, et ehk läheb ise paremaks või peaks juba hakkama kiirabi kutsuma? Oleks mõni (konteiner)apteek lähedal olnud, ei peaks igasugu mõtetuid riske võtma ja oleks esimese asjana sinna kimanud.
 • Selliste teenuste puhul mulle tundub ka see optimism, et nüüd saab kolkakülasse apteegi, üsna alusetu. Need automaadid jäävad piisavalt kalliks, et neid pannakse kuhugi kus nende käive vs. kulu ennast ikka ära tasub.

  Apteegindus on Eestis üldse selline valdkond kus arenguruumi on kõvasti. Ühelt poolt olen tarbijana täiesti nõus TNT-ga, et rumalad keelud tuleks lõpetada ja käsimüügiravimeid võiks müüa vabalt toidupoes kas siis üldse vabalt või eraldi nn. apteekriletist. Saan aru, et seda ei ole siiani lubatud peamiselt majanduslikel põhjustel - väidetavalt toob retseptiravimite müük apteekidele nii vähe sisse, et kui väikestes maakohtades on vaja käsimüügiravimite osas Coop jms. toidupoodidega konkureerida, siis pannakse apteegid üldse kinni ja oma vererõhurohtu ei saa tädi Maali enam üldse 100km raadiuses kätte.

  Samal ajal on meil üsna mitu probleemi koos:
  1) napib proviisoreid - see tähendab, et ravimite kättesaadavus ei saa paraneda, sest uusi apteeke on keeruline avada
  2) Eestis on liiga palju apteeke - maal on küll liiga vähe, aga linnades liiga palju ja tihedalt. Igas Tallinna toidupoes ei peaks olema eraldi apteeki, eraldi proviisori, sisustuse ja üürilepinguga. Kui käsimüügiravimeid võiks müüa toidupoes, siis retseptiravimeid läheb inimestel vaja tegelikult piisavalt harva, et ühe (suurema linna) piires võiks ka natuke kaugemale sõita. Kuna apteeke on palju, siis nad konkureerivad kõik omavahel ja lõpuks võidab sellest ainult ärikinnisvara arendaja, sest ravimid on kallid ja iga apteegi eraldi ülalpidamine on üürikulu.

  Nii et sellises ärikeskkonnas siis tuleb toimetada ja ärimudel peegeldab regulatiivseid raame.

  Mis vanaema ja vererõhu näidet veel puudutab, siis hilisel/öisel ajal ravimite kätte saamine sõltub ka sellest, kas need automaadid oleksid sellel kellaajal üldse kättesaadavad või mitte. ATM-ide ja pakiautomaatide puhul näeme juba seda, et mõned on (kaupluste) siseruumides ja kättesaadavad vaid kaupluse lahtiolekuajal, teised on õues/välisseinas ja 24/7 kasutatavad. Kui automaat jääb siseruumidesse, siis ajalise kättesaadavuse probleemi ja öiste valveapteekide nappust see ei lahendaks, sest reede õhtul kell 23 on ikka kõik variandid kinni.

  Mis puudutab veel seda küsimust kas see apteegiautomaat säästab mõne kiirabi-väljakutse ressursi, siis kaaluda tuleb ka seda, mis seisundis abivajaja on. Kui mul on aastane laps 39-40 kraadise palavikuga ja teist vanemat pole kodus, siis ma ei võta teda sülle ja ei lähe autoga mingit automaati otsima, vaid kutsun ikkagi kiirabi. Samamoodi ei ole ilmselt mõistlik ka ise 39-kraadise palaviku või umbkõrge vererõhuga rooli istuda, et "iseseisvalt" rohtu tooma minna - liiklusohutuse mõttes see midagi head ei pruugi kaasa tuua.
 • "Jaak"
  Öö- ja valveapteegid üle Eesti

  Eestis tegutseb kokku 3 valveapteeki, mis on avatud ööpäev läbi.
  Tallinnas on 2 valveapteeki (24h):
  * Tõnismäe Südameapteek 24h – Tõnismägi 5, Tallinn
  * Vikerlase Südameapteek 24h – Vikerlase tn 19, Tallinn

  Tartus on 1 valveapteek (24h):
  * Raekoja Apteek - Raekoja plats 1a, Tartu linn

  Hilise kellaajani avatud apteegid:
  * Tallinnas on Sikupilli Benu apteek avatud esmaspäevast laupäevani 9.00–00.00 ja pühapäeval 9.00–21.00. Asub Sikupilli kaubanduskeskuses Tartu mnt 87.
  * Tartus on nn ööapteek avatud 7.00–01.00. Tegemist on Tartu Ringtee Südameapteegiga, mis asub Ringtee tn 60a.

  Allikas: ravimiamet (2018)

  Pole üldse halb, kui mujal külades oleks võimalik ka õhtul või öisel ajal ravimeid kätte saada. Ega iga vanamutt ei peagi suutma sealt osta. Piisab, kui on võimalus.

  Enda vanaemaga oli mõni aasta tagasi juhtum: vererõhk oli liiga kõrge või oli mingi häda, aga apteegid olid lähima 100+km piires kõik kinni. Siis oledki dilemma ees - loodad, et ehk läheb ise paremaks või peaks juba hakkama kiirabi kutsuma? Oleks mõni (konteiner)apteek lähedal olnud, ei peaks igasugu mõtetuid riske võtma ja oleks esimese asjana sinna kimanud.

  vererõhuravimid on käsimüügis?
 • "pahurik"

  vererõhuravimid on käsimüügis?


  teoreetiliselt võiks sellele automaadile ju pookida autentimislahenduse külge ja võiks ka retseptiravimeid väljastada. why not.

  vähemalt peremeditsiinis juba räägitakse sellest, et teatud krooniliste haiguste (diabeet, kõrge vererõhk) ei peaks arst iga mõne kuu tagant retsepti uuendama, sest see on lihtsalt mõttetu bürokraatia - kui ravim toimib ja patsient oma seisundit juba ise jälgida oskab, võiks retsepti periood olla märksa pikem.
  samamoodi ei kujuta ka ette, kuidas apteeker sellise patsiendi puhul ravimi väljastamisega mingit lisandväärtust loob - patsient ju teab, kuidas tuttavat rohtu kasutada. Hetkel täidab apteeker selles kohas ainult autentija ülesannet.

 • "Draax"
  "pahurik"

  vererõhuravimid on käsimüügis?


  teoreetiliselt võiks sellele automaadile ju pookida autentimislahenduse külge ja võiks ka retseptiravimeid väljastada. why not.

  vähemalt peremeditsiinis juba räägitakse sellest, et teatud krooniliste haiguste (diabeet, kõrge vererõhk) ei peaks arst iga mõne kuu tagant retsepti uuendama, sest see on lihtsalt mõttetu bürokraatia - kui ravim toimib ja patsient oma seisundit juba ise jälgida oskab, võiks retsepti periood olla märksa pikem.
  samamoodi ei kujuta ka ette, kuidas apteeker sellise patsiendi puhul ravimi väljastamisega mingit lisandväärtust loob - patsient ju teab, kuidas tuttavat rohtu kasutada. Hetkel täidab apteeker selles kohas ainult autentija ülesannet.


  no kui on pidev tarvitaja, siis on tal rohi olemas, eespool oli jutt, et juhtus ja tormab automaadi juurde. Sel juhul peab arst ikka enne ravimi välja kirjutama, ei ole nii, et oi, süda puperdav või vererõhk tundub kõrge ja lähed ja ostad.
  Ega hetkel on ka nii, et sa ei opea perearsti juurde minema, helistad keskuse valvetelefonil, ütled, et vaja seda ja seda, mis enne olnud ja kogu lugu.
 • "pahurik"
  vererõhuravimid on käsimüügis?

  Kui välja on kirjutatud (antud juhul oli), siis saab üldjuhul ükskõik kes kätte.
  Apteeki minnes peab ravimi väljaostjal olema kaasas enda isikut tõendav dokument, kus on peal pilt ning isikukood, näiteks ID-kaart, juhiluba või pass. Juhul kui ravimit ostetakse teisele inimesele, peab teadma ka tema isikukoodi. Apteeker leiab retseptikeskusest patsiendi isikukoodi abil hõlpsasti üles kogu talle vajaliku info.

  Digiretsepti koostamisel on patsiendil võimalik piirata ravimi väljaostu õiguseid. Vaikimisi on küll kõik retseptid avalikud, kuid seda staatust saab muuta arst retsepti koostamisel või patsient Patsiendiportaalis.
 • Kes neid külades olevaid putkasid rohtudega täitma hakkab? Oletame, et vererõhuravimi asemel satub sinna midagi muud. Tundub selline tore utoopia. Ravimeid peab ju õigel temperatuuril ka hoidma + kvaliteetne internetiühendus vajalik apteekri nõustamise läbiviimiseks.
 • Ravimite säilitustemperatuurid:
  Toatemperatuur 15-25 C.
  Külm 2-8 C.
 • "Jaak"
  Öö- ja valveapteegid üle Eesti

  Eestis tegutseb kokku 3 valveapteeki, mis on avatud ööpäev läbi.
  Tallinnas on 2 valveapteeki (24h):
  * Tõnismäe Südameapteek 24h – Tõnismägi 5, Tallinn
  * Vikerlase Südameapteek 24h – Vikerlase tn 19, Tallinn

  Tartus on 1 valveapteek (24h):
  * Raekoja Apteek - Raekoja plats 1a, Tartu linn

  Hilise kellaajani avatud apteegid:
  * Tallinnas on Sikupilli Benu apteek avatud esmaspäevast laupäevani 9.00–00.00 ja pühapäeval 9.00–21.00. Asub Sikupilli kaubanduskeskuses Tartu mnt 87.
  * Tartus on nn ööapteek avatud 7.00–01.00. Tegemist on Tartu Ringtee Südameapteegiga, mis asub Ringtee tn 60a.

  Allikas: ravimiamet (2018)

  Pole üldse halb, kui mujal külades oleks võimalik ka õhtul või öisel ajal ravimeid kätte saada. Ega iga vanamutt ei peagi suutma sealt osta. Piisab, kui on võimalus.

  Enda vanaemaga oli mõni aasta tagasi juhtum: vererõhk oli liiga kõrge või oli mingi häda, aga apteegid olid lähima 100+km piires kõik kinni. Siis oledki dilemma ees - loodad, et ehk läheb ise paremaks või peaks juba hakkama kiirabi kutsuma? Oleks mõni (konteiner)apteek lähedal olnud, ei peaks igasugu mõtetuid riske võtma ja oleks esimese asjana sinna kimanud.


  Täpselt see ongi. 100 Euri käibe tekitamiseks tuleb teha kordades rohkem kulusid. Ja kastide arvu suurenemine tõstab samuti kordades kulusid.
  Lisaks konkreetsel juhul Jaak oleks oma vanaema midagi oma äranägemise järgi täis pumbanud, et asjatuid riske mitte võtta.

Threads list

Cookies

LHV website uses cookies to provide you with the best user experience. By clicking "I accept", you consent to the use of all cookies. Read more about the principles of using cookies.

pirukas_icon