Õiguslikust alusest - Investeerimine - Foorum - LHV finantsportaal

LHV finantsportaal

Foorum Investeerimine

Õiguslikust alusest

Kommentaari jätmiseks loo konto või logi sisse

 • SEC-i süüdistuses on täpselt märgitud need väärtpaberid, millega väidetavalt on ebaseaduslikke tehinguid tehtud. LHV Traderi kliendi on võimalus seda võrrelda enda tehingute raportiga. Kui kokkulangevusi pole, järelikult kahtluse alt väljas.

  USA-s ei ole külmutatud/arestitud mitte LHV klientide vara. LHV klientidel USA seaduse mõistes ja käesolevas kontekstis USA-s vara ei ole. Trader kontol olevad väärtpaberid ei kuulu USA seadusest lähtudes Trader-konto omanikule. (parandage, kui eksin).

  Trader-konto omanikud on AS LHV-ga sõlminud lepingu, lähtudes VÕS-st. Eeltoodust järeldub, et LHV rikub kliendi kahjuks VÕS-i vastavaid sätteid, kui keeldub soovijatele võimaldamast Trader-kontolt raha väljakandmist. USA-poolsed sanktsioonid ei puutu kuidagi asjasse, kuivõrd ükski SEC-i otsus ei saa kehtetuks tunnistada ühtki Eesti seadust ega selle osa. Leping on sõlmitud vastavalt Eesti seadustele Eesti Vabariigis registreeritud juriidiliste isikute ja/või Eesti kodanike vahel, kohatu on sellest osalist taganemist põhjendada mingi välisriigi ameti tegevusega.

  P.S. Ise raha välja kanda ei kavatse ja pean Traderit enda jaoks parimaks kauplemis/investeerimistooteks.

 • Rahvusvahelise õiguse imeline mängumaa. Ehk lühidalt, ma arvan, et sa eksid.
 • Peale eesti seaduste kehtivad eestis ka rahvusvahelised lepingud, millele eesti on alla kirjutanud ning need seisavad kõrgemal kui eesti õigusnormid.
 • Kui see raha Ameerikas on LHV oma, siis võivad Traderi kasutajad põhimõtteliselt tõesti eeldada, et nende raha on "siin" ja seda välja nõuda.
  Samas on kõikidel pankadel oma klientide jaoks olemas sellised üldised kontod välisväärtpaberite jaoks. Nüüd võiks oma kogemusi jagada näiteks teiste pankade juristid. Neil peaks olema kergem kommenteerida, sest vaatavad asju kõrvalt. Aga miks nad seda ei tee? Sest nad kardavad, et kui investorid teada saavad, et ka neil on nii, siis ei tarvitse ka nende jaoks asi hästi lõppeda.
 • Foorumis "Praegu õige aeg investeerida" toodi just välja üks Traderiga seotud nüanss: alla 25K$ portu korral rakendus ühe aktsiaga tehtavate tehingute piirang - mitte üle kolme korra viie päeva jooksul. Teatavasti on tegemist turukorraldusreegliga ja ei imestaks kui SEC on sellise asja ise välja mõelnud. Järelikult? Järelikult on "keegi" seal Ameerikas aktsepteerinud LHV Traderi klientide kontosid kui iseseisvaid. Igaljuhul on see nüanss minu arvates kõva sõna USA kohtus kõigi klientide kontode rekvireerimise vastu!
 • Minu teada on EV ja USA vahel sõlmitud vastastikune õigusabi leping, mille alusel USA toetab EV uurimisasutuste menetlustoiminguid ja meie neid. Sama lepingu alusel on minu teada USA kohustatud aksepteerima EV kohtute otsuseid ja meie sealseid. Ja kui nüüd edasi mõelda, siis peaks sama lepingu järgi USA aksepteerima loogiliselt ka asjaolu, et arestitud varad on EV seaduste alusel LHV klientide omand, mitte LHV kui juriidilise isiku omand (seda juhul, kui EV institutsioonid seda kinnitavad).

  Sisuliselt on nii, et kui EV vastavad vastavad institutsioonid esitavad tõendi, et arestitud varad on EV seaduste järgi LHV klientide omad, siis olenemata sellest, kuidas asi USA poolt vaadates paistab, peavad USA institutsioonid aksepteerima olukorda EV vaatenurgast. Juhul kui nad otsustavad siitpoolt lompi edastatavaid juriidilisi seisukohti ignoreerida, siis seab see täies mahus kahtluse alla kogu kõnealuse lepingu siduvuse EV suhtes ja ka vastupidi. Sealjuures sattuvad löögi alla ka isikute vastastikue välja andmise põhimõteted. Ehk siis, kui USA ei aksepteeri asjaolu, et kõnealune arestitud vara kuulub asjasse mitte puutuvatele LHV klientidele, siis poleks nagu kõnealuse keisi kostjatel üldse mõtet EV juristiktsiooni alt lahkuda ja ennast USA kohtule vabalt kätte anda, sest EV valitsus ei tohiks neid ka USA'le välja anda, kui USA ignoreerib eelpool mainitud varade kuuluvuse asjaolu, mis seab kahtluse alla kogu mainitud lepingu.

  Siit edasi tekkib küsimus, kas EV välisministeerium suudab kõnealust asjaolu piisavalt hästi USA välisministeeriumile selgitada (vajaduse tekkides). Kui meie välisteenistus on pädev, siis USA vastavad välisteenistuse istitutsionid suudavad SEC'i kindlalt paika panna ja NY lõuna ringkonna kohtule tegutsemisraamistiku kätte anda, selgitades neile kõnealuse välislepingu aluspõhimõtteid. Kuigi ma olen kindel, et kohtunik ei ole nii loll, et riikide vahelisele lepingule sülitaks.

  Seega on asi kokkuvõttes nii, et kui USA kohtud ei aksepteeri asjaolu, et arestitud varad kuuluvad EV seaduste alusel LHV asjasse mitte puutuvatele klientidele, siis on kõnealune vastastikune õigusabilepe tugevalt häiritud ja edasine koostöö selle lepingu alusel löögi all.

  Lõplik üsimus on seega, et kas SEC'i ego on tähtsam, kui kokkulepe EV'ga. Kui SEC'i ego on olulisem, siis on LHV klientide vara kõnealuses kontekstis automaatselt löögi all nagu ka meie välisministeeriumi pädevus. Kui aga USA kohtud ja SEC teevad vahet LHV ja selle klientide varal lähtuvalt siinsetest seadustest, siis on LHV süütute klientide vara kaitstud.

  Edasi tekkib küsimus, kas üldse mingi süü leiab tõendamist. Häkkimise süüdistus langeb ilmselt ära ja jääb alles turu kuritarvitamise süüdistus. Kui LHV kui kostja juriidiline esindaja suudab tõestada, et kõnealune info oli kõigile reaalselt kättesaadav, siis EV juriidilises keeles väljenduses puudub süüteokooseis. Seega oleks kohtu pidamine ise automaatselt mõttetu.

  Aga eks esmaspäev näitab, kuidas asi tegelikult on ja olema hakkab.
 • Seda ma olen siin foorumites juba korduvalt maininud ja mainin ka edaspidi, et EV kodanikuna ootan ma EV instantsidelt kaitset ja selgeid väljaütlemisi oma kodanike vara rekvireerimise eest.
  Kas siis tõesti ei olnud Ansipil niipalju aega, et enne valitsuse korralist pressikonverentsi endale asi selgeks teha. Looomulikult oli vaja välja öelda, et süüdlased peavad saama karistatud. Elementaarne (ütleks dr.Watson). Sama selgelt oleks pidanud välja ütlema, et kõikide mitte süüdiolevate klientide vara on kaitstud vastavalt EV seadustele. Kas tõesti on nii raske! Peab siis kogu aeg Ameerikat kummardama?
 • velvo ja Tankisti eelmiste kommentaaride valguses ...

  Kujutage korraks ette, et mõni Eesti pank külmutab grupi USA kodanike ja firmade arved ... mis Te arvate, milline oleks USA valitsuse reaktsioon?
 • Selles ilmselt ongi riigi ja riigi vahe...
  Meil on ju ainult rehepapid... Ka vist Riigikogus, sest kui omal probleemi pole, siis ega ju rahva pärast hakka nüüd pingutama. EV seaduste järgi on ka mittetegutsemine vahel rehepaplus.
 • Ootaks jah valitsuse ja välisministeeriumi tegutsemist. Vist oli see nende põhikirjalistes ülesannetes.

  Tankistist ei saa aru, mis annab talle üldse mõtte kahelda rahvusvaheliste lepingute täitmises. Täiesti alusetult loodud mõttekonstruktsioonid... Lepinguid täidetakse niikuinii. Kuid kui kauplemine toimus USA-s, siis rakendatakse sealseid seadusi ja lähtutakse common law'st. Seega praeguse seisuga peaks olema asjasse mittesegatutele ainukeseks probleemiks aeg, mis kulub kontode taasavamiseni.
 • Henno'le...
  Ma arvan, et Aldona Wos oleks kihvadega meie valitsuse kanni rebestamas.
  Samas ilmselt sm Unzip omaalgatuslikult nõuaks varade vabastamist.

  aiona'le...
  Vaata elu näitab, et rahvusvahelised lepped ei ole nii vettpidavad.
  Küll võetakse ratifitseeritud lepingutelt allkirju tagasi, küll alustatakse sõdasid ennetavatel
  kaalutlustel. Rääkimata üldisest hea tahte puudumisest ja lepingute erinevast tõlgendamisest.
  Ma ütleks nii, et siin maailmas pole kindlaid asju - kui siis surm ja maksud.

  Aga igal juhul tuleb meie valitsusel ja FI'l seista LHV süütute klientide huvide eest.
  Ise asi on see, kas on poliitilist tahet ja pealehakkamist või molutatakse eemal suud vett täis.
 • Äkki peaks Ansip ja Co süüdlaste Eestis asuva vara arestima, et oleks millega süütute kannatajatele kannatusi leevendada. Moraalset kahju kah.
 • Usas on suur protsent,üle 40 % turul kauplevatest firmadest offshored.Neile paistab sealt ju et neil on pangas arve,reegleid on rikutud,arestime.

  See et oled Eestist ei huvita seal kedagi. Rahvusvaheline õigus astub mängu siis kui on kriminaalmenetlus alustatud ja meil nõutakse kedagi välja.Täna on tegemist veel tsiviilasjaga.

  Arved on arestitud seni, kuni LHV deponeerib või esitab pangagarantii SEC i jaoks võimalike kohustuste täitmiseks , et vabastada kauplemisarved.


  Arved on ju arestitd kohtu määrusega.Sellele saab ka esitada erikaebuse või taotleda asendustõkendit deposiidi näol näiteks.

  Summa suurus on eeldatavasti tehtud kahju + trahv mis on kohtu poolt mõistetud summa karistuseks.

  Deponeerimisega saaks asja kiirelt aetud. Põhimõtteliselt võib valvekohtuniku juurde minna kohe peale aresti.

  Ärge unustage et tegemist on maailma ühe võimsama kontrollorganiga.Siin kohtusse vaidlema ei ole mõtet minna. Kui Stewarti sugused miljardärid ennast vabaks ei suutnud osta siis on vähe usutav et välismaalasel mingi võimalus on. Kui asi jääb tsiviilasjaks siis saame trahvi ala 20miljonit usd(keegi ei mõista ju trahvi väiksemat kui näpatud summa,ka 7+7 on 14 miot)

  Kui kohtus ütleme et pole süüdi ,siis tehakse ka kriminaalasi ja pannakse veel istuma ka.
  Nad võivad ka tahvi võtta ainult LHV lt ,nad teavad et arved kajastuvad koos,kuid neid ei pruugi see üldse huvitada,n ad ütlevad LHV le et võta süüdlastelt regressi korras.

  See on nii suur rikkumine ,et ükskõik milline suur investeerimispank ei pilgutaks silmagi kui saaks 20 kuni 50 miljoni dollarit trahvi, juhul kui kolm tema inimest 380 salajast uudist oleksid lugenud ja nende järgi keelatud tehinguid teinud.
 • http://www.sec.gov/litigation/litreleases/lr19456.htm
 • sealt SEC i lehelt nende kohtuasjade lahendusi on üpris masendav lugeda, enamus on kokkulepped ja summad suured.
 • Mõte - SEC teadis asjast ammu, FI kah mitu kuud tagasi. Probleem aga tuli avalikkuse ette 01.11.2005.a. - päeval, mil Hansapank, minu teada, alandas teenustasusid.
 • Huvitav edasiarendus. Sa vihjad tegelikult, et ka Hansapank teadis. Järgmiseks edasiarenduseks võiks olla: ka Hansamehed kasutasid turvaauke.
 • 01.11 oli oluline kuupäev ka muus mõttes. Vahetult enne seda ehk 31.10 lõppes järjekordne 2. pensionisamba liitumisvoor.
 • Ei vihja millelegi,vihjamiseks peab olema ikka konkreetne alus, muidu on leim:)

  Lihtsalt tähelepanek, faktide kokkulangemise tasemelt. Tagasi/edasiarendusteni ei lähe.

 • hex

  Kuidas siis tegelikult on Traderkonto aktsiataega-kelle omad need siis on? Mitte et sellest miskit praktilist kasu oleks, lihtsalt hakkab akadeemiline huvi tekkima:)
 • lodu
  loe KKK esilehel ning Neivelti kommentaari tänases ÄP-s

Teemade nimekirja