LHV finantsportaal

Turud ja hinnad Traditsioonilised fondid

Tehniline viga!

LHV Maailma Aktsiad Fond

Puhasväärtus
10.8670 EUR
Väljalaskehind
10.8670 EUR
Tagasivõtmishind
10.7583 EUR
Fondi maht**
3 020 561 EUR
Täna
0.15%
   YTD
0.94%
     1 a
3.64%
     3 a*
7.31%
     5 a*
5.12%
* 3 ja 5 aasta tootlus aasta baasil

Veebiteenuse viga, osa andmetest võib olla mittekättesaadav

Geograafiline jaotus**

Euroopa (v.a Baltikum)
74.91%
Baltikum
5.86%
Aasia
5.34%
Raha
5.33%
USA
4.51%
Jaapan
4.05%

Sektoriaalne jaotus**

Tööstus
27.65%
Kestvuskaubad
19.95%
Materjalid
14.42%
Fondid
13.99%
Finants
10.73%
Raha ja ekvivalendid
5.33%
Tarbekaubad
4.29%
Tervishoid
3.63%

10 suurimat investeeringut**

Stora Enso
5.56%
iShares MSCI China ETF
5.34%
UPM-Kymmene
5.33%
Siemens
5.26%
Hella GmbH and Co
5.16%
Ulta Beauty
4.51%
Banco Santander
4.29%
Ponsse
4.21%
TCM Group
4.15%
Talgo
4.05%

Uudised

Fondi strateegia


LHV Maailma Aktsiad Fond investeerib aktsiaturgudele üle maailma. Fondi portfell on hajutatud nii arenenud turgude (nt Lääne-Euroopa, USA, Jaapan) kui ka arenevate turgude (nt Aasia, Ladina-Ameerika, Ida-Euroopa) vahel.

Fond on sobilik investeering neile, kes soovivad pikemaajaliselt investeerida aktsiaturule.

Vaata lisaks

Fondijuhi kommentaar

Juulis mõjutasid meie investeeringuid positiivselt II kvartali head majandustulemused ja edasiminekud USA ja Euroopa kaubanduslepete läbirääkimises. LHV Maailma Aktsiad Fondi osak tõusis 0,9%.

Juulis raporteerisid esimesed meie fondi ettevõtted II kvartali majandustulemused. Üldine trend viitas pigem seniste kasvutrendide jätkumisele, kuigi osade tööstusettevõtete kasumlikkus näitas kõrgemate sisendihindade ja tarneahela tõttu langust. Pikaajaliselt oleme ümber vaatamas positsioone, et vältida majanduse hilises kasvufaasis ettevõtteid, kes ei suuda kasvavat kulusurvet klientidele edasi kanda.

Usume, et meie fondis ei ole sellel aastal kaugeltki mitte kõikide ettevõtete tulemused jõudnud oma potentsiaali lähedale. Euroopa ja arenevate turgude aktsiatest on saanud aasta esimeses pooles kaubandussõja tanner, kus hindasid on survestanud ebamäärasus maailma kaubanduses. Negatiivse fooni taustal on ettevõtete kasumid jätkanud aga kasvu ja majanduse tsüklilised trendid püsinud pigem positiivsed.

Meie üldine põhimõte on kasutada selliseid turukõikumisi enda kasuks, osta agressiivsemalt siis, kui hinnad on all ja müüa siis, kui hinnad on üleval. Usume, et aasta esimeses pooles kasvanud ebamäärasus maailma majanduses pakub pigem investeerimisvõimalust, sest fondi ettevõtete fundamentaalsed trendid ei ole muutunud.

Meie investeeringud keskenduvad hetkel rohkem Euroopa ja Aasia suunale, kus aktsiahindades peegelduvad pigem madalad ootused ja vara hindade pikaajaline tõusupotentsiaal on seetõttu suurem.

Uue investeeringuna soetasime fondi Volkswageni aktsiaid. Meile meeldib, et Volkswagen on Dieselgate’i skandaalist tulenevalt kiirelt pidanud kohanema autotööstuse uue reaalsusega, omab suhteliselt väikest turuosa USAs, panustades suuremalt Aasia suunale. Volkswageni aktsia kaupleb globaalse kaubandussõja kartuses väga madalate hinnakordajate juures, makstes 5,2 korda oodatavat järgmise aasta kasumit ning pakkudes 4,5% dividenditootlust.
 
Juulis otsustasime kasumi lukku panna Siemens Healthineers aktsiapositsioonis, mis hiljutise tõusu järel jõudis meie jaoks õiglase hinnatasemeni, mille juures kauplevad ka teised sarnased meditsiinitehnoloogiaettevõtted.
 

Vaata lisaks

Fondi kuised tootlused

  2013 2014 2015 2016 2017 2018
01 +2.84% -0.19% +2.49% -7.68% +0.05% +3.37%
02 -2.36% +1.16% +7.75% -2.29% +2.14% -1.84%
03 +2.31% -3.94% +1.54% +4.33% +4.23% -0.60%
04 -1.18% -2.98% -1.78% -1.34% +2.60% +1.62%
05 +1.02% +4.69% +1.70% +2.06% +0.58% -0.87%
06 -7.68% +0.35% -1.85% -6.27% -1.18% -1.78%
07 +3.93% -4.79% +2.71% +5.84% -0.07% +0.91%
08 -1.97% +0.28% -4.73% +1.95% +0.24% -0.46%
09 +6.13% -1.28% -4.00% -0.29% +3.14%
10 +2.87% +0.91% +6.40% +1.24% +2.04%
11 +0.59% +3.42% +4.49% +2.09% -1.76%
12 +1.61% -2.15% -3.15% +4.03% +1.04%
Kokku +7.64% -4.87% +11.21% +2.73% +13.66% +0.25%

Fondijuht

Mikk Taras
Fondijuht alates 2014
mikk.taras@lhv.ee

Mikk Taras on töötanud LHVs alates 2008. aastast finantsturgude analüütikuna ja privaatpanganduse portfellihaldurina. Ta on omandanud bakalaureusekraadi Tartu Ülikooli majandusteaduskonnas rahvamajanduse erialal ja magistrikraadi Fudani Ülikoolis rakendusliku majandusteaduse erialal.

Dokumendid

Aruanded


Fondivalitseja:
AS LHV Varahaldus
Tartu mnt 2, 10145 Tallinn
+372 6 800 400, info@lhv.ee

Fondivalitseja ei oma fondi osakuid.

Juhatus: Mihkel Oja ja Joel Kukemelk

Fondijuht: Mikk Taras
Fondiosak:
Nimiväärtus: 10 eurot
ISIN: EE3600092417
Registripidaja: AS LHV Pank

Tegevuse algus: 02.08.2007
Tüüp: eurofond (UCITS IV)
Tasud:
Osaku väljalasketasu 0%
Valitsemistasu 2%  
Lunastustasu (LHV Pank) 1%
Depositoorium:
AS SEB Pank
Tornimäe 2, 15010 Tallinn
+372 665 5100, info@seb.ee

** Andmed on toodud 31.08.2018 seisuga