Tehniline viga!

LHV Maailma Aktsiad Fond

Puhasväärtus
10.2638 EUR
Väljalaskehind
10.2638 EUR
Tagasivõtmishind
10.1612 EUR
Fondi maht**
3 222 694 EUR
Täna
0.14%
   YTD
10.61%
     1 a
0.08%
     3 a*
5.05%
     5 a*
5.84%
* 3 ja 5 aasta tootlus aasta baasil

Veebiteenuse viga, osa andmetest võib olla mittekättesaadav

Geograafiline jaotus**

Euroopa (v.a Baltikum)
48.36%
Raha
21.33%
USA
12.54%
Aasia
8.17%
Baltikum
7.07%
Jaapan
2.52%

Sektoriaalne jaotus**

Tööstus
28.00%
Raha ja ekvivalendid
21.33%
Materjalid
14.98%
Fondid
11.05%
Finants
7.50%
Tervisehoid
6.50%
Kestvuskaubad
5.94%
Tarbekaubad
4.69%

10 suurimat investeeringut**

Barrick Gold Corp
5.93%
Banco Santander
4.89%
Stora Enso
4.60%
UPM-Kymmene
4.46%
Halliburton
4.30%
Tallinna Sadam
4.27%
Thales
4.26%
iShares MSCI China ETF
4.22%
Siemens Healthineers
4.18%
Alibaba Group Holding
3.96%

Uudised

Fondi strateegia


LHV Maailma Aktsiad Fond investeerib aktsiaturgudele üle maailma. Fondi portfell on hajutatud nii arenenud turgude (nt Lääne-Euroopa, USA, Jaapan) kui ka arenevate turgude (nt Aasia, Ladina-Ameerika, Ida-Euroopa) vahel.

Fond on sobilik investeering neile, kes soovivad pikemaajaliselt investeerida aktsiaturule.

Vaata lisaks

Fondijuhi kommentaar

Suve lõpus liigutas meie positsioone peamiselt kaubandustüli USA ja Hiina vahel, mis küll otseselt mõjutab meie investeeringuid suhteliselt vähe. Augustis langes fondi osak 1,4%. Kuu jooksul jätkasime fondi investeeringute suunamist üksikutesse väärtusaktsiatesse, mis meie hinnangul on makroriskide kartuses põhjendamatult odavaks müüdud. Usume, et Skandinaavia börsid on hetkel 4-5% dividenditootlusega head kohad, kust kvaliteetseid üksikaktsiaid otsida. Tsükliliste riskide kartuses on mitmed tugevad ettevõtted viimase aastaga meie arvates alla oma õiglast väärtust müüdud. Augustis tõstsime fondis Soome metsatööstus ettevõtete osakaalu, mis on hästi avatud taastuvmaterjalide pikaajalisele kasvutrendile. Fond on investeerinud Stora Enso, UPM Kymmene, Metsa Board, Valmet ja Ponsse aktsiatesse, mis kõik on metsatööstuse erinevate ahelatega seotud. Kokku oleme Soome börsile investeerinud umbes viiendiku fondi varadest. Otsime aktiivselt investeerimisvõimalusi ka Rootsi ja Taani börsidelt, kust oleme viimastel kuudel kohtunud mitmete ettevõtetega. Rootsist oleme investeerinud Skandinaavia ühte juhtivasse maiustuste ärisse Cloetta, millel on vähemtsükliline ärimudel võrreldes Soome tööstusettevõtetega. Taanist meeldib meile hetkel enim edukalt turuosa kasvatav köögimööblitootja TCM Group, mille vaba rahavoo tootlikkus on umbes 10%. Tegu on võrdlemisi väikeste ettevõtetega, kuid usume, et seetõttu jooksevad need ka paljude investorite radari alt läbi ja on vähem ülerahvastatud investeeringud kui tänaste hindade juures paljud suuremad börsiettevõtted. Kokku on fondis hetkel 25 investeeringut, mille keskmine dividenditootlus dividenditootlus jääb 4% juurde. Septembris kasutasime viimastel kuudel nähtud langust osades meie üksiknimedes ostmiseks ja vähendasime fondi investeerituse taset 25%-lt 16%-le.

Vaata lisaks

Fondi kuised tootlused

  2014 2015 2016 2017 2018 2019
01 -0.19% +2.49% -7.68% +0.05% +3.37% +7.74%
02 +1.16% +7.75% -2.29% +2.14% -1.84% +2.16%
03 -3.94% +1.54% +4.33% +4.23% -0.60% -0.43%
04 -2.98% -1.78% -1.34% +2.60% +1.62% +4.64%
05 +4.69% +1.70% +2.06% +0.58% -0.87% -7.51%
06 +0.35% -1.85% -6.27% -1.18% -1.78% +4.09%
07 -4.79% +2.71% +5.84% -0.07% +0.91% -0.85%
08 +0.28% -4.73% +1.95% +0.24% -0.46% -1.39%
09 -1.28% -4.00% -0.29% +3.14% -0.21% +2.10%
10 +0.91% +6.40% +1.24% +2.04% -6.19%
11 +3.42% +4.49% +2.09% -1.76% -0.85%
12 -2.15% -3.15% +4.03% +1.04% -7.38%
Kokku -4.87% +11.21% +2.73% +13.66% -13.82%

Fondivalitseja:
AS LHV Varahaldus
Tartu mnt 2, 10145 Tallinn
+372 6 800 400, info@lhv.ee

Fondivalitseja ei oma fondi osakuid.

Juhatus: Vahur Vallistu ja Joel Kukemelk

Fondijuht: Mikk Taras
Fondiosak:
Nimiväärtus: 10 eurot
ISIN: EE3600092417
Registripidaja: AS LHV Pank

Tegevuse algus: 02.08.2007
Tüüp: eurofond (UCITS IV)
Tasud:
Osaku väljalasketasu 0%
Valitsemistasu 2%  
Lunastustasu (LHV Pank) 1%
Depositoorium:
AS SEB Pank
Tornimäe 2, 15010 Tallinn
+372 665 5100, info@seb.ee

** Andmed on toodud 30.09.2019 seisuga