LHV Maailma Aktsiad Fond - Traditsioonilised fondid - Turud ja hinnad - LHV finantsportaal

LHV finantsportaal

Turud ja hinnad Traditsioonilised fondid

Tehniline viga!

LHV Maailma Aktsiad Fond

Puhasväärtus
11.7098 EUR
Väljalaskehind
11.7098 EUR
Tagasivõtmishind
11.5927 EUR
Fondi maht**
3 460 951 EUR
Täna
0.70%
   YTD
5.67%
     1 a
8.77%
     3 a*
3.51%
     5 a*
4.30%
* 3 ja 5 aasta tootlus aasta baasil

Veebiteenuse viga, osa andmetest võib olla mittekättesaadav

Geograafiline jaotus**

Euroopa (v.a Baltikum)
60.82%
Raha
19.89%
USA
12.34%
Aafrika
3.58%
Baltikum
3.38%

Sektoriaalne jaotus**

Tööstus
26.36%
Materjalid
22.56%
Raha ja ekvivalendid
19.89%
Tervisehoid
12.95%
Finants
10.88%
Kestvuskaubad
4.89%
Tarbekaubad
2.46%

10 suurimat investeeringut**

Swedbank
5.20%
Agnico Gold Mines
5.19%
TCM Group
4.89%
Barrick Gold Corp
4.87%
Siemens Healthineers
4.76%
Sweco
4.20%
UPM-Kymmene
3.74%
Sampo
3.60%
AngloGold Ashanti
3.58%
Getinge
3.50%

Fondi strateegia


LHV Maailma Aktsiad Fond investeerib aktsiaturgudele üle maailma. Fondi portfell on hajutatud nii arenenud turgude (nt Lääne-Euroopa, USA, Jaapan) kui ka arenevate turgude (nt Aasia, Ladina-Ameerika, Ida-Euroopa) vahel.

Fond on sobilik investeering neile, kes soovivad pikemaajaliselt investeerida aktsiaturule.

Vaata lisaks

Fondijuhi kommentaar

Oktoober oli aktsiaturgudel negatiivne kuu, kus USA presidendivalimiste eel olid aktsiaturud müügisurve all ja investorid vähendasid novembrisse tulles riske. Fondi osak langes kuuga 3%. Ettevaatavalt usume, et USA presidendivalimised oluliselt meie investeerimisstrateegiat ei muuda, kuna oleme ehitanud positsioonid ümber pikaajaliste trendide. Poliitika on turgude mõttes reeglina ületähtsustatud, kuna aktsiahindasid veavad ennekõike ettevõtete kasumid. Näeme praeguses turukeskkonnas häid võimalusi tugevates Skandinaavia tööstusettevõtete, finantssektori ja globaalsetes toormesektori aktsiates, mille seast lisasime oktoobris ka uusi positsioone. Toormesektorist soetasime kaevandusettevõtetele automatiseerimistehnoloogiat pakkuvate ettevõtete Epiroc ja Metso Outetec aktsiaid. Viimase aastaga tõusnud metallide hinnad on suurendanud kaevandusettevõtete investeeringuid ja ootame, et Skandinaavia kaevandustehnoloogiaettevõtted on sellest trendist suurimad võitjad. Soome börsilt otsime metsamasinate tootja Ponsse ning tselluloosi-, pakendi- ja paberitööstustele tehnoloogiat valmistava Valmeti aktsiaid. Näeme puidu kui taastuvmaterjali väärindamises pikaajaliselt kasvavat turgu, millest mõlemad ettevõtted kasu saavad. Kasvuaktsiatest soetasime portfelli Rootsi meditsiinitehnoloogiaettevõtte Bactiguard aktsiaid, mis toodab meditsiiniseadmetele infektsiooniohtu ja bakterite levikut takistavat sulamit. Tegu on väiksema kasvuettevõttega, kelle tehnoloogial näeme väga huvitavat pikaajalist potentsiaali. Riskide maandamiseks suurendasime ka kullakaevandaja AngloGoldi aktsiapositsiooni. Näeme, et kuld on jätkuvalt hea kaitse keskpankade erakordse rahapoliitika ja valitsuste laenubuumi vastu, mis ajalooliselt on alati lõpuks toonud majandusse inflatsioonisurve. Oktoobri lõpu seisuga on fond investeerinud globaalsetesse kulla ja vasega seotud positsioonidesse 20% fondi varadest. Ülejäänud fondi investeeringud on tehtud eelkõige Rootsi ja Saksa meditsiinitehnoloogiasektori, Soome metsatööstusettevõtete, Põhjamaade finantssektori, Skandinaavia sisemajandustega rohkem seotud ettevõtete ja üksikute muude sektorite aktsiatesse. Fondi vahenditest 20% on rahas, mida on plaanis kasutada toormesektori ja üksikute Skandinaavia aktsiapositsioonide lisamiseks.

Vaata lisaks

Fondi kuised tootlused

  2015 2016 2017 2018 2019 2020
01 +2.49% -7.68% +0.05% +3.37% +7.74% +0.30%
02 +7.75% -2.29% +2.14% -1.84% +2.16% -5.59%
03 +1.54% +4.33% +4.23% -0.60% -0.43% -14.62%
04 -1.78% -1.34% +2.60% +1.62% +4.64% +12.75%
05 +1.70% +2.06% +0.58% -0.87% -7.51% +3.68%
06 -1.85% -6.27% -1.18% -1.78% +4.09% +4.05%
07 +2.71% +5.84% -0.07% +0.91% -0.85% +3.80%
08 -4.73% +1.95% +0.24% -0.46% -1.39% +1.44%
09 -4.00% -0.29% +3.14% -0.21% +2.10% -2.42%
10 +6.40% +1.24% +2.04% -6.19% +2.29% -2.97%
11 +4.49% +2.09% -1.76% -0.85% +2.99%
12 -3.15% +4.03% +1.04% -7.38% +3.11%
Kokku +11.21% +2.73% +13.66% -13.82% +19.42%

Fondijuht

Mikk Taras
Fondijuht alates 2014
mikk.taras@lhv.ee

Mikk Taras on töötanud LHVs alates 2008. aastast finantsturgude analüütikuna ja privaatpanganduse portfellihaldurina. Ta on omandanud bakalaureusekraadi Tartu Ülikooli majandusteaduskonnas rahvamajanduse erialal ja magistrikraadi Fudani Ülikoolis rakendusliku majandusteaduse erialal.

Dokumendid

Aruanded


Fondivalitseja:
AS LHV Varahaldus
Tartu mnt 2, 10145 Tallinn
+372 6 800 400, info@lhv.ee

Fondivalitseja ei oma fondi osakuid.

Juhatus: Vahur Vallistu ja Joel Kukemelk

Fondijuht: Mikk Taras
Fondiosak:
Nimiväärtus: 10 eurot
ISIN: EE3600092417
Registripidaja: AS LHV Pank

Tegevuse algus: 02.08.2007
Tüüp: eurofond (UCITS IV)
Tasud:
Osaku väljalasketasu 0%
Valitsemistasu 2%  
Lunastustasu (LHV Pank) 1%
Depositoorium:
AS SEB Pank
Tornimäe 2, 15010 Tallinn
+372 665 5100, info@seb.ee

** Andmed on toodud 31.10.2020 seisuga