LHV finantsportaal

Turud ja hinnad Traditsioonilised fondid

Tehniline viga!

LHV Maailma Aktsiad Fond

Puhasväärtus
11.1677 EUR
Väljalaskehind
11.1677 EUR
Tagasivõtmishind
11.0560 EUR
Fondi maht**
3 104 449 EUR
Täna
-0.61%
   YTD
3.73%
     1 a
6.88%
     3 a*
5.84%
     5 a*
6.09%
* 3 ja 5 aasta tootlus aasta baasil

Veebiteenuse viga, osa andmetest võib olla mittekättesaadav

Geograafiline jaotus**

Euroopa (v.a Baltikum)
70.56%
Baltikum
6.80%
USA
6.79%
Raha
6.37%
Aasia
5.51%
Jaapan
3.97%

Sektoriaalne jaotus**

Tööstus
23.69%
Fondid
17.55%
Kestvuskaubad
15.47%
Materjalid
13.95%
Finants
10.14%
Raha ja ekvivalendid
6.37%
Tervishoid
5.21%
Tarbekaubad
4.92%
Infotehnoloogia
2.71%

10 suurimat investeeringut**

Stora Enso
5.54%
iShares MSCI China ETF
5.51%
Banco Santander
5.23%
Ponsse
5.11%
Hella GmbH and Co KGaA
4.95%
Philip Morris
4.92%
Intesa Sanpaolo
4.90%
Siemens
4.83%
UPM-Kymmene
4.64%
Talgo
4.17%

Uudised

Fondi strateegia


LHV Maailma Aktsiad Fond investeerib aktsiaturgudele üle maailma. Fondi portfell on hajutatud nii arenenud turgude (nt Lääne-Euroopa, USA, Jaapan) kui ka arenevate turgude (nt Aasia, Ladina-Ameerika, Ida-Euroopa) vahel.

Fond on sobilik investeering neile, kes soovivad pikemaajaliselt investeerida aktsiaturule.

Vaata lisaks

Fondijuhi kommentaar

Aprillis taastusid aktsiaturud viimaste kuude korrektsioonist. LHV Maailma Aktsiad Fondi osak tõusis kuuga 1,6%. Fondi investeeringutest kerkisid hea tootlusega esile Soome metsatööstusettevõtted ja muud üksikpositsioonid Euroopast ja USAst.

Möödunud kuul aitasid aktsiaturge rahustada oodatust paremad ettevõtete esimese kvartali tulemused. Meie jaoks olid väga positiivsed Soome ettevõtete majandustulemused, kuhu oleme sellel aastal suurelt investeerinud. Näiteks kasvasid esimeses kvartalis Stora Enso äri- kasum 72% ja Ponsse metsamasinate tellimused 52%.

LHV Maailma Aktsiad Fond on hetkel investeerinud Soome börsil Stora Enso, UPM-Kymmene, Ponsse ja Huhtamäki aktsiatesse. Panustame nende investeeringutega metsatööstuse erinevatesse väärtusahelatesse, mis näitavad kõik hetkel head kasvu.

Kokku on fond hajutanud investeeringud 25 erineva positsiooni vahel, kus näeme head pikaajalist tõusupotentsiaali. Meie suuremad investeeringud on hetkel Euroopa pankade, Soome metsatööstuse, Lääne-Euroopa tööstus-ettevõtete ja arenevate turgude aktsiates. Riikide lõikes oleme leidnud mõistliku hinnaga üksikinvesteeringuid enim Saksa ja Soome börsidelt.

Keskkonnas, kus aktsiaturud on juba pikalt tõusnud, oleme investeeringute soetamisel fondi eriti palju rõhku pannud varade kvaliteedile. Hindame, et fondi soetatud ettevõtetel oleks tugev ärimudel, turvaline finantspositsioon ja mõistlik hinnatase, mis võimaldavad investeeringutel üle elada ka raskemad ajad majanduses.

Usume, et kui majanduskeskkond peaks muutuma, siis mõistlikult hinnastatud varad ja nende hea kvaliteet aitavad meie portfellil üle elada turutsükli erinevad faasid. Ajalugu on näidanud, et sageli kipuvad head ettevõtted langustsüklist tagasi tulema tugevamana kui varem, sest nende nõrgemad konkurendid on eest ära kadunud.

Hetkel püsib majandus tsüklilises kasvufaasis. See on ettevõtetele ja aktsia-turgudele üldiselt hea keskkond. Regioonide lõikes peaksid sellel aastal USA, arenevate turgude ja Euroopa ettevõtete kasumid kasvama vastavalt ligikaudu 20%, 15% ja 10%. Nii kõrge kasumikasvu taustal on aktsiaturud ajalooliselt harva negatiivset tootlust pakkunud.

Vaata lisaks

Fondi kuised tootlused

  2013 2014 2015 2016 2017 2018
01 +2.84% -0.19% +2.49% -7.68% +0.05% +3.37%
02 -2.36% +1.16% +7.75% -2.29% +2.14% -1.84%
03 +2.31% -3.94% +1.54% +4.33% +4.23% -0.60%
04 -1.18% -2.98% -1.78% -1.34% +2.60% +1.62%
05 +1.02% +4.69% +1.70% +2.06% +0.58%
06 -7.68% +0.35% -1.85% -6.27% -1.18%
07 +3.93% -4.79% +2.71% +5.84% -0.07%
08 -1.97% +0.28% -4.73% +1.95% +0.24%
09 +6.13% -1.28% -4.00% -0.29% +3.14%
10 +2.87% +0.91% +6.40% +1.24% +2.04%
11 +0.59% +3.42% +4.49% +2.09% -1.76%
12 +1.61% -2.15% -3.15% +4.03% +1.04%
Kokku +7.64% -4.87% +11.21% +2.73% +13.66% +2.50%

Fondijuht

Mikk Taras
Fondijuht alates 2014
mikk.taras@lhv.ee

Mikk Taras on töötanud LHVs alates 2008. aastast finantsturgude analüütikuna ja privaatpanganduse portfellihaldurina. Ta on omandanud bakalaureusekraadi Tartu Ülikooli majandusteaduskonnas rahvamajanduse erialal ja magistrikraadi Fudani Ülikoolis rakendusliku majandusteaduse erialal.

Dokumendid

Aruanded


Fondivalitseja:
AS LHV Varahaldus
Tartu mnt 2, 10145 Tallinn
+372 6 800 400, info@lhv.ee

Fondivalitseja ei oma fondi osakuid.

Juhatus: Mihkel Oja ja Joel Kukemelk

Fondijuht: Mikk Taras
Fondiosak:
Nimiväärtus: 10 eurot
ISIN: EE3600092417
Registripidaja: AS LHV Pank

Tegevuse algus: 02.08.2007
Tüüp: eurofond (UCITS IV)
Tasud:
Osaku väljalasketasu 0%
Valitsemistasu 2%  
Lunastustasu (LHV Pank) 1%
Depositoorium:
AS SEB Pank
Tornimäe 2, 15010 Tallinn
+372 665 5100, info@seb.ee

** Andmed on toodud 30.04.2018 seisuga