LHV finantsportaal

Turud ja hinnad Traditsioonilised fondid

Valitud nimekiri LHV-s pakutavatest fondidest

Fondi nimetus Valuuta Hind Tootlus, % (3 ja 5 aasta
tootlus aasta baasil)
Aastane fondi kulukuse määr (08.2017)*
     1 p    YTD      1 a      3 a      5 a
LHV investeerimisfondid
SEF-LHV Persian Gulf Fund EUR 10.96 0.37 2.92 -5.48 -0.52 -4.44 2.88%
LHV World Equities Fund EUR 10.37 0.57 11.77 -5.58 6.18 4.25 2.46%
Põhja-Ameerika ettevõtted
JPM US Value A (dist) USD 27.70 0.18 13.48 1.88 7.85 5.09 1.70%
JPMF US Select Equity A (acc) USD 368.03 0.11 14.03 4.15 12.11 8.49 1.69%
SEB US All Cap USD 9.01 0.02 13.35 0.94 - - 1.57%
Euroopa ettevõtted
SEB Ethical Europe Fund EUR 3.17 0.86 - -7.89 -0.23 4.25 1.50%
SEB Sustainability Fund Europe EUR 5.12 0.18 13.39 2.92 6.82 6.96 1.46%
JPM Europe Small Cap A (dist) EUR 72.47 1.06 13.91 -9.22 4.58 5.78 1.76%
JPM Europe Strategic Value A (dist) EUR 15.84 0.76 12.66 -3.71 4.33 2.78 1.71%
JPM Europe Dynamic A (dist) EUR 18.88 0.69 13.39 -2.88 1.91 1.65 1.74%
Põhjamaade ettevõtted
SEB Nordic Small Cap Fund EUR 409.35 0.11 13.81 11.47 11.30 12.59 1.40%
SEB Sustainability Nordic Fund EUR 12.92 0.34 14.16 -0.17 7.01 8.21 1.39%
Aasia
JF India A (acc) USD 32.87 -0.45 2.49 -2.98 6.67 6.92 1.79%
JF China Fund A (dist) USD 64.27 -0.37 24.17 -11.92 15.35 8.30 1.77%
JF Greater China A (acc) - USD USD 36.41 -0.30 22.06 -12.81 14.81 8.60 1.79%
SEB Asia ex. Japan Fund USD 11.22 0.44 10.29 -9.57 - - 1.87%
SEB Asia Small Caps ex. Japan Fund SEK 51.13 -0.95 10.24 -2.90 - - 1.85%
JPMorgan Funds - Asia Equity Fund A (acc) USD 31.32 -0.10 12.22 -5.15 16.13 7.31 1.80%
Arenevad turud
JPM Emerging Markets Equity A (acc) EUR 19.48 -0.05 16.23 1.94 13.79 10.43 1.75%
Trigon Russia Top Picks Fund D unit EUR 11.15 0.20 14.58 -3.77 17.34 12.17 2.69%
JPM Russia A (acc) USD 12.23 -0.24 12.20 0.33 - - 1.80%
Trigon New Europe Fund E EUR Cap EUR 35.13 0.17 8.29 - - -
Avaron Emerging Europe Fund D EUR 13.56 0.07 4.21 - 0.93 3.89 2.28%
Avaroni Privaatportfelli Fond EUR 16.54 0.08 1.51 - 0.95 3.25 2.07%**
East Capital Baltic Fund SEK 68.56 -0.16 8.28 -6.26 9.93 6.87 2.58%
East Capital Russian Fund SEK 1380.69 -0.57 17.12 5.88 21.00 9.20 2.53%
East Capital Balkan Fund SEK 15.49 -0.45 8.63 -10.46 5.24 5.83 2.51%
East Capital Eastern European Fund SEK 40.17 -0.42 15.17 -4.40 12.38 7.22 2.54%
East Capital Balkan B SEK 6.74 -0.59 21.01 -22.97 -8.12 0.18 2.53%
Trigon New Europe Fund A unit EUR 22.25 -0.12 - 14.17 11.42 12.01 1.77%
Trigon New Europe Fund C unit EUR 35.18 -0.12 - 13.59 10.86 11.44 2.27%
Trigon Baltic Fund C unit EUR 18.28 -0.33 6.73 -19.56 2.32 6.40 2.67%
Trigon Russia Top Picks Fund A unit EUR 8.88 0.20 14.50 -4.13 18.49 11.90 2.71%
Trigon Russia Top Picks Fund C unit EUR 24.04 0.20 14.24 -4.96 18.15 11.71 2.57%
Swedbank Eastern Europe Equity Fund - E-unit EUR 6.02 0.50 6.45 -16.44 -6.76 -1.67 2.31%
Swedbank Russian Equity Fund - E-unit EUR 17.52 -0.23 14.00 7.55 14.66 6.72 2.26%
SEB Emerging Markets Fund USD 3.14 1.00 10.63 -10.43 - - 1.91%
JPM Eastern Europe Equity A (dist) EUR 37.56 0.08 12.02 -2.44 4.56 1.73 1.80%
JPM Latin America Equity A (dist) USD 47.82 1.01 12.60 -5.14 9.85 -0.24 1.80%
SEB Russia Fund EUR 11.69 -0.32 13.46 6.58 17.26 9.98 2.12%
SEB Eastern Europe ex Russia Fund EUR 3.58 -0.03 8.00 1.62 8.44 5.63 2.01%
SEB Eastern Europe Small and Mid Cap Fund EUR 4.53 0.49 14.35 -5.42 16.63 14.96 1.93%
Globaalsed fondid
SEB Asset Selection Fund EUR 15.46 -0.28 -1.89 -6.76 -2.52 1.78 1.15%
SEB Listed Private Equity Fund EUR 289.99 0.36 15.57 7.16 10.21 5.51 1.60%
SEB Strategy Growth EUR 154.82 0.35 12.30 4.56 8.85 - 1.95%
SEB Strategy Defensive EUR 115.57 0.12 3.08 0.20 0.84 1.54 1.45%
Swedbank Fund of Funds 30 - class E-unit EUR 13.28 0.12 4.38 0.09 2.19 2.76 1.59%
Swedbank Fund of Funds 60 - class E-unit EUR 13.07 0.19 7.59 -0.38 4.32 4.17 1.82%
Swedbank Fund of Funds 100 - class E-unit EUR 12.92 0.28 11.76 0.12 7.30 6.11 2.09%
JPM Global Natural Resources A (acc) EUR 13.69 0.44 15.53 9.26 14.21 0.66 1.75%
JPM Global Focus (dist) EUR 37.81 0.16 13.92 5.20 8.78 8.92 1.73%
SEB Global Chance / Risk Fund EUR 1.54 0.39 14.33 1.99 7.84 10.61 1.56%
Tehnoloogiasektor
SEB Technology Fund C USD 0.50 0.00 20.05 2.69 - - 1.60%
JPM US Technology A (dist) USD 21.14 -0.14 25.83 13.90 30.10 16.76 1.77%
Tervishoiusektor
SEB Concept Biotechnology fund EUR 105.90 -0.36 17.07 11.39 4.76 7.16 1.58%
SEB Medical Fund USD 7.68 0.50 6.03 4.43 - - 1.57%
Võlakirjafondid
SEB Corporate Bond Fund EUR EUR 1.70 0.00 2.04 1.01 1.64 1.93 0.75%
JPM Europe High Yield Bond A (dist) EUR 2.71 0.37 4.20 -3.01 -0.16 -0.88 0.95%
SEB Danish Mortgage Bond Fund EUR 150.05 0.04 1.73 3.77 2.64 2.62 0.80%

* Fondi kulukuse määr on välja toodud vastava kuupäeva seisuga fondi dokumentidest saadava info põhjal. Hiliseima kulukuse määra leiab fondi põhiteabedokumendist.
** Fondi kulukuse määr on arvutatud 2016. aastaaruande põhjalt võttes arvesse aasta keskmist varade puhasväärtust ning sisaldab jooksvaid kulusid ning tehingutasusid.
Aastane kulukuse määr on proportsioon fondi varadest, mis läheb fondi tegevusega seotud kulude katteks. Jooksvate kulude määr tuleneb eurofondide põhiteabe dokumendis määratud definitsioonist, mis sisaldab fondi juhtimistasusid ning muid administratiivseid kulusid, kuid ei sisaldada fondisiseseid tehingutasusid.