LHV finantsportaal

Turud ja hinnad Traditsioonilised fondid

Kõik fondid

Fondi nimetus Valuuta Hind Tootlus, % (3 ja 5 aasta
tootlus aasta baasil)
Aastane fondi kulukuse määr (08.2017)*
     1 p    YTD      1 a      3 a      5 a
LHV investeerimisfondid
SEF-LHV Persian Gulf Fund EUR 11.64 -0.14 3.28 1.52 -5.15 5.93 2.88%
LHV World Equities Fund A share EUR 11.20 0.51 4.06 17.27 10.63 6.10 2.46%
Põhja-Ameerika ettevõtted
JPM US Value A (dist) USD 28.62 0.10 3.58 15.31 7.79 10.95 1.70%
JPMF US Select Equity A (acc) USD 366.83 0.22 4.90 23.78 12.24 14.32 1.69%
SEB US All Cap USD 9.03 0.01 4.56 17.05 - - 1.57%
Euroopa ettevõtted
SEB Ethical Europe Fund EUR 3.54 0.63 2.43 15.07 7.49 8.49 1.50%
SEB Europe Fund EUR 5.20 0.66 2.00 15.11 8.21 8.76 1.46%
JPM Europe Small Cap A (dist) EUR 82.99 0.94 4.27 23.94 14.13 16.92 1.76%
JPM Europe Strategic Value A (dist) EUR 17.61 0.69 4.14 10.34 6.64 8.92 1.71%
JPM Europe Dynamic A (dist) EUR 20.89 0.87 4.55 9.66 4.68 9.04 1.74%
Põhjamaade ettevõtted
SEB Nordic Small Cap Fund EUR 380.74 -0.16 3.04 13.44 15.62 16.72 1.40%
SEB Nordic Fund EUR 13.40 0.77 4.09 15.04 11.23 13.56 1.39%
Aasia
JF India A (acc) USD 37.44 0.32 2.52 37.09 6.35 8.43 1.79%
JF China Fund A (dist) USD 72.89 0.29 8.23 64.95 13.87 9.90 1.77%
JF Greater China A (acc) - USD USD 41.62 0.48 6.25 58.67 16.17 12.24 1.79%
SF2 - SEB Asia ex. Japan Fund USD 12.65 1.12 7.27 41.38 - - 1.87%
SS2 - SEB Asia Small Caps ex. Japan Fund SEK 54.30 0.64 0.59 5.93 - - 1.85%
JPMorgan Funds - Asia Equity Fund A (acc) USD 33.56 0.33 5.20 49.29 13.92 - 1.80%
Arenevad turud
JPM Emerging Markets Equity A (acc) EUR 19.67 -0.15 2.98 26.01 10.12 7.35 1.75%
Trigon Russia Top Picks Fund D unit EUR 11.61 0.88 5.54 -1.62 32.18 2.41 2.69%
JPM Russia A (acc) USD 12.60 -0.24 9.57 - - - 1.80%
Avaron Emerging Europe Fund D EUR 15.16 0.19 2.13 18.01 7.01 7.64 2.28%
Avaroni Privaatportfell B Investeerimisfond EUR 17.18 0.02 0.56 3.56 3.96 5.19 2.07%**
East Capital Baltic Fund SEK 73.14 -0.05 3.31 22.31 12.76 9.75 2.58%
East Capital Russian Fund SEK 1301.42 -0.24 7.10 6.77 25.09 1.01 2.53%
East Capital Balkan Fund SEK 17.40 0.00 3.51 21.85 6.93 7.68 2.51%
East Capital Eastern European Fund SEK 43.07 -0.39 5.38 18.29 16.70 3.41 2.54%
East Capital Turkish Fund SEK 9.06 -2.05 -2.89 25.14 -6.88 -4.01 2.53%
Trigon New Europe Fund A unit EUR 22.86 0.26 4.26 27.12 15.64 11.87 1.77%
Trigon New Europe Fund C unit EUR 36.19 0.26 4.24 26.48 15.05 11.29 2.27%
Trigon Baltic Fund C unit EUR 22.47 0.35 2.31 16.55 15.50 10.95 2.67%
Trigon Russia Top Picks Fund A unit EUR 9.29 0.88 5.48 -1.48 34.76 3.61 2.71%
Trigon Russia Top Picks Fund C unit EUR 25.38 0.88 5.48 -1.47 34.76 3.60 2.57%
Swedbank Eastern Europe Equity Fund - E-unit EUR 7.60 0.76 0.60 10.89 -1.25 -3.01 2.31%
Swedbank Russian Equity Fund - E-unit EUR 16.87 1.17 6.65 4.27 22.39 1.44 2.13%
SS1 - SEB Emerging Markets Fund USD 3.52 0.23 6.02 40.04 - - 1.91%
JPM Eastern Europe Equity A (dist) EUR 40.71 -0.42 5.82 5.06 7.39 -2.74 1.80%
JPM Latin America Equity A (dist) USD 51.10 -0.27 7.44 30.72 4.38 -3.48 1.80%
SEB Russia Fund EUR 11.22 -0.28 7.79 7.25 24.67 2.16 2.12%
SEB Eastern Europe ex Russia Fund EUR 3.74 -0.58 2.66 25.81 8.93 4.85 2.01%
SEB Eastern Europe Small Cap Fund EUR 4.91 -0.41 5.37 23.89 28.50 13.22 1.93%
Globaalsed fondid
SF1 - SEB Asset Selection Fund EUR 17.57 0.33 3.52 2.36 1.07 4.79 1.15%
SEB Listed Private Equity Fund EUR 275.87 -0.12 2.08 7.93 5.50 11.28 1.60%
SEB Strategy Growth EUR 149.18 0.03 2.38 12.94 - - 1.95%
SEB Strategy Defensive EUR 116.02 -0.02 0.63 2.65 1.12 2.11 1.45%
Swedbank Fund of Funds 30 - class E-unit EUR 13.56 0.02 1.04 5.08 2.58 4.00 1.64%
Swedbank Fund of Funds 60 - class E-unit EUR 13.51 0.04 1.96 9.27 4.33 4.88 1.90%
Swedbank Fund of Funds 100 - class E-unit EUR 13.35 0.07 2.69 13.54 6.29 6.30 2.17%
JPM Global Natural Resources A (acc) EUR 13.78 -0.22 3.14 4.55 6.21 -4.50 1.75%
JPM Global Focus (dist) EUR 38.20 0.69 3.05 7.27 8.61 11.63 1.73%
SF1 - SEB Global Chance / Risk Fund EUR 1.62 0.62 3.13 16.58 9.76 15.20 1.56%
Tehnoloogiasektor
SEB Technology Fund C USD 0.50 0.20 6.44 35.15 - - 1.60%
JPM US Technology A (dist) USD 17.51 0.23 7.95 50.43 23.30 18.90 1.77%
Tervishoiusektor
SEB Concept Biotechnology fund EUR 97.80 -0.60 2.30 -2.53 -4.79 16.92 1.58%
SEB Medical Fund USD 7.70 0.50 3.51 20.98 - - 1.57%
Võlakirjafondid
SF5 - SEB Corporate Bond Fund EUR EUR 1.70 0.00 0.00 2.85 1.64 2.50 0.75%
JPM Europe High Yield Bond A (dist) EUR 2.82 0.00 0.39 1.26 0.70 0.78 0.95%
SEB Danish Mortgage Bond Fund EUR 145.16 -0.16 -0.27 2.68 1.96 2.47 0.80%

* Fondi kulukuse määr on välja toodud vastava kuupäeva seisuga fondi dokumentidest saadava info põhjal. Hiliseima kulukuse määra leiab fondi põhiteabedokumendist.
** Fondi kulukuse määr on arvutatud 2016. aastaaruande põhjalt võttes arvesse aasta keskmist varade puhasväärtust ning sisaldab jooksvaid kulusid ning tehingutasusid.
Aastane kulukuse määr on proportsioon fondi varadest, mis läheb fondi tegevusega seotud kulude katteks. Jooksvate kulude määr tuleneb eurofondide põhiteabe dokumendis määratud definitsioonist, mis sisaldab fondi juhtimistasusid ning muid administratiivseid kulusid, kuid ei sisaldada fondisiseseid tehingutasusid.