LHV finantsportaal

Turud ja hinnad Traditsioonilised fondid

Valitud nimekiri LHV-s pakutavatest fondidest

Fondi nimetus Valuuta Hind Tootlus, % (3 ja 5 aasta
tootlus aasta baasil)
Aastane fondi kulukuse määr (08.2017)*
     1 p    YTD      1 a      3 a      5 a
LHV investeerimisfondid
SEF-LHV Persian Gulf Fund EUR 11.17 -0.22 -0.88 -4.36 -4.86 -0.64 2.88%
LHV World Equities Fund EUR 10.87 0.15 0.94 3.64 7.31 5.12 2.46%
Põhja-Ameerika ettevõtted
JPM US Value A (dist) USD 28.67 0.42 3.76 11.64 9.61 7.46 1.70%
JPMF US Select Equity A (acc) USD 383.33 0.45 9.62 18.67 13.82 11.49 1.69%
SEB US All Cap USD 9.33 0.77 8.02 14.01 - - 1.57%
Euroopa ettevõtted
SEB Ethical Europe Fund EUR 3.40 0.74 -1.59 0.32 4.60 6.29 1.50%
SEB Europe Fund EUR 5.09 0.65 -0.08 1.86 5.85 7.15 1.46%
JPM Europe Small Cap A (dist) EUR 80.11 0.15 0.65 3.96 7.56 11.50 1.76%
JPM Europe Strategic Value A (dist) EUR 15.89 0.38 -6.03 -5.02 3.00 4.57 1.71%
JPM Europe Dynamic A (dist) EUR 19.53 0.21 -2.25 -1.56 0.87 4.65 1.74%
Põhjamaade ettevõtted
SEB Nordic Small Cap Fund EUR 408.48 0.11 10.55 12.62 13.62 13.80 1.40%
SEB Nordic Fund EUR 13.31 0.35 3.39 2.87 8.46 10.75 1.39%
Aasia
JF India A (acc) USD 31.36 -0.76 -14.13 -9.44 2.93 7.85 1.79%
JF China Fund A (dist) USD 60.92 3.13 -9.55 -0.15 11.53 5.56 1.77%
JF Greater China A (acc) - USD USD 35.02 3.09 -10.59 -2.64 11.76 7.29 1.79%
SF2 - SEB Asia ex. Japan Fund USD 11.21 0.29 -4.97 -1.60 - - 1.87%
SS2 - SEB Asia Small Caps ex. Japan Fund SEK 48.89 -0.91 -9.42 0.73 - - 1.85%
JPMorgan Funds - Asia Equity Fund A (acc) USD 30.19 1.41 -5.36 1.41 14.60 5.00 1.80%
Arenevad turud
JPM Emerging Markets Equity A (acc) EUR 17.43 1.16 -8.74 -4.55 10.70 5.85 1.75%
Trigon Russia Top Picks Fund D unit EUR 10.29 0.35 -6.47 -8.69 18.09 2.51 2.69%
JPM Russia A (acc) USD 11.56 -0.09 0.52 1.94 - - 1.80%
Trigon New Europe Fund E EUR Cap EUR 32.84 0.34 - - - -
Avaron Emerging Europe Fund D EUR 13.37 0.23 -9.90 -9.33 1.94 3.39 2.28%
Avaroni Privaatportfelli Fond EUR 16.04 0.06 -6.11 -6.59 0.85 3.00 2.07%**
East Capital Baltic Fund SEK 72.67 0.46 2.64 4.26 12.81 8.07 2.58%
East Capital Russian Fund SEK 1263.13 0.11 3.95 7.82 20.84 1.81 2.53%
East Capital Balkan Fund SEK 15.20 1.27 -9.58 -6.29 6.42 6.13 2.51%
East Capital Eastern European Fund SEK 36.97 0.54 -9.54 -4.27 12.16 1.92 2.54%
East Capital Turkish Fund SEK 4.90 0.82 -47.48 -44.19 -14.79 -11.19 2.53%
Trigon New Europe Fund A unit EUR 22.25 -0.12 1.47 14.17 11.42 12.01 1.77%
Trigon New Europe Fund C unit EUR 35.18 -0.12 1.33 13.59 10.86 11.44 2.27%
Trigon Baltic Fund C unit EUR 20.19 0.35 -8.08 -8.07 7.32 7.81 2.67%
Trigon Russia Top Picks Fund A unit EUR 8.20 0.35 -6.89 -9.40 19.38 3.62 2.71%
Trigon Russia Top Picks Fund C unit EUR 22.32 0.35 -7.24 -9.74 19.24 3.55 2.57%
Swedbank Eastern Europe Equity Fund - E-unit EUR 5.48 -0.37 -27.38 -28.51 -6.74 -6.22 2.31%
Swedbank Russian Equity Fund - E-unit EUR 16.01 0.40 1.22 4.71 15.11 0.51 2.26%
SS1 - SEB Emerging Markets Fund USD 3.05 1.40 -8.34 -6.74 - - 1.91%
JPM Eastern Europe Equity A (dist) EUR 34.18 0.00 -11.15 -10.43 3.35 -5.04 1.80%
JPM Latin America Equity A (dist) USD 41.17 1.13 -13.44 -17.71 7.24 -5.78 1.80%
SEB Russia Fund EUR 10.63 0.28 2.07 5.77 18.79 2.85 2.12%
SEB Eastern Europe ex Russia Fund EUR 3.08 -0.16 -15.54 -15.82 3.23 1.40 2.01%
SEB Eastern Europe Small Cap Fund EUR 4.06 0.20 -12.89 -10.74 16.07 9.74 1.93%
Globaalsed fondid
SF1 - SEB Asset Selection Fund EUR 15.69 -0.74 -7.55 -9.00 -2.25 2.73 1.15%
SEB Listed Private Equity Fund EUR 298.81 -0.54 10.57 11.24 8.34 8.15 1.60%
SEB Strategy Growth EUR 153.62 0.19 5.42 13.30 8.61 - 1.95%
SEB Strategy Defensive EUR 115.55 0.06 0.22 1.11 1.15 1.97 1.45%
Swedbank Fund of Funds 30 - class E-unit EUR 13.28 -0.01 -1.06 -0.01 2.27 3.31 1.59%
Swedbank Fund of Funds 60 - class E-unit EUR 13.05 0.00 -1.53 0.57 4.07 3.90 1.82%
Swedbank Fund of Funds 100 - class E-unit EUR 12.77 0.00 -1.83 1.28 6.58 4.87 2.09%
JPM Global Natural Resources A (acc) EUR 13.58 0.74 1.65 10.05 15.56 -0.32 1.75%
JPM Global Focus (dist) EUR 38.04 0.71 2.62 9.78 8.07 9.28 1.73%
SF1 - SEB Global Chance / Risk Fund EUR 1.59 -0.38 1.08 9.54 9.57 11.81 1.56%
Tehnoloogiasektor
SEB Technology Fund C USD 0.50 0.80 7.94 16.17 - - 1.60%
JPM US Technology A (dist) USD 20.47 0.54 26.20 36.01 25.77 18.72 1.77%
Tervishoiusektor
SEB Concept Biotechnology fund EUR 107.70 0.26 12.66 8.51 -3.50 10.87 1.58%
SEB Medical Fund USD 7.88 0.04 5.85 8.11 - - 1.57%
Võlakirjafondid
SF5 - SEB Corporate Bond Fund EUR EUR 1.68 0.00 -1.12 -0.71 1.77 2.20 0.75%
JPM Europe High Yield Bond A (dist) EUR 2.72 0.37 -3.28 -2.83 0.56 0.49 0.95%
SEB Danish Mortgage Bond Fund EUR 146.48 -0.05 0.64 1.34 2.81 3.00 0.80%

* Fondi kulukuse määr on välja toodud vastava kuupäeva seisuga fondi dokumentidest saadava info põhjal. Hiliseima kulukuse määra leiab fondi põhiteabedokumendist.
** Fondi kulukuse määr on arvutatud 2016. aastaaruande põhjalt võttes arvesse aasta keskmist varade puhasväärtust ning sisaldab jooksvaid kulusid ning tehingutasusid.
Aastane kulukuse määr on proportsioon fondi varadest, mis läheb fondi tegevusega seotud kulude katteks. Jooksvate kulude määr tuleneb eurofondide põhiteabe dokumendis määratud definitsioonist, mis sisaldab fondi juhtimistasusid ning muid administratiivseid kulusid, kuid ei sisaldada fondisiseseid tehingutasusid.