LHV finantsportaal

Turud ja hinnad Traditsioonilised fondid

Valitud nimekiri LHV-s pakutavatest fondidest

Fondi nimetus Valuuta Hind Tootlus, % (3 ja 5 aasta
tootlus aasta baasil)
Aastane fondi kulukuse määr (08.2017)*
     1 p    YTD      1 a      3 a      5 a
LHV investeerimisfondid
SEF-LHV Persian Gulf Fund EUR 10.97 0.15 -2.67 -2.06 -0.80 -1.66 2.88%
LHV World Equities Fund EUR 9.66 -0.95 -10.31 -9.83 2.03 2.85 2.46%
Põhja-Ameerika ettevõtted
JPM US Value A (dist) USD 25.82 -0.46 -6.55 -5.46 6.15 4.78 1.70%
JPMF US Select Equity A (acc) USD 340.87 -0.70 -2.52 -1.57 9.11 8.11 1.69%
SEB US All Cap USD 8.43 -0.78 -2.44 -1.51 - - 1.57%
Euroopa ettevõtted
SEB Ethical Europe Fund EUR 3.17 0.86 -8.31 -7.89 -0.23 4.25 1.50%
SEB Europe Fund EUR 4.69 1.89 -7.95 -7.66 2.65 5.82 1.46%
JPM Europe Small Cap A (dist) EUR 65.53 -1.04 -17.67 -16.03 -1.05 6.50 1.76%
JPM Europe Strategic Value A (dist) EUR 14.35 -0.28 -15.14 -15.14 -0.32 2.19 1.71%
JPM Europe Dynamic A (dist) EUR 17.08 -0.35 -14.51 -14.81 -3.32 1.23 1.74%
Põhjamaade ettevõtted
SEB Nordic Small Cap Fund EUR 374.52 1.59 1.36 3.42 8.08 12.61 1.40%
SEB Nordic Fund EUR 11.93 1.72 -7.34 -6.98 3.90 9.19 1.39%
Aasia
JF India A (acc) USD 31.03 -0.93 -15.03 -11.22 4.50 7.25 1.79%
JF China Fund A (dist) USD 54.44 -2.26 -19.17 -17.36 7.44 2.80 1.77%
JF Greater China A (acc) - USD USD 30.86 -2.09 -21.22 -19.68 7.36 4.26 1.79%
SF2 - SEB Asia ex. Japan Fund USD 10.42 1.20 -11.70 -9.33 - - 1.87%
SS2 - SEB Asia Small Caps ex. Japan Fund SEK 47.38 0.79 -12.21 -11.90 - - 1.85%
JPMorgan Funds - Asia Equity Fund A (acc) USD 28.23 -1.57 -11.50 -9.14 12.29 4.15 1.80%
Arenevad turud
JPM Emerging Markets Equity A (acc) EUR 17.04 -1.05 -10.79 -9.22 10.44 6.68 1.75%
Trigon Russia Top Picks Fund D unit EUR 10.31 0.47 -6.27 -6.14 15.22 3.15 2.69%
JPM Russia A (acc) USD 11.24 -0.97 -2.26 -2.18 - - 1.80%
Trigon New Europe Fund E EUR Cap EUR 34.30 0.47 - - - -
Avaron Emerging Europe Fund D EUR 13.31 0.38 -10.33 -8.39 1.74 2.69 2.28%
Avaroni Privaatportfelli Fond EUR 16.30 -0.06 -4.59 -4.37 0.93 3.01 2.07%**
East Capital Baltic Fund SEK 65.18 -0.23 -7.94 -7.79 9.31 5.74 2.58%
East Capital Russian Fund SEK 1241.74 -1.03 2.19 0.33 19.58 0.91 2.53%
East Capital Balkan Fund SEK 14.95 -0.53 -11.06 -9.99 5.23 4.36 2.51%
East Capital Eastern European Fund SEK 36.49 -1.00 -10.72 -10.63 12.38 0.98 2.54%
East Capital Turkish Fund SEK 5.51 -1.61 -40.94 -37.88 -9.53 -8.50 2.53%
Trigon New Europe Fund A unit EUR 22.25 -0.12 1.47 14.17 11.42 12.01 1.77%
Trigon New Europe Fund C unit EUR 35.18 -0.12 1.33 13.59 10.86 11.44 2.27%
Trigon Baltic Fund C unit EUR 17.63 0.21 -19.75 -18.73 2.22 5.25 2.67%
Trigon Russia Top Picks Fund A unit EUR 8.22 0.47 -6.74 -6.65 16.39 4.26 2.71%
Trigon Russia Top Picks Fund C unit EUR 22.31 0.47 -7.31 -7.22 16.16 4.13 2.57%
Swedbank Eastern Europe Equity Fund - E-unit EUR 5.83 3.31 -22.83 -16.47 -6.81 -5.22 2.31%
Swedbank Russian Equity Fund - E-unit EUR 16.13 0.02 1.98 3.77 9.74 0.24 2.26%
SS1 - SEB Emerging Markets Fund USD 2.89 1.69 -13.06 -9.58 - - 1.91%
JPM Eastern Europe Equity A (dist) EUR 34.81 -0.43 -9.51 -9.61 5.64 -3.79 1.80%
JPM Latin America Equity A (dist) USD 41.72 -0.52 -12.28 -9.62 9.11 -4.17 1.80%
SEB Russia Fund EUR 10.85 -0.06 4.23 3.47 18.27 3.38 2.12%
SEB Eastern Europe ex Russia Fund EUR 3.37 0.93 -7.52 -4.94 9.83 3.14 2.01%
SEB Eastern Europe Small Cap Fund EUR 4.16 -0.62 -10.65 -9.21 15.43 8.78 1.93%
Globaalsed fondid
SF1 - SEB Asset Selection Fund EUR 15.50 0.23 -8.67 -10.48 -1.79 2.51 1.15%
SEB Listed Private Equity Fund EUR 266.62 -0.67 -1.35 -1.41 5.23 5.02 1.60%
SEB Strategy Growth EUR 143.95 0.88 -1.22 -2.54 5.92 - 1.95%
SEB Strategy Defensive EUR 113.22 0.23 -1.80 -2.21 0.36 1.38 1.45%
Swedbank Fund of Funds 30 - class E-unit EUR 13.02 1.07 -2.95 -2.74 0.99 2.51 1.59%
Swedbank Fund of Funds 60 - class E-unit EUR 12.67 1.76 -4.42 -3.75 1.79 3.06 1.82%
Swedbank Fund of Funds 100 - class E-unit EUR 12.27 2.38 -5.65 -4.49 2.57 3.93 2.09%
JPM Global Natural Resources A (acc) EUR 12.22 -0.33 -8.53 -3.78 15.94 -0.72 1.75%
JPM Global Focus (dist) EUR 34.99 -0.31 -5.61 -5.41 4.43 7.73 1.73%
SF1 - SEB Global Chance / Risk Fund EUR 1.43 -0.07 -8.74 -8.62 5.49 9.62 1.56%
Tehnoloogiasektor
SEB Technology Fund C USD 0.44 -0.23 -5.58 -4.76 - - 1.60%
JPM US Technology A (dist) USD 17.62 -1.29 8.63 8.90 19.48 15.78 1.77%
Tervishoiusektor
SEB Concept Biotechnology fund EUR 101.47 0.81 6.14 4.78 -3.57 9.04 1.58%
SEB Medical Fund USD 7.60 -0.58 2.18 4.06 - - 1.57%
Võlakirjafondid
SF5 - SEB Corporate Bond Fund EUR EUR 1.67 0.06 -1.83 -2.46 1.32 1.85 0.75%
JPM Europe High Yield Bond A (dist) EUR 2.61 0.00 -6.95 -7.11 -0.61 -0.95 0.95%
SEB Danish Mortgage Bond Fund EUR 147.36 0.01 1.24 0.85 2.58 2.73 0.80%

* Fondi kulukuse määr on välja toodud vastava kuupäeva seisuga fondi dokumentidest saadava info põhjal. Hiliseima kulukuse määra leiab fondi põhiteabedokumendist.
** Fondi kulukuse määr on arvutatud 2016. aastaaruande põhjalt võttes arvesse aasta keskmist varade puhasväärtust ning sisaldab jooksvaid kulusid ning tehingutasusid.
Aastane kulukuse määr on proportsioon fondi varadest, mis läheb fondi tegevusega seotud kulude katteks. Jooksvate kulude määr tuleneb eurofondide põhiteabe dokumendis määratud definitsioonist, mis sisaldab fondi juhtimistasusid ning muid administratiivseid kulusid, kuid ei sisaldada fondisiseseid tehingutasusid.