Tehniline viga!

LHV Maailma Aktsiad Fond

Puhasväärtus
10.6831 EUR
Väljalaskehind
10.6831 EUR
Tagasivõtmishind
10.5763 EUR
Fondi maht**
3 025 493 EUR
Täna
-0.21%
   YTD
15.13%
     1 a
-3.91%
     3 a*
6.45%
     5 a*
4.98%
* 3 ja 5 aasta tootlus aasta baasil

Veebiteenuse viga, osa andmetest võib olla mittekättesaadav

Geograafiline jaotus**

Euroopa (v.a Baltikum)
53.79%
Raha
19.37%
Aasia
10.12%
USA
8.18%
Baltikum
4.68%
Jaapan
3.87%

Sektoriaalne jaotus**

Tööstus
25.80%
Raha ja ekvivalendid
19.37%
Kestvuskaubad
15.70%
Fondid
14.99%
Materjalid
12.48%
Finants
9.23%
Tarbekaubad
2.43%

10 suurimat investeeringut**

iShares MSCI China ETF
6.69%
Banco Santander
5.77%
Hella GmbH and Co KGaA
4.81%
TCM Group
4.22%
KION Group
3.90%
WisdomTree Japan Hedged Equity
3.87%
Talgo
3.81%
Stora Enso
3.60%
Thales
3.53%
Metsa Board
3.50%

Uudised

Fondi strateegia


LHV Maailma Aktsiad Fond investeerib aktsiaturgudele üle maailma. Fondi portfell on hajutatud nii arenenud turgude (nt Lääne-Euroopa, USA, Jaapan) kui ka arenevate turgude (nt Aasia, Ladina-Ameerika, Ida-Euroopa) vahel.

Fond on sobilik investeering neile, kes soovivad pikemaajaliselt investeerida aktsiaturule.

Vaata lisaks

Fondijuhi kommentaar

Märtsis nägime aasta alguse tugeva tõusu järel meie investeeringutes mõningast kasumivõttu. Kasutasime seda olemasolevate investeeringute suurendamiseks ja uute investeeringute tegemiseks. Fondi osaku väärtus langes kuuga 0,4%, mille järel lõppes aasta esimene kvartal meie investeeringute jaoks hea 9,3% tõusuga.  Majanduses nägime positiivsed uudiseid Hiinas, kus üle pika aja näitas tööstustegevus kasvu. Kasvutempo stabiliseerumine Hiina majandus on positiivne meie Aasia suunalistele investeeringutele ja mitmetele Euroopa ettevõtetele, kelle jaoks Hiina on võtmetähtsusega kasvuturg. Ettevaatavalt näeme kiirema kasvuga arenguriikide aktsiates tervikuna jätkuvalt mitmeid investeerimisvõimalusi. Seda eriti keskkonnas, kus USA Föderaalreserv on loobunud sellel aastal intressimäärade tõstmisest. Märtsis teatas Föderaalreserv, et kuna ebamäärasus USA majanduskasvu tuleviku osas püsib suur, on nad hetkel valmis intressimäärade edasisisest tõstmisest loobuma. BofA Merrill Lynchi viimase globaalsete fondijuhtide küsitluse järgi on Euroopa aktsiate langusele panustamine hetkel kõige ülerahvastatum koht finantsturgudel. Leiame, et Euroopa suunal on enamus halbu uudiseid aktsia hindades. Kui Euroopa majandus peaks siit paranemismärke näitama, võiks see tekitada Euroopa suunal korraliku ostuhuvi. Euroopa majanduses näeme hetkel nõrkust eelkõige ekspordiga seotud tööstusharudes. Ostujuhtide küsitluste järgi on 80% Euroopa majandussektoritest jätkuvalt kasvufaasis, mistõttu püsib kasv küll madal, kuid suhteliselt laiabaasiline. LHV Maailma Aktsiad Fond on hetkel hajutanud portfelli 24 erineva investeeringu vahel. Märtsist soetasime uutest investeeringutest portfelli Taani kivivilla tootja Rockwooli aktsiaid, mida toetab pikaajaline energiasäästlikum ehitustrend. Fondis on jätkuvalt vaba raha, mida plaanime närvilisemas turukeskkonnas parematelt hinnatasemetelt tööle panna.

Vaata lisaks

Fondi kuised tootlused

  2014 2015 2016 2017 2018 2019
01 -0.19% +2.49% -7.68% +0.05% +3.37% +7.74%
02 +1.16% +7.75% -2.29% +2.14% -1.84% +2.16%
03 -3.94% +1.54% +4.33% +4.23% -0.60% -0.43%
04 -2.98% -1.78% -1.34% +2.60% +1.62%
05 +4.69% +1.70% +2.06% +0.58% -0.87%
06 +0.35% -1.85% -6.27% -1.18% -1.78%
07 -4.79% +2.71% +5.84% -0.07% +0.91%
08 +0.28% -4.73% +1.95% +0.24% -0.46%
09 -1.28% -4.00% -0.29% +3.14% -0.21%
10 +0.91% +6.40% +1.24% +2.04% -6.19%
11 +3.42% +4.49% +2.09% -1.76% -0.85%
12 -2.15% -3.15% +4.03% +1.04% -7.38%
Kokku -4.87% +11.21% +2.73% +13.66% -13.82%

Fondijuht

Mikk Taras
Fondijuht alates 2014
mikk.taras@lhv.ee

Mikk Taras on töötanud LHVs alates 2008. aastast finantsturgude analüütikuna ja privaatpanganduse portfellihaldurina. Ta on omandanud bakalaureusekraadi Tartu Ülikooli majandusteaduskonnas rahvamajanduse erialal ja magistrikraadi Fudani Ülikoolis rakendusliku majandusteaduse erialal.

Dokumendid

Aruanded


Fondivalitseja:
AS LHV Varahaldus
Tartu mnt 2, 10145 Tallinn
+372 6 800 400, info@lhv.ee

Fondivalitseja ei oma fondi osakuid.

Juhatus: Mihkel Oja ja Joel Kukemelk

Fondijuht: Mikk Taras
Fondiosak:
Nimiväärtus: 10 eurot
ISIN: EE3600092417
Registripidaja: AS LHV Pank

Tegevuse algus: 02.08.2007
Tüüp: eurofond (UCITS IV)
Tasud:
Osaku väljalasketasu 0%
Valitsemistasu 2%  
Lunastustasu (LHV Pank) 1%
Depositoorium:
AS SEB Pank
Tornimäe 2, 15010 Tallinn
+372 665 5100, info@seb.ee

** Andmed on toodud 31.03.2019 seisuga