Hispaania laenuturul pole paranemise märke näha - Main News - News - LHV financial portal

Hispaania laenuturul pole paranemise märke näha

Kristiina Kirtsi

11/22/2013, 8:51 AM

Shutterstock

Kuigi Hispaania jõudis kolmandas kvartalis esmakordselt kahe aasta jooksul tagasi majanduskasvu, pole riigi laenuturul paranemismärke veel näha. Riigis tegutsevate pankade halbade laenude osakaal laenuturust kasvab jätkuvalt ning uute laenude väljastamine on vähenenud alates 2009. aasta keskpaigast.

Nagu allolevalt jooniselt näha, on Hispaanias laenude väljastamine majapidamistele ja väljaspool finantssektorit tegutsevatele ettevõtetele alates 2009. aasta keskpaigast kuni praeguseni vähenenud võrreldes aastatagusega. 2013. aasta augustis vähenes laenuturg 6,6% võrreldes aastatagusega, sh laenud väljaspool finantssektorit tegutsevatele ettevõtetele vähenesid 9,4% ning laenud majapidamistele 3,9%. Väljaspool finantssektorit väheneb laenamine kõikides sektorites, kuid suurim langus toimub ehituses, kinnisvaras ning tootmises. Võrdluseks, enne Hispaania majanduse raskustesse sattumist väljastasid riigis tegutsevad pangad laene ettevõtetele ja majapidamistele kolm korda kiiremini kui majanduse nominaalkasv.

Allikas: Hispaania keskpank

Nagu järgmiselt jooniselt näha, siis kuigi laenuturu maht väheneb, on Hispaania majapidamiste ja väljaspool finantssektorit tegutsevate ettevõtete võlakoormus endiselt kõrgem kui euroalas ning siin on veel küllalt ruumi korrektsiooniks. Lisaks ettevõtete ja majapidamiste suurele laenukoormusele vähendab nõudlust laenude järele ka majanduse ebakindel olukord ning laenutaotlejate krediidikvaliteedi halvenemine. Kui nõudlus laenude järgi peaks hakkama taas kasvama, prognoosib riigi keskpank, et selle kasv jääb alla nii riigi majandus- kui ka sissetulekute kasvule.

Allikas: Hispaania keskpank

Hispaania pankade halvad laenud kasvasid 2013. aasta septembris uuele rekordkõrgele tasemele, kasvades 187,8 miljardi euroni augustikuu 180,9 miljardi pealt. Laenuturu maht langes samal ajal 9 miljardi euro võrra ehk 1,5 triljoni euroni. 2013. aasta septembris kasvas halbade laenude osakaal laenuturust rekordilise 12,7% peale aastataguse 10,7% pealt. Kui 2013. aasta veebruaris halbade laenude osakaal vähenes tulenevalt varade kandmisest halbade laenude panka (Sareb), siis varade kvaliteedi halvenemise tõttu hakkas osakaal alates 2013. aasta teisest kvartalist taas kasvama. Analüütikute hinnangul kasvab halbade laenude osakaal vähemalt kuni 2014. aastani.

Allikas: Hispaania keskpank

Sektorite lõikes moodustavad halvad laenud kõige suurema osakaalu väljastatud laenudest kinnisvara- ja ehitussektoris (mõlema puhul umbes 30%). Neile järgneb tootmissektor (18%) ning tarbimis- ja kinnisvaralaenud (mõlemal juhul umbes 6%).

Laenude pakkumise poole pealt mõjutab laenuturgu nii pankade likviidsus kui finantsid, mis tänu restruktureerimisele ning kapitali kasvatamisele järk-järgult paranevad. Pankade kapitaliseeritus ületab hetkel riigi seadusega nõutud miinimumi, samal ajal kui kinnisvarasektoriga seotud laenude tase on märkimisväärselt vähenenud tänu 2012. aastal tehtud provisjonidele ja varade kandmisele Sarebisse. Samuti ei tohiks uute laenude väljastamisel probleemiks olla likviidsus, kuna esiteks toetab likviidsust kokkuleppe kohaselt vähemalt kuni 2014. aasta suveni Euroopa Keskpank ning teiseks on pankadel võimalik raha laenata taas finantsturgudelt (ka finantsturgudelt laenamise kulu on alates 2012. aasta suves vähenenud). Lisaks on alates 2012. aasta sügisest kasvanud ka eraisikute ja väljaspool finantssektorit tegutsevate ettevõtete hoiused.

Pärast seda, kui Hispaania pangad kandsid eelmisel aastal kinnisvaralaenudega seotud varasid maha 87 miljardi euro väärtuses, valmistab pankadele jätkuvalt raskusi kasumlikkuse taastamine halbade laenude kasvu ja uute laenude vähenemise tingimustes. Kuid vaatamata sellele kasvas 2013. aasta esimesel poolaastal Hispaania pangandussektori puhaskasum 8,2 miljoni euroni aastataguse 3 miljardi euro suuruse kahjumi pealt. Selle põhjuseks oli oodatavate laenukahjumite kulu vähenemine 42% võrreldes aastatagusega ehk 16,9 miljardini euroni (provisjonid moodustavad 1,12% laenuturust). Pankade omakapitali tootlus paranes samal ajal 7,8% peale aastataguse -3% pealt, maksevõime kordaja 59 baaspunkti võrreldes aastatagusega ehk 12% peale ning Tier 1 suhtarv 1,1 protsendipunkti ehk 10,8% peale.

Hispaania pangandussektori neto intressitulu vähenes 2013. aasta esimesel poolaastal 11% võrreldes aastatagusega ehk 31,1 miljardi euroni (sh vähenes nii intressitulu kui -kulu). Neto intressitulu vähenemist põhjustab nii uute laenude väljastamise vähenemine kui ka keskmise laenuintressi ja keskmise laenukulude erinevuse vähenemine.

Hispaania keskpanga hinnangul pole lähitulevikus neto intressitulu kasvu oodata, kuna laenuturu mahu vähenemine varjutab kõrgemad intressimarginaalid, samal ajal aga tegevuskulude vähenemine (tuleneb näiteks töötajate arvu vähenemisest) ning väiksem varade mahakandmine suurendab pankade kasumit.

Artikkel on informatiivse eesmärgiga ja ei ole mõeldud soovitusena müüa või osta mainitud väärtpabereid.
No comments

Log in or create an account to leave a comment

Cookies

LHV website uses cookies to provide you with the best user experience. By clicking "I accept", you consent to the use of all cookies. Read more about the principles of using cookies.

pirukas_icon