FunderBeam

LHV ajakiri Investeeri

29.07.2016 10:38

Foto: Triin Raa

Aprilli keskel pärast paariaastast arendust avatud FunderBeam on kõige lihtsamalt öelduna esimene globaalne kasvuettevõtete kauplemise keskkond. Ettevõtetel on võimalik kaasata kasvukapitali, investorid saavad omakorda investeerida ja oma investeeringutega soovi korral kaubelda.

Ettevõtte üks kaasasutajaid on Tallinna börsi kunagine juht Kaidi Ruusalepp. „Börsileminek on väikese hulga ettevõtete privileeg,” sõnab ta. „Aga kapitali vajavad samavõrd palju ka väikese ja keskmise suurusega ettevõt­ted.” Viimase kümne aastaga on ettevõte­te rahastamine suuresti muutunud. „Kui varem kogusid ettevõtted enne börsil noteerimist kümneid miljoneid eurosid, siis täna koguvad idufirmad enne IPO-t miljardeid eurosid,” kirjeldab Ruusalepp hetkeolukorda. Funderbeami soov on viia investorid ja idufirmad omavahel kokku. Selliste investeeringute koguturg ulatub hinnanguliselt juba 100 miljardi euroni, aga turg kasvab pidevalt.

Esialgu idufirmad

Järjest rohkem noori eelistab palgatöö asemel hakata ettevõtjaks ja väga palju tehakse globaalset äri, millega alustami­seks on vaja kapitali. Tõsi on, et paljud ettevõtmised ebaõnnestuvad, aga on ka vastupidiseid näiteid. Teisalt otsivad fondid madalate intresside tõttu uusi võimalusi, kuidas oma tootlust kasvatada, ja nii liiguvad suured summad ka idufirmadesse.

Ühisrahastus on üks kiirelt kasvavaid alternatiivseid võimalusi idufirmadesse raha kaasata. “Kuigi Funderbeam ei ole klassikaline ühisrahastusplatvorm, on meie lahendusel ühisrahastusega sarna­seid ja kattuvaid tunnuseid,” kinnitab kaa­sasutaja Urmas Peiker. Funderbeami jaoks on oluline, et mitte ainult institutsio­naalsete, vaid ka tavainvestoriteni jõuak­sid parimad rahastust otsivad idufirmad.

Investeerimisotsuse tegemiseks on vaja infot, mida idufirmade kohta on seni lii­kunud vähe ja mis on olnud eklektiline. Funderbeami 15-liikmeline meeskond on valmis ehitanud ka andmeanalüütika enam kui 150 000 iduettevõtte kohta üle maailma. „Me ehitasime mingis mõttes nagu iduettevõtete Bloombergi,” võrdleb Ruusalepp.

Funderbeam annab kasutajatele juur­depääsu andmete analüüsile, et neil oleks võimalus enne otsuse langetamist mõis­ta, mis turul toimub. Andmed on tasuta ja esitatud viisil, et igaüks saab neist aru ja suudab otsuse teha iseseisvalt. Kui aga kasvuettevõte tuleb Funderbeami kaudu kapitali kaasama, siis esmalt toimub koh­tumine, uuritakse ärimudelit ja vajadusi ning arutatakse, kas see võiks huvi pak­kuda platvormiga liitunud investoritele.

Funderbeami platvormi kaudu idufir­masse investeerimisel võib korraga lisan­duda küll suur hulk investoreid, kuid eri­nevus tavapärasest mudelist on see, et investorid koondatakse ühe juriidilise keha alla. Selle tulemusel lisandub idufir­ma omanikeringi vaid üks aktsionär mit­mekümne või mitmesaja asemel.

Likviidsus investoritele

Algselt loodi Funderbeam selleks, et muuta kapitali liikumist maailmas ja teha see kättesaadavaks kasvuettevõtete­le. Esiti loodi andmeanalüütika, sealt edasi aga juba kapitali kaasamise ja kauplemise keskkond. Funderbeami kauplemiskeskkond on üles ehitatud uudsele blockchain-tehnoloogiale, mis salvestab tehinguid ja nende ajalugu. Traditsioonilise tsentraalse andmehoidla asemel on siin tegu hajutatud andmete hoidmisega.

Teoreetiliselt muudab see meetod and­mete omavolilise muutmise väga keeru­kaks. Tagatud on järjepidevus ja usaldus­väärsus. Ühtlasi puudub nüüd sõltuvus kesksest registripidajast ja otsene vajadus seni traditsioonilise börsi pidamise kulu­kaks teinud vahendajate, maaklerite ja keskregistri järele. Ahela-tehnoloogia are­neb kiiresti ja selle kasutatavus erinevates finantsvaldkondades suureneb järjest.

Senised katsetused luua mittelikviidse­tele varadele efektiivset järelturgu ei ole tänaseni maailmas hästi õnnestunud. „Esmakordselt on kokku pandud andme­analüütika, kapitali kaasamine ja inves­teeringutega kauplemine. Ja seda kõike globaalselt, kiirelt ja võimalikult muga­valt,” lausub Peiker.

Konkurentsi osas on Funderbeami meeskonnal oma eelis - kolm teenust ühes. Loodud on platvorm, millega ollak­se teistest mitu aastat ees. Maailmas on küll keskkondi, mis pakuvad kasvuette­võtete analüütikat, kapitali kaasamist või teenuseid järelturule, aga keegi ei ole neid kolme varem kombineerinud. Sa­mas ollakse valmis tegema koostööd ühi­se eesmärgi nimel nii otseste kui ka kaudsete konkurentidega.

Kuigi iga investor võib otse idufirma­desse investeerida, on Funderbeami eelis see, et investor saab alati panna oma in­vesteeringu talle sobival ajal müüki.

„Järelturu efektiivsel toimimisel pea­me leidma sobiva tasakaalu avalikustata­va info sisu, investorite informeerimise ja võrdse kohtlemise vahel. Peame toetama ettevõtjaid nende kasvuplaanides ja har­jutama neid samal ajal mõttega läbipaist­vuse ja info avalikustamise vajalikku­sest,” sõnab Peiker.

Mõlemad kaasasutajad leiavad, et spor­dianaloogiat kasutades võiks öelda, et Funderbeam tegutseb kestvusspordis, kus pika distantsi edukaks läbimiseks on lisaks parimale varustusele oluline ka õige tempovalik.

Tiit Efert

* Artikkel ilmus LHV ajakirjas Investeeri 2/2016
Kommentaare ei ole

Kommentaari jätmiseks loo konto või logi sisse