LHV indeksfondides nüüd ka S&P500 ja Nasdaq indeksid

Joel Kukemelk

12.09.2017 11:31

Shutterstock

Iga aasta 3. kvartalis uuendab LHV oma pensioni indeksfondides olevate börsilkaubeldavate fondide nimekirja ning arvutab Maailmapanga SKP andmete järgi uued arenenud, arenevate ja piiriturgude osakaalud LHV pensioni indeksfondidele ning avaldab need veebis mudelportfellidena. Selle aasta arvutused on nüüdseks tehtud ning uutele mudelportfellidele üleminek toimus septembri alguses. II samba LHV Pensionifond Indeks mudelportfell on leitav siit ja III samba LHV Pensionifond Indeks Pluss mudelportfell siit.

Nagu mudelportfellidest näha, siis nüüdsest on LHV pensioni indeksfondides ka kõigile tuntud USA S&P500 ja Nasdaq100 indeksid. Kuna USA moodustab maailma arenenud riikide börside turukapitalisatsioonist ca 60%, on võimalik indeksfond üles ehitada nii, et valitakse ühe osana portfelli globaalsed fondid, mis USAsse ei investeeri, ning teise osana fondid, mis jäljendavad juba konkreetseid USA indekseid. LHV pensioni indeksfondides olevate börsilkaubeldavate fondide aastased kulumäärad on nüüd veelgi odavamad, jäädes aktsiafondide puhul 0,04% (USA S&P500 indeksi börsilkaubeldav fond) ja 0,25% vahele (erandiks vaid piiriturgude liikumist jäljendav fond) ning kinnisvarafondide puhul 0,14% ja 0,50% vahele.

Maailma arenenud turgude SKPd on madalate toormaterjalide hindade tõttu viimasel aastal piiriturgudest kiiremini paisunud. Seetõttu tõusis LHV II samba pensioni indeksfondis arenenud turgude aktsiafondide osakaal 46,9% pealt 47,1%ni, arenenud turgude osakaal jäi 23,4% peale ning piiriturgude osakaal langes 2,7% pealt 2,5% peale. Kinnisvarafondide osakaal jäi 27,0% peale. LHV III samba pensioni indeksfondis tõusis arenenud turgude aktsiafondide osakaal 64,4% pealt 64,5%ni, arenenud turgude osakaal tõusis 32,0% pealt 32,1%ni ning piiriturgude osakaal langes 3,6% pealt 3,4% peale.

LHV Pensionifond Indeks mudelportfell (II sammas):

LHV Pensionifond Indeks Pluss mudelportfell (III sammas):

Pensioni II samba indeksfonde pakub turul täna LHV, Swedbank, SEB ja Tuleva. Pensioni III samba indeksfondi pakub turul ainult LHV. Pensioni indeksfondide poolt võetavad tasud on sarnaselt madalad, jäädes sõltuvalt fondist 0,29% ja 0,49% vahele. Kuigi fondide tasud on sarnased, siis sisu on erinev ning seetõttu peaks pensionikoguja kogu tähelepanu minema indeksfondi poolt portfelli valitud alusindeksitele ja nende pikaajalistele tootlustele. Erinevate indeksite pikaajalised tootlused on erinevad ja vahed on suured – see tähendab, et ka indeksfondide pikaajalised tootlused saavad olema erinevad. Näiteks ajalooliselt võiks oodata arenevatelt turgudelt üle pika perioodi kõrgemat tootlust kui arenenud turgudelt ning kinnisvaralt kõrgemat tootlust kui võlakirjadelt. Just need kaks tahku eristavad LHV poolt pakutavat II samba pensioni indeksfondi LHV Pensionifond Indeks turul olevatest teistest konkureerivatest indeksfondidest.

Milline oleks olnud parima tulemusega indeksfond, kui oleks investeeritud neisse 15 aastat tagasi?

Allpool olen ära toonud II samba pensioni indeksfondide 15 aastase ajaloolise simulatsiooni perioodil 06.2002-06.2017.

Ajalooline simuleeritud tulemus ei ole päris tulemus ning ei saa kuidagi tähendada lubadust ega viidet tuleviku tootlustele. Kuid kui ülal- ja allpool toodud eeldustel oleks 15 aastat tagasi investeeringud valitud indeksitesse tehtud, oleks pensioni indeksfondide tasude järgse tootluse järjestus olnud järgmine: LHV, SEB, Swedbank, Tuleva.

Simulatsiooni tegemisel on arvestatud järgnevate lihtsustustega:
*portfelli limiitidega kooskõlla viimine toimub vaid kord aastas;
*kogu raha investeeritakse kohe täies ulatuses;
*konkreetsete instumentide asemel on kasutatud alusindekseid, millest on maha arvatud hinnanguline kogukulumäär;
*eeldame, et mudelportfellis olevad protsendid on ajas muutumatud

Kasutatud alusindeksid (indeksist lahutatud aastane hinnanguline kogukulumäär):
*LHV Pensionifond Indeks (indeks -0,75%)
46,9% MSCI World index
23,4% FTSE Emerging Markets index
2,7% MSCI Frontier index
27,0 % FTSE EPRA NAREIT Developed Real Estate index

*SEB Energiline Pensionifond Indeks (indeks -0,50%)
73% MSCI ACWI index
27% Barclays Euro Aggregate Bond index

*Swedbank Pensionifond K90-99 (indeks -0,80%)
73% MSCI World
27% Barclays Euro Aggregate Bond index

*Tuleva Maailma Aktsiad (indeks -0,50%):
73% MSCI ACWI index
27% Barclays Global Aggregate Bond index

*Tuleva Maailma Võlakirjad: (indeks -0,50%)
50% Barclays Euro Aggregate Bond index
50% Barclays Global Aggregate index

LHV soovib pakkuda oma klientidele turu parimaid aktiivselt juhitud II (kõige agressiivsemast kõige konservatiivsemani: XL, L, M, S, XS ) ja III samba pensionifonde (Täiendav, Intress Pluss) ning passiivselt juhitud II (Indeks) ja III samba (Indeks Pluss) fonde, et iga Eesti pensionifondi klient leiaks LHV pakutavast valikust omale sobivaima. Internetis on oma pensionifondi makseid suunata ja juba kogutud osakuid teise fondi ümber kanda lihtne ja mugav – lhv.ee/pension. Samuti saab seal veebikeskkonnas sisse logides järele vaadata juba enda tänaseks kogunenud pensionisummat. Aktiivselt ja passiivselt juhitud pensionifondide erinevustest saad pikemalt lugeda siit.

Joel Kukemelk, CFA
LHV Varahalduse juhatuse liige
LHV Pensionifond Indeks ja LHV Pensionifond Indeks Plussi fondijuht

ASi LHV Varahaldus pensionifondidel on ligi 180 tuhat klienti. LHV pakub nii aktiivselt kui ka passiivselt juhitud II ja III samba pensionifonde. LHV pensionifondide maht kokku on üle 1 miljardi euro. Loe LHV aktiivselt ja pas­siivselt juhitud pensionifon­dide kohta lähemalt LHV pensioniveebist lhv.ee/pen­sion. Seal saad mugavalt teha ka kõiki pensionifondi valikuga seotud toiminguid. LHV pensionifonde valitseb AS LHV Varahaldus. Tutvu LHV fondide prospektiga aadressil lhv.ee/pension ja pea nõu asjatundjaga. Eelmiste perioodide tootlus ei garanteeri samasuguseid tulemusi tulevikus. Kõigi Eesti II ja III samba pensionifondide erinevate perioodide tootlusi saad mugavalt võrrelda pensionikeskus.ee.

Artikkel on informatiivse eesmärgiga ja ei ole mõeldud soovitusena müüa või osta mainitud väärtpabereid.
Kommentaare ei ole

Kommentaari jätmiseks loo konto või logi sisse